Регламент

РЕГЛАМЕНТ ІЗЮМСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Оприлюднено у Регламент

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження   голови

районної державної адміністрації

від 29.12.2016 р.   № 579

 

 РЕГЛАМЕНТ

ІЗЮМСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 1. Загальні положення

 1.1. Регламент Ізюмської районної державної адміністрації 

(далі – Регламент) регулює організаційні та процедурні питання діяльності районної державної адміністрації.

Регламент визначає:

механізм організації взаємодії голови районної державної адміністрації, першого заступника, заступників голови районної державної адміністрації, керівника апарату районної державної адміністрації, управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, а також консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, утворених головою районної державної адміністрації, під час вирішення питань, що належать до повноважень районної державної адміністрації;

процедуру здійснення правового, організаційного, матеріально-технічного забезпечення діяльності районної державної адміністрації;

внутрішній розпорядок роботи районної державної адміністрації.

1.2. Робота районної державної адміністрації, її апарату та структурних підрозділів є відкритою і гласною, за винятком розгляду питань, які належать до публічної інформації з обмеженим доступом.

Районна державна адміністрація інформує громадськість про свою діяльність, залучає громадян до проведення перевірок, підготовки і розгляду питань, що належать до її компетенції.

Висвітлення діяльності районної державної адміністрації здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством.

1.3. Розгляд в районній державній адміністрації питань, що належать до її компетенції, зокрема щодо делегованих районною радою повноважень, провадиться головою, першим заступником голови, заступником голови - керівником апарату районної державної адміністрації, апаратом районної державної адміністрації, управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, а також консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, службами і комісіями, утвореними головою районної державної адміністрації.

1.4. Розподіл обов’язків між посадовими особами районної державної адміністрації проводить голова районної державної адміністрації  не пізніше одного місяця з дня призначення  його на посаду з визначенням:

повноважень і функцій посадової особи;

управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації (далі − структурні підрозділи районної державної адміністрації), діяльність яких контролюватиметься відповідною посадовою особою;

підприємств, установ та організацій, щодо яких посадова особа забезпечує реалізацію, відповідно до чинного законодавства, державної політики;

територіальних органів центральних органів виконавчої влади, органів урядового управління, інших організацій та установ, з якими взаємодіє посадова особа;

порядку заміщення голови районної державної адміністрації, його першого заступника та заступників у разі їх відсутності.

Голова районної державної адміністрації визначає також обов'язки  посадових осіб щодо спрямування та контролю діяльності виконкомів сільських рад району.

1.5. Положення про структурні підрозділи районної державної адміністрації, у тому числі апарату, розробляються керівниками таких підрозділів і погоджуються із заступниками голови (відповідно до розподілу обов'язків), а також з керівниками відділу організаційної роботи, управління персоналом та масових комунікацій, юридичного відділу апарату райдержадміністрації та затверджуються розпорядженням голови районної державної адміністрації із наступним оприлюдненням у порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації».

 1. Планування роботи районної державної адміністрації

       3. Організація роботи апарату районної державної адміністраціїї

 1. Робота з персоналом
 1. Організація роботи з документами
 1. Організація роботи з контролю за виконанням документів
 1. Організація розгляду звернень громадян і проведення особистого прийому громадян
 1. Організація правового забезпечення діяльності районної державної адміністрації
 1. Порядок внесення та розгляду проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації
 1. Публічне обговорення проекту розпорядження голови районної державної адміністрації
 1. Порядок подання пропозицій до порядку денного та внесення проектів рішень на розгляд сесії районної ради
 1. Взаємовідносини районної державної адміністрації з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування
 1. Порядок інформування обласної державної адміністрації та населення про найважливіші події, явища і тенденції суспільно-політичного, соціально-економічного та культурного становища в районі
 1. Порядок здійснення районною державною адміністрацією контрольних повноважень
 1. Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби та комісії районної державної адміністрації
 1. Порядок підготовки та проведення нарад, інших заходів
 1. Робота з нагородними документами, вручення нагород
 1. Матеріально-технічне забезпечення діяльності районної державної адміністрації
 1. Організація забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Ізюмська районна держана адміністрація
 1. Порядок забезпечення візитів представників іноземних держав

 Заступник голови - керівник апарату

районної державної адміністрації                             В.Я.Лесик      

(Понімаш)

Додаток 1;

Додаток 2;

Додаток 3;

Додаток 4;

Додаток 5;

Додаток 6;

Додаток 7;

Додаток 8;

Додаток 9;

Додаток 10;

Додаток 11.

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер: