Довідка про роботу зі зверненнями громадян

Довідка про підсумки проведеної роботи із зверненнями громадян за 2015 рік

Оприлюднено у Довідка про роботу зі зверненнями громадян

Довідка

про підсумки проведеної роботи із зверненнями громадян

за 2015 рік

Ізюмською районною державною адміністрацією протягом звітного періоду вживалися  належні заходи по виконанню вимог Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування».

За підсумками 2015 року сектором контролю апарату райдержадміністрації проведено аналіз звернень громадян в порівнянні з аналогічним періодом 2014 року.

З початку року до райдержадміністрації надійшло 230 звернень, що на 19,5 % більше ніж за аналогічний період 2014 року, з них:  185 громадян звернулось особисто, що на 20 % більше ніж в минулому році, 45 надійшло поштою ( з обласної державної адміністрації -35, що на 23 % більше проти відповідного періоду 2014 року, від громадян - 10, що на 0,9 %  менше ніж 2014р).

У ході здійснення райдержадміністрацією заходів, спрямованих на виконання вимог чинного законодавства, особлива увага приділяється вирішенню проблем соціально незахищених категорій населення: ветеранів війни та праці, інвалідів, людей, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, учасників бойових дій, членів багатодітних сімей та одиноких матерів.  65,6 % звернень надійшло від зазначених категорій населення.

 Листи інвалідів Великої Вітчизняної війни, жінок, яким присвоєне почесне звання України "Мати-героїня", розглядаються головою районної державної адміністрації особисто.

На 56 % відмічається зменшення кількості колективних звернень, в них порушувались питання відкриття додаткових груп у дошкільних закладах району, транспортного обслуговування, ремонт доріг та освітлення.

За характером основних питань, що порушували громадяни, чимале місце займали питання соціального захисту населення, надання матеріальної допомоги (66 % від загальної кількості), аграрної політики та земельних відносин (5%), транспорту (5 %), комунального господарства, експлуатації та ремонту сільських доріг, забезпечення належного водо забезпечення та водовідведення (5 %),  житлової політики (2 %), охорони здоров’я  (1 %) , інші (16 %).

По зверненнях, що надійшли до райдержадміністрації  вжито необхідних заходів, надано вичерпні відповіді і пояснення. 60 % порушених питань вирішено позитивно, по 40 % надані роз’яснення щодо шляхів їх вирішення.

Актуальними залишаються питання надання матеріальної допомоги, як і раніше за допомогою до райдержадміністрації зверталися переважно найменш соціально захищені категорії громадян, люди похилого віку, громадяни, які значною мірою втратили здоров’я і працездатність.

Засіданням ради з питань надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення за звітний період надана матеріальна допомога 108 заявникам на суму  42 700 тис. грн.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 858 застосовується Класифікатор звернень громадян. Дотримуються вимоги Інструкції з діловодства.

На виконання пункту 3 Указу при райдержадміністрації  працює постійно діюча комісія з питань розгляду звернень громадян. З метою підвищення персональної відповідальності за стан роботи із зверненнями громадян на засіданнях підводилися підсумки роботи за певний період, розглядались окремі звернення громадян.

Згідно з пунктом 6 Указу розпорядженням голови районної державної адміністрації затверджено графік проведення особистого прийому громадян керівництвом Ізюмської районної  державної адміністрації, двічі на рік затверджується графік проведення виїзних прийомів  за місцем проживання громадян району.

Питання що найчастіше підіймались на виїзних прийомах стосувались необхідності заміни даху над будівлями шкільних підрозділів навчально-виховних комплексів, функціонування навчальних закладів, поліпшення їх матеріально-технічної бази,  надання пільг учителям, придбання автобусів для підвозу дітей тощо. Спільно з сільськими головами було детально обговорено можливі шляхи вирішення цих проблемних питань.

За результатами зустрічей прийняті відповідні доручення з визначенням термінів та відповідальних за виконання завдань, що спрямовані на покращання життя мешканців Ізюмського району.

Для надання кваліфікованої допомоги громадянам з правових питань спеціалістами юридичного відділу апарату райдержадміністрації за затвердженими графіками надається  безкоштовна юридична консультація.

Для потенційних заявників в райдержадміністрації створені необхідні умови щодо отримання ними необхідної інформації для написання заяви, а також виділено місце, де вони можуть це зробити.

На інформаційному стенді в приміщенні райдержадміністрації розміщено інформацію щодо найменування установи, її поштову та електронну адреси, номери телефонів, про керівний склад, графік прийомів громадян керівництвом райдержадміністрації та начальниками управлінь і відділів райдержадміністрації.

На офіційному веб-сайті Ізюмської райдержадміністрації щокварталу розміщуються довідки про  роботу із зверненнями громадян, нормативно-правові документи, інформація щодо порядку організації та проведення особистого прийому громадян керівництвом райдержадміністрації,  а також графіки його проведення.

Питання діяльності райдержадміністрації постійно висвітлюються через місцеві засоби масової інформації (газета «Обрії Ізюмщини», ТРК СІАТ, ТРК Радіо-Ізюм).Також населення району інформується про підсумки засідань колегії, проведені апаратні і селекторні наради, про події на територіях сільських рад району.

По зверненням, що надійшли до Ізюмської райдержадміністрації протягом  2015 року, вжито необхідних заходів, надано вичерпні обґрунтовані відповіді і пояснення. Порушень термінів розгляду звернень громадян  не було.

Керівник апарату районної державної адміністрації В.НОВІКОВ

вик.Волкова 21043 

 

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер: