Регуляторна політика

Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акту «Про затвердження орендних ставок та Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна, що знаходиться у комунальній власності територіальних громад сіл Ізюмського району»

Оприлюднено у Регуляторна політика

Звіт

про періодичне відстеження результативності регуляторного акту

«Про затвердження орендних ставок та Методики розрахунку

і порядку використання плати за оренду майна,

що знаходиться у комунальній власності територіальних громад

сіл Ізюмського району»

Вид регуляторного акту

Рішення XXXIX Ізюмської районної ради V скликання

Назва регуляторного акту

«Про затвердження орендних ставок та Методики розрахунку

і порядку використання плати за оренду майна, що знаходиться у комунальній власності територіальних громад сіл Ізюмського району»

Дата прийняття

2 квітня 2009 р.

Номер

378-V

Назва виконавця заходів з відстеження Відділ містобудування, архітектури, ЖКГ та економічного розвитку Ізюмської райдержадміністрації
Цілі прийняття акта Приведення у відповідність до чинного законодавства України порядку оренди майна, що належить до комунальної власності територіальних громад сіл Ізюмського району, збільшення надходжень від орендної плати, затвердження орендних ставок та єдиної Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна, що знаходиться у комунальній власності територіальних громад сіл Ізюмського району.

Строк виконання заходів

з відстеження

Березень 2017 року
Тип відстеження

Періодичне

Методи одержання результатів відстеження Фактичні
Дані та припущення на основі яких відстежувалася результативність, способи одержання даних Аналіз інформації щодо передачі об’єктів спільної власності в оренду та надходжень від орендної плати
Кількісні та якісні значення показників результативності

За період проведення періодичного аналізу:

 - проведено відстеження динаміки надання в оренду майна, що знаходиться у комунальній власності територіальних громад сіл Ізюмського району та надходжень від орендної плати.

Кількісні показники

В результаті прийняття даного регуляторного акту досягнуто такі цілі:

- за період з 01.03.2014 по 01.03.2015 було укладено 2 договори оренди, надходження від оренди майна за період  становило 64,7 тис грн.;

- за період з 01.03.2015 по 01.03.2016 укладено 2 договори оренди, надходження  становило 71,0 тис. грн.;

за період з 01.03.2016 по 01.03.2017 укладено 6 договорів оренди , надходження  становило 72,0 тис. грн.

Якісні показники - збільшення сум надходжень від орендної плати за проаналізовані періоди відбувається, за рахунок примінення індексу інфляції, що передбачено одним з пунктів договорів, а також за рахунок кількості заключних договорів аренди.
Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей – прийняття даного рішення дозволяє більш ефективно і раціонально використовувати об’єкти комунальної власності Ізюмського району відповідно до законодавства України, забезпечує прозорість і відкритість процедури надання в оренду комунального майна.

                            

Начальник відділу містобудування,

архітектури, житлово-комунального

 господарства та економічного розвитку

 райдержадміністрації                                                                 В.Плювака

„28” березня 2017р.

 

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер: