Регуляторна політика

Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акту «Про внесення змін до розпорядження Ізюмської районної державної адміністрації Харківської області ї від 09 липня 2014 року № 260»

Оприлюднено у Регуляторна політика

Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акту «Про внесення змін до розпорядження Ізюмської районної державної адміністрації Харківської області ї від 09 липня 2014 року № 260»

Вид регуляторного акту

Розпорядження голови Ізюмської райдержадміністрації

Назва регуляторного акту

«Про внесення змін до розпорядження Ізюмської районної державної адміністрації Харківської області від 09 липня 2014 року № 260»

Дата прийняття

08 квітня 2015 року

Номер

145

Назва виконавця заходів з відстеження

Відділ з питань надання адміністративних послуг Ізюмської районної державної адміністрації

Цілі прийняття акта

Прийняття регуляторного акту чітко визначить порядок організації роботи та взаємодії учасників Центру надання адміністративних послуг – адміністраторів, органів виконавчої влади, установ, їх посадових та службових осіб, задіяних у забезпеченні організації надання встановленого переліку адміністративних послуг у Центрі надання адміністративних послуг при Ізюмській районній державній адміністрації Харківської області.

Строк виконання заходів

з відстеження

Квітень 2019 року

Тип відстеження

Періодичне

Методи одержання результатів відстеження

Моніторинг та аналіз задоволеності суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб якістю надання адміністративних послуг, видачі документів дозвільного характеру та аналіз ступеня досягнення цілей державного регулювання.

Для відстеження використовувались статистичні дані та дані опитування суб’єктів господарювання (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) та/або фізичних осіб, суб’єктів надання адміністративних послуг. Також здійснювався розгляд пропозицій та зауважень, які надійшли до Ізюмської районної державної адміністрації Харківської області з питань роботи Центру

Дані та припущення на основі яких відстежувалася результативність, способи одержання даних

За період проведення періодичного аналізу   відстежено:

- кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб, які отримали адміністративні послуги;

- час, що витрачають суб’єкти господарювання та фізичні особи на отримання адміністративних послуг;

- рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень регуляторного акта;

- терміни виконання Центром та суб’єктами надання адміністративних послуг послідовності дій (етапів), необхідних для отримання адміністративної послуги;

- кількість скарг на роботу Центру

Кількісні та якісні значення показників результативності

В результаті прийняття даного регуляторного акту досягнуто такі цілі:

- при наданні адміністративної послуги відстежується послідовність дій адміністраторів Центру та суб’єктів надання адміністративних послуг;

- адміністраторами Центру ведеться журнал реєстрації вхідного пакету документів, необхідного для отримання адміністративної послуги;

- адміністратори Центру складають описи вхідного пакету документів, у якому зазначається інформація про перелік документів, поданих суб’єктом звернення

- за даними опитування, рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень акта високий.

Кількісні показники

За період з 08.04.2016 по 08.04.2017 надано 1247 адміністративних послуг; за період з 08.04.2017 по 08.04.2018 надано   2805 адміністративних послуг; за період з 08.04.2018 по 08.04.2019 надано 5132 адміністративних послуг.

Якісні показники

Процедура звернення заявника до Центру займає 15-20 хвилин при подачі документів, 5-15 хвилин при отриманні консультації та до 3 хвилин при видачі оформлених документів.

Скарг на роботу Центру не надходило.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей

Реалізація розпорядження забезпечила дотримання єдиного прозорого механізму щодо порядку взаємодії адміністративних органів та їх посадових і службових осіб, адміністратора, державного адміністратора, при організації надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи після прийняття регуляторного акта не зазнають жодних додаткових витрат грошових коштів та часу у процесі отримання/надання адміністративних послуг.

                                                                                                                            

  

Перший заступник голови

районної державної адміністрації

 

Д.КІЯН

 

      08.04.2019                                                        

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер: