Інформація для ознайомлення

Інформація про виконання бюджету Ізюмського району

Оприлюднено у Інформація для ознайомлення

Інформація про  виконання бюджету Ізюмського району за січень-серпень 2018 року

Станом на 1 вересня 2018 року до зведеного бюджету Ізюмського району надійшло всього доходів 112млн.272тис.грн. при плані 112млн.215тис.грн., або загальне виконання зведеного бюджету складає 100%. 

Проведений аналіз стану надходжень доходів без урахування трансфертів свідчить, що у січні-серпні 2018 року зараховано 30млн.662тис.грн. або 103 % (+933тис.грн.) до показників затверджених органами місцевого самоврядування. Дохідна частина по власних надходженнях виконана та перевиконана по одинадцяти сільських та районному бюджетах.
Районний бюджет по власних надходженнях за звітний період виконано на 101%, або отримано 14млн.123тис.грн. при плані 13млн.970тис.грн., у грошовому виразі перевиконання складає 153тис.грн.
Ключовим джерелом формування фінансового ресурсу районного бюджету є податок на доходи фізичних осіб, якого протягом восьми місяців звітного року надійшло 13млн.519тис.грн., що становить 100% до плану.
Одним з найбільших видів доходів сільських бюджетів є податок на майно, якого станом на 01вересня 2018 року надійшло 9млн.133тис.грн., планові показники перевиконані на 12%, або на 1млн.4тис.грн.
Усі сільські ради перевиконали план по вищезазначеному податку.
Другим найбільшим видом доходів сільських бюджетів є єдиний податок, якого протягом січня-серпня поточного року отримано 6млн.404тис.грн., виконання склало 93% (затверджено 6млн.891тис.грн., недоотримано 487тис.грн.).
План по єдиному податку виконали лише п’ять сільських бюджетів.
До зведеного бюджету Ізюмського району також надійшло рентної плати за користування надрами 664тис.грн., або 159% до плану з урахуванням змін (затверджено 417 тис.грн., перевиконання 247тис.грн.).
Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів надійшло до чотирьох сільських рад у сумі 337 тис.грн. при плані 176 тис.грн., виконання складає 191%.
Акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів надійшло 81тис.грн. Рівень виконання планових показників становить 120%.
До Кам’янського сільського бюджету продовжують надходити кошти акцизного податку на пальне, станом на 1 вересня ця сума складає 114тис.грн.
Крім того, в складі власних надходжень бюджету району надійшли такі податки і збори, як: плата за адміністративні послуги – 89тис.грн., плата за оренду комунального майна – 70тис.грн., адміністративні штрафи та інші санкції - 3 тис.грн., туристичний збір – 5 тис.грн., державне мито– 3 тис.грн., інші надходження – 238 тис.грн.
За звітний період до районного бюджету отримано дотації на здійснення переданих з держбюджету видатків на утримання закладів освіти та охорони здоров’я в сумі 6млн.050тис.грн.
Також, надійшли до загального фонду субвенції з державного бюджету на виплату дитячих та соціальних допомог 23 млн. 086 тис.грн.; для надання пільг та субсидій на виплату житлово-комунальних послуг 25млн. 113 тис.грн.; для надання пільг та субсидій на придбання твердого та рідкого пічного палива та скрапленого газу 3млн.077 тис.грн., освітня субвенція в сумі 18млн.356 тис.грн., на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» 58 тис.грн., на здійснення заходів соціально-економічного розвитку окремих територій 64тис.грн. До спеціального фонду: субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції 210тис.грн., на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах 1млн.298тис.грн., на виконання інвестиційних проектів 1млн.51тис.грн.
За звітний період отримано інших субвенцій загального фонду районним бюджетом в сумі 5млн.24 тис.грн., сільськими бюджетами 751 тис.грн. та інших субвенцій спеціального фонду районним бюджетом 1 млн.633тис.грн., сільськими 1млн.497 тис.грн.
Аналіз видаткової частини свідчить, що в цілому видатки зведеного бюджету району з урахуванням трансфертів за січень-серпень поточного року склали 124 млн. 244 тис.грн., або 83% до плану з урахуванням змін.
Видатки загального фонду виконані у сумі 111 млн. 019 тис.грн., або 87% до плану з урахуванням змін та видатки спеціального фонду виконанні у сумі 13 млн. 225 тис.грн., або 59% до уточненого плану. В складі спеціального фонду капітальні видатки склали 12 млн. 609 тис.грн., або 95% їх загального обсягу.
Прострочена кредиторська заборгованість за захищеними статтями видатків бюджетних установ району станом на 01 вересня 2018 року відсутня. Обсяг заборгованості станом на 01 вересня 2018 року по наданих населенню пільгах та субсидіях складає8млн.821тис.грн.
Платіжні доручення Казначейською службою за звітний період виконано у повному обсязі.

Начальник фінансового управління                    С.КРЮКОВА

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер: