Доступ || до публічної інформації

Щодо змін до законодавчих актів України, що стосуються діяльності Міжрегіонального управління НАДС у Харківській та Сумській областях

Оприлюднено у Міжрегіональне управління НАДС у Харківській та Сумський областях інформує

Міжреrіональне управління НАДС у Харківській та Сумській областях повідомляє про наступні зміни в чинному законодавстві України, що стосуються нормативно правових актів, які регулюють діяльність Міжрегіонального управління НАДС у Харківській та Сумській областях. Наказом Національного агентства України з питань державної служби від 31.01.2018 № 32 «Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Національного агентства України з питань державної служби» (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0199-18/paran2#n2) до Порядку оформлення та направлення (вручення) вимоги про скасування рішень державних органів та їх посадових осіб з питань державної служби, які суперечать законодавству в частині реалізації громадянами права на державну службу, про усунення порушень прав державного службовця або про скасування результатів конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби, затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної служби від 25 травня 2016 року № 110, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 10 червня 2016 року за № 841/28971 (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0841-16/paran13#nl 3) та до Порядку проведення Національним агентством України з питань державної служби та його територіальними органами перевірок стану дотримання державними органами вимог Закону України «Про державну службу» та інших нормативно-правових актів у сфері державної служби, затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної служби від 26 вересня 2016 року № 193, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2016 року за № 1369/29499 (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1369-16) були внесені зміни.
Згідно із вказаними змінами можна виділити ключові моменти, які стосуються Порядку оформлення та направлення (вручення) вимоги про скасування рішень Державних органів та їх посадових осіб з питань державної служби, які суперечать законодавству в частині реалізації ї громадянами права на державну службу, про усунення порушень прав державного службовця або про скасування результатів конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби, а саме Вимога підлягає обов'язковому виконанню державними органами, їх посадовими особами в термін, установлений у вимозі. Що стосується Порядку проведення Національним аrентством України з питань Державної служби та його територіальними органами перевірок стану дотримання державними органами вимог Закону України «Про державну службу» та інших нормативно-правових актів у сфері державної служби, то відповідно до вказаних змін із переліку питань, які підлягають перевірці були виключені питання що стосуються дотримання принципів державної служби (ст. 4 Закону України «Про державну службу» та питання дотримання основних прав державних службовців (ст. 7, 19,74 Закону України «Про державну службу»).

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер: