Регуляторна політика

Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акту «Порядок часткового відшкодування з районного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів»

Оприлюднено у Регуляторна політика

Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акту
«Порядок часткового відшкодування з районного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів»
Ізюмська районна державна адміністрація

Вид регуляторного акту

Розпорядження голови Ізюмської райдержадміністрації

Назва регуляторного акту

«Порядок часткового відшкодування з районного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів»

Дата прийняття

16 травня 2007 року

Номер

245

Назва виконавця заходів з відстеження

Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та економічного розвитку Ізюмської райдержадміністрації

Цілі прийняття акта

Підвищення ефективності використання коштів районного бюджету, виділених на розвиток підприємництва, а саме: спрямування їх на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів та розширення кола підприємців, що мають доступ до кредитних ресурсів

Строк виконання заходів

з відстеження

Листопад 2019 року

Тип відстеження

Періодичне

Методи одержання результатів відстеження

Аналіз задоволення суб’єктів господарювання якістю отриманих послуг щодо державної підтримки розвитку підприємництва.

Аналіз ефективності використання коштів районного бюджету, кількості залучених суб’єктів малого та середнього підприємництва до участі в інвестиційних проектах району та їх результатів

Дані та припущення на основі яких відстежувалася результативність, способи одержання даних

Фактичні дані щодо звернень суб’єктів господарювання Ізюмського району для отримання часткового відшкодування з районного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів

Кількісні та якісні значення показників результативності

В районі діє Програма сприяння розвитку малого та середнього підприємництва Ізюмського району на 2017-2020 роки

Для складання переліку інвестиційних проектів щодо проведення конкурсу райдержадміністрацією систематично здійснюється моніторинг із наявності інвестиційних проектів, які впроваджуються або тільки розробляються суб’єктами малого підприємництва в районі.

Станом на 1 листопада 2019 року звернень суб’єктів господарювання району для отримання часткового відшкодування з районного бюджету до райдержадміністрації на надходило.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей

В зв’язку з тим, що звернень суб’єктів малого та середнього підприємництва району для отримання часткового відшкодування з районного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими для реалізації інвестиційних проектів, до райдержадміністрації не надходило і конкурс не проводився, провести оцінку результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей не має можливості.

                                                                                                                             Перший заступник голови

                                  Керівник                                                  райдержадміністрації

  1. 11. 2019 р. регуляторного органу _______________ Дмитро КІЯН