Довідка про роботу зі зверненнями громадян

Довідка про роботу із зверненнями громадян за I квартал 2016 року

Оприлюднено у Довідка про роботу зі зверненнями громадян

Довідка

про роботу із зверненнями громадян за I квартал 2016 року

Ізюмською районною державною адміністрацією протягом звітного періоду вживалися  належні заходи по виконанню вимог Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування».

Організація роботи із зверненнями громадян в Ізюмській райдержадміністрації покладена на головного спеціаліста сектору контролю апарату райдержадміністрації.

Розпорядженням голови райдержадміністрації затверджено положення про сектор контролю, де визначені основні завдання щодо роботи зі зверненнями громадян.

Робота із зверненнями громадян проводиться відповідно до Регламенту райдержадміністрації на підставі планів, до яких включені проведення особистих та виїзних прийомів громадян керівництвом райдержадміністрації, підготовка щоквартальних звітів про роботу із зверненнями громадян, проведення засідань постійно діючої комісії з питань звернень громадян.

Реєстрація звернень громадян здійснюється з використанням Класифікатора звернень громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 858. Організація проходження та виконання звернень в райдержадміністрації відбувається з дотриманням вимог Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях, незалежно від форм власності, у засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 року №348.

За підсумками I кварталу 2016 року  сектором контролю апарату райдержадміністрації проведено аналіз звернень громадян в розрізі категорій населення та порушених ними у зверненнях питаннях, а також проведено відповідний  аналіз визначених показників у порівнянні з 2015 роком.

З початку звітного періоду до райдержадміністрації надійшло 110 звернень, що  на 45% більше, ніж у 2015 році, з них:  89 громадян звернулось особисто, 21 звернення надійшло поштою (з обласної державної адміністрації – 20, що на 54% більше проти 2015 року, від громадян – 1).

У ході здійснення райдержадміністрацією заходів, спрямованих на виконання вимог чинного законодавства, особлива увага приділяється вирішенню проблем соціально незахищених категорій населення: ветеранів війни та праці, інвалідів, людей, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, учасників бойових дій, членів багатодітних сімей та одиноких матерів.

За характером основних питань, що порушували громадяни, найголовнішими залишаються питання соціального захисту населення (78%), комунального господарства (10%), аграрної політики і земельних відносин (4%) , інші (8%).

За  I квартал 2016 року   до райдержадміністрації надійшло 15 звернень (у 2015 р. – 4), отриманих з урядової телефонної «гарячої лінії». На сьогоднішній день зазначений вид звернень залишається актуальним і потребує своєчасної та якісної підготовки матеріалів структурними підрозділами райдержадміністрації для надання грунтовних і повних відповідей заявникам.

Листи окремих категорій громадян (інвалідів війни, жінок, яким присвоєне почесне звання України "Мати-героїня"), за умови їх надходження, розглядаються головою районної державної адміністрації особисто.

По всіх зверненнях, що надійшли до райдержадміністрації вжито необхідних заходів, надано вичерпні відповіді і пояснення. Майже 80% порушених у зверненнях питань вирішено позитивно, по 20% надані роз’яснення щодо шляхів їх вирішення.

У порівнянні з 2015 роком на 57% збільшилась кількість листів із питань соціального захисту. Актуальним залишалося питання надання матеріальної допомоги, за якою до райдержадміністрації зверталися переважно найменш соціально захищені категорії громадян, люди похилого віку, громадяни, які значною мірою втратили здоров’я і працездатність.

Засіданням ради з питань надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення за звітний період надана матеріальна допомога 82 заявникам на загальну суму  37 300грн.

На виконання п.3 Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», з метою підвищення персональної відповідальності за стан роботи із зверненнями громадян при райдержадміністрації працює постійно діюча комісія з питань розгляду звернень громадян, на засіданнях якої аналізуються причини та мотиви, що породжують скарги та повторні звернення, узагальнюються питання, які порушувалися, розглядаються окремі звернення громадян, заслуховуються відповідні звіти про підсумки роботи за певний період. За звітний період було проведено 3 засідання.

Відповідно до п.6 вищезазначеного Указу розпорядженням голови районної державної адміністрації затверджено графік проведення особистого прийому громадян керівництвом Ізюмської районної державної адміністрації, двічі на рік затверджується графік проведення виїзних прийомів за місцем проживання громадян району.

Питання що найчастіше підіймались на виїзних прийомах  стосувались необхідності заміни даху над будівлями шкільних підрозділів навчально-виховних комплексів, функціонування навчальних закладів, поліпшення їх матеріально-технічної бази,  надання пільг вчителям, надання земельних часток (паїв) у власність, ремонту доріг, водозабезпечення населених пунктів. тощо. Спільно з сільськими головами було детально обговорено можливі шляхи вирішення цих  питань.

За результатами зустрічей прийняті відповідні доручення з визначенням термінів та відповідальних за виконання завдань, що спрямовані на покращення життєдіяльності мешканців Ізюмського району.

Для надання кваліфікованої допомоги громадянам з правових питань спеціалістами юридичного відділу апарату райдержадміністрації за затвердженими графіками надається  безкоштовна юридична консультація.

Для потенційних заявників в райдержадміністрації створені необхідні умови щодо отримання ними необхідної інформації для написання заяви, а також виділено місце, де вони можуть це зробити.

На інформаційному стенді в приміщенні райдержадміністрації розміщено інформацію щодо найменування установи, її керівного складу, про поштову та електронну адреси, номери телефонів. Також можна ознайомитись з графіком прийому громадян керівництвом райдержадміністрації та начальниками управлінь і відділів райдержадміністрації.

На офіційному веб-сайті Ізюмської райдержадміністрації щокварталу розміщуються довідки про  роботу із зверненнями громадян, нормативно-правові документи, інформація щодо порядку організації та проведення особистого прийому громадян керівництвом райдержадміністрації,  а також графіки його проведення.

Питання діяльності райдержадміністрації постійно висвітлюються через місцеві засоби масової інформації (газета «Обрії Ізюмщини», ТРК СІАТ, РК Радіо-Ізюм). Також населення району інформується про підсумки засідань колегії, проведені апаратні і селекторні наради, про події на територіях сільських рад району.

По зверненням, що надійшли до Ізюмської райдержадміністрації протягом  I кварталу 2016 року , вжито необхідних заходів, надано вичерпні обґрунтовані відповіді і пояснення. Порушень термінів розгляду звернень громадян  не було.

Керівник апарату райдержадміністрації Новіков В.І.

підг.Волкова 21043 

 

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер: