Фінанси та бюджет

Інформація про виконання бюджету Ізюмського району за січень-жовтень 2016 року

Оприлюднено у 2016

Станом на 1 листопада 2016 року до зведеного бюджету Ізюмського району  надійшло доходів  загального фонду 121млн.849тис.грн. при плані на відповідний період 116 млн.814 тис.грн., або загальне виконання зведеного бюджету складає 104%.

З загального обсягу доходів  до зведеного бюджету району  отримано  власних надходжень  46млн.584тис.грн. при плані 38 млн. 910тис.грн., або 120% до планових показників. У грошовому виразі перевиконання склало 7млн.674 тис.грн.

Доходна частина загального фонду по власних надходженнях перевиконана по всіх  сімнадцяти сільських  та районному бюджетах. Найбільше перевиконання до плану склалося по Заводській – 201% (+1млн.277тис.грн.), Олександрівській – 159% (+255тис.грн.), Бугаївській  - 158% (+655тис.грн.) та інших.

Районний бюджет по власних надходженнях за звітний період виконано на 106%, або отримано 21млн. 50 тис.грн. при уточненому плані 19млн.781тис.грн., у грошовому виразі перевиконання складає 1млн.269тис.грн.

Продовжує зберігатися  загальна позитивна динаміка надходжень доходів без урахування трансфертів, а саме проти аналогічного періоду 2015 року надходження збільшилися на 15млн.957 тис.грн. або на 52% .

Більш детально про виконання окремих доходів загального фонду бюджету.

Податок на доходи фізичних осіб за січень-жовтень 2016 року виконано на 106%, або при плані 19млн.185тис.грн. отримано 20млн.424тис.грн. Перевиконання складає кошти в сумі 1млн.239 тис.грн.

Темп надходжень податку на доходи фізичних осіб у порівнянні з відповідним періодом минулого року становить 144%, у абсолютних показниках надходження податку зросли на 6млн.288 тис.грн.

У звітному періоді акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі  підакцизних товарів надійшло 382тис.грн. Рівень виконання планових показників з урахуванням змін цього виду податку становить 121%.  Не виконали план Довгеньківська сільська рада (недоотримала до плану 700грн.) та Левківська (-1900грн.).

Податок на майно до сільських бюджетів надійшов у сумі                       11 млн.012 тис.грн., або 117%, до затверджених показників з урахуванням змін (перевиконання  1млн.573тис.грн.).

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки надійшов у сумі 500тис.грн., або 148%, що на 163 тис.грн. більше ніж було затверджено з урахуванням змін сільськими радами.

Плати за землю надійшло 10 млн. 330 тис.грн., або 116% до затверджених показників  (перевиконання 1млн.411тис.грн.). Планові показники по орендній платі за землю з юридичних осіб виконали всі сімнадцять сільських бюджетів. Найбільше перевиконання по Бражківській  сільській раді -1645% (+111 тис.грн.).

Щодо орендної плати з фізичних осіб, план за десять місяців виконано на 121%, перевиконання склало 386 тис.грн. Не виконали планові показники наступні сільські ради: Бражківська (недоотримано до плану 68 тис.грн.) та  Куньєвська (недоотримано 2 тис.грн.).

Темп надходження плати за землю у порівнянні з відповідним періодом 2015 року по району складає майже 148%.

Транспортний податок надійшов до семи сільських бюджетів у сумі  181тис.грн.

Єдиного податку до сільських бюджетів надійшло 9млн.951тис.грн., або 155% (перевиконання 3млн.544тис.грн.). Планові показники виконали усі сільські бюджети району. В складі вищезазначеного податку надходять кошти від сільгоспвиробників. Фактичне надходження єдиного податку із сільгоспвиробників становить 8млн.728тис.грн., що більше від відповідного періоду минулого року на 4млн.524тис.грн.

Крім того, в  складі власних надходжень бюджету району за звітний період надійшли  такі податки і збори, як:

-         рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів – 3млн.097тис.грн., що більше відповідного періоду минулого року  на          991 тис.грн.;

-         податок на прибуток комунальних підприємств – 1,3 тис.грн., що менше відповідного періоду минулого року на 100грн.;

-         державне мито – 15 тис.грн. (більше минулого року на 5 тис.грн.);

-         плата за адміністративні послуги – 46тис.грн.;

-         інші надходження – 1млн.572 тис.грн.(більше минулого року на 334тис.грн.).

За звітний період до районного бюджету отримано базової дотації в сумі 76 тис. грн., що складає 100 % до плану.

Також, за звітний період надійшли субвенції з Державного бюджету на загальну суму 72млн.074тис.грн., у  тому числі: на виплату дитячих допомог 22млн.283 тис.грн.; на виплату житлово-комунальних послуг 16млн.480тис.грн.; на придбання твердого та рідкого пічного палива та скрапленого газу 954 тис.грн., освітня субвенція в сумі 23млн.335тис.грн. та медична субвенція 8млн.841тис.грн., а також субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій - 181 тис.грн.

До районного бюджету надійшло інших субвенцій в сумі 1млн.800тис.грн., що складає 85% до плану. Станом на 01 листопада 2016 року не надійшли кошти іншої субвенції на проведення відпочинку звільнених у запас військовослужбовців, які брали участь в АТО в сумі 7 тис.грн., а також від наступних сільських рад:

- Бригадирівської – 147тис.грн.;

- Вірнопільської – 8тис.грн.;

- Довгеньківської – 9тис.грн.;

-  Кам”янської -24тис.грн.;

- Куньєвської – 8тис.грн.;

-Малокамишуваської -104тис.грн.

Обсяг видаткової частини загального фонду зведеного  бюджету району  з     урахуванням    трансфертів  за  січень – жовтень   2016 року  склав             102 млн. 724 тис.грн., або 86% до планових призначень з урахуванням внесених змін та видаткова частина загального фонду районного бюджету склала                        85 млн. 785 тис.грн. або 89% до уточненого плану.

У складі загального обсягу видатків найбільш питому вагу як у зведеному бюджеті так і в районному займають видатки на виплату допомог, пільг і субсидій – 40 млн. 141 тис.грн., або 40% від загального обсягу видатків зведеного бюджету та 46% обсягу районного  бюджету.

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями як  в зведеному бюджеті району так і в районному складають майже  34% від загального обсягу видатків         ( в бюджеті району - 35 млн. 153 тис.грн. та в районному - 26 млн. 350 тис.грн.).

В складі видатків районного бюджету на міжбюджетні трансферти спрямовано інші субвенції сільським бюджетам на утримання сільських клубних закладів і бібліотек 1038,5 тис.грн., або 100% до плану, та передано кошти медичної субвенції з державного бюджету до бюджету міста Ізюм            8 млн. 840 тис.грн.

Видатки на оплату за спожиті енергоносії в зведеному бюджеті району склали  5млн. 190 тис.грн., або 5 % від загального обсягу видатків бюджету району.

Господарчі видатки, оплата послуг та видатки на відрядження  в бюджеті району склали  6 млн. 297 тис.грн., або 6% від загального їх обсягу.

Видатки на придбання продуктів харчування по установах освіти становлять в зведеному бюджеті району 905 тис.грн., або  1 % від загального їх обсягу.

Спеціальний фонд  зведеного бюджету району за звітний період по видатках склав 10 млн. 983 тис.грн., із якого капітальні видатки становлять             8 млн 640 тис.грн., або 79% їх обсягу. Найбільш питому вагу вони мають по галузі освіти –  5 млн. 414 тис.грн. (або 57%  їх загального обсягу).

Незабезпеченість коштами в районному бюджеті видатків по галузі освіти на оплату праці станом на 01 листопада  поточного року складає                     2 млн. 152 тис.грн. Зазначена незабезпеченість обліковується по коштам освітньої субвенції, що надходить з державного бюджету.

Прострочена кредиторська заборгованість за захищеними статтями видатків станом на  01 листопада  2016 року як в районному бюджеті так і в бюджеті району відсутня. Платіжні доручення Казначейською службою виконано у повному обсязі. 

 

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер: