football B 2018

Новини Ізюмської ОДПІ станом на 10 листопада 2016 року

Оприлюднено у Інформація для ознайомлення

Ізюмська ОДПІ повідомляє!

Ізюмська об’єднана державна податкова  інспекція  ГУ ДФС у Харківській області повідомляє про проведення конкурсу торгівельних підприємств і організацій, які будуть включені до Єдиного реєстру торгівельних організацій, яким надається право реалізації та зберігання безхазяйного та іншого майна, що перейшло у власність держави.

Для участі в конкурсі суб’єкти господарювання подають такі документи:

заяву про включення до Єдиного реєстру із зазначенням вартості власного капіталу, кількості працівників, наявності офіційної сторінки або електронної адреси в мережі інтернет;

копію установчого документа, засвідчену суб’єктом господарювання;

копії ліцензій на право здійснення окремих видів господарської діяльності ( за наявності);

довідку про власні складські приміщення або копію договору оренди складських приміщень у тому регіоні, де подається заява;

копії документів, які підтверджують можливість проведення біржових торгів (свідоцтво про реєстрацію (акредитацію) члена біржі, власника біржового місця, брокерської контори);

баланс або фінансовий звіт суб’єкта малого підприємства та звіт про фінансові результати за останній звітній період, що передує даті подачі документів.

Якщо суб’єкт господарювання на дату подачі документів перебуває у Єдиному реєстрі і протягом останнього року зміни до установчого документа не вносились, завірена копія установчого документа не надається.

07 грудня 2016 року – кінцевий термін прийняття документів за адресою: Ізюмська ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області, вул. Фрунзе, б. 32, м. Ізюм, Харківська область, 64309.

08 грудня 2016 року – о 12 год. 00 хв. В приміщенні Ізюмської ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області буде проводиться конкурс.

Довідки за тел.: 05743-2-20-60.

Шановні платники! Наближається термін подання звітності

9 листопада, середа, останній день подання:

- звіту про суми податкових пільг за три квартали 2016 року;

- податкової декларації з податку на прибуток підприємства за три квартали 2016 року платниками, в яких податковий період дорівнює календарному кварталу;

- розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності, за три квартали 2016 року;

- розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності, за три квартали 2016 року платниками, в яких податковий період дорівнює календарному кварталу;

- розрахунку податку на прибуток постійного представництва нерезидента, визначеного шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7, за три квартали 2016 року платниками, в яких податковий період дорівнює календарному кварталу;

- фінансової звітності за дев’ять місяців 2016 року до органів ДФС платниками податку на прибуток, що звітують щокварталу;

- декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами, за 3-й квартал 2016 року;

- податкової декларації з ПДВ за 3-й квартал 2016 року платниками, в яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу;

- податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця за три квартали 2016 року платниками, віднесеними до третьої групи;

- податкової декларації платника єдиного податку – юридичної особи за три квартали 2016 року платниками, віднесеними до третьої групи;

- податкової декларації з рентної плати з розрахунком за 3-й квартал 2016 року:

рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів;

рентної плати за спеціальне використання води;

рентної плати за користування надрами без рентної плати за користування надрами для видобування вуглеводневої сировини;

рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин

- податкової декларації екологічного податку за 3-й квартал 2016 року;

- податкової декларації туристичного збору за 3-й квартал 2016 року;

- податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів за 3-й квартал 2016 року;

- податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, за 3-й квартал 2016 року (форма №1ДФ);

- податкової декларації про майновий стан і доходи фізичними особами – підприємцями, які перейшли з 3-го кварталу 2016 року зі спрощеної системи оподаткування на загальну або вперше зареєстровані у 3-у кварталі;

- звіту про обсяги виробництва та реалізації спирту за жовтень 2016 року (форма №1-РС);

- звіту про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв за жовтень 2016 року (форма №2-РС);

- звіту про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів за жовтень 2016 року (форма №3-РС);

- звіту про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв в оптовій мережі за жовтень (форма №1-ОА);

- звіту про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів в оптовій мережі за жовтень 2016 року (форма №1-ОТ);

- звіту про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у роздрібній мережі за жовтень 2016 року (форма №1-РА);

- звіту про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у роздрібній мережі за жовтень 2016 року (форма №1-РТ);

- попередньої заявки – розрахунку про потребу у марках акцизного податку на січень 2017 року;

 10 листопада, четвер, останній день подання

- декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари/продукцію.

Про особливості сплати та повернення переплати єдиного внеску спрощенцями, які є пенсіонерами за віком або інвалідами

Головне управління ДФС у Харківській області нагадує, що згідно з частиною четвертою статті 4 Закону 2464-VІ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон № 2464) та пунктом 4 розділу II Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.04.2015 № 449 (далі – Інструкція), фізичні особи-підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, звільняються від сплати за себе єдиного внеску, якщо вони є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу.

Разом з тим, відповідно до норм п. 4 розділу III Інструкції підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування та є пенсіонерами або інвалідами, мають право на добровільне нарахування та сплату єдиного внеску у порядку, передбаченому для фізичних осіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування.

Для цієї категорії платників зобов’язання зі сплати єдиного внеску виникають виключно за умови подання звітності у строки та за формою, визначені законодавством. При цьому, у інтегрованій картці таких платників виникає позитивне сальдо.

З 01.01.2016 фізичні особи-підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, сплачують єдиний внесок у розмірі 22 відсотки до визначеної статтею 7 Закону № 2464 бази нарахування єдиного внеску. Після сплати ЄВ у платників виникає право на отримання будь-якого виду соціальних виплат.

Задоволення заяви платника про повернення йому надміру та/або помилково сплачених коштів єдиного внеску здійснюється тільки  після отримання підрозділом органу доходів і зборів, на який покладено функцію адміністрування єдиного внеску, від фондів соціального та пенсійного страхування підтвердження щодо неотримання соціальних виплат такими платниками.

При підтвердженні інформації щодо отримання платниками, які добровільно сплатили єдиний внесок, будь-яких соціальних виплат, в задоволенні заяви такого платника щодо повернення коштів буде відмовлено.

Детальніше у  листі ДФС України від 18.10.2016 р. № 33824/7/99-99-13-02-01-17.

Не згідні з повідомленням-рішенням на землю – контролюючий орган скасує

Відповідно до п. 286.5 ст. 286 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами, які видають платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку.

Податкові повідомлення-рішення з плати за землю можуть бути скасовані (відкликані) на підставі заяви платника податку, поданої до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки, для проведення звірки даних щодо:

- розміру площі земельної ділянки, що перебуває у власності та/або користуванні платника податку;

- права на користування пільгою із сплати податку;

- розміру ставки податку;

- нарахованої суми податку.

При виявленні розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, користування пільгою, контролюючий орган за місцем знаходження земельної ділянки проводить протягом 10 робочих днів перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

Також податкове повідомлення-рішення вважається відкликаним, якщо:

- контролюючий орган скасовує раніше прийняте податкове повідомлення-рішення;

- контролюючий орган зменшує нараховану суму грошового зобов’язання, суму зменшення (збільшення) податкових зобов’язань;

- рішенням суду, що набрало законної сили, скасовується податкове повідомлення-рішення контролюючого органу;

- рішенням суду, що набрало законної сили, зменшується сума грошового зобов’язання, сума зменшення (збільшення) податкових зобов’язань та штрафної (фінансової) санкції (штрафу) та пені за порушення норм іншого законодавства, що визначені у податковому повідомленні-рішенні контролюючого органу.

Якщо контролюючий орган скасовує раніше прийняте податкове повідомлення-рішення, таке податкове повідомлення-рішення вважається відкликаним з дня прийняття контролюючим органом рішення про його скасування.

У випадках якщо контролюючим органом або рішенням суду, що набрало законної сили зменшується сума грошового зобов’язання, сума зменшення (збільшення) податкових зобов’язань, штрафної (фінансової) санкції (штрафу) та пені за порушення норм іншого законодавства, що визначені у податковому повідомленні-рішенні контролюючого органу, податкове повідомлення-рішення вважається відкликаним з дня отримання платником податків податкового повідомлення-рішення, яке містить зменшену суму грошового зобов’язання.

У випадку коли рішенням суду, що набрало законної сили, скасовується податкове повідомлення-рішення контролюючого органу, податкове повідомлення-рішення вважається відкликаним у день набрання законної сили відповідним рішенням суду.

Не забудьте сплатити єдиний внесок

У поточному році встановлено єдину ставку нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄВ) в розмірі 22% до усіх видів доходів, на які раніше нараховувався ЄВ. Виняток становлять тільки спеціальні ставки нарахування ЄВ для інвалідів (8,41%, 5,3% і 5,5%), які залишилися без змін. Крім цього, у 2016 році ЄВ із доходів не утримується.

Так, підприємці на загальній системі оподаткування сплачують ЄВ за 2016 рік – до 10 лютого 2017 року.

„Спрощенці” сплачують ЄВ за кожний квартал до 20 числа наступного місяця, тобто поквартально. За 4 квартал 2016 року – до 20 січня 2017 року.

Особи, що займаються незалежною професійною діяльністю, сплачують ЄВ до 1 травня 2017 року за 2016 рік.

Роботодавці зобов’язані сплачувати нараховані за відповідний календарний місяць суми ЄВ не пізніше 20 числа наступного місяця, крім гірничих підприємств, які зобов’язані сплачувати ЄВ, нарахований за календарний місяць, не пізніше 28 числа наступного місяця. При цьому, під час кожної виплати заробітної плати, на суми якої нараховується єдиний внесок, одночасно з видачею зазначених сум, роботодавці зобов’язані сплачувати нарахований на ці виплати єдиний внесок у розмірі, встановленому для таких платників (авансові платежі).

Оподаткування доходу від продажу сільськогосподарської продукції

Відповідно до п.п. 165.1.24 165 Податкового кодексу України, до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу фізичної особи не включаються доходи, отримані від продажу власної сільськогосподарської продукції, що вирощена, відгодована, виловлена, зібрана, виготовлена, вироблена, оброблена та/або перероблена безпосередньо фізичною особою на земельних ділянках, наданих їй у розмірах, встановлених Земельним кодексом України для ведення:

- садівництва та/або для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) та/або для індивідуального дачного будівництва. При цьому якщо власник сільськогосподарської продукції має ще земельні частки (паї), виділені в натурі (на місцевості), але не використовує їх (здає в оренду або обслуговує), отримані ним доходи від продажу сільськогосподарської продукції не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;

- особистого селянського господарства та/або земельні частки (паї), виділені в натурі (на місцевості), сукупний розмір яких не перевищує 2 гектари. При цьому розмір земельних ділянок, зазначених в абзаці другому цього підпункту, а також розмір виділених в натурі (на місцевості) земельних часток (паїв), які не використовуються (здаються в оренду, обслуговуються), не враховуються.

При продажу сільськогосподарської продукції (крім продукції тваринництва) її власник має подавати податковому агенту копію Довідки про наявність у нього земельних ділянок за формою N 3ДФ, порядок видачі якої затверджено наказом Міністерства доходів і зборів України від 17.01.2014 N 32.

Отже, надання фізичною особою - продавцем податковому агенту (покупцю) копії Довідки є підставою для невключення доходів, отриманих від продажу власної сільськогосподарської продукції, до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу такого платника.

Про послуги управителя для ОСББ

Головне управління ДФС у Харківській області роз’яснює чи може фізична особа – підприємець – платник єдиного податку надавати об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку послуги управителя.

Правові та організаційні засади створення, функціонування, реорганізації та ліквідації об’єднань власників жилих та нежилих приміщень багатоквартирного будинку, захисту їхніх прав та виконання обов’язків щодо спільного утримання багатоквартирного будинку визначено Законом України від 29.11.2001 № 2866-ІІІ, (далі – Закон № 2866). Відповідно до ст. 1 цього Закону об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (далі об’єднання) – це юридична особа, створена власниками квартир та/або нежитлових приміщень багатоквартирного будинку для сприяння використанню їхнього власного майна та управління, утримання і використання спільного майна. Згідно зі ст. 4 Закону № 2866 об’єднання створюється для забезпечення і захисту прав співвласників та дотримання їхніх обов’язків, належного утримання та використання спільного майна, забезпечення своєчасного надходження коштів для сплати всіх платежів, передбачених законодавством та статутними документами.

Підпунктом 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу України визначено, що неприбутковим підприємством, установою та організацією є підприємство, установа та організація (далі - неприбуткова організація), що одночасно відповідає таким вимогам:

- утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

- установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;

- внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Згідно зі ст. 12 Закону № 2866 управління багатоквартирним будинком здійснює об’єднання через свої органи управління. За рішенням загальних зборів функції з управління багатоквартирним будинком можуть бути передані (всі або частково) управителю або асоціації. Обрання та відкликання управителя, затвердження та зміна умов договору з управителем, прийняття рішення про передачу функцій з управління спільним майном багатоквартирного будинку повністю або частково асоціації належить винятково до компетенції загальних зборів співвласників (ст. 10 цього Закону).

Якщо функції з управління багатоквартирним будинком за рішенням загальних зборів об’єднання передано управителю, відносини з управління регулюються договором, укладеним між об’єднанням і управителем, умови якого повинні відповідати умовам типового договору, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної житлової політики і політики у сфері житлово-комунального господарства (ст. 13 Закону № 2866).

Правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, ведення обліку, подання звітності, справляння єдиного податку, а також обмеження видів діяльності визначено главою 1 розділу ХІV Податкового кодексу.

Спрощену систему оподаткування може самостійно обрати юридична особа чи фізична особа - підприємець, якщо така особа відповідає вимогам, визначеним цим Кодексом, та реєструється платником єдиного податку. Суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на чотири групи платників єдиного податку.

На підставі абзацу сьомого п. 291.5 ст. 291 Податкового кодексу не можуть бути платниками єдиного податку першої-третьої груп суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи – підприємці), які, зокрема, здійснюють діяльність з управління підприємствами.

Таким чином, фізична особа, яка надає послуги управителя об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку, не має права перебувати на спрощеній системі оподаткування, обліку і звітності.

Залишилося менше двох місяців, щоб отримати податкову знижку у 2016 році

Фізичні особи, які не є суб’єктами господарювання, можуть скористатися правом на податкову знижку. Вони можуть зменшити свій загальний річний оподаткований дохід у вигляді заробітної плати на певну суму витрат. Зокрема, витрати на сплату процентів за іпотечним кредитом, на оплату вартості свого навчання та/або вартість навчання члена сім’ї першого ступеня споріднення, який не отримує зарплату, на сплату страхового внеску за договором довгострокового страхування життя, втрати на штучне запліднення, витрати на усиновлення, на переобладнання транспортного засобу для роботи на альтернативних видах палива (біопаливо), витрати щодо придбання або будівництва житла та ін.

Слід відмітити, що такі витрати повинні бути документально підтверджені. Крім того, Податковим кодексом установлено обмеження щодо не перевищення сум нарахованої платником податку податкової знижки понад суму загального оподатковуваного доходу платника, одержаного протягом року як заробітна плата.

Зауважимо, що для отримання податкової знижки платник податків повинен подати за підсумками 2015 року декларацію про майновий стан і доходи. Слід відмітити, що наказом Міністерства фінансів України від 02.10.2015року № 859 затверджено нову форму податкової декларації про майновий стан та доходи. При цьому спеціальний додаток до декларації (як було раніше) заповнювати не потрібно. Адже сама оновлена форма декларація містить відповідний розділ (розд. ІІІ). Тому платник податків у рядку 13 декларації повинен зробити позначку «Х» напроти категорії витрат, які включаються до податкової знижки, а також відобразити:

-   загальну суму фактичних витрат, здійснених протягом звітного року (ряд. 13);

-   заробітну плату за рік, яка є базою обкладення податком на доходи фізичних осіб, тобто суму, зменшену на утриманий єдиний внесок та податкову соціальну пільгу, за її наявності (ряд. 15);

-   суму (вартість) витрат, дозволену для включення до податкової знижки (ряд. 16). При цьому загальна сума податкової знижки не може перевищувати зарплату, зазначену у рядку 15;

-   суму ПДФО, на яку зменшуються податкові зобов’язання із цього податку у зв’язку з реалізацією права платників податків на ПЗ.

 Оригінали підтвердних документів не подаються до органу ДФС, проте їх треба зберігати протягом строку, достатнього для проведення перевірки правильності нарахування ПЗ (до кінця року). При цьому, для прискорення проведення такої перевірки, рекомендуємо разом з декларацією подати підтвердні документи, зокрема довідку, в якій, крім загальної інформації про фізичну особу (ПІБ, реєстраційний номер облікової картки, період роботи), зазначається обов’язково наступна інформація:

- сума нарахованого оподатковуваного доходу (помісячно та загальною сумою);

- розмір та сума податкової соціальної пільги;

- сума нарахованого та утриманого єдиного соціального внеску;

- сума нарахованого та утриманого податку на доходи фізичних осіб та військового збору.

Нагадуємо, що подавати декларацію про майновий стан і доходи з метою отримання податкової знижки можна до кінця року.

 Порядок надання та перелік витрат, дозволений для включення до податкової знижки визначено статтею 166 розділу IV ПКУ.

Як оподатковуються ПДФО доплати, надбавки та премії

Доплати, надбавки і премії, які нараховуються платнику податку у зв’язку з відносинами трудового найму, включаються до складу заробітної плати платника податку і підлягають оподаткуванню у тому місяці, в якому здійснені нарахування.

Відповідно до пп.14.1.48 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами і доповненнями (далі – ПКУ) заробітна плата для цілей розділу IV ПКУ – основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв’язку з відносинами трудового найму згідно із законом.

Згідно із п.2.2 р.2 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 13.01.04 №5 (далі – Інструкція), до фонду додаткової заробітної плати відносяться доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством, премії, пов’язані з виконанням виробничих завдань і функцій.

До інших заохочувальних та компенсаційних виплат включаються винагороди та премії, які мають одноразовий характер, компенсаційні та інші грошові й матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства або які провадяться понад встановлені зазначеними актами норми (п.2.3 р.2 Інструкції).

Заробітна плата, згідно пп.«є» пп.14.1.54 п.14.1 ст.14 ПКУ, відноситься до доходів з джерелом їх походження з України і є об’єктом оподаткування відповідно до пп.163.1.2 п.163.1 ст.163 ПКУ.

Зауважимо, що податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов’язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену в ст.167 ПКУ (пп.168.1.1 п.168.1 ст.168 ПКУ).

Якщо нарахування фонду оплати праці здійснюються за попередній період, зокрема у зв’язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок, вони відображаються у фонді оплати праці того місяця, у якому були здійснені нарахування (пп.1.6.2.п.1.6 р.1 Інструкції).

Порядок отримання довідки про наявність у фізичної особи земельних ділянок за формою №3ДФ

Порядок видачі довідки про наявність у фізичної особи земельних ділянок (далі – Порядок), а також форма довідки про наявність у фізичної особи земельних ділянок (далі – Довідка) затверджені наказом Міністерства доходів і зборів України від 17.01.2014 №32, що зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31.01.2014 за №201/24978.

Довідка свідчить про наявність у фізичної особи земельних ділянок, наданих їй у розмірах, встановлених Земельним кодексом України, що відповідно до Податкового кодексу України є підставою для невключення до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку на доходи фізичних осіб доходів, отриманих від продажу власної сільськогосподарської продукції, що вирощена, відгодована, виловлена, зібрана, виготовлена, вироблена, оброблена та/або перероблена безпосередньо фізичною особою на цих земельних ділянках  (далі – власник сільськогосподарської продукції) (п. 1 Порядку).

Довідка безоплатно видається сільською, селищною або міською радою за місцем податкової адреси (місцем проживання) платника податку протягом 5-ти робочих днів з дня отримання відповідною радою письмової заяви про видачу такої Довідки (п. 2 Порядку).

Пунктом 2 Порядку також визначено, що Довідка надається на підставі відомостей з Державного земельного кадастру (за наявності).

Відповідно до пункту 4 Положення Довідка реєструється сільською, селищною міською радою. У разі втрати чи пошкодження Довідки видається дублікат, про що вчиняється відповідний запис на бланку Довідки.

Довідка видається строком на 5 років (п.5 Порядку).

Пунктом 7 Порядку визначено, що інформація про видачу Довідки передається сільською, селищною міською радою контролюючому органу за місцем розташування земельної ділянки протягом 10 днів з дати видачі Довідки власнику сільськогосподарської продукції.

За наявності довідки за формою N 3ДФ, при закупівлі сільськогосподарської продукції у фізичної особи, податок на доходи з фізичних осіб не утримується

Відповідно до п.п. 165.1.24 165 Податкового кодексу України, до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу фізичної особи не включаються доходи, отримані від продажу власної сільськогосподарської продукції, що вирощена, відгодована, виловлена, зібрана, виготовлена, вироблена, оброблена та/або перероблена безпосередньо фізичною особою на земельних ділянках, наданих їй у розмірах, встановлених Земельним кодексом України для ведення:

- садівництва та/або для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) та/або для індивідуального дачного будівництва. При цьому якщо власник сільськогосподарської продукції має ще земельні частки (паї), виділені в натурі (на місцевості), але не використовує їх (здає в оренду або обслуговує), отримані ним доходи від продажу сільськогосподарської продукції не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;

- особистого селянського господарства та/або земельні частки (паї), виділені в натурі (на місцевості), сукупний розмір яких не перевищує 2 гектари. При цьому розмір земельних ділянок, зазначених в абзаці другому цього підпункту, а також розмір виділених в натурі (на місцевості) земельних часток (паїв), які не використовуються (здаються в оренду, обслуговуються), не враховуються.

При продажу сільськогосподарської продукції (крім продукції тваринництва) її власник має подавати податковому агенту копію Довідки про наявність у нього земельних ділянок за формою N 3ДФ, порядок видачі якої затверджено наказом Міністерства доходів і зборів України від 17.01.2014 N 32.

Отже, надання фізичною особою - продавцем податковому агенту (покупцю) копії Довідки є підставою для невключення доходів, отриманих від продажу власної сільськогосподарської продукції, до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу такого платника.

Підприємства, які звільняються від оподаткування податком на прибуток

Звільнення від оподаткування прибутку підприємств передба- чено у статті 142 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ).

Відповідно до п.142.1 ст.142 ПКУ звільняється від оподаткування прибуток підприємств та організацій, які засновані громадськими організаціями інвалідів і є їх повною власністю, отриманий від продажу (постачання) товарів, виконання робіт і надання послуг, крім підакцизних товарів, послуг із поставки підакцизних товарів, отриманих у межах договорів комісії (консигнації), поруки, доручення, довірчого управління, інших цивільно-правових договорів, що уповноважують такого платника податку здійснювати постачання товарів від імені та за дорученням іншої особи без передачі права власності на такі товари, де протягом попереднього звітного (податкового) періоду кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50% середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25% суми загальних витрат на оплату праці.

Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який видається уповноваженим органом відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».

У разі порушення вимог щодо цільового використання вивільнених від оподаткування коштів платник податку зобов’язаний збільшити податкові зобов’язання з цього податку за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, а також сплатити пеню, нараховану відповідно до ПКУ.

Підприємства та організації, на які поширюється дія цього пункту, реєструються у відповідному контролюючому органі у порядку, передбаченому для платників цього податку.

На період підготовки до зняття і зняття з експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему звільняється від оподаткування прибуток Чорнобильської АЕС, якщо такі кошти використовуються на фінансування робіт з підготовки до зняття і зняття Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему.

У разі порушення вимог щодо цільового використання вивільнених від оподаткування коштів платник податку зобов’язаний збільшити податкові зобов’язання з цього податку за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, а також сплатити пеню, нараховану відповідно до Кодексу (п.142.2 ст.142 ПКУ).

Звільняється від оподаткування прибуток підприємств, отриманий за рахунок міжнародної технічної допомоги або за рахунок коштів, які передбачаються у державному бюджеті як внесок України до Чорнобильського фонду «Укриття» для реалізації міжнародної програми – Плану здійснення заходів на об’єкті «Укриття» відповідно до положень Рамкової угоди між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку стосовно діяльності Чорнобильського фонду «Укриття» в Україні, для подальшої експлуатації, підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації, перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему та забезпечення соціального захисту персоналу Чорнобильської АЕС.

У разі порушення вимог щодо цільового використання вивільнених від оподаткування коштів платник податку на прибуток зобов’язаний збільшити податкові зобов’язання з цього податку за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, а також сплатити пеню, нараховану відповідно до цього Кодексу (п.142.3 ст.142 ПКУ).

Який порядок обчислення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у разі отримання об’єкта житлової нерухомості у спадщину після смерті його власника?

Відповідно до ст.1216 Цивіль- ного кодексу України від 16.01.2003.№435 (далі – ЦКУ) спадкування – перехід прав та обов’язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців).

Право власності на нерухоме майно виникає у спадкоємця з моменту державної реєстрації цього майна (п.1 ст.182 ЦКУ).

Спадкоємець, який прийняв спадщину, у складі якої є нерухоме майно, зобов’язаний звернутися до нотаріуса за видачею йому свідоцтва про право на спадщину на нерухоме майно та зареєструвати право на спадщину в органах, які здійснюють державну реєстрацію нерухомого майна (ст.1297 ЦКУ).

Згідно з п.п.266.7.4 п.266.7 ст.266 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані щоквартально у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Порядок подання органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та органами, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, відомостей, необхідних для розрахунку податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2012 №476.

У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника – починаючи з місяця, в якому виникло право власності (п.п.266.8.1 п.266.8 ст.266 ПКУ).

Податкове/податкові повідомлення – рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з п.п.266.7.1 п.266.7 ст.266 ПКУ, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком) (п.п.266.7.2 п.266.7 ст.266 ПКУ).

Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

- об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

- розміру загальної площі об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

- права на користування пільгою із сплати податку;

- розміру ставки податку;

- нарахованої суми податку (п.п.266.7.3 п.266.7 ст.266 ПКУ).

Тобто, для фізичної особи, яка отримала об’єкт житлової нерухомості у спадщину після смерті його власника, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, обчислюється контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації), починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

Відповідне питання – відповідь розміщене у підкатегорії 106.07 Бази знань, що знаходиться на сервісі «Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс» офіційного веб-порталу ДФС України за посиланням http://zir.sfs.gov.ua у розділі: «ЗАПИТАННЯ-ВІДПОВІДІ З БАЗИ ЗНАНЬ».

Яким чином у звіті про суми податкових пільг виправляються помилки та чи передбачена відповідальність у разі їх виправлення?

Порядок обліку сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 №1233 (далі – Порядок №1233).

Зазначений Порядок є обов’язковим для виконання суб’єктами господарювання (далі – СГ), які відповідно до Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VІ зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) не сплачують податки та збори до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг (п.1 Порядку №1233).

Пунктом 3 Порядку №1233 визначено, що звіт про суми податкових пільг    (далі – Звіт) подається СГ за три, шість, дев’ять і дванадцять календарних місяців за місцем його реєстрації протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового періоду. У разі коли СГ пільгами не користується, Звіт не подається.

Форма Звіту визначена додатком до Порядку №1233.

Порядок визначення сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг за операціями, які здійснюються на митній території України, затверджений наказом ДПА України від 29.03.2011 №167 (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18.04.2011 за №483/19221) (далі – Порядок №167).

Враховуючи те, що формою Звіту, а також Порядком №167 не передбачено механізм подання уточненого Звіту, а також враховуючи те, що зазначений Звіт складається наростаючим підсумком з початку року, то допущені помилки слід виправляти у черговому Звіті у межах року

При цьому, виправлення помилок у Звіті не призводить до нарахування штрафних санкцій.

Відповідне питання – відповідь розміщене у підкатегорії 135.02 Бази знань, що знаходиться на сервісі «Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс» офіційного веб-порталу ДФС України за посиланням http://zir.sfs.gov.ua у розділі: «ЗАПИТАННЯ-ВІДПОВІДІ З БАЗИ ЗНАНЬ».

Оновлено довідники податкових пільг станом на 01.10.16 року

Державна фіскальна служба затвердила Довідник пільг, наданих чинним законодавством по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів, станом на 01.10.16 р., а саме:

–  Довідник № 80/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету;

–  Довідник № 80/2 інших податкових пільг.

При заповненні Звіту про суми податкових пільг за ІІІ квартал 2016 року (останній строк подання звіту – 9 листопада 2016 року) слід користуватися зазначеними довідниками. Форма Звіту затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 № 1233 «Про затвердження Порядку обліку сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг».

Типова інструкція про порядок роботи зі службовою інформацією в органах влади діє

04.11.2016 набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 №736 (далі – Постанова №736), якою затверджена нова Типова інструкція про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію (далі – Типова інструкція).

Нагадуємо, що Типова інструкція визначає єдині вимоги до ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, зібрану під час провадження оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, діяльності у сфері оборони держави, та іншу службову інформацію, в органах державної влади, інших державних органах.

Постанова №736 опублікована в Офіційному віснику України від 04.11.2016 №85.

Затверджено перелік товарів, робіт і послуг, на вартість яких на період проведення АТО не проводиться коригування фінрезультату

Кабінет Міністрів України постановою від 26.10.2016 №758 (далі – Постанова №758) затвердив перелік товарів, виконаних робіт, наданих послуг, вартість яких на період проведення антитерористичної операції (АТО) включається до інших витрат звичайної діяльності або на вартість яких не проводиться коригування фінансового результату оподаткування.

До зазначеного переліку входять:

- спеціальні засоби індивідуального захисту;

- технічні засоби спостереження;

- лікарські засоби;

- засоби особистої гігієни;

- продукти харчування;

- предмети речового забезпечення,

які добровільно передані Збройним Силам, іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням, що утримуються за рахунок коштів держбюджету.

Зазначена Постанова дозволить тимчасово, на період проведення АТО, суб’єктам господарювання, які надають благодійну допомогу учасникам АТО, отримати податкову пільгу зі сплати податку на прибуток підприємств.

Зазначений перелік затверджено відповідно до пункту 33 підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України.

Постанова №758 набрала чинності 02.11.2016.

У разі припинення підприємницької діяльності необхідно сплатити єдиний внесок

У разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичні особи – підприємці (далі – ФОП) зобов’язані подати самі за себе Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску із зазначенням типу форми «ліквідаційна», де останнім звітним періодом є період з дня закінчення попереднього звітного періоду до дня державної реєстрації припинення підприємницької діяльності.

ФОП позбавляється статусу підприємця з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності.

Підприємці, які обрали загальну систему оподаткування без використання праці найманих працівників, нараховують ЄСВ у розмірі 22 % на суму доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за місяць, у якому отримано дохід (прибуток) та більшою максимальної величини бази нарахування ЄСВ. 

Суб’єкти господарювання, які обрали спрощену систему оподаткування без використання праці найманих працівників, нараховують єдиний внесок у розмірі 22 % на суму, визначену такими платниками самостійно, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску та не менше розміру мінімального страхового внеску.

Таким чином, у разі припинення підприємницької діяльності ФОП зобов’язані подати Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску і сплатити ЄВ за останній звітний період до дня державної реєстрації припинення підприємницької діяльності.

З таким роз’ясненням можна ознайомитися на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби України у Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі (категорія 301.04.02).

Для виїзду за кордон на постійне місце проживання необхідно отримати довідку про подану декларацію про майновий стан і доходи

Резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, мають подати до органів фіскальної служби за місцем державної реєстрації декларацію про майновий стан і доходи  не пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду.

Органи фіскальної служби протягом 30 календарних днів після надходження податкової декларації перевіряють визначене податкове зобов’язання, сплату належної суми податку на доходи фізичних осіб та видають довідку про таку сплату та про відсутність податкових зобов’язань з цього податку, що подається до органів митного контролю під час перетину митного кордону і є підставою для проведення митних процедур.

Довідка про подану декларацію про майновий стан і доходи видається за зверненням платника податку у десятиденний строк на підставі поданої декларації про майновий стан і доходи, а для платників податку - резидентів, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, - протягом тридцяти календарних днів після надходження податкової декларації про майновий стан і доходи та сплати належної суми податку.

У разі неподання декларації про майновий стан і доходи або для платників податку - резидентів, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, несплати податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб заявнику у десятиденний строк надається вмотивована відповідь щодо відмови в наданні довідки.

Для фізичних осіб - резидентів, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, довідка про подану декларацію про майновий стан і доходи дійсна протягом 60 календарних днів з дати її видачі за наявності документа, що посвідчує особу.

Більш детально з роз’ясненням щодо можливості отримання довідки про подану декларацію про майновий стан і доходи можна ознайомитися на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби України у Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі (категорія 140.06).

Подання заявки на акцизні марки та звітності про обіг марок в електронній формі

Головне управління ДФС у Харківській області інформує, що 11.10.2016 набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 05.10.2016 №683 «Про внесення змін до Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів» (далі – Постанова №683).

Постановою №683 внесено зміни до Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів, затвердженого постановою Кабміну від 27.12.2010 №1251.

У зв’язку з переходом на електронний документообіг зазначеною Постановою Уряд схвалив подання звітності про обіг марок акцизного податку в електронній формі.

Також продаж марок акцизного податку вітчизняним виробникам алкогольних напоїв і тютюнових виробів буде здійснюватися на підставі документів, поданих лише в електронній формі. До них належать:

-  довідка про сплату суми податку, яка розрахована за ставками для готової продукції (для алкогольних напоїв, для виробництва яких використовується спирт етиловий неденатурований);

-  заявка-розрахунок кількості марок;

-  звіт про використання марок, придбаних у попередньому місяці  (в 1-му примірнику);

-  копія платіжного документа на перерахування плати за марки з відміткою банку про дату виконання платіжного доручення.

Як повідомляється на Урядовому порталі, реалізація Постанови №683 забезпечить скорочення паперового документообігу підприємствами – виробниками, імпортерами підакцизної продукції та органами ДФС, а також унеможливить безпосередній контакт при наданні заявки-розрахунку на отримання марок акцизного податку та звітів щодо їх використання між посадовими особами суб’єктів господарювання та органів ДФС.

Для фізичних осіб – платників податків – новий електронний сервіс

З метою якісного обслуговування платників податків запроваджено новий електронний сервіс «Отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб -платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків у електронному вигляді з використанням електронного цифрового підпису».

Сервіс дозволяє фізичним особам - платникам податків отримати відомості про свої доходи у режимі он - лайн. Для цього необхідно мати лише електронний цифровий підпис та сформувати запит за допомогою «Спеціалізованого клієнтського програмного забезпечення для формування та подання звітності/запитів до «Єдиного вікна подання електронної звітності ДФС», розміщеного на офіційному веб - порталі ДФС України за посиланням:http://sfs.gov.ua/elektronna-zvitnist/spetsializovane-klientske-program/

Відомості про суми отриманих доходів та суми сплачених податків в електронному вигляді надаються за останні три роки (щоквартально), відомості за останній звітний період (квартал) надаються через 60 днів після його закінчення.
Звертаємо увагу, що фізична особа - платник податків, відповідно до вимог Закону України від 01 червня 2010 року №2297-VI «Про захист персональних даних», може сформувати запит на отримання інформації, виключно, про себе. Інформація про третіх осіб не надається.

Більш детально про роботу нового електронного сервісу можна дізнатися на офіційному веб-порталі ДФС України за посиланням: http://sfs.gov.ua/fizichnim-osobam/vidomosti-doxid/.

ЩОДО СПЛАТИ ЄСВ ФІЗИЧНИМИ ОСОБАМИ ПІДПРИЄМЦЯМИ НА СПРОЩЕНІЙ СИСТЕМІ ОПОДАТКУВАННЯ, ЯКІ Є ПЕНСІОНЕРАМИ АБО ІНВАЛІДАМИ.

Державна фіскальна служба України листом від 18.10.2016 №33824/7/99-99-17-03-01-17 надала роз’яснення щодо сплати єдино внеску   на   загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі єдиний внесок) фізичними особами-підприємцями, які   обрали спрощену систему   оподаткування   та   є   пенсіонерами   за   віком   або   інвалідами отримують   відповідно   до   закону   пенсію   або   соціальну   допомогу, процедури    повернення    зазначеній    категорії    платників    надміру    та/або помилково сплачених коштів єдиного внеску відповідно до норм Порядку зарахування     у     рахунок     майбутніх     платежів     єдиного     внеску на загальнообов'язкове   державне   соціальне    страхування    або    повернення надміру   та/або    помилково   сплачених    коштів,    затвердженого    наказом Міністерства фінансів України від 16.01.2016 N 6 (далі - Порядок № 6).

Згідно з частиною четвертою статті 4 Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (далі - Закон № 2464) та пунктом 5 розділу ІІ Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.04.2015 № 449 (далі - Інструкції фізичні   особи-підприємці, які обрали   спрощену систему оподаткування звільняються від сплати за себе єдиного внеску, якщо вони є пенсіонерами віком   або   інвалідами   та   отримують   відповідно   до   закону   пенсію  а соціальну допомогу.

Згідно зі статтями 1, 4, 6 - 8, 10, 12, 25 та пунктами 92 - 95 розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 2464 Мінфіном розроблено Інструкцію, яка є нормативно-правовим актом.

Абзацом другим пункту 4 розділу III Інструкції визначено, що фізичні особи-підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування та є пенсіонерами за віком або інвалідами і отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу, можуть бути платниками єдиного внеску виключно за умови самостійного визначення для себе бази нарахування єдиного внеску, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом № 2464. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.

Зазначеною нормою передбачено, що такі особи мають право на добровільне нарахування, сплату єдиного внеску у порядку, передбаченому для фізичних осіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, визначеному абзацом першим пункту 4 розділу III та пунктом 6 розділу IV інструкції, а також подання звітності відповідно до пункту 2 розділу III Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 № 435 (далі - Порядок).

Для цієї категорії платників зобов'язання зі сплати єдиного внеску виникають виключно за умови подання звітності у строки, зазначені законодавством, та за формою, визначеною Порядком.

У    фізичних    осіб-підприємців,    які    обрали    спрощену    систему оподаткування та є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують згідно із законом пенсію або соціальну допомогу, та які самостійно визначили для себе базу нарахування та сплатили єдиний внесок, у інтегрованій карті платника виникає, позитивне сальдо.

З 01.01.2016 на фізичних осіб-підприємців, у тому числі тих, які обрали спрощену систему оподаткування, розповсюджується дія частини 5 статті 8 Закону № 2464, якою передбачена сплата єдиного внеску у розмірі 22 відс. визначеної статтею 7 Закону № 2464 бази нарахування єдиного внеску.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року № 675 «Про затвердження пропорцій розподілу єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від  18 лютого 2016 року №85 здійснюється   розподіл   сум   єдиного   внеску,   що   сплачується   фізичними особами-підприємцями, які обрали спрощену систему оподаткування за всіма видами соціального страхування.

Водночас у зазначеної категорії платників після сплати єдиного внеску виникає право на отримання будь-якого виду соціальних виплат.

Зламався касовий апарат? Для його ремонту відведено лише 7 днів!

Техніка є техніка. І вона іноді не витримує ритму сучасного життя і ламається. Як бути у випадку, коли раптово зламався касовий апарат?

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» на період виходу з ладу реєстратора розрахункових операцій ( РРО) та здійснення його ремонту, законодавчо відведено не більше 7 робочих днів. Проведення розрахункових операцій здійснюється з використанням книги обліку розрахункових операцій та розрахункової книжки або із застосуванням належним чином зареєстрованого резервного РРО.

Пунктом 2 ст. 14 Закону передбачено, що при виході з ладу РРО центри сервісного обслуговування зобов’язані забезпечувати відновлення його роботи протягом 7 робочих днів.

У разі незабезпечення центром сервісного обслуговування гарантійного ремонту РРО не пізніше сьомого робочого дня з дня прийняття в ремонт РРО ввести в експлуатацію належним чином зареєстрований на суб’єкта господарювання резервний РРО (п. 4 ст. 14 Закону).

Сплата штрафів та пені : які коди застосовувати

ГУ ДФС у Харківській області повідомляє, що відповідно до п.113.1 ПКУ суми штрафних (фінансових) санкцій та пені сплачуються за кодами бюджетної класифікації, за якими здійснюється зарахування відповідних податків та зборів.

Але, із зазначеної норми є й невеликий виняток. Він стосується сплати штрафних (фінансових) санкцій та пені за порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності, якщо відповідну санкцію застосовує орган фіскальної служби. Адже відповідальність за відповідні порушення встановлена не ПКУ, а нормами законодавства про зовнішньоекономічну діяльність. Тобто ЗЕД-порушникам при сплаті штрафів слід орієнтуватися на коди бюджетної класифікації, наведені органом фіскальної служби в податкових повідомленнях-рішеннях, які направляють згідно з Порядком надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 28.12.15р. № 1204.

Варто звернути увагу на накладення штрафів у випадках здійснення суб’єктами господарювання операцій із реалізації пальногобез реєстрації таких суб’єктів платниками акцизного податку в порядку, передбаченому ПКУ (п.117.3), чи за порушення порядку реєстрації акцизних накладних та розрахунків коригування до таких акцизних накладних у Єдиному реєстрі акцизних накладних (ст..120 прим.2). Сплату штрафів, які застосовані за такі порушення, слід здійснювати на бюджетні рахунки за кодом класифікації доходів бюджету 14021900 (Пальне).

Надані послуги фізичною особою необхідно оподаткувати

Платник податку, що отримує доходи від особи, яка не є податковим агентом, та іноземні доходи, зобов’язаний включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати податкову декларацію за наслідками звітного податкового року, а також сплатити податок з таких доходів (п.п. 168.2.1 п. 168.2 ст. 168 Податкового кодексу України (далі – ПКУ)).

Нагадаємо, що податкова декларація про майновий стан і доходи подається за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб – до 1 травня року.

Згідно з п.167.1 ст.167 ПКУ ставка податку становить 18 відсотків бази оподаткування щодо доходів, нарахованих (виплачених, наданих) (крім випадків, визначених у пп. 167.2 - 167.5 ст. 167 ПКУ) у тому числі, але не виключно у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами.

Отож, фізична особа, яка протягом звітного календарного року отримує доходи за надані послуги від іншої фізичної особи, зобов’язана включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи за наслідками звітного податкового року, а також нарахувати і сплатити до бюджету податок з таких доходів за ставкою 18 відсотків.

Роман Насіров: ДФС використовує передовий досвід у сфері податкового адміністрування

Голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров провів зустріч з головним економістом МВФ Енріко Аавом – головою експертної Місії МВФ та Офісу технічної допомоги Казначейства США. Сторони обговорили головні аспекти співробітництва та обміну досвідом у сфері управління податковим адмініструванням.

«Ми готові розширити взаємодію з місією і на регулярній основі обмінюватися досвідом та інформацією стосовно загальних принципів адміністрування податків та технічних питань оподаткування.

Сьогодні ми працюємо над створенням ефективної податкової системи, яка забезпечить сприятливі умови для ведення бізнесу, реалізації інвестиційної політики та збільшення обсягу податкових надходжень. В наших інтересах – впровадження найкращого світового досвіду в практику діяльності вітчизняних податкових органів», – зазначив голова ДФС.

Місія Міжнародного валютного фонду та Офісу технічної допомоги Казначейства США розпочала свою роботу в Україні. Метою перебування Місії в Україні є перейняття передового світового досвіду у сфері управління податковим адмініструванням та його можливе застосування в Україні. Протягом візиту вони вивчатимуть план проведення реформ фіскальної служби та нададуть практичні рекомендації щодо удосконалення діяльності податкових органів.

В ДФС проведено лекційне заняття для студентів Університету державної фіскальної служби України

У рамках співпраці ДФС та Університету державної фіскальної служби України та з метою реалізації практичної складової у освітньому процесі Департаментом кадрової політики та роботи з персоналом ДФС 2 листопада 2016 року організовано проведення лекційного заняття для десяти груп студентів Навчально-наукового інституту фінансів, банківської справи, страхування Університету. У лекційному занятті також взяли участь викладачі Університету.

Виїзні лекції в апараті ДФС проводяться для якісної підготовки студентів Університету та наближення освітнього процесу до потреб ДФС. До проведення занять залучаються провідні фахівці структурних підрозділів ДФС, її територіальних органів, навчальних закладів, що належать до сфери управління ДФС.

Лекційне заняття на тему: “Внутрішній контроль та внутрішній аудит в органах влади” для студентів провели представники Департаменту внутрішнього аудиту ДФС. Так, у ході лекції обговорювалися питання функціонування системи внутрішнього контролю та її удосконалення, запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання бюджетних коштів, запобігання виникненню порушень і недоліків у діяльності ДФС, її територіальних органів, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління ДФС.

Під час лекції студенти також були ознайомлені з організацією роботи аудиторських служб Королівства Нідерландів та США.

Крім того, доповідачі звернули увагу на важливість підготовки кваліфікованих кадрів для органів ДФС, які в майбутньому поповнять лави Служби.

Студентами Університету було відмічено високий науково-методичний рівень та практичну спрямованість проведеного навчання. Учасники заходу висловили сподівання, що проведення подібних заходів стане доброю традицією в рамках співпраці між ДФС і Університетом.

Роман Насіров: ДФС підтримує діалог з американськими діловими колами в Україні

Спрощення адміністрування податків та зменшення тиску на бізнес є головними аспектами реформування ДФС. Про це зазначив Голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров під час зустрічі з керівниками компаній-членів Американсько-української ділової ради (USUBC).

Роман Насіров ознайомив бізнес з ініціативами ДФС у податкові сфері. Зокрема, йшлося про подальші кроки щодо лібералізації фіскальної політики та спрощення адміністрування податків, необхідних для поліпшення інвестиційного клімату в країні. 

«Ця зустріч є логічним продовженням нашого діалогу з представниками американського бізнесу. Такі зустрічі дозволяють робити політику відкритою і прогнозованою для іноземних інвесторів, що сприяє більш глибокому розумінню змін, які відбуваються у службі», -  наголосив очільник відомства.

Американсько-українська ділова рада – це найбільше об’єднання ділових кіл, що інвестують в Україну. Вона об’єднує 100 найбільших інвесторів. Американсько-українська ділова рада сприяє розвитку двосторонніх ділових зв’язків через регулярну взаємодію з американськими та українськими бізнесовими лідерами та урядовцями.

Роман Насіров: ДФС враховує позицію бізнесу у процесі здійснення реформ

Голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров взяв участь в обговоренні стану фінансової системи та взаємодії ДФС, НБУ і банківських установ.

«Наша служба знаходиться на етапі реформування та структурних перетворень. І ці зміни так чи інакше відображаються на фінансовій сфері», – зазначив Роман Насіров.

Очільник відомства наголосив, що ДФС постійно вживаються заходи щодо налагодження взаємодії з платниками податків. «Ми активізували діалог з бізнесом та враховуємо його позицію у процесі реформування ДФС».

Під час діалогу з представниками фінансового сектору були підняті такі  питання, як зміна підходів до податкового адміністрування та податкове регулювання бізнесу.

«Наразі фіскальною службою проводяться заходити з детінізації економіки та спрощення податкового законодавства, постійно ведеться боротьба з корупцією. Серед найбільш успішних кроків – спрощення податкового адміністрування, удосконалення процесу подання електронної звітності та запровадження нових електронних сервісів для платників», – додав Роман Насіров.

Роман Насіров: Діяльність ДФС спрямована на створення пунктів пропуску європейського рівня

Про налагодження взаємодії з сусідніми країнами та удосконалення процедур на українській митниці повідомив Голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров під час зустрічі з надзвичайним і повноважним послом Грузії в Україні Міхеїлом Уклебою.

«Зважаючи на економічні зв’язки та географічну близькість з Грузією, налагодження ефективного митного контролю стоїть на порядку денному двосторонньої співпраці», - зазначив Роман Насіров.

Він додав, що в рамках Угоди між Урядом України і Урядом Грузії про співробітництво в митних справах від 14.02.1997 між державами успішно відбувається процес обміну митною інформацією.

«Також для ФДС, яка перебуває у процесі реформування, цікавим є досвід Грузії у проведенні  реформ на митниці і у податковій сфері, а також практика удосконалення грузинських пунктів пропуску для морського і автомобільного сполучення.

Впевнений, досвід Грузії та інших міжнародних партнерів допоможе створити в Україні пункти пропуску європейського рівня», - додав Голова ДФС.

Довідково:

У січні-жовтні 2016 року товарообіг з Грузією склав 354 млн дол. США. Експорт становить 313 млн дол. США, імпорт - 41 млн дол. США.

Роман Насіров: Митники та прикордонники працюють над спрощенням процедур у пунктах пропуску

Голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров відвідав з робочим візитом автомобільний пункт пропуску «Нові Яриловичі», Чернігівська область, та взяв участь у нараді з керівництвом області та Державної прикордонної служби України.

Під час зустрічі сторони обговорили перспективи впровадження пілотного проекту запровадження системних спрощень прикордонних та митних формальностей в автомобільних пунктах пропуску. 

«Це дозволить скоротити час проходження митних процедур та запровадити нові механізми огляду транспортних засобів», - зазначив Роман Насіров.

Він додав, що забезпечення координації між прикордонною та митною службами позитивно вплине на процеси міжнародної торгівлі.

Нагадаємо, наразі ДФС працює над спрощенням митних процедур, зокрема, реформа митниці стосується автоматизації та зменшення людського фактору при проходженні митного контролю; запровадження ефективної системи моніторингу та контролю; інтегрування всіх процесів з метою створення єдиної автоматизованої інформаційної системи.

Фахівці фіскальної служби Харківщини зустрілися з платниками

Громадяни, бізнесмени, представники громадської спільноти, члени Громадської ради при ГУ ДФС у Харківській області обговорили разом із співробітниками ГУ ДФС області та Київської ОДПІ актуальні питання справляння та адміністрування податків.

Значна увага під час зустрічі була приділена порядку сплати та нарахування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплаті єдиного соціального внеску тощо. Обговорили присутні і таке важливе,  на сьогоднішній день,  питання дотримання працевдавцями норм трудового законодавства, а саме неприпустимість виплати заробітної плати в «конвертах» та необхідність легального працевлаштування найманих співробітників.

Крім того, в ході проведення заходу підприємців цікавили питання сплати податку на нерухомість під торгівельними об’єктами в вигляді малих архітектурних форм, які є власністю громадян та розташовані та території ринків та питання нарахування вказаного податку на об’єкти нерухомості, які фактично використовуються але право власності на них не оформлено документально у відповідності з вимогами чинного законодавства. 

Як відзначила в.о. начальника Київської ОДПІ Олена Клімова, такі заходи  дуже корисні і для платників, і для податківців. Адже під час зустрічей є можливість не тільки визначитись з проблематичними питаннями, але й оперативно їх вирішити.

В Харківській митниці ДФС нагадали телеглядачам про правила ввозу легкових автомобілів

Під час інтерв’ю журналістам новостійної програми «Харьковские известия» та телеканалу «Симон», головний державний інспектор митного поста "Харків-автомобільний" Сергій Таранчук розповів зокрема про ставки акцизного збору на вживані та  нові автомобілі, про порядок ввозу автівок на територію нашої держави, та штрафні санкції для тих, хто порушує правила ввозу та реєстрації.

Зокрема митник нагадав, що з першого серпня в Україні тимчасово до 31 грудня 2018 року знижено акциз на імпорт вживаних автомобілів. Так, ставка акцизного збору на автомобілі з бензиновим двигуном до 1 тис. Куб. см. встановлена в розмірі 10 євроцентів, що в 11 разів менше ніж попередня ставка.

Найбільше зниження ставки акцизного збору передбачено на автомобілі з об'ємом двигуна від 1 до 1,5 літра, їх знизили майже в 22 рази - до 6 євроцентів за 1 куб. см. об'єму двигуна.

Розмір акцизного податку при ввезенні нового автомобілі з ідентичними характеристиками як і б / у складатиме 0,267 ЄВРО за 1 см. Куб. Сума інших податків буде збільшуватися пропорційно збільшенню ціни автомобіля.

Крім того, Сергій Таранчук розповів новостійщикам про правила ввозу автівок для громадян-резидентів та нерезидентів.

Так, громадяни-резиденти можуть ввозити транспортні засоби на іноземній реєстрації без сплати податків з метою доставки їх до митниці призначення (транзиту між двома митницями) на термін від 5 до 10 днів. У разі порушення цих вимог відповідно до санкцій, передбачених статтею 470 Митного кодексу України, передбачено штраф у розмірі 170 грн. до 8500 грн.

Громадяни-нерезиденти України можуть ввозити транспортні засоби на іноземній реєстрації без сплати податків тимчасово, строком до 1 року. За порушення термінів тимчасового ввезення відповідно до санкцій, передбачених статтею 481 Митного кодексу України, передбачено штраф від 850 грн. до 17000 грн.

«Після року власник автомобіля з іноземною реєстрацією повинен вивезти його в ту країну, звідки привіз. В іншому випадку - сплатити мито. Якщо цього не зробити - доведеться сплатити штраф. Він може сягати кількох десятків тисяч гривень. Їздити на такому авто може тільки власник. Цьогоріч вже склали шістсот п'ятдесят протоколів за порушення митних правил на суму більше восьми мільйонів гривень», - відзначив співробітник Харківської митниці ДФС.

Митники завадили незаконному переміщенню 25 шуб з натурального хутра на суму понад 849,5 тис. гривень

Співробітники Міжрегіональної митниці ДФС спільно з працівниками митного поста виявили численні порушення законодавства громадянами, які перетинали митний кордон України по «зеленому коридору», що означає відсутність у них будь-яких товарів, переміщення яких заборонено або обмежено законодавством України.

При проведенні митного контролю встановлено, що громадянами було приховано 25 шуб з натурального хутра (серед яких – шуби з шиншили та норки). Зазначений товар на загальну суму 849 543 грн. вилучено.

За вказаним фактом складено 5 протоколів про порушення митних правил за статтею 471 Митного кодексу України. На громадян накладено штраф.

Фантомівцям пропонували черговий хабар за переміщення партії взуття до непідконтрольних територій

Співробітниками спецпідрозділу «Фантом» управління оперативного забезпечення на окремих територіях зон АТО спільно з працівниками СБУ та прикордонниками на КПВВ «Майорське» затримано автомобіль Рено Скенік з реєстрацією в Донецькій області.

Під час огляду транспортного засобу встановлено, що 51-річний водій спільно із своєю дружиною намагався перевезти з м. Харкова до м. Горлівка (тимчасово непідконтрольна територія) партію взуття в асортименті орієнтовною вартістю 50 тис. грн.

За безперешкодний перетин лінії розмежування підприємливе подружжя пропонувало правоохоронцям хабар у розмірі 100 доларів США.

За даним фактом складено адміністративний протокол за ч. 1 ст. 164 КУпАП.

Харківські митники не пропустили незаконний «тютюновий» багаж

Напередодні в міжнародному пункті пропуску «Харків-аеропорт» харківськими митниками було припинено спробу ввезення 20 кг тютюну для кальянів.

Під час проведення митного контролю рейсу «Стамбул-Харків» за допомогою технічного засобу контролю «Rapiscan» у багажі одного з пасажирів в двох картонних коробках був виявлений тютюн для кальяну «Serbetli» (виробник Туреччина) загальною  вагою 20 кілограм, що в 80 разів перевищує дозволену норму для переміщення через митний кордон України.

Відносно громадянина складений протокол про порушення митних правил за статтею 471 Митного кодексу України.

Шановні громадяни!

Інформуємо, що Університетом державної фіскальної служби України для учнів випускних класів середніх шкіл, гімназій, ліцеїв, професійно-технічних навчальних закладів, осіб з повною загальною середньою освітою, молодших спеціалістів та бакалаврів, 26 листопада та 24 грудня 2016 рокупроводяться Дні відкритих дверей.

Адреса: Київська область, м. Ірпінь, вул. Університетська, 31.

Додаткова інформація: www.facebook.com/ProforientUDFSU,www.nusta.edu.ua або за тел. (04597) 56595.

Митники повернули книголюбам старовинний скарб

Представнику Кіровоградського обласного художнього музею передали старовинну книгу – Псалтир 1889 р. в., яку херсонські митники вилучили в зоні митного контролю «Чонгар» у громадянина України ще в липні поточного року.

За рішенням суду книгу, яка має бібліографічну та історико-культурну цінність, було конфісковано. Наказом Міністерства культури України, за рішенням Експертно-фондової ради з питань безоплатної передачі вилучених або конфіскованих культурних цінностей, обернених відповідно до закону в дохід держави, релігійне видання «Псалтир: блаженного пророка і царя Давида» вирушило для зберігання на Кіровоградщину.

Із незаконного обігу вилучено техніку Apple вартістю близько 4 млн. грн.

Співробітниками податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві викрито розгалужену схему незаконного ввезення на митну територію України продукції Apple поза митним контролем.

В рамках розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 КК України виявлено, що на адресу невстановлених фізичних осіб в Україні міжнародними поштовими відправленнями із США пересилалась техніка Apple. Митні платежі при цьому не сплачувались, що призводило до фактичного ненадходження до бюджету обов’язкових платежів.

У подальшому продукцію реалізовували через мережу Інтернет та неспеціалізовані магазини роздрібної торгівлі без відповідних документів (фіскальних чеків, сертифікатів, тощо), відображення у звітності та сплати відповідних податків.

За результатами проведених обшуків вилучено 222 одиниці продукції компанії Apple, у т.ч. телефони iPhone та ноутбуки, ринкова вартість якої становить близько 4 млн. грн., та 372 тис. гривень готівки, отриманої від реалізації незаконно ввезеної техніки.

Тривають слідчі дії.

У Києві припинено діяльність чергового незаконного АГЗП

Співробітниками податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві в рамках операції «Акциз-2016 припинено діяльність незаконного АГЗП.

Встановлено, що на одному із столичних автомобільних газонаповнювальних пунктів (АГЗП) уродженець Чернігівської області здійснює роздрібну торгівлю скрапленим газом без державної реєстрації в органах ДФС.

Під час проведених заходів із незаконного обігу вилучено 9,3 тис. літрів скрапленого газу та газовий модуль. Загальна орієнтовна вартість вилучених ТМЦ складає понад 455 тис. грн.

ТМЦ передано на відповідальне зберігання до прийняття рішення згідно з чинним законодавством.

Платники єдиного податку Харківщини поповнили місцеві бюджети майже на 1,23 млрд. гривень

Підприємцями-фізичними особами, юридичними особами та аграріями, що перебувають на обліку в податкових інспекціях Харківської області та які обрали спрощену систему оподаткування, в січні – жовтні 2016 року сплачено 1228,6млн. грн. єдиного податку. Про це повідомили в ГУ ДФС у Харківській області.

Основну частину надходжень забезпечили фізичні особи – підприємці, які сплатили 781,1мільйон гривень, що на 259,6мільйонигривень більше, ніж в минулому році. Юридичні особи спрямували до бюджету 236,4 мільйона гривень, що на 84 мільйона грн. більше, ніж минулого року.

Четверта група «спрощенців» - це суб’єкти підприємництва аграрної галузі, які раніше сплачували фіксований сільськогосподарський податок. Відтак, від місцевих аграріїв за січень-жовтень 2016 року надійшло понад 211 млн. грн. єдиного податку.

Співробітники фіскальної служби області нагадують, що в 2016 році зберігається існуюча модель спрощеної системи, тобто так і залишаються чотири групи платників єдиного податку.

Харківські митники виявили в автобусі справжній «конопляний» врожай

Напередодні в пункті пропуску «Гоптівка» службовий собака митників Любомир виявив одразу дві схованки наркотичних засобів: один громадянин приховував 7 грамів коноплі в спідній білизні, інший – 250 грамів під підкладкою куртки. Обидва прямували до Росії автобусами та під час усного декларування заявили про відсутність заборонених предметів.

Відносно громадян складені протоколи про порушення митних правил за частиною 1 статті 483 Митного кодексу України. Предмети правопорушення вилучені.

Роман Насіров: Через «Єдине вікно» оформлено понад 21 тисячу митних декларацій

На даний момент за принципом «Єдиного вікна» оформлено понад 21 тисячу митних декларацій. Про це повідомив Голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров.

Він наголосив, що «Єдине вікно» – це ефективний інструмент спрощення митних процедур. Митники мають всю необхідну техніку та програмне забезпечення, щоб в автоматичному режимі обмінюватися інформацією про вантаж, який підлягає розмитненню.

«Ми постійно удосконалюємо систему, щоб проходження контрольних процедур на митниці відбувалося ефективно та не забирало багато часу», – зазначив Роман Насіров.

Нагадаємо, з 1 серпня 2016 року на пунктах митного контролю запрацювала автоматизована система «Єдине вікно», яка має на меті пришвидшити оформлення експортно-імпортних операцій. Це – один з елементів реформування митниці.

Система є повністю автоматизованою, дозволяє подавати документи один раз в одне місце і мінімізує контакти з держслужбовцями. «Єдине вікно» передбачає створення єдиної електронної бази даних, яка дозволяє різним службам контролю та митницям в автоматичному режимі обмінюватися інформацією про вантаж, який проходить через кордон України, і про результати його державного контролю.

Фантомівці завадили переміщенню до непідконтрольних територій 230 тис. грн. та 50 банківських карток

Співробітниками спецпідрозділу «Фантом» управління оперативного забезпечення на окремих територіях зон АТО спільно з працівниками СБУ та прикордонниками затримано партію готівки та банківських карток, які намагалися перемістити на тимчасово непідконтрольну територію.

На КПВВ «Майорське» було зупинено автомобіль Пежо з реєстрацією в Донецькій області, яким керував 41-річний уродженець Донецької області.

Під час огляду автомобіля встановлено, що вказаний громадянин намагався перемістити через лінію розмежування до тимчасово непідконтрольних територій 230 тис. грн. та 50 банківських карток.

Зібрані матеріали, грошові кошти та банківські картки скеровано до Бахмутського відділу поліції для подальшого прийняття рішення згідно законодавства.

 

Новини Ізюмської ОДПІ станом на 6 жовтня 2016 року

Оприлюднено у Інформація для ознайомлення

Податковий календар на жовтень 2016 року!

7 жовтня, п'ятниця

Останній день подання

- звіту про обсяги виробництва та реалізації спирту (форма №1-РС) за вересень 2016 року;

- звіту про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв (форма №2-РС) за вересень 2016 року;

- звіту про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів (форма №3-РС) за вересень 2016 року;

- звіту про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі (форма №1-ОА) за вересень 2016 року;

- звіту про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі (форма №1-ОТ) за вересень 2016 року;

- звіту про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у роздрібній мережі (форма №1-РА) за вересень 2016 року;

- звіту про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у роздрібній мережі (форма №1-РТ) за вересень 2016 року;

- попередньої заявки-розрахунку про потребу у марках акцизного податку на грудень 2016 року

 10 жовтня, понеділок

 Останній день подання

- декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари/продукцію на жовтень 2016 року

Ізюмська ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області повідомляє!

Пунктом 2 Постанови Кабінету міністрів України від 13.07.2016 №440 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру» та підпунктом 133.4.1. ст.133.4 ст.133 Податкового Кодексу України (далі ПКУ)  встановлено, що неприбутковим підприємством, установою та організацією є підприємство, установа  та організація, що одночасно відповідає вимогам:

- утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

- установчі документа якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування ЄСВ), членів органів управління та інших пов’язаних  з ними осіб;

-   установчі документи якої передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідно виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи ( у результаті  її ліквідації,  злиття, поділу, приєднання або перетворення).

Обов’язковою умовою для неприбуткових організацій є використання  доходів (прибутків) неприбуткової організації виключно для фінансування  видатків  на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених її установчими документами.

Виходячи з вищевикладеного, з метою включення до нового Реєстру неприбуткових установ та організацій,  до 01.01.2017р. пропонуємо привести установчі документи  у відповідність із зазначеними нормами ПКУ.

Неприбуткові підприємства, установи та організації , які не привели установчі документи  у відповідність із нормами  ст.133 ПКУ, після 01.01.2017р. виключаються з Реєстру неприбуткових  установ та організацій.

Порядок заповнення таблиці 2 додатку 1 до податкової декларації з ПДВ

За формою додатку 1 «Розрахунок коригування сум ПДВ (Д1)» (далі – додаток 1 до декларації) коригування податкового кредиту згідно зі ст. 192 Податкового кодексу України відображається у таблиці 2 додатка 1 до декларації. Водночас, виходячи зі змісту таблиці 2, відображенню підлягають операції з придбання з ПДВ, які підлягають оподаткуванню за основною ставкою та за ставкою 7% в розрізі контрагентів, зокрема:

в графі 2 зазначається індивідуальний податковий номер постачальника;

в графі 3 – період складення податкових накладних, які коригуються; 

в графі 4 – обсяг постачання (без ПДВ);

в графі 5 – сума ПДВ нарахована за основною ставкою;

в графі 6 – сума ПДВ нарахована за ставкою 7%.

Наприкінці таблиці підсумовується загальна сума придбання за звітний період, зокрема:

- у рядку «придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів» у графах 4 та 5 зазначається придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів;

- в останньому рядку «усього за основною ставкою та за ставкою 7% (рядок 12 декларації)» зазначається загальна сума придбання за звітний період без урахування придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів.

Ізюмщина: Легалізація трудових відносин під час проведення операції «Урожай-2016»

Враховуючи аграрну специфіку Ізюмського району, особливого контролю потребує діяльність сільськогосподарських товаровиробників. Зрозуміло, що проведення цьогорічної операції «Урожай» невипадкове, адже аналіз стану фінансово-господарської діяльності підприємств із значними обсягами виробництва, кількості площ сільськогосподарських угідь, загальних обсягів реалізації товарів (послуг), використання трудових ресурсів показав, що деякі підприємства за рівних умов ведення діяльності на однакових площах землі мають різне податкове навантаження, яке на більшості підприємствах є незначним.

Саме тому податківцями Ізюмської ОДПІ днями в черговий раз проведено низку зустрічей із сільськогосподарськими підприємствами з питань підвищення рівня оплати праці до середньогалузевого та легалізації найманої праці.

І, як результат вжитих заходів, в червні-серпні 2016 96-ма сільгосппідприємствами Балаклійського, Барвінківського, Борівського та Ізюмського районів  3808 працівникам підвищено розмір заробітної плати і, як наслідок, легалізовано доходу за рахунок підвищення заробітної плати на суму 6787,4 тис. гривень. Крім того, в зазначений період 77 сільгосппідприємствами додатково оформлено 915 найманих працівників, легалізовано доходу у сумі 2853,7 тис. гривень, у зв’язку з чим до бюджету додатково надійшло податку на доходи фізичних осіб у сумі 1705,8 тис. гривень., військового збору – 142,1 тис. гривень та єдиного внеску у сумі 2084,8 тис. гривень.

Як контролюючі органи визначатимуть нереальні господарські операції

Про це йдеться в Методичних рекомендаціях з фіксування в актах перевірок результатів відпрацювання документально оформлених платниками податків нереальних господарських операцій з товарами (далі — Рекомендації), які затверджені листом ДФС від 16.05.2016 р. №16872/7/99-99-14-02-02-17.

Вказані Рекомендації визначають загальні положення з формування доказової бази щодо документально оформлених нереальних господарських операцій з постачання (продажу) / одержання (купівлі) товарів платниками податків - учасниками ймовірних схем ухилення від оподаткування ПДВ та документування результатів їх відпрацювання в актах перевірок, зокрема позапланових.

Варто зазначити, що Методрекомендації будуть використовуватися при перевірці діяльності платників ПДВ, які, за інформацією, яку отримають органи фіскальної служби:

в ланцюгу забезпечили фіктивне введення в обіг ідентифікованого товару; 

документально оформлюють нереальні постачання (продажі) у взаємовідносинах із так званими «транзитерами» (іншими суб’єктами, які перепродають товар) чи кінцевого споживача або у рідкісних випадках безпосередньо із "покупцем" (вигодонабувач); 

можуть класифікуватися як вигодоформуючий суб'єкт ("податкова яма") або здійснюють зустрічні «транзитні» операції.

Окрім того, новоприйнятий документ буде застосовуватися  під час:

дослідження нереальних господарських операцій з постачання послуг (за винятком положень щодо неможливості здійснення господарських операцій у зв'язку з відсутністю факту (джерела) законного введення в обіг ідентифікованого товару та/або його реального задекларованого виробництва);

дослідження операцій з перерахування коштів в рахунок попередньої оплати (за винятком положень стосовно документального оформлення руху товару);

проведення документальних позапланових перевірок продавців, які мають ознаки ризикових платників податків — за заявою зі скаргою покупця — платника ПДВ.

Як виняток, Рекомендації не застосовуються при формуванні доказової бази щодо невідповідності застосованої платником податків для бази оподаткування ПДВ звичайної ціни на самостійно виготовлені товари, які ним реально постачаються, рівню ринкових цін.

Включення житлово-будівельних кооперативів до реєстру неприбуткових установ та організацій

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 року №440 органи ДФС надсилають неприбутковим організаціям письмові запити щодо підтвердження статусу, а неприбуткові організації протягом місяця з дня їх отримання надають відповідь, завірені копії установчих документів та реєстраційну заяву за формою №1-РН з позначкою «зміни», або (у разі невідповідності установчих документів п.133.4 ст.133 Податкового кодексу України)приводять свої документи у відповідність з вимогами Кодексу, а тоді надаютьзавірені копії установчих документів та реєстраційну заяву за формою №1-РН з позначкою «зміни». Документи надаються до державної податкової інспекції за місцем обліку неприбуткової організації.

Неприбуткові організації, які діють на підставі установчих документів організації вищого рівня відповідно до закону, повідомляють ДФС про належність до структури відповідної організації вищого рівня та подають до державної податкової інспекції за місцем обліку копії документів, що підтверджують таку належність (підпорядкованість) і реєстраційну заяву за формою №1-РН з позначкою «зміни».

Згідно п.133.4.6 ст.133 Податкового кодексу України житлово-будівельні кооперативи можуть бути віднесеними до неприбуткових організацій, що відповідають вимогам пункту 133.4 ст.133 Кодексу і не бути платниками податку на прибуток з першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому відповідно до закону здійснено прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку і такий житловий будинок споруджувався або придбавався житлово-будівельним (житловим) кооперативом.

Житлово-будівельні кооперативи повинні надати до державної податкової інспекції за місцем обліку завірені копії установчих документів, реєстраційну заяву за формою №1-РН з позначкою «зміни», а також в обов’язковому порядку завірені ними копії документів, що підтверджують дату прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку та факт спорудження або придбання такого будинку житлово-будівельним кооперативом.

Нагадаємо, що неприбутковим підприємством, установою та організацією може бути неприбуткова організація, що одночасно відповідає таким вимогам (п.133.4.1 ст.133 Податкового кодексу України):

- утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

- установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб;

- установчі документи якої передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). Ця вимога не поширюється на об'єднання та асоціації об'єднань співвласників багатоквартирних будинків.

Оподаткування доходу від продажу нерухомого майна

Відповідно до п.172.1 ст.172 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) не частіше одного разу протягом звітного податкового року житлового будинку, квартири або їх частини, кімнати, садового (дачного) будинку (включаючи земельну ділянку, на якій розташовані такі об’єкти, а також господарсько-побутові споруди та будівлі, розташовані на такій земельній ділянці), а також земельної ділянки, що не перевищує норми безоплатної передачі, визначеної ст.121 Земельного кодексу України залежно від її призначення, та за умови перебування такого майна у власності платника податку понад три роки, не оподатковується.

Умова щодо перебування такого майна у власності платника податку понад три роки не розповсюджується на майно, отримане таким платником у спадщину.

Дохід від відчуження господарсько-побутових споруд, що розташовані на одній ділянці з житловим або садовим (дачним) будинком та продаються разом з ним, для цілей оподаткування окремо не визначається.

Згідно з п.172.2 ст.172 ПКУ дохід, отриманий платником податку від продажу протягом звітного податкового року більш як одного з об’єктів нерухомості, зазначених у п.172.1 ст.172 ПКУ, або від продажу об’єкта нерухомості, не зазначеного в п.172.1 ст.172, підлягає оподаткуванню за ставкою, визначеною п.167.2 ст. 167 ПКУ (5 відсотків).

У такому самому порядку оподатковується дохід від продажу (обміну) об’єкта незавершеного будівництва.

Пунктом 172.3 ст.172 ПКУ передбачено, що дохід від продажу об’єкта нерухомості визначається виходячи з ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу, але не нижче оціночної вартості такого об’єкта, розрахованої органом, уповноваженим здійснювати таку оцінку відповідно до закону.

При обміні об’єкта нерухомості на інший (інші) дохід платника податку у вигляді отриманої ним грошової компенсації від відчуження нерухомого майна, визначеного:

у абз. першому п.172.1 ст.172 ПКУ, не оподатковується;

у п.172.2 ст.172 ПКУ, оподатковується за ставкою 5 відсотків.

Під час проведення операцій з продажу (обміну) об’єктів нерухомості між фізичними особами нотаріус посвідчує відповідний договір за наявності оціночної вартості такого нерухомого майна та документа про сплату податку до бюджету стороною (сторонами) договору та щокварталу подає до контролюючого органу за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса інформацію про такий договір, включаючи інформацію про його вартість та суму сплаченого податку в порядку, встановленому цим розділом для податкового розрахунку (п.172.4 ст.172 ПКУ).

Відповідно до п.172.5 ст.172 ПКУ сума податку визначається та самостійно сплачується через банківські установи:

а) особою, яка продає або обмінює з іншою фізичною особою нерухомість, - до нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу, міни;

б) особою, у власності якої перебував об’єкт нерухомості, відчужений за рішенням суду про зміну власника та перехід права власності на таке майно. Фізична особа зобов’язана відобразити доход від такого відчуження у річній податковій декларації.

У разі невчинення нотаріальної дії щодо посвідчення договору купівлі-продажу, міни об’єкта нерухомості, за яким сплачено податок, платник податку має право на повернення надміру сплаченої суми податку на підставі податкової декларації, поданої в установленому порядку, та підтвердних документів про фактичну сплату податку (п.172.6 ст.172 ПКУ).

Якщо ж стороною договору купівлі-продажу, міни об’єкта нерухомого майна є юридична особа чи фізична особа - підприємець, така особа є податковим агентом платника податку щодо нарахування, утримання та сплати (перерахування) до бюджету податку з доходів, отриманих платником податку від такого продажу (обміну).

Під продажем розуміється будь-який перехід права власності на об’єкти нерухомості, крім їх успадкування та дарування.

Щодо оподаткування податком на доходи фізичних осіб сум сплачених суб’єктом господарювання за навчання фізичної особи - найманого працівника одним платежем в поточному році за весь період навчання, який складається з декількох років

Відповідно до пп.165.1.21 п.165.1 ст.165 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) до доходів, які не включаються до розрахунку загального місяч- ного (річного) оподаткову- ваного доходу, відноситься сума, сплачена роботодавцем на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів за фізичну особу, але не вище розміру, визначеного в абз. першому пп.169.4.1 п.169.4 ст.169 Кодексу на кожний повний або неповний місяць підготовки чи перепідготовки такої фізичної особи, незалежно від того, чи перебуває ця особа у трудових відносинах з роботодавцем, але за умови, що вона уклала з ним письмовий договір (контракт) про взяті зобов’язання з відпрацювання у такого роботодавця після закінчення вищого та/або професійно-технічного навчального закладу і отримання спеціальності (кваліфікації) не менше ніж три роки.

Якщо працівник припиняє трудові відносини з роботодавцем протягом періоду такого навчання або до закінчення третього календарного року від року, в якому закінчується таке навчання, сума, сплачена як компенсація вартості навчання, прирівнюється до додаткового блага, наданого такому працівнику протягом року, на який припадає таке припинення трудових відносин, та підлягає оподаткуванню у загальному порядку.

Законодавством не встановлено обмежень щодо терміну, за який роботодавець має право здійснити оплату за навчання найманого працівника.

Враховуючи вищевикладене, якщо суб’єкт господарювання сплатив за навчання фізичної особи - найманого працівника однією сумою в поточному році за весь період навчання, який складається з декількох років, така сума, з урахуванням розміру, визначеного пп.169.4.1 п.169.4 ст.169 ПКУ, оподаткуванню не підлягає.

При цьому, якщо працівник припиняє трудові відносини з роботодавцем протягом періоду такого навчання або трьох років після закінчення вищого та/або професійно-технічного навчального закладу, то сума, сплачена як компенсація вартості навчання, прирівнюється до додаткового блага, наданого такому працівнику протягом року, на який припадає таке припинення трудових відносин, та підлягає оподаткуванню у загальному порядку.

Відповідне питання – відповідь розміщене у категорії 103.02 Бази знань, що знаходиться на сервісі «Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс» офіційного веб-порталу ДФС України за посиланням http://zir.sfs.gov.ua у розділі: «ЗАПИТАННЯ-ВІДПОВІДІ З БАЗИ ЗНАНЬ».

Щодо визначення юридичною особою – платником єдиного податку третьої групи доходу при безоплатному отриманні товарів (робіт, послуг)

Відповідно до п.п. 2 п. 292.1 ст. 292 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) для юридичної особи платника єдиного податку третьої групи доходом є будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст. 292 Кодексу.

Зокрема, згідно з п. 292.3 ст. 292 Кодексу до суми доходу платника єдиного податку включається вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг).

Безоплатно отриманими вважаються товари (роботи, послуги), надані платнику єдиного податку згідно з письмовими договорами дарування та іншими письмовими договорами, укладеними згідно із законодавством, за якими не передбачено грошової або іншої компенсації вартості таких товарів (робіт, послуг) чи їх повернення, а також товари, передані платнику єдиного податку на відповідальне зберігання і використані таким платником єдиного податку.

Датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходження коштів платнику єдиного податку у грошовій (готівковій або безготівковій) формі, дата підписання платником єдиного податку акта приймання-передачі безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг) (п. 292.6 ст. 292 Кодексу).

Слід зазначити, що відповідно до ст. 632 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року № 435-IV зі змінами та доповненнями якщо ціна у договорі не встановлена і не може бути визначена виходячи з його умов, вона визначається виходячи із звичайних цін, що склалися на аналогічні товари, роботи або послуги на момент укладення договору.

З огляду на зазначене, до суми доходу юридичної особи платника єдиного податку третьої групи включається вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг) з урахуванням звичайних цін. При цьому поняття звичайна ціна визначено п.п. 14.1.71 п. 14.1 ст. 14 Кодексу, з урахуванням особливостей, обумовлених ст. 39 Кодексу.

Відповідне питання – відповідь розміщене у підкатегорії 108.01.02 Бази знань, що знаходиться на сервісі «Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс» офіційного веб-порталу ДФС України за посиланнямhttp://zir.sfs.gov.ua у розділі: «ЗАПИТАННЯ-ВІДПОВІДІ З БАЗИ ЗНАНЬ».

Щодо сплати фізичною особою транспортного податку, якщо протягом звітного року термін використання легкового автомобіля досягне 5 років

Відповідно до п.п. 267.1.1 п. 267.1 ст. 267 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) плат- никами транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до п.п. 267.2.1 п. 267.2 ст. 267 Кодексу є об’єктами оподаткування.

Об’єктом оподаткування транспортного податку є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (п.п. 267.2.1 п. 267.2 ст. 267 Кодексу).

Транспортні засоби, що використовувалися, – транспортні засоби, на які уповноваженими державними органами, в тому числі іноземними, видані реєстраційні документи, що дають право експлуатувати такі транспортні засоби (п.п. 14.1.251 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).

Згідно з п.п. 267.6.1 п. 267.6 ст. 267 Кодексу обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку.

Підпунктом 267.6.2 п. 267.6 ст. 267 Кодексу передбачено, що податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

Транспортний податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення (п.п 267.8.1 п. 267.8 ст. 267 Кодексу).

У разі спливу п’ятирічного віку легкового автомобіля протягом звітного року податок сплачується за період з 1 січня цього року до початку місяця, наступного за місяцем, в якому вік такого автомобіля досяг (досягне) п’яти років (п.п 267.6.7  п. 267.6 ст. 267 Кодексу).

Відповідне питання – відповідь розміщене у категорії 111.05 Бази знань, що знаходиться на сервісі «Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс» офіційного веб-порталу ДФС України за посиланням http://zir.sfs.gov.ua у розділі: «ЗАПИТАННЯ-ВІДПОВІДІ З БАЗИ ЗНАНЬ».

Дії фізичної особи підприємця - платника єдиного податку у разі перевищення обсягу доходу, визначеного для платника єдиного податку відповідної групи

Відповідно до п. 293.8 ст. 293 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) ставки, встанов- лені п. 293.3 - 293.5 ст. 293 Кодексу, застосовується з урахуванням таких особливо- стей:

1) платники єдиного податку першої групи, які у календарному кварталі перевищили обсяг доходу, визначений для таких платників у п. 291.4 ст. 291 ПКУ, з наступного календарного кварталу за заявою переходять на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку другої або третьої групи, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування.

Такі платники до суми перевищення зобов’язані застосувати ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків.

Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу;

2) платники єдиного податку другої групи, які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у п. 291.4 ст. 291 Кодексу, в наступному податковому (звітному) кварталі за заявою переходять на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку третьої групи, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування.

Такі платники до суми перевищення зобов’язані застосувати ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків.

Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу;

3) платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи - підприємці), які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у п. 291.4 ст. 291 ПКУ, до суми перевищення застосовують ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків, а також зобов’язані у порядку, встановленому цією главою, перейти на сплату інших податків і зборів, встановлених ПКУ.

Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу.

Відповідне питання – відповідь розміщене у підкатегорії 107.01 Бази знань, що знаходиться на сервісі «Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс» офіційного веб-порталу ДФС України за посиланням http://zir.sfs.gov.ua у розділі: «ЗАПИТАННЯ-ВІДПОВІДІ З БАЗИ ЗНАНЬ».

Щодо оподаткування податком на доходи фізичних осіб доходу, отриманого фізичною особою від продажу рухомого майна (вживаних речей) за посередництвом юридичної особи – комісіонера

Відповідно до п.п. 14.1.54 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), доходом з джерелом його походження з України, тобто об’єктом оподат- кування є, зокрема, дохід від продажу рухомого майна.

Згідно з п. 173.1 ст. 173 Кодекс дохід платника податку від продажу (обміну) об’єкта рухомого майна протягом звітного податкового року оподатковується за ставкою, визначеною в п. 167.2 ст. 167 Кодексу.

Дохід від продажу (обміну) об’єкта рухомого майна (крім легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів) визначається виходячи з ціни, зазначеної у договорі купівлі-продажу (міни), але не нижче оціночної вартості цього об’єкта, визначеної згідно із законом.

Дохід від продажу (обміну) легкового автомобіля, мотоцикла, мопеда визначається виходячи з ціни, зазначеної у договорі купівлі-продажу (міни), але не нижче середньоринкової вартості відповідного транспортного засобу або не нижче його оціночної вартості, визначеної згідно із законом (за вибором платника податку).

Середньоринкова вартість легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів визначається щокварталу центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (для кожної марки, моделі таких транспортних засобів з урахуванням року випуску та пробігу, на підставі аналізу фактичних цін продажу відповідних транспортних засобів), і оприлюднюється на офіційному веб-сайті цього органу в режимі вільного доступу до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

Як виняток із положень п. 173.1 ст. 173 Кодексу, дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року одного з об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда, не підлягає оподаткуванню (п. 173.2 ст. 173 Кодексу).

Дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року двох та більше об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда, підлягає оподаткуванню за ставкою, визначеною п. 167.2 ст. 167 Кодексу.

У разі якщо об’єкт рухомого майна продається (обмінюється) за посередництвом юридичної особи (її філії, відділення, іншого відокремленого підрозділу) або представництва нерезидента чи фізичної особи - підприємця, такий посередник виконує функції податкового агента стосовно подання до контролюючого органу інформації про суму доходу та суму сплаченого до бюджету податку в порядку та строки, встановлені для податкового розрахунку, а платник податку під час укладення договору зобов’язаний самостійно сплатити до бюджету податок з доходу від операцій з продажу (обміну) об’єктів рухомого майна (абз. другий п. 173.3. ст.173 Кодексу).

Враховуючи вищевикладене, якщо фізична особа здійснює продаж рухомого майна (вживаних речей) за посередництвом юридичної особи – комісіонера, то такий комісіонер вважається податковим агентом платника податку стосовно оподаткування доходів, отриманих таким платником від такого продажу.

Відповідне питання – відповідь розміщене у підкатегорії 103.02 Бази знань, що знаходиться на сервісі «Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс» офіційного веб-порталу ДФС України за посиланням http://zir.sfs.gov.ua у розділі: «ЗАПИТАННЯ-ВІДПОВІДІ З БАЗИ ЗНАНЬ».

Про виконання нотаріусами функції податкового агента

Відповідно до п. 174.4 ст. 174 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) нотаріус щокварталу подає до контролюючого органу за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса інформацію про видачу свідоцтв про право на спадщину та/або посвідчення договорів дарування в порядку, встановленому цим розділом для податкового розрахунку.

При видачі свідоцтва про право на спадщину, або посвідчення договорів дарування на користь фізичної особи – резидента нотаріуси виконують функції податкового агента лише в частині надання інформації контролюючим органам і не зобов’язані нараховувати, утримувати та сплачувати податок до бюджету з доходу у вигляді вартості успадкованого майна.

Для інформування контролюючого органу нотаріуси можуть подавати Податковий розрахунок за ф. № 1ДФ, в якому заповнюються графи 1, 2 та 5 та 3а. У зазначених графах відображається: порядковий номер, реєстраційний номери облікової картки, ознака доходу, та (за наявності) сума доходу, отриманого платником внаслідок прийняття ним спадщини (подарунка). Інформація щодо отриманих громадянами доходів у вигляді спадщини (подарунків) відображається у податковому розрахунку за ф. № 1ДФ за чотирма ознаками доходу «113» – «116» залежно від ступеня споріднення спадкоємця зі спадкодавцем або за однакою доходу «117» для прийнятих у спадщину заощаджень, поміщених до 2 січня 1992 року в установи Ощадного банку СРСР та державного страхування СРСР, погашення яких не відбулося.

До уваги платників ПДВ, які орендують нерухоме майно в бюджетних установах

ДФС України листом від 23.09.2016 № 31390/7/99-99-12-02-01-19 надає роз’яснення щодо застосування пункту 188.1 статті 188 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) у частині нарахування бюджетними установами-орендодавцями податку на додану вартість на суму відшкодування (компенсації) витрат на утримання наданого в оренду нерухомого майна, комунальні послуги, енергоносії.

Організаційні відносини, пов’язані з передачею в оренду майна державних підприємств, їх структурних підрозділів та іншого окремого індивідуально визначеного майна, що перебуває в державній власності а також майнові відносини між орендодавцями та орендарями щодо господарського використання державного майна регулюються Законом України від 10 квітня 1992 року № 2269-ХІІ «Про оренду державного та комунального майна» (далі – Закон № 2269).

Методика розрахунку орендної плати та пропорції їх розподілу між відповідним бюджетом, орендодавцем і балансоутримувачем визначається для об’єктів, що перебувають у державній власності, Кабінетом Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. № 786 «Про методику розрахунку орендної плати та пропорції її розподілу»).

Пунктом 2 зазначеної методики визначено, що розмір орендної плати встановлюється договором оренди між орендодавцем та орендарем.

Відповідно до статей 284 та 286 Господарського кодексу України істотною умовою договору оренди є, зокрема, орендна плата, яка є фіксованим платежем, який орендар сплачує орендодавцю незалежно від наслідків своєї господарської діяльності. Розмір орендної плати може бути змінений за погодженням сторін, а також в інших випадках, передбачених законодавством.

Водночас, згідно з пунктом 3 Методики, до плати за оренду індивідуально визначеного майна не включаються витрати на утримання орендованого майна та плата за послуги, які відповідно до укладених угод зобов’язуються надавати орендарю державне підприємство, організація, господарське товариство, на балансі яких перебуває це майно.

Таким чином, якщо орендар самостійно не укладає договори на споживання комунальних послуг, а здійснює відшкодування орендодавцю у частині понесених ним витрат на оплату комунальних послуг, то в договорі оренди обов’язково має бути визначено порядок розрахунку вартості спожитих орендарем комунальних послуг та їх оплати (компенсації).

Відшкодування орендарем витрат орендодавця на оплату спожитої електричної енергії розглядається як оплата за отримані послуги.

Також Правилами користування електричною енергією, затвердженими ми постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 31.07.1996 № 28, визначено, що орендодавець виступає в ролі основного споживача електроенергії, а орендар – субспоживача.

Якщо орендодавцем не надано орендарю повноважень щодо укладення останнім відповідних договорів з постачальником електричної енергії, то за передану та поставлену орендарю електричну енергію має розраховуватись орендодавець як безпосередній власник електроустановок, які здаються в оренду.

Згідно з пунктом 185.1 статті 185 Кодексу об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 Кодексу.

До бази оподаткування включаються вартість товарів/послуг, які постачаються (за виключенням суми компенсації на покриття різниці між фактичними витратами та регульованими цінами (тарифами) у вигляді виробничої дотації з бюджету та/або суми відшкодування орендодавцю-бюджетній установі витрат на утримання наданого в оренду нерухомого майна, на комунальні послуги та на енергоносії), та вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платнику податків безпосередньо отримувачем товарів/послуг, поставлених таким платником податку (пункт 188.1 статті 188 Кодексу).

Отже, якщо орендодавцем виступає бюджетна установа, то кошти, що отримуються від орендаря у вигляді відшкодування витрат на оплату комунальних послуг та спожитої електричної енергії, не включаються до бази оподаткування ПДВ орендодавця.

При продажу квартири отриманої у спадщину, умова щодо її перебування у власності понад три роки, не розповсюджується

Дохід, отриманий фізичною особою від продажу не частіше одного разу протягом звітного податкового року квартири, за умови її перебування у власності понад три роки, не оподатковується податком на доходи фізичних осіб.

При цьому, умова щодо перебування квартири у власності понад три роки не розповсюджується на майно, отримане у спадщину.
Тобто, дохід від операцій з продажу не частіше одного разу на рік квартири, яка перебувала у власності фізичної особи менше 3-х років, але була одержана нею у спадщину, не оподатковується податком на доходи фізичних осіб.

У разі продажу протягом звітного податкового року більш як однієї квартири, отриманої у спадщину, одержаний дохід буде оподатковуватися за ставкою 5%.

Зазначена норма визначена п. 172.2 ст. 172 та п. 167.2 ст. 167 Податкового кодексу України.

Спадщина від фізичної особи не члена сім’ї першого ступеня споріднення, оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставкою 5%

Вартість будь - якого об’єкта спадщини, що успадковується спадкоємцями, які не є членами сім’ї спадкодавця першого ступеня споріднення, оподатковується за ставкою 5%.

Членами сім'ї фізичної особи першого ступеня споріднення вважаються її батьки, чоловік або дружина, діти, у тому числі усиновлені.

Інші члени сім'ї фізичної особи вважаються такими, що мають другий ступінь споріднення.

Отже, фізичні особи – резиденти, які отримують спадщину від фізичної особи – резидента, але не відносяться до членів сім’ї першого ступеня споріднення, сплачують податок на доходи фізичних осіб за ставкою 5% від вартості будь-якої спадщини та військовий збір за ставкою 1,5%.

Особами, відповідальними за сплату (перерахування) податку до бюджету, є спадкоємці, які отримали спадщину.

Такий спадкоємець до 1 травня року, що настає за звітним, подає річну податкову декларацію до контролюючого органу, де перебуває на обліку, в якій відображає зазначений дохід.

Фізична особа зобов’язана до 1 серпня, що настає за звітним, сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену в поданій нею податковій декларації.

Зазначена норма визначена пп. 14.1.263 ст. 14; п.п. 174.2.2, п. 174.3 ст. 174 та п. 179.7 ст. 179 Податкового кодексу України.

Перелік документів для реєстрації РРО

Суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій формі при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування і послуг повинні застосовувати зареєстровані в податковій інспекції за основним місцем обліку персоналізовані опломбовані реєстратори розрахункових операцій (далі – РРО), які переведені у фіскальний режим роботи. Реєстрації в контролюючому органі підлягають РРО, модифікації яких включені до Державного реєстру РРО, з урахуванням сфер їх застосування та за умови, що строк служби, установлений у технічній документації на РРО, не вичерпався, а також з урахуванням строків первинної реєстрації, установлених Державним реєстром РРО.

Для реєстрації РРО суб’єкт господарювання подає до контролюючого органу:

– заяву про реєстрацію РРО за формою № 1-РРО, яка має бути підписана керівником суб’єкта господарювання або фізичною особою - підприємцем із зазначенням дати подання;

– копію документа, що підтверджує факт купівлі або безоплатного отримання РРО у власність, іншого документа, що підтверджує право власності або користування РРО;

– копію документа на право власності або іншого документа, що дає право на розміщення господарської одиниці, де буде використовуватися РРО;

– копію паспорта (формуляра) РРО та копію паспорта модема (у разі застосування зовнішнього модема);

– копію договору суб’єкта господарювання з ЦСО про технічне обслуговування та ремонт РРО;

Копії документів засвідчуються підписом керівника суб’єкта господарювання або особистим підписом фізичної особи - підприємця.

Як отримати витяг з реєстру платників єдиного податку?

Зареєстрований платник єдиного податку може безоплатно отримати витяг з реєстру платників єдиного податку відповідно до положень Податкового кодексу України.

Для цього фізична особа-підприємець – платник єдиного податку, яка виявила бажання отримати витяг з реєстру платників єдиного податку, повинна звернутися із запитом про отримання такого витягу до контролюючого органу за місцем своєї податкової адреси.

Податковою адресою платника податків-фізичної особи визнається місце її проживання, за яким вона береться на облік як платник податків у контролюючому органі.

Форма запиту про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

До затвердження відповідних форм запиту про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку, подається заява на отримання витягу в довільній формі, на підставі якої видається тимчасовий витяг з реєстру платників єдиного податку.

Строк надання витягу не повинен перевищувати одного робочого дня з дня надходження запиту. Витяг діє до внесення змін до реєстру.

До 31 грудня 2018 року діють нові ставки акцизного податку для вживаних авто

1 серпня 2016 року набрав чинності Закон  України № 1389 "Про внесення змін до підрозділу 5 розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку ринку вживаних транспортних засобів" (далі – Закон №1389). Законодавчим актом підрозділ 5 розділу ХХ “Перехідні положення” Податкового кодексу України доповнено пунктом 15, згідно з яким тимчасово, до 31 грудня 2018 року, встановлюються знижені ставки акцизного податку на транспортні засоби, що були у використанні (залежно від виду транспортного засобу та потужності його двигуна).

Норми Закону №1389 поширюються у випадку, якщо вживане авто ввозиться на територію України не більше 1 разу на рік, та стосуються двох категорій осіб: які ввозять легкові автомобілі для власного використання або ввозять легкові автомобілі на користь інших осіб. В інших випадках знижені ставки акцизного податку не застосовуються.

При цьому Законом №1389 передбачено, що знижені ставки акцизного податку не застосовуються для легкових автомобілів, якщо вони:

- мають походження з країни, визнаної державою-окупантом згідно із законом України та/або визнаної державою-агресором по відношенню до України згідно із законодавством, або ввозяться з території такої держави-окупанта (агресора) та/або з окупованої території України, визначеної такою згідно із законом України;

- вироблені до 1 січня 2010 року;

- ввозяться на митну територію України особою для власного використання або на користь інших осіб за договорами купівлі-продажу, міни, поставки, дарування, комісії, доручення, поруки, інших господарських та цивільно-правових договорів або за рішенням суду в кількості понад один легковий автомобіль протягом календарного року.

Окрім того, у разі відчуження протягом 365 днів з дня реєстрації транспортних засобів, при ввезенні яких були застосовані знижені ставки акцизного податку, платник податку зобов’язаний сплатити акцизний податок за такі транспортні засоби за ставками, встановленими ст. 215 Податкового кодексу України.

Затверджено перелік товарів, що мають біржове котирування

З 16 вересня 2016 року (дати офіційного оприлюднення в «Урядовому кур’єрі») набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 08.09.2016 року  №616 "Про затвердження переліку товарів, що мають біржове котирування, та світових товарних бірж для встановлення відповідності умов контрольованих операцій принципу "витягнутої руки", яка прийнята відповідно до підпункту 39.2.1.3 статті 39 Податкового кодексу України.

Нагадуємо, що вказаний підпункт встановлює правила, згідно з якими для контрольованих операцій з експорту або імпорту товарів, що мають біржове котирування, встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки" з метою оподаткування доходів (прибутку, виручки) платників податків, що є сторонами контрольованої операції, здійснюється за методом порівняльної неконтрольованої ціни. До переліку товарів, що мають біржове котирування, затвердженому ПКМУ № 616 (їх, згідно кодів УКТЗЕД, майже 70) увійшли деякі види сільгосппродукції, цукор, кава, какао, спеції, бавовна, вугілля, нафтопродукти, газ, дорогоцінні метали, метали, руди та металобрухт. Перелік бірж вбачає найвідоміші світові зернові, енергетичні, товарно-сировинні,  товарні біржі, та біржі металів, які знаходяться у США, Англії, Китаї, Японії, Індії, Малайзії, Тайланді, Сінгапурі та Дубаї.

Пенсії, які перевищують 10740 гривень оподатковуються військовим збором

Нагадуємо, якщо сума пенсії (включаючи суму їх індексації) перевищує у 2016 році 10740 гривень, то частина такого перевищення є об’єктом оподаткування військовим збором.

Ставка збору становить 1,5 відсотків.  

Податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника, зобов’язаний утримувати збір із суми такого доходу за його рахунок.  

Водночас пенсії, призначені учасникам бойових дій, інвалідам війни та особам, на яких поширюється чинність ст. 10 Закону  України від 22 жовтня 1993 року № 3551 «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», військовим збором не оподатковуються.

Представники Консультативної місії Європейського Союзу відвідали тренінг "Інструменти ефективного управління"

Представники Консультативної Місії Європейського Союзу з реформування сектору цивільної безпеки в Україні (КМЄС) відвідали з робочим візитом Департамент спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення ДФС.

У ході візиту представники Місії ознайомилися з процесом спеціальної та спеціалізованої підготовки, що проводиться фахівцями департаменту, з його структурою, матеріально-технічною базою, основними напрямами діяльності, зокрема, застосування сучасних інформаційних технологій у роботі.

Крім того, експерти КМЄС відвідали тренінг «Інструменти ефективного управління», який проводили фахівці Департаменту для керівників, заступників керівників відділів (секторів) структурних підрозділів територіальних органів ГУ ДФС.

Представники фіскальної служби та КМЄС також обговорили питання подальшої співпраці у рамках спеціалізованої підготовки з управління персоналом.

Мирослав Продан: Норвезькі компанії не мають проблем з митним оформленням риби та морепродуктів

Норвезькі компанії не мають проблемних питань із визначенням митної вартості риби та морепродуктів, які експортуються в Україну. Про це заявив в.о. заступника Голови ДФС Мирослав Продан під час першого засідання українсько-норвезької Міжурядової комісії з питань співробітництва у галузі  торгівлі, підприємництва та економіки, яке відбулося в м.Осло.

За його словами, протягом січня-серпня поточного року в Україну з Норвегії імпортовано риби та морепродуктів на суму 77 млн. дол. США, що становить 78% від усього імпорту з Норвегії.

«Відсутність системних проблем з митною оцінкою риби та морепродуктів з Норвегії підтверджує позитивна тенденція щодо митного оформлення цих товарів порівняно з минулим роком. Так, на 5,1% зросла кількість товарів, оформлених за 1 методом, тобто за ціною контракту, та на 27,1% – товарів, ввезених по прямому контракту», – зазначив Мирослав Продан.

Водночас частка товарів, що імпортуються через посередників залишається значною, що робить такі зовнішньоекономічні операції непрозорими та ризиковими.

Посадовець також наголосив, що у разі виникнення будь-яких спірних питань ДФС готова до всебічного та об’єктивного розгляду таких звернень виключно в рамках національного законодавства та міжнародних зобов’язань.

У свою чергу ДФС розраховує на допомогу колег з митної адміністрації Норвегії, зокрема, щодо підтвердження задекларованої митної вартості.

«Отримання відповідей на всі наші запити забезпечить підтвердження автентичності документу та, як наслідок, задекларованої суб’єктом митної вартості», – підкреслив Мирослав Пордан.

Водночас, на думку посадовця, оперативному митному оформленню морепродуктів з Норвегії сприятиме й підписання ініційованого ДФС Протоколу про організацію обміну попередньою інформацією про товари та транспортні засоби, що переміщуються через державні кордони України та Королівства Норвегія.

Проект Протоколу було розроблено фахівцями ДФС за результатами домовленостей, досягнутими під час  липневої зустрічі представників Посольства Норвегії в Україні, Асоціації «Українських імпортерів риби та морепродуктів» та представників Уряду.

«Документ спрямований на забезпечення сприятливих умов для торгівлі між Україною та Норвегію. Він передбачає прискорення виконання митних процедур відносно товарів і транспортних засобів, а також підвищення ефективності їх митного контролю», – зазначив Мирослав Продан.

Наразі зазначений проект передано на розгляд норвезької сторони.

Роман Насіров: Завдяки реформі Офісу великих платників збільшено надходження до бюджету

Завдяки реформуванню Офісу великих платників податків значно збільшилися надходження до бюджету. Зокрема, за 8 місяців поточного великими платниками податків, що обслуговуються в Офісі, сплачено до державного бюджету 137,6 млрд гривень. Про це повідомив Голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров.

Він відзначив, що з травня 2015 року по Офісу постійно спостерігається тенденція росту платежів до Держбюджету. Якщо у 2015 році середньомісячний збір платежів становив 13,6 млрд гривень, то в 2016 році - 17,2 млрд гривень.

«Високі показники досягнуті за рахунок постійного удосконалення системи адміністрування податків та зборів в Офісі великих платників. Реформування Офісу великих платників податків передбачає якісно новий рівень обслуговування бізнесу. Ця реформа відбувається відповідно до кращих міжнародних практик, за підтримки МВФ і Міністерства фінансів США», - зазначив Роман Насіров.

Реформа Офісу передбачає, зокрема, реформування Центрального офісу та створення на його базі єдиної юридичної особи, що забезпечить єдиний підхід до всіх платників. Центральний офіс матиме сім управлінь в регіонах України та п’ять відділень. Таким чином компанія-платник зможе обрати за зручністю будь-яке відділення, в якому обслуговуватиметься.

«Важливим є запровадження системи індивідуального супроводження великих платників податків професійними консультантами-координаторами. Великому бізнесу для вирішення проблемних питань не потрібно буде звертатися до різних підрозділів - консультант зможе надати  всю необхідну інформацію», - наголосив очільник відомства.

Одна з головних новацій – це перехід до електронного надання послуг та запуск системи електронного аудиту.

«Результат проведених заходів - збільшення добровільної сплати платежів великими платниками податків до бюджетів всіх рівнів. Значного темпу росту досягнуто за останні 8 місяців поточного року по усіх бюджетоформуючих податках», - підкреслив Роман Насіров. 

Податковою міліцією затримано організатора підпільного цеху, який виготовляв отруйний «алкоголь»

Працівники податкової міліції Харківщини спільно зі співробітниками прокуратури та СБУ області ліквідували цех з незаконного виготовлення лікеро-горілчаних виробів, через діяльність якого постраждало більше півсотні громадян.

У рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 204 Кримінального кодексу України, працівники слідчо-оперативних підрозділів податкової міліції встановили, що 27-річний харків’янин здійснював незаконне виготовлення горілки та коньяку. Для свого бізнесу чоловік використовував метиловий спирт. Розбавляючи його з водою, чоловік розливав «алкоголь» у пляшки та тетрапаки.

Чоловік знав, що купує метиловий (технічний) спирт. Згідно з оперативними даними, за порадою постачальника він з подільниками встановив у гаражі і квартирі обладнання для очищення води, через яке проганялася сировина. Після цього зловмисники змішували цю рідину з водою з-під крана. Так, бізнесмен та його подільники встигли переслати сурогат, який продавали по 250 грн за 10 л, у п'ять регіонів України.

У середу, 28 вересня, були затримані організатор і три подільники організатора у виготовленні неякісного алкоголю в великому обсязі. Їм буде оголошено про підозру за статтею 204 частини 3 КК України

Під час допиту, затриманий організатор зізнався, що, вже знаючи про смерті на Харківщині, отримав чергову партію технічного спирту - 4 тис. літрів, яку відвіз у гараж.

Крім затримання учасників злочину, на сьогодні вже встановлено два підпільні цехи і місце зберігання спирту. Один з цехів - це гараж, де стояло устаткування для «очищення» спирту і виготовлення з нього горілки або коньячного товару. Другий склад - квартира в багатоповерховому будинку. Там же друкувалися і марки акцизного податку.

Реєстр неприбуткових організацій та установ в Електронному кабінеті платника

Державна фіскальна служба України повідомляє про доопрацювання електронного сервісу Електронний кабінет платника (оновлена версія) в частині розширення функціональних можливостей режиму «Інформація з реєстрів». Зокрема, створено нову вкладку «Реєстр неприбуткових організацій та установ», що забезпечує оприлюднення та пошук даних щодо платників податків, яких включено до нового Реєстру неприбуткових установ та організацій (інформація оприлюднюється відповідно до пункту 12 Постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 р. №440 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру»).

Також  найближчим часом за допомогою електронного сервісу «Електронний кабінет платника» (оновлена версія) буде надано можливість подання реєстраційної заяви за формою 1-РН в електронному вигляді.

Звертаємо увагу, що реєстраційна заява за ф.№1-РН може бути подана засобами електронного зв'язку в електронному вигляді, якщо установчі документи неприбуткової організації оприлюдненні на порталі електронних сервісів відповідно до Закону України  «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (абзац п'ятий пункту 6 Постанови №440).

Нагадуємо, що інформація з реєстрів ДФС, яка є відкритою та загальнодоступною, оприлюднюється у відкритій частині електронного сервісу «Електронний кабінет платника» в режимі реального часу. Користувачі мають можливість завантажити, зберегти та роздрукувати оприлюднену інформацію.

Консультативна місія Європейського Союзу надасть 323 комплекти аналізаторів для посилення боротьби з контрабандою наркотиків

З метою вдосконалення роботи Державної фіскальної служби України щодо виявлення та аналізу наркотиків і речовин, що використовуються для їх виготовлення, 26-29 вересня 2016 року Консультативна місія ЄС (КМЄС) в Україні провела два курси тренінгів.

Ці заходи стали черговим підтвердженням підтримки України з боку європейських донорів (EUBAM, Група з підтримки для України в ЄС, Представництво ЄС в Україні, Twinning-проекти, Deutsche Gesellschaft für Internazionale Zusammenarbeit) та інших міжнародних партнерів.

Учасниками тренінгів стали 50 співробітників митниці з усієї країни.

«Ми вдячні нашим колегам за дієву підтримку процесів реформування митниці та підвищення її технічного і кадрового потенціалу. Це безумовно сприятиме підвищенню якості роботи наших фахівців з протидії контрабанді наркотиків та зміцнить захист кордонів нашої країни», - зазначив в.о. директора Департаменту боротьби з митними правопорушеннями ДФС Дмитро Горячов.

Тренінги, проведені представником Митної адміністрації Польщі Гжегожем Чернєвічем, фокусувалися на двох взаємопов’язаних компонентах:  по-перше, як виявляти на кордонах та аналізувати наркотичні та вихідні речовини, наприклад,  через оцінку ризиків та нові методики; по-друге, як використовувати технічне обладнання для цієї діяльності. Саме з цією метою КМЄС надасть українським митникам  323 комплекти для виявлення та аналізу наркотичних речовин.

"Завдяки Угоді про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС, інтеграція економіки країни в європейську значно посилиться. Розширенням торгівлі неодмінно  намагатимуться скористатися й злочинці для здійснення незаконної діяльності. Ми вітаємо реформи в ДФСУ щодо подолання контрабанди наркотиків, зброї та торгівлі людей", - заявив керівник Компоненту КМЄС з питань реформування сектору цивільної безпеки Брайан Річард.

Тренінги проводилися за системою "підготовка тренерів". Відтепер випускники курсу, а це, переважно, керівники середньої ланки, головні та старші інспектори підрозділів, відповідальні за протидію торгівлі наркотиків та контрабанді зброї, зможуть самотужки проводити навчання та ділитися здобутими знаннями зі своїми колегами.

Представники Місії EUВAM вивчали потреби у професійній підготовці працівників ДФС

Основні потреби працівників Державної фіскальної служби України у напрямі професійної підготовки розглядалися під час робочої зустрічі керівництва Департаменту спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення ДФС з представниками Місії EUBAM.

Зустріч відбувалася в штаб-квартирі Місії в Одесі у рамках 11 фази діяльності Місії EUВAM.

Учасники обговорили плани та перспективи подальшої співпраці задля покращення процесу підвищення професійної компетентності кадрів для митниць ДФС, зокрема, розглядалася можливість залучення експертів EUВAM для участі у семінарах, тренінгах на базі Департаменту СПКЗ ДФС, а також залучення фахівців ДФС до участі у заходах EUBAM разом з експертами Місії. Також визначено пріоритети спільної роботи на майбутнє.

Представники Місії EUВAM запевнили, що і надалі будуть надавати підтримку Державній фіскальній службі України в процесі реформування.

У свою чергу, фахівці Департаменту подякували Місії EUВAM за плідне і конструктивне співробітництво та запевнили міжнародних експертів у подальшому підвищенні якості підготовки особового складу ДФС з метою приведення стандартів роботи до відповідних норм ЄС.

Роман Насіров: Завдяки інноваціям в роботі ДФС митні платежі зросли на 41%

Завдяки спрощенню митних процедур, покращенню сервісів та посиленню боротьби з контрабандою митні платежі з початку року зросли майже на 41%. Про це повідомив Голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров.

«Митні платежі, ключовими з яких є ПДВ на товари, що імпортуються, акцизний податок і мито, у січні-серпні 2016 року зросли на 40,8% порівняно з аналогічним періодом 2015 року», - наголосив очільник відомства.

Роман Насіров також зазначив, що протягом січня-серпня 2016 року всі митниці ДФС забезпечили до державного бюджету 145,5 млрд грн. Таким чином, бюджет отримав додатково 7,6 млрд гривень. 

Крім того, керівник служби додав, що ДФС планує продовжити нарощувати обсяг митних платежів.

«Завдяки роботі мобільних груп, «Єдиного вікна», а також спрощенню митних процедур ми сподіваємося збільшити щомісячні обсяги митних надходжень», - підкреслив Голова ДФС.

Роман Насіров ознайомиться з ходом будівництва дороги Львів - Самбір – Ужгород

Голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров у складі урядової делегації під головуванням Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана перебуває з робочим візитом у Львівській області.

Роман Насіров візьме участь у ряді заходів, в тому числі ознайомиться з ходом будівництва-реконструкції дороги Н13 Львів - Самбір - Ужгород. Ремонт та реконструкція дороги відбувається за рахунок коштів, отриманих від перевиконання Львівською митницею щомісячних планових митних платежів.

Нагадаємо, з вересня минулого року в Україні реалізується безпрецедентний експеримент, спрямований на розвиток інфраструктури регіонів, - 50% від суми перевиконання щомісячних планових митних платежів направляється у спеціальні фонди відповідних регіональних бюджетів. Пілотний проект торкнувся спочатку Одеської, Волинської, Львівської та Чернівецької областей, а в січні цього року до нього приєднався Київ.

Фахівці фіскальної служби регіону обговорили з громадськістю шляхи протидії незаконній торгівлі алкоголем

«Червоною стрічкою» під час заходу пройшла тема боротьби з «наливайками» та незаконною торгівлею алкогольними виробами.

Разом з податківцями ці важливі питання обговорювали члени Громадської ради при ГУ ДФС у Харківській області, фахівці ГУ Держпродспоживчої служби та Харківської міської ради, науковці.

Як було відзначено під час заходу, сьогодні наведення ладу у торгівлі  алкогольними виробами є однією із важливіших задач. Адже деякі недбайливі реалізатори за маревом наживи здійснюють продаж неякісних або навіть фальсифікованих горілчаних виробів без дозвільних документів. Не цураються вони торгувати «оковитою» й біля дитячих закладів.

Протистояти цьому негативному явищу вирішили разом представники влади та громадськості.

Тож за результатами заходу було прийнято рішення щодо розробки плану дій та здійснення спільних заходів, направлених на боротьбу з незаконною торгівлею алкогольними виробами та проведення відповідної роз’яснювальної роботи.

В Україну намагалися ввезти шпигунські пристрої

В пункті пропуску «Тополі» в ході спільних оперативних заходів співробітниками Харківської митниці ДФС та УСБУ в Харківській області було виявлено 8 брелоків, які можуть являтися спеціальними технічними засобами негласного отримання інформації.

Предмети правопорушення були приховані у валізі серед особистих речей громадянина України, який прямував до України потягом сполученням «Баку-Харків».

За даним фактом складений протокол про порушення митних правил за частиною 1 статті 483 Митного кодексу України.

Попередити та роз’яснити – у фіскальній службі Харківської області особлива увага профілактичній роботі з упередження корупційних проявів

З метою запобігання вчинення посадовими особами  ГУ ДФС у Харківській області та його територіальних органів корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних з корупцією, з початку року співробітниками УВБ проведено 814 профілактичних заходів. Це зокрема, більше 200 бесід в колективах, лекцій та роз’яснювальних бесід. 

Також, з початку 2016 року у пресі та мережі Інтернет розміщено 219 інформаційних матеріалів, на телебаченні та радіо -  понад 200 виступів.

Крім того, з початку року  управлінням проведено 159 службових перевірок, пов'язаних зі службовою діяльністю підрозділів ДФС Харківської області, в тому числі 106 за зверненнями громадян та юридичних осіб та 53 за ініціативою працівників УВБ на підставі отриманої оперативної інформації.

За результатами проведених службових перевірок інформація підтвердилася у 48 випадках (36- за зверненнями громадян і юридичних осіб).

За результатами зазначених перевірок керівникам районних підрозділів ГУ ДФС у Харківської області направлено 63 подання про вжиття заходів реагування щодо усунення причин та умов, які сприяли вчиненню виявлених порушень, 52 працівника притягнуто до відповідальності, у тому числі 14 до дисциплінарної відповідальності, 5 - звільнено. Направлено 77 матеріалів на адресу прокуратури Харківської області для прийняття остаточного рішення.

В УВБ ГУ ДФС у Харківській області відзначають, що і  надалі будуть продовжувати роботу по системному запобіганню корупції, виявленню та ліквідації причин і умов її існування.

На Харківщині податківці навчали місцевих майстрів хенд-мейда як відкрити власний бізнес

Індустрія хендмейду в Україні  в останні часи набула масового поширення. З'явилось багато ярмарків і виставок, де можна придбати ексклюзивні іграшки, статуетки або прикраси. А стійке прагнення українців купувати хендмейд робить цей напрямок цікавим і перспективним в плані заробітку. Відкриваються інтернет-магазини, власні авторські сайти, майстри авторських виробів виходять  в он-лайн. Але така торгівля повинна здійснюватись в рамках правого поля.

Саме  для такої категорії творчих громадян, які планують відкрити інтернет-майданчики для продажу власних виробів, і були проведені індивідуальні консультації від співробітників ГУ ДФС у Харківській області.

Фахівець ознайомила початківців – підприємців з діючими системами оподаткування, проінформувала щодо податків, які необхідно сплачувати, за якими ставками та у який термін. Розповіла, які сучасні електронні сервіси  для обслуговування своїх платників пропонує фіскальна служба України. Співробітник висловила впевненість, що отримана інформація стане майстрам у нагоді, а їх вироби будуть приносити радість покупцям.

В головному управлінні фіскальної служби відзначили, що консультації  відбулися  в рамках співпраці з Харківським обласним центром зайнятості, з яким податківці співпрацюють вже більше року, беручи участь у семінарах та консультуючи майбутніх бізнесменів.

Більше 21 мільярда гривень – внесок Харківщини до бюджетів усіх рівнів з початку року

Як повідомили в Головному управлінні фіскальної служби області, протягом січня-вересня до бюджетів всіх рівнів надійшло 21,1 млрд. грн. податків та зборів. Це на 7,8 млрд. грн. більше ніж за відповідний період минулого року. Темп росту збору платежів до відповідного періоду минулого року склав  158,7 %.

Зокрема у вересні до бюджетів усіх рівнів зібрано 2,3 млрд. грн.платежів, що на 884,6 млн. грн.    більше ніж за аналогічний період 2015 року. Темп росту збору платежів до відповідного періоду минулого року склав  160,7 %.

В той же час, повідомляють у фіскальному відомстві, до Державного бюджету за січень-вересень надійшло 14,8 млрд.грн., що на 5,7 млрд. грн. або в 1,6 рази більше ніж у 2015 році. За вересень до Державного бюджету зібрано 1,7 млрд.грн., що на 668,5 млн.грн. більше ніж за вересень минулого року.

Інофрмують в ГУ ДФС області і про наповнення місцевих бюджетів, кошти з яких направляються на розвиток міста і області та забезпечення благополуччя мешканців Слобожанщини.

Так, до місцевого бюджету протягом січня-вересня 2016 року надійшло 6,2 млрд. грн., що на  49,7 % або на 2,1 млрд. грн.більше минулорічного показника. При цьому, за вересень 2016 року до місцевого бюджету надійшло 692,7 млн. грн., що на216,1 млн.грн. більше ніж у вересні 2015 року.

Основним джерелом надходження до місцевого бюджету є податок на доходи фізичних осіб. За січень-вересень 2016 року фактично надійшло 3,4 млрд. грн. цього податку. При цьому, за вересень – 423,7 млн.грн.

Керівник фіскальної служби Харківської області Микола Рибаков висловлює вдячність платникам податків Харківського регіону, які вчасно та в повному обсязі виконали свій громадський обовязок  та сплатили податки до бюджету.

«Мешканці Харківщини розуміють, що сплачені ними податки повертаються у вигляді стабільно функціонуючої системи охорони здоров’я, освіти, соціально-економічних проектів. Це заробітна плата тим, хто нас лікує, навчає наших дітей, охороняє громадський порядок тощо. Наповнений бюджет дає можливість розвиватися нашому регіону», - підкреслює  начальник ГУ ДФС області. 

Фіскальна служба розпитає платників про якість своїх сервісів

Понад один мільйон триста тисяч платників податків країни оцінюватимуть якість обслуговування у фіскальній службі. У рамках створення сучасної системи обслуговування платників протягом жовтня місяця ДФС за підтримки Німецького товариства з міжнародного співробітництва (GIZ) буде проведено широкомасштабне опитування. Це дозволить виявити проблемні питання, які виникають при взаємодії громадян з фіскальними органами, та оперативно вирішити їх.  Результати будуть використані, зокрема, для підготовки плану дій з удосконалення сервісів фіскальної служби. Опитування буде анонімним та добровільним. Усі відповіді залишаться конфіденційними і будуть використані виключно в цілях опитування. Результати опитування будуть оприлюднені на офіційному веб-порталі ДФС та сторінці ДФС у Facebook одразу після їх опрацювання. 

Платники податку на нерухомість мають право звернутися до фіскальних органів для звірки даних

Фізичні особи, які є платниками податку на нерухомість, але не отримали податкового повідомлення-рішення, мають право звернутися до фіскальних органів для звірки даних. Про це розповів фахівець Департаменту податків і зборів з фізичних осіб ДФС Володимир Гуцуляк.

«Платник податку має право звернутися до контролюючого органу за місцем своєї реєстрації щодо проведення звірки суми податку, об’єктів оподаткування та ставки податку. В цьому випадку контролюючі органи зроблять нарахування відповідно до оригіналів документів, які надасть платник податків, та вручать податкове повідомлення-рішення. Фізична особа-платник податку протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення повинна сплатити відповідну суму до відповідного місцевого бюджету», – зазначив Володимир Гуцуляк.

Посадовець також нагадав, що ставки податку на нерухомість за 2015 рік встановлені органами місцевого самоврядування. По нежитловій нерухомості вона становить до 1 відс. від мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року, житловій – до 2 відс. Сплачена сума податку зараховується до місцевого бюджету за місцем знаходження об’єктів нерухомості.

«Якщо у платника податку є декілька об’єктів, які знаходяться в різних регіонах, в алгоритмі при розрахунку податку враховується кожне рішення органу місцевого самоврядування, де знаходиться об’єкт оподаткування. Тобто ставка податку, пільга, надана на кожний об’єкт щодо зменшення бази оподаткування, і при розрахунку дана сума зараховується до відповідного місцевого бюджету за місцезнаходженням об’єкта», – підкреслив Володимир Гуцуляк. 

Відбулося засідання секцій Науково-технічної ради ДФС

На сьогодні існує потреба в наукових розробках в системі ДФС, які б не лише узагальнювали національний та міжнародний досвід здійснення митної справи, а й були новаторськими та унікальними для України. Про це заявив в.о. заступника Голови ДФС Мирослав Продан під час засідання секцій Науково-технічної ради ДФС.

«В ДФС використовується одне з найкращих програмних забезпечень під час здійснення митного оформлення та контролю. Розробки наших ІТ-спеціалістів високо оцінені і міжнародними експертами. Однак, щоб тримати цей рівень, його постійно треба вдосконалювати та покращувати. І саме наука в цьому розумінні має бути на крок попереду. Завдяки використанню різноманітних ноу-хау ми завжди будемо попереду і зможемо ефективно прогнозувати всі ризики та перспективи розвитку митної сфери», - підкреслив Мирослав Продан.

Під час секцій було проаналізовано стан виконання замовлених ДФС науково-дослідних робіт за підсумками діяльності новоствореного Науково-дослідного інституту фіскальної політики Університету ДФС за 9 місяців 2016 року, обговорено результати науково-технічної експертизи тематики наукових досліджень ДФС на 2017 рік, а також розглянуто ініціативну тематику наукових досліджень, які виконуються кафедрами Університету із залученням членів студентського наукового товариства, аспірантів.

 Учасники засідань, зокрема, акцентували увагу на важливості практичної спрямованості результатів наукових досліджень з урахуванням змін в податковому законодавстві та рекомендацій міжнародних експертів. 

За результатами роботи секцій більшість наукових досліджень визнані такими, що відповідають технічним завданням та можуть бути впровадженими в практичну діяльність ДФС. Зокрема, вже на сьогодні результати виконаного наукового дослідження на тему «Система індикаторів оцінювання результативності діяльності ДФС України» взяті за основу Міністерством фінансів України під час розробки ключових показників ефективності (KPI) та стратегічних цілей і завдань для ДФС на 2016-2017 роки.

Нагадаємо, що Науково-технічна рада Державної фіскальної служби України була створена відповідно до наказу ДФС України від 30 грудня 2014 року №411. Це колегіальний дорадчий орган, основною метою якої є розгляд наукових рекомендацій і пропозицій щодо розробки та реалізації стратегії розвитку податкової та митної сфери, визначення основних напрямів науково-технічної діяльності, сприяння підвищенню результативності наукових досліджень, забезпечення ефективного використання бюджетних коштів, що спрямовуються на їх проведення.

Фахівці ДФС вивчали європейські практики протидії незаконному обігу наркотиків та прекурсорів

Представники Департаменту спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення ДФС взяли участь у тренінгу «Кращі сучасні європейські практики протидії незаконному обігу наркотичних засобів та прекурсорів на кордоні», організованому за сприяння Консультативної Місії ЄС з реформування сектору цивільної безпеки в Україні (EUAM).

Під час тренінгу координатор з питань боротьби з наркотиками та прекурсорами національного контактного центру RILO ECE, представник Митної служби Республіки Польща Грегор Чернієвіц ознайомив учасників з типами наркотичних засобів та прекурсорів, незаконним обігом, виробництвом в Європі та маршрутами наркотрафіку.

Учасники вивчали сучасну методологію виявлення контрабандних поставок наркотичних засобів та прекурсорів, проводили оцінку та профілювання ризиків у цій сфері.

Крім того, під час тренінгу розглядалися практичні ситуації щодо незаконної торгівлі,  операції з виявлення та припинення незаконного обігу наркотичних засобів та прекурсорів (контрольована поставка, міжнародні операції) тощо.

Отримані знання учасники тренінгів застосовуватимуть під час своєї практичної роботи. 

Роман Насіров бере участь у шостому засіданні Українсько-американської Ради з торгівлі та інвестицій

У складі української делегації Голова ДФС Роман Насіров бере участь у шостому засіданні Українсько-американської Ради з торгівлі та інвестицій, яка проходить у м. Вашингтон, США.

Головною темою Українсько-американської Ради є двостороннє співробітництво в різних сферах, зокрема, в торговельно-економічній та інвестиційній. Серед основних питань двосторонніх відносин розглядатимуться боротьба з корупцією в Україні, удосконалення адміністрування податків, підвищення прозорості митних процедур, в тому числі забезпечення об’єктивного визначення митної вартості.

«Що стосується фіскальної служби, ми постійно співпрацюємо з нашими американськими колегами з метою покращення діяльності відомства та застосування найкращих практик в Україні. Зокрема, у травні відбулося підписання Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про взаємну допомогу між митними адміністраціями. Угода є свідченням посилення українсько-американського співробітництва щодо охорони кордонів та обміну митною інформацією, що в свою чергу дозволить вдосконалити механізми боротьби з контрабандою та іншими правопорушенням на митниці», - зазначив Роман Насіров.

США надає значну допомогу у реформуванні та модернізації митних органів України, зокрема, у сфері управління ризиками, протидії контрабанді наркотиків, зброї та інших небезпечних речовин, переміщення товарів подвійного призначення, удосконалення митних процедур у морських портах та перепідготовці працівників.

«За сформованим американською стороною планом реформ відбувається модернізація митних органів ДФС. Крім того, Уряд США постійно надає технічну допомогу в реформуванні Офісу великих платників податків, кадрової політики, розвитку внутрішніх ІТ систем та боротьбі з корупцією. Завдяки підтримці США нам вдається ефективно реалізовувати цілі, поставлені перед нами Урядом та суспільством», - додав очільник відомства.

У рамках поточного візиту до США також передбачені зустрічі Романа Насірова у складі української делегації з членами уряду США.

На Харківщині податківці та громадськість разом ведуть боротьбу з незаконною торгівлею алкоголем

Співробітники фіскальної служби та податкової міліції ГУ ДФС області продовжують здійснювати заходи з виявлення незаконного товарообігу алкоголю.

Вважаючи на актуальність проблеми,  що становить небезпеку для життя і здоров’я людей, податківці активізували оперативно-профілактичні заходи. Сьогодні групи у складі фахівців служби, членів Громадської ради при ГУ ДФС у Харківській області та журналістів, здійснили ряд виїздів по так званих  «наливайках».

Заходами було охоплено  різні райони нашого міста. Деякі спритники встигли зачинитися, у деяких продавців алкоголю на «розлив» раптово погіршився стан здоров’я і вони терміново викликали «швидку», а ще декілька,  як з одного папірця, стверджували, що вони знаходяться на робочому місці перший день, ще й  на випробувальному терміні,  і хазяїна «точки» навіть в очі не бачили. В результаті виїзду податківцями вилучено 575 пляшок з алкоголем приблизно на 31 тисячу гривень, майже 50 літрів алкогольної рідини в ємкостях. Крім того, вилучено цигарок на 4,5 тисячі  гривень.

Утім, стверджує керівник фіскальної служби регіону Микола Рибаков,  перешкоди не привід до зменшення темпів роботи в цьому напрямку. Фіскальна служба разом з громадськістю продовжить роботу по виявленню  та припиненню роботи подібних закладів, які не мають дозвільних документів та здійснюють торгівлю підакцизними товарами.  

В ГУ ДФС у Харківській області звертаються до мешканців регіону з  попередженням, не купувати алкогольні напої невідомого походження, без акцизних марок, у сумнівних точках продажу, а також попередити своїх близьких та знайомих про тяжкі наслідки вживання фальсифікату та бути пильними.

Місцевий бюджет Харківщини наповнюють податки-рекордсмени

Серед податків найбільших за обсягами – податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок, плата за землю, та акцизний податок з реалізації у роздрібній мережі підакцизних товарів.

Як і зазвичай, основою місцевих бюджетів регіону є податок на доходи фізичних осіб. За період січень-вересень його надійшло 3,4 млрд. грн. Цей податок стабільно забезпечує місцеві громади надходженнями.

Наступним за розміром серед лідерів податкових надходжень до місцевих скарбниць  є єдиний податок. З початку року його розмір склав понад 1 млрд. грн.

Третій податок – це плата за володіння або користування найбільшим багатством України – землею. За вказаний період до місцевих бюджетів Харківщини внесено 937,3  млн.грн. земельного податку та орендної плати.

Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів вийшов на четверту позицію. Надходження з початку року становлять  519,6  млн.грн.

Загалом до бюджетів місцевих громад за 9 місяців надійшло 6,2 млрд. грн. податків й зборів, що на  49,7 % або на 2,1 млрд. грн. більше минулорічного показника.

Харківські митники вкотре завітали до підшефних Сахновщинського навчально-реабілітаційного центру

Днями представники Харківської митниці ДФС відвідали вихованців Сахновщинського навчально-реабілітаційного центру. Чотирнадцятий рік поспіль співробітники митниці опікуються вихованцями цього навчального закладу, який розташований майже на кордоні Харківської області.

Митники та профспілкова організація привітали колектив закладу з Днем працівників освіти, а дітей – з початком навчального року та підвели підсумки дитячого конкурсу малюнків «Намалюй свою мрію». Кожен з учасників отримав подарунок – набори для малювання та солодощі.

Профспілкова організація митниці, виконуючи прохання педагогічного колективу закладу, придбала холодильник та спортивне приладдя для дітей.

Поцікавились митники сьогоденням підшефних: поспілкувалися з дітлахами та викладачами,  відвідали оновлені класи, кімнати відпочинку і затишну їдальню,  з’ясували  питання подальшої шефської допомоги.

Працівники та вихованці навчального закладу висловили слова вдячності всьому колективу митниці за небайдужість і чуйність. В свою чергу, керівник митниці Андрій Танцеров та голова профспілкової організації митниці Наталія Мікуліна побажали дітлахам не зупинятися на досягнутих результатах у навчанні та не забувати мріяти, адже вони здійснюються!

Запровадження в Україні інституту уповноваженого економічного оператора

Концепцію уповноваженого економічного оператора (УЕО) було запроваджено Всесвітньою митною організацією у 2005 році шляхом ухвалення Рамкових стандартів безпеки і полегшення світової торгівлі.

Відповідно до Угоди про асоціацію українське митне законодавство має поступово наближуватися до митного законодавства Європейського Союзу. Робочою групою у складі фахівців ДФС, представників Мінфіну та бізнесу розроблено законопроект про внесення змін до Митного кодексу України щодо впровадження уповноваженого економічного оператора та спрощень митних формальностей. Законопроектом передбачена імплементація в Україні інституту УЕО на засадах, аналогічних існуючим в ЄС.

Статус УЕО - це найвищий ступінь довіри митниці до підприємства і, як наслідок, найбільший перелік пільг і спрощень митних формальностей для підприємства.

Для надання статусу уповноваженого економічного оператора застосовуються такі критерії:

- дотримання положень законодавства України, в тому числі з питань державної митної справи;

- задовільна система ведення комерційної та транспортної документації;

- платоспроможність;

- забезпечення практичних стандартів компетенції або професійної кваліфікації;

- дотримання стандартів надійності та безпеки.

Державна фіскальна служба України за результатами оцінки підприємства може видати сертифікати УЕО: «на спрощення митних процедур» та/або «щодо надійності і безпеки». Сертифікати УЕО дають право користуватися такими спеціальними спрощеннями:

- загальна фінансова гарантія чи звільнення від гарантії;

- процедура спрощеного декларування;

- уповноважений вантажовідправник/вантажоодержувач;

- процедура випуску товарів за місцезнаходженням;

- тощо.

Майбутнє визнання статусу УЕО митними органами країн ЄС забезпечить участь українських УЕО у формуванні так званих безпечних ланцюгів постачання товарів та підвищить їх конкурентоспроможність на зовнішньому та внутрішньому ринках.

                                                                             ІЗЮМСЬКА ОДПІ

 

Новини Ізюмської ОДПІ станом на 22 вересня 2016 року

Оприлюднено у Інформація для ознайомлення

Податковий календар на вересень 2016 року

20 вересня 2016 року

Останній день сплати

- авансового внеску з єдиного податку за вересень 2016 року платниками, віднесеними до 1 та 2 груп;

- єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування з доходу за серпень 2016 року.

Останній день подання

- заяви про відмову від спрощеної системи оподаткування з IV кварталу 2016 року;

- податкової декларації з податку на додану вартість за серпень 2016 року;

- декларації акцизного податку за серпень 2016 року;

- податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за серпень 2016 року;

- податкової декларації з рентної плати за серпень 2016 року;

- розрахунку з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України (додаток 4 до Декларації) за серпень 2016 року ;

- звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів (форма № Д4 (місячна)) за серпень 2016 року;

23 вересня, п'ятниця, останній день подання:

- декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари/продукцію на жовтень 2016 року

28 вересня 2016 року

Останній день сплати

- єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування гірничими підприємствами з доходу за серпень 2016 року.

Декларація з податку на прибуток для сільгоспвиробників          Відповідно до п. 137.4 ст. 137 ПКУ податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств, крім випадків, передбачених п. 137.5 ст. 137 ПКУ, є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік. При цьому податкова декларація розраховується наростаючим підсумком. Податковий (звітний) період починається з першого календарного дня податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем податкового (звітного) періоду, крім:

- виробників сільськогосподарської продукції, визначеної ст. 209 ПКУ, які можуть обрати річний податковий (звітний) період, який починається з 1 липня поточного звітного року і закінчується 30 червня наступного звітного року.

Для цілей оподаткування податком на прибуток до підприємств, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції, належать підприємства, дохід яких від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва за попередній податковий (звітний) рік перевищує 50 відсотків загальної суми доходу (пп. 137.4.1 п. 137.4 ст. 137 ПКУ).

Пунктом 137.5 ст. 137 ПКУ встановлено, що для виробників сільськогосподарської продукції встановлено річний податковий (звітний) період.

З огляду на викладене, якщо виробник сільськогосподарської продукції, який з 01.01.2016 перейшов зі сплати єдиного податку четвертої групи на загальну систему оподаткування, отримав за підсумками попереднього звітного (податкового) року дохід від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва у розмірі не менш як 50 відсотків загальної суми доходу, то такий сільськогосподарський товаровиробник може для цілей оподаткування податком на прибуток використовувати річний податковий період, який починається з 1 липня поточного звітного року і закінчується 30 червня наступного звітного року.

Такому платнику слід подати окремо Податкову декларацію з податку на прибуток підприємств, форма якої затверджена наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 N 897 (далі - Декларація), за період з 01.01.2016 по 01.07.2016, а починаючи з 1 липня 2016 року, можна застосовувати річний податковий період, який починається з 1 липня поточного звітного року і закінчується 30 червня наступного звітного року.

Крім того, з метою ідентифікації виробника сільськогосподарської продукції при складанні Декларації у полі 9 "Особливі відмітки" Декларації проставляється позначка щодо належності його до відповідної категорії.

У випадку застосування виробником сільськогосподарської продукції податкового (звітного) періоду, який починається з першого календарного дня податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем податкового (звітного) періоду, тобто з 1 січня по 31 грудня звітного року, позначка у полі 9 "Особливі примітки" Декларації щодо належності до категорії виробника сільськогосподарської продукції не проставляється. При цьому порядок обчислення та сплати податку на прибуток здійснюється таким підприємством на загальних підставах.

«Алкогольний» звіт відтепер можна подати в Електронному кабінеті платника

Нові можливості Електронного кабінету платника. Доопрацьовано режим «Введення звітності» в частині надання можливості платникам підготувати, заповнити та надіслати Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у роздрібній мережі (форма 1-РА (місячна))  та Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у роздрібній мережі (форма 1-РТ (місячна)).

Заповнення форм звітів здійснюється з використанням кодів продукції та кодів адміністративно-територіальних одиниць відповідно до вимог наказу Міністерства фінансів України від 11 лютого 2016 року №49 «Про затвердження форм звітів щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та порядків їх заповнення».

Звіт за формою 1-РА складається окремо за кожний місяць та до 10 числа місяця, що настає за звітним, подається до органів ДФС за основним місцем обліку суб’єкта господарювання.

Звіт за формою 1-РТ складається  окремо за кожний місяць та до 10 числа місяця, що настає за звітним, подається до органів ДФС за місцем реєстрації суб’єкта господарювання.

Нагадуємо, що вхід до оновленого кабінету здійснюється за адресою: http://cabinet.sfs.gov.ua, а також через офіційний веб-портал ДФС.

Вхід до особистого кабінету здійснюється при наявності електронного цифрового підпису (далі - ЕЦП), зокрема безкоштовно ЕЦП можна отримати в АЦСК Інформаційно - довідкового департаменту ДФС (http://acskidd.gov.ua/).

Ізюмська ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області повідомляє!          Пунктом 2 Постанови Кабінету міністрів України від 13.07.2016 №440 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру» та підпунктом 133.4.1. ст.133.4 ст.133 Податкового Кодексу України (далі ПКУ)  встановлено, що неприбутковим підприємством, установою та організацією є підприємство, установа  та організація, що одночасно відповідає вимогам:

    - утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

- установчі документа якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування ЄСВ), членів органів управління та інших пов’язаних  з ними осіб;

-   установчі документи якої передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідно виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи ( у результаті  її ліквідації,  злиття, поділу, приєднання або перетворення).

Обов’язковою умовою для неприбуткових організацій є використання  доходів (прибутків) неприбуткової організації виключно для фінансування  видатків  на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених її установчими документами.

Виходячи з вищевикладеного, з метою включення до нового Реєстру неприбуткових установ та організацій,  до 01.01.2017р. пропонуємо привести установчі документи  у відповідність із зазначеними нормами ПКУ.

Неприбуткові підприємства, установи та організації , які не привели установчі документи  у відповідність із нормами  ст.133 ПКУ, після 01.01.2017р. виключаються з Реєстру неприбуткових  установ та організацій.

Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб

Від сплати земельного податку звільняються:

- інваліди першої і другої групи,
- фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років,
- пенсіонери (за віком),
- ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,
- фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Звільнення від сплати земельного податку для таких категорій фізичних осіб поширюється на земельні ділянки:

- для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари;

- для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах - не більш як 0,25 гектара, в селищах - не більш як 0,15 гектара, в містах - не більш як 0,10 гектара;

- для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;

- для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;

- для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.

Зазначена норма передбачена п. 281.1 та п. 281.2 ст. 281 Податкового кодексу України.

Способи подання податкових декларацій до контролюючих органів

Головне управління ДФС у Харківській області нагадує, що згідно з п. 49.3 ст. 49 Податкового кодексу України податкова декларація подається за вибором платника податків, якщо інше не передбачено ПКУ, в один із таких способів:

особисто платником податків або уповноваженою на це особою;

надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

 засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

У разі надсилання податкової декларації поштою, платник податку зобов’язаний здійснити таке відправлення на адресу відповідного контролюючого органу не пізніше ніж за п’ять днів до закінчення граничного строку подання податкової декларації, визначеного ст. 49 ПКУ (п. 49.5 ст. 49 ПКУ).

Якщо поштового відправлення було зіпсоване чи мала місце затримка його вручення контролюючому органу з вини оператора поштового зв'язку, такий оператор несе відповідальність відповідно до закону. У такому випадку платник податків звільняється від будь-якої відповідальності за неподання або несвоєчасне подання такої податкової декларації (п. 49.6 ст. 49 ПКУ)..

Отримавши повідомлення про втрату або зіпсуття поштового відправлення, платник податків протягом п'яти робочих днів з дня такого отримання зобов'язаний надіслати поштою або надати особисто (за його вибором) контролюючому органу другий примірник податкової декларації разом з копією повідомлення про втрату або зіпсуття поштового відправлення.

Незалежно від факту втрати або зіпсуття поштового відправлення чи затримки його вручення платник податків зобов'язаний сплатити суму податкового зобов'язання, самостійно визначену ним у надісланій податковій декларації, протягом строків, установлених Податковим кодексом.

Звертаємо увагу, що відповідно до п. 49.4 ст. 49 ПКУ платники податків, що належать до великих та середніх підприємств, подають податкові декларації до контролюючого органу в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

Податкова звітність з податку на додану вартість подається лише в електронній формі до контролюючого органу всіма платниками цього податку з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

Податкова декларація з ПДВ за серпень подається за новою формою

Зміни до форми податкової декларації з податку на додану вартість внесенонаказом Міністерства фінансів України від 25.05.2016 №503 „Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України”.

Подання податкової звітності за новою формою, яка враховує такі зміни, вперше здійснюється за серпень 2016 року. Граничний термін подання декларації –20 вересня 2016 року.

Детально про зміни, внесені до форми податкової декларації з податку на додану вартість, можна ознайомитися улисті Державної фіскальної служби України від 22.07.2016 №24830/7/99-99-15-03-02-17.

Від’ємне значення звітного періоду відображається у рядку 21 податкової декларації з ПДВ та додатку 2 до неї

Головне управління ДФС у Харківській області нагадує, що Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 № 21 зі змінами та доповненнями (далі – Порядок № 21).

Цим Порядком № 21 (п. 9 розд. ІІІ ) встановлено, що у складі податкової декларації з ПДВ (далі – декларація) подаються додатки (у разі заповнення даних у відповідних рядках декларації) (п. 9 розд. ІІІ Порядку № 21).

Так при заповненні рядка 21декларації подається довідка про суму від’ємного значення звітного (податкового) періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (Д2) (додаток 2).

При заповненні додатку 2 до податкової декларації з ПДВ в графах 2 – 3 вказується звітний (податковий період) у якому виникла сума від’ємного значення ПДВ у такому форматі: дві цифри місяця та чотири цифри року.

При цьому, при формуванні від’ємного значення на підставі податкового повідомлення-рішення, яким збільшено залишок від’ємного значення, в графі 2 додатку 2 зазначається місяць та рік в якому складено податкове повідомлення-рішення.

Вказані графи заповнюються у хронологічному порядку виникнення сум від’ємного значення, відображеного в графі 4 «Сума від’ємного значення», починаючи із звітного періоду, який є найближчим до дати подання декларації (найновіший звітний період) та закінчуючи найбільш давнім звітним періодом.

Значення графи 4 додатку 2 повинно відповідати сумарному значенню рядка 21 податкової декларації з ПДВ звітного податкового періоду та залишку суми помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань з ПДВ станом на 01 липня 2015 року, на яку відповідно до п.п. 3 п. 34 підрозд. 2 розд. XX Податкового кодексу України (далі – ПКУ) було збільшено значення реєстраційної суми, визначеної п. 200 прим.1.3 ст. 200 прим.1 ПКУ, та на яку було збільшено суму від’ємного значення, сформовану за результатами звітного (податкового) періоду за липень 2015 року / III квартал 2015 року.

Щодо оподаткування оренди землі

ГУ ДФС у Харківській області повідомляє, що відносини, пов'язані з орендою землі, регулюються Земельним кодексом України, Цивільним кодексом України (далі - ЦКУ), Законом України від 06 жовтня 1998 року N 161-XIV "Про оренду землі" (далі - Закон N 161), іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, а також договором оренди землі. Відповідно до ст. 13 Закону N 161 та ст. 759 ЦКУ договір оренди землі - це договір, за яким орендодавець зобов'язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов'язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства.

Однією з істотних умов договору оренди землі є строк дії договору оренди (ст. 15 Закону N 161).Договір оренди землі припиняється, зокрема, у разі закінчення строку, на який його було укладено (ст. 31 Закону N 161). При цьому перехід права власності на орендовану земельну ділянку до іншої особи не є підставою для зміни умов або розірвання договору, якщо інше не передбачено договором оренди землі (ст. 32 Закону N 161).

Спадкуванням є перехід прав та обов'язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців) (ст. 1216 ЦКУ). До складу спадщини входять усі права та обов'язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті (ст. 1218 ЦКУ).

Пунктом 1 ст. 1225 ЦКУ встановлено, що право власності на земельну ділянку переходить до спадкоємців на загальних підставах із збереженням її цільового призначення.

Особливості оподаткування доходів фізичної особи від надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) регламентується п. 170.1 ст. 170 ПКУ.

Водночас, відповідно до п. 162.3 ст. 162 ПКУ, у разі смерті платника податку - орендодавця (за відсутності податкових зобов'язань як нерезидента згідно з ПКУ) податок за останній податковий період справляється з нарахованих на його користь доходів. Відповідно до цього останнім податковим періодом вважається період, який закінчується днем, на який припадає смерть такого платника податку.

У разі якщо податковим агентом (орендарем) після смерті фізичної особи (орендодавця) за договором оренди землі продовжується нарахування орендної плати, то податковий агент не відображає відомості про нараховані суми орендної плати у податковому розрахунку форми N 1ДФ, оскільки відсутній суб’єкт, на користь якого проводиться таке нарахування.

Разом з цим у податковому розрахунку форми N 1ДФ відображається орендна плата за договором оренди землі, яка нарахована податковим агентом - орендарем на користь спадкоємців, у тому податковому періоді, в якому така сума фактично буде виплачена, із відповідним оподаткуванням та зазначенням суми податку на доходи фізичних осіб, утриманого (перерахованого) до відповідного бюджету.

Особливості сплати земельного податку за земельні ділянки, що знаходяться у власності малолітніх та неповнолітніх дітей

Відповідно до статей 269 та 270 Податкового кодексу (далі – ПК) України від 2 грудня 2010 року №2755-VІ зі змінами та доповненнями платниками земельного податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі, а об’єктами оподаткування – земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні, та земельні частки (паї), які перебувають у власності.

Відтак статтею 6 Сімейного кодексу (далі – СК) України від 10 січня 2002 року №2947-ІІІ зі змінами та доповненнями визначено, що правовий статус дитини має особа до досягнення нею повноліття. Малолітньою вважається дитина до досягнення нею чотирнадцяти років. Неповнолітньою вважається дитина у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років.

Якщо дитина або особа, дієздатність якої обмежена, не може самостійно здійснювати свої права, ці права здійснюють батьки, опікун або самі ці особи за допомогою батьків чи піклувальника (стаття 14 СК).

Згідно із пунктом 99.2 статті 99 ПК грошові зобов’язання малолітніх/неповнолітніх осіб виконуються їх батьками (усиновителями), опікунами (піклувальниками) до набуття малолітніми/неповнолітніми особами цивільної дієздатності в повному обсязі.

Батьки (усиновителі) малолітніх/неповнолітніх і малолітні/ неповнолітні у разі невиконання грошових зобов’язань малолітніх/неповнолітніх несуть солідарну майнову відповідальність за погашення грошових зобов’язань та/або податкового боргу.

Відповідно до пункту 1 статті 34 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року №435-ІV зі змінами та доповненнями повну цивільну дієздатність має фізична особа, яка досягла вісімнадцяти років (повноліття).

Зауважимо, що статтею 67 Конституції України передбачено, що кожен зобов’язаний сплачувати податки і збори у порядку і розмірах, встановлених законом.

Перелік категорій фізичних осіб, які звільняються від сплати земельного податку, визначено у пункті 281.1 статті 281 ПК, але пільги щодо сплати земельного податку для малолітніх та неповнолітніх дітей не передбачені.

Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру (пункт 286.1 статті 286 ПК).

Отже, земельний податок за земельні ділянки, що знаходяться у власності малолітніх та неповнолітніх дітей, нараховується на загальних підставах, і сплачується батьками, опікунами або самими малолітніми та неповнолітніми дітьми за допомогою батьків чи піклувальників.

Відповідне питання – відповідь розміщене у підкатегорії 112.01 Бази знань, що знаходиться на сервісі «Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс» офіційного веб-порталу ДФС України за посиланнямhttp://zir.sfs.gov.uaу розділі: «ЗАПИТАННЯ-ВІДПОВІДІ З БАЗИ ЗНАНЬ».

Зустрічаємо нову Інструкцію з оформлення адмінправопорушень

Наказом Мінфіну від 02.07.2016р. затверджено Інструкцію з оформлення органами доходів і зборів матеріалів про адміністративні правопорушення.

Вказаний документ встановлює порядок оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, процедуру складання протоколів та порядок розгляду справ про  адмінпорушення органами ДФС, порядок ведення діловодства в таких  справах, а також забезпечення належного розгляду скарг на постанови у справах по них.

Нагадаємо, за які правопорушення органи ДФС складають протоколи, це зокрема, порушення порядку проведення розрахунків, ведення податкового обліку, надання аудиторських висновків та утримання та перерахування ПДФО і подання відомостей про виплачені доходи; неподання або несвоєчасного подання платіжних доручень на перерахування належних до сплати податків та зборів (обов’язкових платежів); невиконання законних вимог посадових осіб органів ДФС та перешкоджання уповноваженим особам органів доходів і зборів, Пенсійного фонду України, фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування у проведенні перевірок; порушення умов видачі векселів та порядку приймання готівки для подальшого її переказу, а також проведення готівкових розрахунків та розрахунків з використанням електронних платіжних засобів за товари (послуги) та незаконні дії у разі банкрутства та фіктивне банкрутство. Окрім того, контролюючі органи мають право оформляти протоколи про адмінпорушення стосовно порядку провадження господарської діяльності, припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця (в межах переліку) та подання декларації про доходи та ведення обліку доходів і витрат; зберігання або транспортування алкогольних напоїв чи тютюнових виробів, на яких немає марок акцизного збору встановленого зразка та виготовлення, придбання, зберігання або реалізація фальсифікованих алкогольних напоїв або тютюнових виробів. Також підпадають під правопорушення, які караються фіскальними органами,  зайняття забороненими видами господарської діяльності  та порушення законодавства про збір та облік ЄСВ тощо.

Слід звернути увагу, у разі вчинення адміністративного правопорушення кількома особами, протокол складається стосовно кожної особи окремо. У разі вчинення однією особою кількох адміністративних правопорушень протоколи складаються окремо щодо кожного з вчинених правопорушень. Якщо ж особа вчинила кілька адміністративних правопорушень, справи про які одночасно розглядаються одним і тим самим органом (посадовою особою), стягнення накладається в межах санкції, встановленої за більш серйозне правопорушення з числа вчинених.

Зауважимо, постанова у справі про адміністративне правопорушення підлягає виконанню з моменту винесення, якщо інше не встановлено КУпАП та іншими законами України. А штраф, накладений за вчинення адміністративного правопорушення, має бути внесеним  порушником в установу банку України не пізніш як через п'ятнадцять днів з дня вручення йому постанови, а в разі оскарження такої постанови - не пізніш як через п'ятнадцять днів з дня повідомлення про залишення скарги без задоволення.

Додамо, зазначений документ набрав чинності з 19 серпня 2016 року.

Податковий кредит на підставі бухгалтерської довідки: особливості декларування

Нагадуємо платникам ПДВ про те, що згідно з пунктом 36 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу вони можуть на підставі бухгалтерської довідки віднести до податкового кредиту суми податку, сплачені (нараховані) у вартості необоротних активів, придбаних до 1 липня 2015 року, що не були включені до складу податкового кредиту до 1 липня 2015 року при придбанні або виготовленні таких необоротних активів, виходячи з їх залишкової вартості, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого такі необоротні активи почали використовуватись в оподатковуваних операціях (у разі відсутності обліку необоротних активів - виходячи із звичайної ціни), за наявності податкової накладної, складеної за операцією з постачання таких необоротних активів, зареєстрованої в ЄРПН.

У податковій декларації з ПДВ дані бухгалтерської довідки за вищевказаними операціями відображаються відповідно у рядках 10.1, 10.2 та 11.1, 11.2, а саме: до розділу II "Податковий кредит" (рядки 10 та 11 декларації) включаються обсяги придбання (виготовлення, будівництва, спорудження, створення) з податком на додану вартість (рядки 10.1 та 10.2) або без податку на додану вартість (рядок 10.3) товарів/послуг, необоротних активів на митній території України, ввезених на митну територію України товарів, необоротних активів (рядки 11.1 та 11.2), отриманих на митній території України від нерезидента послуг (рядок 11.4).

При заповненні рядків 10.1 та/або 10.2 подається додаток 5 до податкової декларації з ПДВ, у таблиці 2 якого зазначаються дані такої бухгалтерської довідки:

у графі 2 "Постачальник (індивідуальний податковий номер)" зазначається індивідуальний податковий номер платника податку;

у графі 3 "Податкова накладна, інший документ / період складання" - дата складання бухгалтерської довідки;

у графі 5 - обсяг постачання (без податку на додану вартість);

у графах 6 та 7 – відповідна ставка податку.

Як виплата дивідендів зменшує податок на прибуток

ДФСУ у листі від 30.08.2016 р. №18734/6/99-99-15-02-02-15 надала роз’яснення щодо зарахування суми сплачених авансових внесків при виплаті дивідендів у зменшення податкового зобов'язання з податку на прибуток.

Згідно з пп. 57.1 1.2 п. 57.1 1 ст. 57 Податкового кодексу крім випадків, передбачених пп. 57.1 1.3 п. 57.1 1 ст. 57 Кодексу, емітент корпоративних прав, який приймає рішення про виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам), нараховує та вносить до бюджету авансовий внесок із податку на прибуток.

Авансовий внесок розраховується з суми перевищення дивідендів, що підлягають виплаті, над значенням об'єкта оподаткування за відповідний податковий (звітний) рік, за результатами якого виплачуються дивіденди, грошове зобов'язання щодо якого погашене. У разі наявності непогашеного грошового зобов'язання авансовий внесок розраховується зі всієї суми дивідендів, що підлягають виплаті. Авансовий внесок обчислюється за ставкою, встановленою п. 136.1 ст. 136 Кодексу. Сума дивідендів, що підлягає виплаті, не зменшується на суму авансового внеску.

При цьому у разі якщо дивіденди виплачуються за неповний календарний рік, то для обрахунку суми зазначеного перевищення використовується значення об'єкту оподаткування, обчислене пропорційно кількості місяців, за які сплачуються дивіденди. Зазначений авансовий внесок вноситься до бюджету до/або одночасно з виплатою дивідендів.

З урахуванням вищезазначених норм, авансовий внесок при виплаті дивідендів за підсумками звітного кварталу, півріччя, трьох кварталів розраховується зі всієї суми дивідендів, що підлягають виплаті, якщо на момент виплати таких дивідендів декларація з податку на прибуток за звітний рік, на який припадають такі періоди, не подана. Якщо на момент виплати дивідендів за IV квартал звітного року податкова декларація з податку на прибуток підприємств за такий рік подана та зобов'язання, нараховані у такій декларації, погашені, то авансові внески нараховуються на суму перевищення дивідендів, що підлягають виплаті за IV квартал звітного року, над значенням об'єкта оподаткування податком на прибуток за такий рік, поділеному на 12 та помноженому на 3 (пропорційно кількості місяців, за які виплачуються дивіденди).

Сума сплачених авансових внесків з податку на прибуток при виплаті дивідендів підлягає зарахуванню у зменшення податкового зобов'язання з податку на прибуток, задекларованого у податковій декларації за звітний (податковий) рік (пп. 57.1 1.2 п. 57.1 1 ст. 57 Кодексу).

Відповідно до п. 137.4 ст. 137 Кодексу податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств, крім випадків, передбачених п. 137.5 ст. 137 Кодексу, є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік. При цьому податкова декларація розраховується наростаючим підсумком. Податковий (звітний) період починається з першого календарного дня податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем податкового (звітного) періоду.

Сума сплачених авансових внесків у зв'язку із виплатою дивідендів у звітному (податковому) періоді відображається у рядку 16.3 додатка ЗП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 № 897 (далі - Декларація).

Таким чином, у рядку 16.3.1 додатка ЗП до Декларації (після внесення змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств наказом Міністерства фінансів України від 08.07.2016 №585 - рядок 16.4.1 додатка ЗП до Декларації) за перший квартал, півріччя, три квартали, рік, відображаються сплачені у першому кварталі, півріччі, трьох кварталах, році авансові внески при виплаті дивідендів, що відносяться на зменшення нарахованої суми податку за відповідний звітний період (перший квартал, півріччя, три квартали, рік).

При нарахуванні орендної плати після смерті орендодавця суми орендної плати в 1-ДФ не відображаються

Якщо податковим агентом (орендарем) після смерті фізичної особи (орендодавця) за договором оренди землі  продовжується нарахування орендної плати, то податковий агент не відображає відомості про нараховані суми орендної плати у податковому  розрахунку (форми № 1-ДФ), оскільки відсутній суб’єкт, на користь якого проводиться таке нарахування. Водночас у податковому розрахунку (форма № 1-ДФ) відображається орендна плата за договором оренди землі, нарахована податковим агентом – орендарем на користь спадкоємців, у тому податковому періоді, в якому таку суму фактично буде виплачено, із відповідним оподаткування та зазначенням суми податку на доходи фізичних осіб, утриманого (перераховано) до відповідного бюджету.

Довідково: лист ДФС України від 30.08.16 № 18794/6/99-99-13-02-03-15 «Щодо оподаткування доходів фізичної особи від надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм)».  

Отримати ЕЦП можливо лише за новими формами реєстраційних документів

Відповідно до наказу Інформаційно-довідкового де- партаменту ДФС від 10.08.2016 №118 «Про внесення змін до наказу ІДД ДФС від 17.02.2015 №15» (далі – Наказ №118) з 5 вересня поточного року набули чинності нові форми реє- страційних документів для отримання послуг електронного цифрового підпису (далі – ЕЦП).

Наказом №118 затверджено нову редакцію наступних реєстраційних форм:

- Реєстраційна картка (для юридичної особи);

- Реєстраційна картка (для фізичної особи/ фізичної особи – підприємця);

- Додаток до розділу 2 Реєстраційної картки;

Переглянути та завантажити актуальні форми реєстраційних документів для отримання послуг ЕЦП можна у розділі «Реєстрація користувачів» офіційного інформаційного ресурсу АЦСК ІДД ДФС за посиланням:

http://acskidd.gov.ua/r_kor

Щодо внесення змін до облікових даних платників податків

Відповідно до п. 66.1 ст. 66 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI із змінами і доповненнями (далі – Кодекс) підставами для внесення змін до облікових даних платників податків є, зокрема:

-  інформація органів державної реєстрації;

-  документально підтверджена інформація, що надається платниками податків.

Порядок внесення змін до облікових даних платників податків встановлено розд. ІХ Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 №1588 (у редакції наказу Мінфіну від 22.04.2014 №462) (далі – Порядок).

Згідно з п. 9.2 розд. IX Порядку у разі виникнення змін у даних або внесення змін до документів, що подаються для взяття на облік, крім змін, які вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), та змін, про які платник податків повідомив за основним місцем обліку, платник податків зобов’язаний протягом 10 календарних днів з дня внесення змін до зазначених документів подати до контролюючого органу уточнені документи в такому самому порядку, як і при взятті на облік. Додаткова реєстраційна заява за формами №1-ОПП, №5-ОПП подається з позначкою «Зміни» або за формою №1-РПП – з позначкою «Перереєстрація, зміни».

Платники податків – юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб зобов’язані подати реєстраційну заяву за формою №1-ОПП з позначкою «Зміни» з відомостями стосовно осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб до контролюючого органу у 10-денний строк з дня взяття на облік чи виникнення змін у облікових даних платників податків.

Відомості стосовно осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку юридичної особи, також оновлюються контролюючими органами у Єдиному банку даних про платників податків - юридичних осіб на підставі реєстраційної заяви платника податку на додану вартість (про реєстрацію, перереєстрацію або внесення змін), якщо така реєстраційна заява була подана в один із способів, визначених п. 183.9 ст. 183 Кодексу, та задоволена контролюючим органом. У цьому разі платник податків звільняється від подання до контролюючого органу заяви за формою №1-ОПП у зв’язку із зміною відомостей стосовно осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку юридичної особи (п. 9.3 розд. IX Порядку).

Отже, стосовно платників податків, відомості про яких включаються до ЄДР:

- інформація про зміну або призначення тимчасово виконуючого обов’язки керівника оновлюється в контролюючих органах на підставі відомостей, отриманих від державного реєстратора, в порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»;

- інформація про головного бухгалтера оновлюється на підставі заяви за  ф. №1-ОПП з позначкою «Зміни» та уточнених документів або реєстраційної заяви платника податку на додану вартість (про реєстрацію, перереєстрацію або внесення змін).

Стосовно платників податків, відомості про яких не включаються до ЄДР, інформація про зміну або призначення тимчасово виконуючого обов’язки керівника та/або головного бухгалтера оновлюється на підставі уточнених документів та заяви за ф. №1-ОПП.

Відповідне питання – відповідь розміщене у підкатегорії 119.6 Бази знань, що знаходиться на сервісі «Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс» офіційного веб-порталу ДФС України за посиланнямhttp://zir.sfs.gov.ua.

Користування «нерозмитненими» автомобілями: наслідки

На даний час в суспільстві активно обговорюється питання як безкарно придбати транспортний засіб іноземної реєстрації за копійчини без сплати всіх належних податків державі.

«Схем» такого придбання автомобілів пропонується в народі багато. Можливо, як пояснюють громадянам «фахівці» цієї справи, ввезти в режимі транзиту авто та порушити строки, один раз оштрафують та більше не зможуть. Інший «варіант» - ввезення автомобілю іноземцем  (нерезидентом) на рік та передання авто для використання громадянину України. І на думку таких «радників з народу», - за такі варіанти відповідно до роз’яснень Конституційного суду України притягнути до відповідальності митники не зможуть. Забігаючи наперед запевнюємо, «схем» придбати транспортний засіб без сплати належних згідно законодавства податків і зборів не існує.

Зважаючи на вищевказане, управління боротьби з митними правопорушеннями Харківської митниці ДФС надає поради, роз’яснення та попередження громадянам, які незважаючи на наші застереження, бажають скористатись даною можливістю.

Так, за 8 місяців поточного року відносно громадян, які порушили терміни транзиту або тимчасового ввезення порушено 220 справ про порушення митних правил, з них: 170 вже розглянуто. На громадян накладено штрафів на суму майже одного мільйона гривень. Для порівняння в минулому році порушено справ цієї категорії всього 78. Це лише статистика, за кожним з цих випадків своя «схема», а як наслідок відповідальність і в деяких випадках не лише адміністративна, окрім цього ще й втрата коштів.

Пам’ятайте, що будь які дії з транспортними засобами іноземної реєстрації, що порушують чинне законодавство вказують на те, що громадянин навмисно ухиляється від сплати податків. За вказане діяння Митним кодексом України, а саме: статтею 485 « Дії, спрямовані на неправомірне звільнення від сплати митних платежів чи зменшення їх розміру, а також інші протиправні дії, спрямовані на ухилення від сплати митних платежів» передбачено стягнення у вигляді 300 відсотків від суми несплачених податків.

Пояснюємо, на змодельованому по ситуації прикладі, уявімо що ви придбали 10-ти річний автомобіль з об’ємом двигуна 1,6 літрів, бензин – за таке авто, залежно від стану, пробігу та інших факторів необхідно сплатити  під час митного оформлення від 150 до 200 тисяч гривень. Тобто у разі фіксації працівниками управління боротьби з митними правопорушеннями таких фактів «щасливому» власнику автомобіля який так «грамотно» пробував обдурити державу прийдеться сплатити до її бюджету вже від 450 до 600 тисяч гривень штрафу. Оце така виходить «економія».

 На замітку, тим хто скаже «а я платити не буду» інформуємо, що після добровільної несплати штрафу, матеріали направляються до виконавчої служби і, як варіант, - погашення штрафу здійснюється шляхом реалізації майна, що належить громадянину та його родині.

Нині управлінням боротьби з митними правопорушеннями Харківської митниці ДФС спільно з працівниками батальйону патрульної поліції м. Харкова вже розпочата робота по перевірці законності користування транспортними засобами іноземного користування.

Для прикладу: мешканець міста Харкова вирішив скористатись порадами «досвідчених» друзів та придбав автомобіль, що перебуває на литовської реєстрації, який йому ввіз на митну територію України іноземець та передав його в користування за відповідну винагороду. Результат – громадянин примтягнутий до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу, що становить 460 тисяч гривень.  

Застерігаємо наших громадян також від випадків, що містять в своїх діях уже кримінальну складову. Для прикладу, для продовження терміну тимчасового перебування автомобіля на території України рекомендується тими  ж «досвідченими» друзями, які є «фахівцями» як уникнути відповідальності, надати митникам будь яку довідку, про лікування, ремонт автомобіля, його викрадення, втрату номерних знаків (загалом причина неможливого вивезення у встановлені строки автомобіля) тощо.

Пояснюємо, у таких випадках управлінням ретельно перевіряється кожна надана довідка, навіть шляхом перегляду запис камер відеоспостереження, відображення в журналах реєстрації та інше. Непоодинокі випадки коли особа надав митному органу довідку отриману від товариша нарікає не тільки себе, а й на товариша.

Як приклад. Знову ж мешканець Харківської області, наслухавшись порад, щоб уникнути відповідальності за несвоєчасне вивезення транспортного засобу ввезеного в режимі «транзит» надав митному органу довідку про лікування в одному з медичних закладів області. Перевіркою встановлено, що в дійсності вказаний громадянин на лікуванні не перебував, а знайомий лікар надав довідку товаришу не передбачивши всіх негативних для нього наслідків.

Деякі «умільці», використовуючи можливості сучасних технологій, самостійно виготовляють довідки. У діях цих громадян вже вбачаються ознаки злочину, відповідальність за які передбачено Кримінальним кодексом України (шахрайство, підробка документів, зловживання службовим становищем тощо). Вказані матеріали управлінням направляються до правоохоронних органів, та як наслідок, - велика вірогідність позбавлення волі на декілька років.

Тому пропонуємо перед тим як робити крок на шляху обману держави зважити на терезах всі позитивні та негативні сторони Вашого вчинку.

Наслідки реалізації пального без реєстрації

Законом України від 24 грудня 2015 року № 909-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році" до Податкового кодексу України внесені зміни та доповнення щодо накладення штрафів у випадку: здійснення суб'єктами господарювання (далі - СГ) операцій з реалізації пального без реєстрації таких суб'єктів платниками акцизного податку у порядку, передбаченому Кодексом (п. 117.3 ст. 117 Кодексу); порушення порядку реєстрації акцизних накладних та розрахунків коригування до таких акцизних накладних в Єдиному реєстрі акцизних накладних (ст. 1202  Кодексу).

Факт реалізації суб’єктом господарювання пального без реєстрації його платником акцизного податку може бути встановлено як камеральною перевіркою (за даними Єдиного реєстру податкових накладних), так і документальною перевіркою, відповідно, штрафи, встановлені п. 117.3 ст. 117 Кодексу, застосовуються за результатами таких перевірок.

Так, згідно з п. 117.3 ст. 117 Кодексу здійснення СГ операцій з реалізації пального без реєстрації таких суб'єктів платниками акцизного податку у порядку, передбаченому Кодексом, - тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців у розмірі 100 відсотків вартості реалізованого пального.

Крім того, наслідком нереєстрації платником акцизного податку з реалізації пального є порушення ним граничних термінів реєстрації акцизних накладних / розрахунків коригування до акцизних накладних в ЄРАН, встановлених ст. 231 Кодексу, та/або відсутності з його вини зареєстрованих акцизних накладних / розрахунків коригування до акцизних накладних в ЄРАН.

Підстави та розміри штрафів, які мають бути застосовані до платника податків за порушення ним порядку реєстрації акцизних накладних та розрахунків коригування до таких акцизних накладних в ЄРАН, встановлено ст. 1202  Кодексу.

Сплата штрафів, які застосовані відповідно до п. 117.3 ст. 117 та ст. 1202  Кодексу, здійснюється на бюджетні рахунки за кодом класифікації доходів бюджету 14021900 (Пальне).

Підприємці-спрощенці зобов’язані зберігати первинні документи не менше трьох років

Відповідно до п. 44.1 ст. 44 Податкового кодексу України (далі – ПК) платники податків зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Відтак платники зобов’язані забезпечити зберігання документів, визначених у п. 44.1 ст. 44 ПК, а також документів, пов’язаних із виконанням вимог законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, не менш як 1095 днів з дня подання податкової звітності, для складення якої використовуються зазначені документи, а у разі її неподання – з передбаченого Податковим кодексом України граничного терміну подання такої звітності (абз. перший п. 44.3 ст. 44 ПК).

При заповненні податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця використовуються дані Книги обліку доходів або Книги обліку доходів та витрат, тому їх показники у відповідності до норм п. 44.1 ст. 44 ПК повинні бути підтверджені первинними документами, які мають право вивчати та перевіряти контролюючі органи під час проведення перевірок згідно із п.п. 20.1.6 п. 20.1 ст. 20 Податкового кодексу України.

Отже, ФОП – платники єдиного податку зобов’язані забезпечити зберігання первинних документів, на підставі яких заповнювалися дані книги обліку доходів або книги обліку доходів та витрат, що використовувалися для складання податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця, або інші первинні документи, які використовуються для складання податкової звітності по іншим податкам і зборам – у разі їх сплати. Такі первинні документи зберігаються не менш як 1095 днів з дня подання податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця або іншої податкової звітності, для складення якої вони використовуються.

Радимо платникам бути відповідальними та уважними, адже за незбереження первинних документів до платників єдиного податку можуть бути застосовані штрафи відповідно до п. 121.1 ст. 121 ПК. Не забезпечення платником податків зберігання первинних документів, облікових та інших регістрів, бухгалтерської та статистичної звітності, інших документів з питань обчислення і сплати податків та зборів протягом установлених ст. 44 ПК строків їх зберігання та/або ненадання платником податків контролюючим органам оригіналів документів чи їх копій при здійсненні податкового контролю у випадках, передбачених ПК, – тягне за собою накладення штрафу в розмірі 510 грн.

Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, – тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 грн.

Варто пам’ятати і те, що згідно з п. 297.3 ст. 297 ПК платник єдиного податку виконує передбачені ПК функції податкового агента у разі нарахування (виплати, надання) оподатковуваних податком на доходи фізичних осіб доходів на користь фізичної особи, яка перебуває з ним у трудових або цивільно-правових відносинах.

За відсутності первинних документів на товари (роботи, послуги), придбані платником єдиного податку та у разі виявлення факту щодо неутримання ним податку на доходи фізичних осіб при виплаті доходу громадянам до такого підприємця – спрощенця застосовуються штрафні санкції, як до податкового агента, передбачені п. 127.1 ст. 127 ПК, та на суму податкового боргу нараховується пеня після закінчення строків погашення узгодженого грошового зобов’язання згідно з п.п. 129.1.1 п. 129.1 ст. 129 ПК.

В який термін проводиться перерахунок суми податку на нерухоме майно при виявленні розбіжностей у податковому повідомленні-рішенні та документах платника?

Відповідно до п. 3 глави дев’ятої розд. ІV Порядку ведення органами Державної фіскальної служби України оперативного обліку податків і зборів, митних та інших платежів до бюджетів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07.04.2016 № 422, з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, податкові повідомлення-рішення можуть бути скасовані (відкликані) на підставі:

заяви платника податку, поданої до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

права на користування пільгою із сплати податку;

розміру ставки податку;

нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить протягом 10 робочих днів перерахунок суми податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

З цим та іншими роз’ясненнями можна ознайомитися у Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі ДФС України (дане роз’яснення у категорії 106.07).

Державний службовець повинен не тільки добре орієнтуватися в законодавстві, не тільки знати соціально-політичні процеси, а й відповідним чином виглядати

Державний службовець повинен не тільки добре орієнтуватися в законодавстві, не тільки знати соціально-політичні  процеси, а й відповідним чином виглядати. Про це заявив в.о. начальника Київської міської митниці ДФС Сергій Тупальський під час ініційованої митницею робочої зустрічі з представниками дизайнерського агентства «Андре Тан».

За його словами, зовнішній вигляд державного службовця свідчить про рівень їх ділової культури та надає їм впевненості в роботі.

«Митник – це та людина, яка не постійно перебуває в теплому офісі, а й виконує свої функціональні обов’язки цілодобово і в дощ, і в холод, в тому числі і на сході нашої держави. Тому зовнішній вигляд, комфорт, теплота повинен бути відповідним. Митник – це перша людина, яка зустрічає наших громадян та іноземців на кордоні, тому зовнішній вигляд повинен відповідати статусу державного службовця», – зазначив Сергій Тупальський.

Під час зустрічі митники акцентували увагу представників ательє на якісному складі тканини, а також обговорили можливість використання спеціальних новацій матеріалів при виготовленні одягу.

Зафіксовано 3961 випадок призупинення митного оформлення через порушення прав інтелектуальної власності

Протягом січня-серпня 2016 року зафіксовано 3961 випадок призупинення митного оформлення товарів за підозрою у порушенні прав інтелектуальної власності. Про це розповів директор департаменту організації митного контролю ДФС Олексій Василенко.

За його словами, за вказаний період митницями ДФС порушено 12 справ про порушення митних правил за фактами ввезення та вивезення товарів з порушенням прав інтелектуальної власності на суму 1,4 млн. грн.

Посадовець також нагадав, що для сприяння захисту правовласників під час  зовнішньоекономічної діяльності  Державна фіскальна служба України веде митний реєстр об’єктів права інтелектуальної власності. До них належать об’єкти авторського права і суміжних прав, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торговельні марки, географічні зазначення (зазначення походження товарів) та сорти рослин.

Станом на 1 вересня поточного року до митного реєстру за заявами правовласників внесено 3126 об’єктів, з них 210 – було включено у цьому році.

Мирослав Продан зустрівся з експертами МВФ

Виконуючий обов’язки заступника Голови ДФС Мирослав Продан взяв участь у зустрічі з експертами Департаменту з податково-бюджетних питань Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Під час зустрічі сторони обговорили статус митного адміністрування, пріоритетні напрями та плани реформ, а також зміни, які відбулися у діяльності ДФС.

Мирослав Продан підкреслив важливість підтримки з боку Департаменту з податково-бюджетних питань МВФ впровадження реформ у Державній фіскальній службі.

«Практичні рекомендації, які надаються МВФ, є вкрай важливими для вдосконалення діяльності податкових органів. Переконаний, така плідна співпраця допоможе вчасно та якісно провести реформи у ДФС», - зазначив посадовець. 

Роман Насіров відкрив засідання Виконавчої Ради IOTA

Голова Державної фіскальної служби України, президент Внутрішньо-європейської організації податкових адміністрацій (IOTA) Роман Насіров 15-16 вересня головує на 104-му засіданні Виконавчої Ради Організації, яке проходить в Будапешті, Угорщина.

На порядку денному засідання - обговорення важливих рішень, що сприяють реалізації ключових завдань роботи Організації. Серед пріоритетних завдань Організації на поточний рік є розроблення стратегії розвитку IOTA  на наступні чотири роки з урахуванням викликів сьогодення та інтеграційних процесів. Даний документ буде прийнято на Конференції Генеральної асамблеї IOTA, яка пройде у Києві в червні наступного року

Нагадаємо, у липні 2016 року Голову Державної фіскальної служби України Романа Насірова обрано Президентом ІОТА. 

ІОТА – це міжнародна організація, завдання якої полягає у забезпеченні співробітництва між податковими адміністраціями у європейському регіоні.

Основною метою ІОТА є стимулювання багатосторонньої допомоги, обмін інформацією та співробітництво між членами ІОТА через постійний форум для податкових адміністрацій, проведення навчання, організацію конференцій, семінарів, видання публікацій, надання технічної допомоги з урахуванням інтересів країн – членів ІОТА.

Співробітництво України з ІОТА триває з 1999 року. У 2003 Україна стала асоційованим членом,  а у 2006 вже повноцінним членом ІОТА. 

У ДФС підбили підсумки діяльності Громадської ради

Підсумки дворічної діяльності Громадської ради обговорювалися 15 вересня під час її заключного засідання за участі Першого заступника Голови ДФС Сергія Білана та керівників структурних підрозділів ДФС.

«Громадська рада – це відкрита платформа для вільного висловлення пропозицій та конструктивного діалогу.  Ми з позитивом відзначаємо діяльність цього складу ради, вдячні за допомогу нам у процесах реформування служби, опрацюванні змін до податкового та митного законодавства. Впевнений, що представники громадськості, які увійдуть до наступного складу Ради, працюватимуть не менш ефективно», – зазначив Сергій Білан.

У свою чергу, представники Громадської ради наголошували на необхідності продовження роботи у напрямі напрацювання законодавчих змін вже новими членами, яких буде обрано до цього дорадчого органу. За словами голови Громадської ради Дмитра Олексієнка, протягом дворічної діяльності представникам Ради вдалося залучити до своєї роботи професійних фахівців, налагодити ефективну співпрацю з фіскальною службою. Крім того, членів ГР постійно залучали до засідань ДФС з бізнесом та міжнародними експертами, їх думку враховували під час проведення конкурсів на обрання керівників митниць тощо.

Під час засідання представники громадськості також поставили низку запитань до представників фіскальної служби щодо роботи слідчих підрозділів податкової міліції, підрозділів внутрішньої безпеки.

Активно обговорювалися й питання митного спрямування. Так, представниками громадськості підготовлено рекомендації щодо удосконалення функціонування автоматизованої системи «Єдине вікно», яке працює на всіх українських митницях. Представники фіскальної служби, зокрема, наголосили, що всі проблемні питання щодо функціонування системи оперативно вирішуються і фахівці служби продовжують роботу над її вдосконаленням. Загалом, станом на 13 вересня за принципом «єдиного вікна» було оформлено майже 1900 декларацій.

За підсумками засідання члени Ради визначили свою роботу задовільною та затвердили рішення комітетів Громадської ради.

Нагадаємо, що Громадську раду при ДФС сформовано на Установчих зборах 7 жовтня 2014 року відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 „Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”.

На підставі протоколу установчих зборів наказом ДФС від 13.10.2014 № 184 затверджено Персональний склад Громадської ради, який обирається терміном на два роки. Її гранична чисельність – 154 особи (на сьогодні 136 осіб). За цей період відбулося 11 засідань Громадської ради.     

У складі Громадської ради утворено такі робочі органи: правління Громадської ради, Комітет з питань податкової політики, Комітет з питань митної справи, Комітет з питань запобігання та протидії корупції, контрабанді та з питань діяльності органів фінансових розслідувань та податкової міліції.

Під час засідань обговорювались актуальні питання щодо податкової реформи, електронного адміністрування та відшкодування ПДВ, зміни в Митному кодексі, запобігання правопорушенням у податковій та митній сферах.

Викрито всеукраїнську мережу ювелірних магазинів, яка ухилялася від сплати податків. Вилучено товарів на 300 млн. грн.

Співробітники податкової міліції м. Києва спільно з Головним слідчим управлінням ДФС України та Генеральною прокуратурою України провели широкомасштабну операцію, в результаті якої було викрито схему з ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Організував такий «бізнес» керівник однієї з всеукраїнських мереж продажу ювелірних виробів і приватних підприємців.

В рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 212 (Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) та ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) КК, було встановлено, що громадянин України організував по всій території країни мережу більше, ніж з 60 ювелірних магазинів.

Вказані магазини продавали ювелірні вироби, які були виготовлені на підконтрольному організатору схеми підприємстві з незаконно скупленого брухту золота.

В подальшому ювелірні вироби продавалися від імені низки фізичних осіб-підприємців без відповідного відображення в бухгалтерському та податковому обліках реальних доходів, отриманих від продажу.

Таким чином, зловмисники ухилилися від сплати податку на доходи фізичних осіб у розмірі понад 7 мільйонів гривень.

В даний час встановлено низку підприємців, причетних до злочинної схеми.

В результаті низки проведених обшуків в 18 областях було виявлено та вилучено по 150 кілограмів золота і срібла, ювелірні вироби на суму понад 300 мільйонів гривень, 59 печаток фізичних осіб-підприємців, причетних до злочинної схеми, більше 200 банківських карток, а також чорнову бухгалтерію.

В даний час слідчі дії тривають.

Фіскальна служба та громадськість Харківського регіону взяли участь в онлайн-трансляції обговорення Податкового кодексу

Податківці, органи місцевої влади, широка громадськість та незалежні експерти чотирьох регіонів України обговорювали в режимі відеоконференції  зміни в податковому законодавстві.

Організатором експертної зустрічі  на тему удосконалення податкової системи, виступив Секретаріат Кабінету Міністрів України за участю керівництва Міністерства фінансів України. На обговорення загалу винесли проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України».

Зокрема, у законопроекті щодо удосконалення фіскальної системи, який має набрати чинності у 2017 році, Мінфін пропонує: 

- зберегти ставки податків, а також СЕА ПДВ на рівні 2016 року, 

- залишити об’єкт оподаткування податком на прибуток на рівні 2016 року (без введення податку тільки на розподілений чистий прибуток, як пропонувалося раніше) 

- запровадити «податкові канікули» для новостворених підприємств;

- перевести контроль за податковими базами даних від ДФСУ до Мінфіну тощо. 

Тож усі учасники зустрічі мали змогу висловити своє бачення із зазначеної тематики, внести пропозиції або ж зауваження та поспілкуватися безпосередньо з розробниками проекту.

Представники Харківського регіону були чи не найактивнішими учасниками зустрічі. Ними було винесено ряд пропозицій та зауважень до проекту Податкового кодексу. Протягом місяця пропозиції будуть узагальнені та направлені до Мінфіну.

Як зізнаються самі учасники, проведення таких зустрічей дуже важливе, адже  в процесі обговорення приймаються найбільш конструктивні рішення.

Керівник фіскальної служби Харківщини Микола Рибаков провів робочу зустріч з питань реєстрації платником ПДВ

Захід, в якому взяли участь близько тридцяти представників бізнесу регіону, був присвячений питанню реєстрації суб’єктів господарювання платниками ПДВ та своєчасної видачі свідоцтва. В робочій зустрічі також взяли участь начальники державних податкових інспекцій міста та області, керівники управлінь Головного управління ДФС області, співробітники податкової міліції.  

Звертаючись до присутніх, Микола Рибаков передусім відзначив бюджетоформуючу складову податку на додану вартість, який посідає значне місце в частині надходжень до бюджету. Але разом з тим, в сфері адміністрування ПДВ існує і велика кількість зловживань. Тому фіскальна служба приділяє саму пильну увагу питанню реєстрації платником ПДВ, відмовляючи підприємствам з негативною податковою історією. Однак робота на випередження появи нових ризикових платників, тягне за собою те, що відмови в реєстрації отримують і сумлінні платники. З метою уникнення подібних ситуацій, і була проведена сьогоднішня зустріч.

В ході обговорення  було визначено ряд випадків, коли платники не мали змоги отримати свідоцтво платника ПДВ у зв’язку з неправильним оформленням заявки. Як наголосив керівник фіскальної служби, таких випадків не повинно бути.

«Якісний сервіс – це головний пріоритет в нашій роботі.  Своєчасне та повне роз’яснення допоможе платникам податків уникнути помилок та отримати свідоцтво. Сумлінні платники повинні отримувати свідоцтво та сплачувати податки до бюджету», - підкреслив Микола Рибаков.

Разом з тим, обговорювались випадки, коли підприємства – сільгоспвиробники реєструвались платниками ПДВ тільки під час продажу своєї продукції. Хоч перед цим не оформлювали  жодного найманого  працівника, не укладали договори  на оренду сільгосптехніки та не мали власної тощо.

«Тож виконувати свої  зобов’язання та дотримуватись усіх вимог трудового та податкового законодавства повинні без виключення усі платники», - відзначив керівник.

Наприкінці зустрічі присутні з обох сторін мали можливість поспілкуватися та особисто обговорити усі проблемні питання.

Граната у подарунок

Вчора ввечері в пункті пропуску «Гоптівка» митниками Харківської митниці ДФС та співробітниками управління внутрішньої безпеки ГУ ДФС області,  в ході огляду одного з автомобілів, який рухався в напрямку Російської Федерації, в бардачку серед особистих речей був виявлений металевий предмет, схожий на гранату.

Під час усного декларування громадянка РФ, власниця авто, заявила про відсутність заборонених предметів, а вже після виявлення зазначила, що цей предмет їй у якості подарунка дав знайомий та сказав, що це муляж – феєрверк.

Відносно громадянки складений протокол про порушення митних правил за частиною 1 статті 483 Митного кодексу України. Предмет правопорушення вилучений та переданий до районного відділу Національної поліції.

Також, у фіскальному відомтстві повідомили, що на митному посту «Плетенівка» в ході спільних оперативних заходів Харківськоїмитниці ДФС та УСБУ в Харківській області, за участю співробітників УВБ ГУ ДФС області,  був затриманий громадянин Узбекистану, який по пішохідній смузі прямував з Росії до України.

Під час огляду особистих речей громадянина на сорочці замість ґудзика була прикріплена відеокамера, яка була приєднана до блоку Mini DVR. Чоловік заявив, що ці речі були йому надані співробітниками ФСБ РФ для відео зйомки прикордонників.

За даним фактом складений протокол про порушення митних правил за статтею 472 Митного кодексу України.

Роман Насіров: підходи до боротьби з корупцією стали жорсткішими

Подолання корупції - комплексний процес, до якого мають залучатися поряд з  фіскальною службою й інші правоохоронні органи. На цьому наголосив Голова ДФС Роман Насіров під час виступу на 13 щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) «Світ, Європа та Україна: шторми змін», що відбулась в Києві 17 вересня.

За його словами, ДФС вживає заходів для очищення служби. Після затвердження Антикорупційної програми, яка почала працювати з серпня 2015 року, підходи до боротьби з корупцією стали жорсткішими. Ключове положення цієї програми – покладання обов’язків щодо антикорупційної діяльності безпосередньо на керівників підрозділів фіскальної служби.

«Передбачено, що в разі скоєння службовою особою корупційного правопорушення, відповідальність за це нестимуть не тільки особи, котрі його вчинили, а й керівники їхніх підрозділів. За те, що у межах своїх повноважень не забезпечили ефективного контролю за дотриманням підлеглими антикорупційного законодавства», - підкреслив Роман Насіров.

За словами Голови ДФС, з початку року до дисциплінарної відповідальності притягнуто 311 службових осіб,  звільнено – 148. Також упродовж січня-серпня 2016 року за матеріалами підрозділів внутрішньої безпеки ДФС розпочато 378 кримінальних проваджень. Це – 90% від загальної кількості розпочатих проваджень всіма правоохоронними органами (420).

«У цьому році виявлено 69 фактів одержання працівниками служби неправомірної вигоди та 162 – зловживання владою або службовим становищем з боку працівників органів ДФС», - підкреслив Роман Насіров.

Крім того, у ході розслідування кримінальних проваджень, розпочатих за матеріалами ГУВБ, працівникам органів ДФС оголошено 119 повідомлень про підозру у вчиненні злочинів у сфері службової діяльності. Цього року до суду з обвинувальним актом направлено 68 кримінальних проваджень. Судом винесено вироки стосовно 17 службових осіб.

Загалом, для з’ясування причин й обставин вчинення посадовцями правопорушень підрозділами внутрішньої безпеки ДФС за 8 місяців 2016 року проведено понад 2,2 тис. службових розслідувань (перевірок). За їх результатами керівникам територіальних органів ДФС направлено 850 подань про усунення причин та умов, що сприяли вчиненню правопорушень.

Також перевірено 169  повідомлень про можливі неправомірні дії посадових осіб, що надійшли на антикорупційний сервіс «Пульс», з яких підтвердилось – 28. Перевірено 901 скаргу (звернень) фізичних та юридичних осіб щодо можливих неправомірних дій, вчинених співробітниками органів ДФС, з них 187 підтвердилися.

Роман Насіров: Необхідно підвищити заробітну плату працівникам ДФС

Через зловживання і корупцію за останній рік в ДФС звільнено більше 200 керівників митниць різного рівня. Про це на 13-тій щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) заявив голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров.

За його словами, останні півтора роки у ДФС проводиться активна діяльність по боротьбі з корупцією. Одним з головних чинників корупції, особливо на нижчому рівні, на думку Романа Насірова, є низький рівень заробітної плати у відомстві.

«Ми приймаємо заходи, аби підвищити реальну державну зарплатню. Зарплата для митника, який прийде до нас з університету, починається з 1750 грн в місяць. Середня зарплата в ДФС з преміями - 4 тис. грн.», - повідомив очільник відомства.

«Також ми оптимізували службу та скоротили кількість працівників з 59 тисяч до 42 тисяч. Ми не можемо більше зменшувати кількість працівників, але можемо підвищувати якість», - підкреслив Роман Насіров.

Нові можливості електронного сервісу «Електронний кабінет платника»

З метою створення комфортнихумов для платників в електронному сервісі «Електронний кабінет платника» (оновлена версія) доопрацьовано режим «Введення звітності» в частині надання можливості платникам підготувати, заповнити та надіслати Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у роздрібній мережі (форма 1-РА (місячна)) та Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у роздрібній мережі (форма 1-РТ (місячна)).

Заповнення форм звітів здійснюється з використанням кодів продукції та кодів адміністративно-територіальних одиниць відповідно до вимог наказу Міністерства фінансів України від 11 лютого 2016 року №49 «Про затвердження форм звітів щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та порядків їх заповнення».

Звіт за формою 1-РА складається окремо за кожний місяць та до 10 числа місяця, що настає за звітним, подається до органів ДФС за основним місцем обліку суб’єкта господарювання.

Звіт за формою 1-РТ складається  окремо за кожний місяць та до 10 числа місяця, що настає за звітним, подається до органів ДФС за місцем реєстрації суб’єкта господарювання.

Нагадуємо, що вхід до оновленого кабінету здійснюється за адресою: http://cabinet.sfs.gov.ua, а також через офіційний веб-портал ДФС.

Вхід до особистого кабінету здійснюється при наявності електронного цифрового підпису (далі - ЕЦП), зокрема безкоштовно ЕЦП можна отримати в АЦСК Інформаційно - довідкового департаменту ДФС (http://acskidd.gov.ua/).

Нові можливості електронного сервісу «Електронний кабінет платника»

З метою створення комфортнихумов для платників в електронному сервісі «Електронний кабінет платника» (оновлена версія) доопрацьовано режим «Введення звітності» в частині надання можливості платникам підготувати, заповнити та надіслати Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у роздрібній мережі (форма 1-РА (місячна)) та Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у роздрібній мережі (форма 1-РТ (місячна)).

Заповнення форм звітів здійснюється з використанням кодів продукції та кодів адміністративно-територіальних одиниць відповідно до вимог наказу Міністерства фінансів України від 11 лютого 2016 року №49 «Про затвердження форм звітів щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та порядків їх заповнення».

Звіт за формою 1-РА складається окремо за кожний місяць та до 10 числа місяця, що настає за звітним, подається до органів ДФС за основним місцем обліку суб’єкта господарювання.

Звіт за формою 1-РТ складається  окремо за кожний місяць та до 10 числа місяця, що настає за звітним, подається до органів ДФС за місцем реєстрації суб’єкта господарювання.

Нагадуємо, що вхід до оновленого кабінету здійснюється за адресою: http://cabinet.sfs.gov.ua, а також через офіційний веб-портал ДФС.

Вхід до особистого кабінету здійснюється при наявності електронного цифрового підпису (далі - ЕЦП), зокрема безкоштовно ЕЦП можна отримати в АЦСК Інформаційно - довідкового департаменту ДФС (http://acskidd.gov.ua/).

Роман Насіров: Україна та США активізують співпрацю у напрямі реформування митниці

Голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров взяв участь у зустрічі з делегацією США щодо реформування митниці.

«В ході перемовин була досягнута домовленість про підтримку реформування митниці нашими американськими партнерами. За підсумками візиту делегації вироблені рекомендації з реформування роботи митниці», - зазначив Голова ДФС.

За його словами, ефективна робота митниці є необхідною умовою для досягнення економічного зростання у країні.

«Державна фіскальна служба України максимально сприяє місії США та передає американським колегам всю необхідну інформацію», -  запевнив Роман Насіров.

Він наголосив, що представники делегації США надали технічні рекомендації щодо реформ на українській митниці. «За сформованим американською стороною планом реформ найближчим часом розпочнеться модернізація митних органів ДФС».

«Наведення порядку на українській митниці є одним із важливих пріоритетів у роботі служби. Впевнений, з вашою підтримкою ми зробимо це якомога краще», - підкреслив Голова ДФС, звертаючись до американських партнерів.

«Важливими складовими реформування митниці є подолання контрабанди та  корупції, а також внесення змін до законодавства. У результаті ми очікуємо знизити кількість митних правопорушень, перевести роботу митниці на якісно новий рівень і тим самим створити зручні умови для проведення імпортно-експортних операцій», - додав Роман Насіров. 

Завдяки інформації, отриманої на сервіс «Пульс», працівниками підрозділу внутрішньої безпеки ДФС викрито хабарників

15 вересня поточного року за результатами перевірки відомостей, що надійшли на антикорупційний сервіс Державної фіскальної служби «Пульс», працівниками Управління внутрішньої безпеки ГУ ДФС у Харківській області спільно з Ізюмською місцевою прокуратурою області було затримано двох інспекторів ГУ ДФС у Харківській області, які під час перевірки підприємства вимагали та одержали неправомірну вигоду.

Встановлено, що за хабар у сумі 5 тисяч гривень податківці пропонували суб’єкту господарської діяльності непритягнення до відповідальності, а також зменшення штрафних санкцій та невідображення порушень в акті перевірки.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за кваліфікацією «прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою» (ч. 3 ст. 368 КК України). 

Нагадаємо, що в ДФС працює антикорупційний сервіс «Пульс», за допомогою якого громадяни та суб’єкти господарювання мають можливість повідомити про неправомірні дії або бездіяльність працівників органів ДФС, про можливі корупційні дії з їхнього боку, а також проблеми, які виникають під час здійснення митного контролю та митного оформлення товарів та транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України.

Телефонна лінія працює цілодобово.

Тел. (044) 284-00-07.

20 вересня - останній день подання заяви про відмову від спрощеної системи оподаткування

ГУ ДФС у Харківській області нагадує, що платники єдиного податку можуть самостійно відмовитися від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених Податковим кодексом України. Такий перехід можливо здійснити з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування.

Для відмови від спрощеної системи оподаткування суб`єкту господарювання потрібно не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку нового календарного кварталу (року) подати до контролюючого органу відповідну заяву. Таким чином, 20 вересня – останній термін для подання заяви про відмову від спрощеної системи оподаткування з IV кварталу поточного року.

Податковим кодексом (далі – ПКУ) також встановлені випадки та строки, коли платники єдиного податку зобов’язані перейти на сплату інших податків і зборів:

1) у разі перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу платниками єдиного податку першої і другої груп та нездійснення такими платниками переходу на застосування іншої ставки - з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення;

2) у разі перевищення протягом календарного року обсягу доходу, встановленого п.п. 3 п. 291.4 ст. 291 ПКУ, платниками єдиного податку першої і другої груп, які використали право на застосування інших ставок, встановлених для третої групи, - з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення;

3) у разі перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу платниками єдиного податку третьої групи - з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення;

4) у разі застосування платником єдиного податку іншого способу розрахунків, ніж зазначені у п. 291.6 ст. 291 ПКУ, - з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому допущено такий спосіб розрахунків;

5) у разі здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, або невідповідності вимогам організаційно-правових форм господарювання - з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності або відбулася зміна організаційно-правової форми;

6) у разі перевищення чисельності фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку, - з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому допущено таке перевищення;

7) у разі здійснення видів діяльності, не зазначених у реєстрі платників єдиного податку, - з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності;

8) у разі наявності податкового боргу на кожне перше число місяця протягом двох послідовних кварталів - в останній день другого із двох послідовних кварталів:

9)у разі здійснення платниками першої або другої групи діяльності, яка не передбачена у підпунктах 1 або 2 пункту 291.4 статті 291 цього Кодексу відповідно, - з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним)кварталом, у якому здійснювалася така діяльність.

На митному посту «Лужанка» зупинено спробу незаконного ввезення 10-ти «iPhone 7»

Працівники митниці ДФС припинили спробу незаконного ввезення на територію України сучасних мобільних телефонів «iPhone 7».

У зону митного контролю пункту пропуску «Лужанка» у напрямі в'їзду в Україну під керуванням громадянина України заїхала «TOYOTA CAMRY» з трьома пасажирами. Для проходження митного контролю водій обрав «зелений коридор».

Враховуючи аналіз ризиків, транспортний засіб було направлено в бокс для поглибленого огляду, під час якого у багажному відсіку авто виявлено 10 мобільних телефонів «iPhone 7». Як з’ясувалось, мобільні телефони є власністю всіх чотирьох громадян, одному належать 4 телефони, а іншим – кожному по два. Вартість одного телефону становить 863 Євро.

Згідно ч.1 ст. 374 МК України товари (крім підакцизних), сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 500 євро та сумарна вага яких не перевищує 50 кг, що ввозяться громадянами на митну територію України у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі через інші, ніж відкриті для повітряного сполучення, пункти пропуску через державний кордон України, не підлягають письмовому декларуванню та не є об'єктами оподаткування митними платежами.

Відповідно до Постанови Кабінету міністрів України від 21.05.2012 № 436 «Про затвердження переліків товарів, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України» зазначено, що мобільні телефони – код згідно з УКТЗЕД – 8517 – підлягають оцінці відповідності вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні.

Таким чином, громадяни України порушили встановлений порядок проходження митного контролю в зонах спрощеного митного контролю: в них під час митного контролю виявлено товари, які перевищують неоподатковану норму до переміщення через митний кордон та переміщення яких через митний кордон обмежено законодавством України.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого статтею 471 Митного кодексу України.

На підставі статті 511 Митного кодексу України за протоколами про порушення митних правил всі мобільні телефони «iPhone 7» вилучено.

До уваги платників податків!

У зв’язку з інженерними роботами з електропостачання 21 вересня 2016 року з 23:00 до 22 вересня 2016 року 08:00 буде зупинено приймання та обробка податкової звітності та звітів про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Також буде обмежена робота електронного кабінету платника у частині отримання даних з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків.

Закінчення запланованих робіт можливо раніше зазначеного терміну.

Державі відшкодовано 7,3 млн. грн. збитків у кримінальному провадженні за фактом ухилення від сплати податків

Працівниками податкової міліції м. Києва проводилось досудове розслідування кримінального провадження, зареєстрованого за ч.3 ст.212 КК України зафактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Встановлено, що посадові особи підприємства, яке здійснює діяльність у сфері надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна у 2014 році фальсифікували податкову звітність при здійсненні операцій з відчуження нерухомого майна в АР Крим.

Такі дії призвели до ухилення від сплати 7,3 млн. гривень податку на прибуток та ПДВ.

Відшкодування завданих державі збитків забезпечено в повному обсязі.

Мирослав Продан: Проект Twinning спрямований на створення європейських правил та процедур на кордоні України

Виконуючий обов’язки заступника Голови ДФС Мирослав Продан взяв участь в урочистій церемонії відкриття проекту міжнародної допомоги Twinning «Підтримка прикордонної служби України у подальшому запровадженні принципів інтегрованого управління кордонами, зокрема у сфері перевірки документів та виявлення викрадених автомобілів».

Мирослав Продан наголосив на важливості подібних проектів: «Із січня  2016 року аналогічний дворічний проект почав реалізовуватися і в Державній фіскальній службі. Для нас, як і для прикордонників, допомога з боку Європейської Комісії та країн-членів ЄС надзвичайно важлива».

«Ми вдячні ЄС за підтримку у реформуванні української митниці відповідно до європейських стандартів», - підкреслив посадовець.

За його словами, в рамках проекту Twinning ДФС активно співпрацює з колегами з Німеччини, Польщі та Литви, які допомагають ДФС у реалізації реформ та виконанні Угоди про асоціацію. «Мова йде про такі напрями співпраці, як запровадження Інституту Уповноваженого економічного оператора, приєднання до Спільної транзитної системи, спрощення митних процедур у пунктах пропуску на кордоні України з країнами-членами ЄС, а також боротьбу з корупцією».

Водночас Мирослав Продан відзначив активну та ефективну участь представників Державної прикордонної служби України як партнеру проекту. «Це дозволяє нам, як двом єдиним службам, які знаходяться на кордоні, виробляти спільні підходи та рішення, спрямовані на створення європейських правил та процедур на кордоні України з ЄС».

«Державна фіскальна служба України готова брати активну участь у заходах у рамках проекту Twinning, який буде реалізовуватися нашими колегами з прикордонної служби», - додав посадовець.

З екранів телебачення розповіли про європейські новації на Харківській митниці

В силу свого географічного розташування Україна займає територію, через яку проходять основні транзитні потоки товарів. З метою максимально ефективного використання свого становища, а також створення сприятливих умов для міжнародної торгівлі, наша країна повинна забезпечувати пропуск і оформлення товарів відповідно до міжнародних норм і стандартів.

Реалізація цих завдань можлива за умови приведення роботи митниць у відповідність з міжнародними нормами.

Про перші етапи впровадження світових стандартів в напрямку спрощення та оптимізації митних процедур – роботу за принципом «Єдиного вікна»,  впровадження процедури електронного декларування, автоматичного розподілу митних декларацій тощо, і йшла мова під час телеефіру на каналі Симон за участю начальника управління організації митного контролю Харківської митниці ДФС Валерія Найчука.  

Зокрема, фахівець зупинився на особливостях функціонування та обміну інформацією між митницею, державними контролюючими органами та декларантами за принципом «єдиного вікна» з використанням електронних засобів передачі інформації. Дана система почала роботу з 1 серпня поточного року та застосовується під час здійснення митного,санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного, радіологічного та інших видів державного контролю.

Як підкреслив Валерій Найчук, організація роботи  за принципом «єдиного вікна» сприяє спрощенню і зменшенню кількості митних формальностей, скороченню часу проведення митних процедур, мінімізації людського фактору при прийнятті рішень контролюючими органами, та створенню умови для розвитку міжнародної торгівлі.

Не могли обійти під час телеефіру і таку важливу тему, як встановлення зниженої ставки акцизного податку на уживані легкові автомобілі. Валерій Найчук звернув увагу глядачів, що знижені ставки акцизу застосовуються до легкових автомобілів якщо вони:

- вироблені після 1 січня 2010 року;

- ввозяться на територію України для власного використання або на користь інших осіб укількості не більше 1 автомобіля в рік;

- не мають походження країни, яка визнана країною - окупантом чи країною агресором по відношенню до України відповідно до Закону і не ввозяться з її території, а також не ввозяться з окупованої території України, визначеної такий відповідно до Закону України.

У зв'язку з цим, країна походження автомобіля повинна бути підтверджена відповідним документом. Під час оформлення документа для реєстрації транспортного засобу інспектором буде зроблено відмітку про обмеження в продажу автомобіля.

А у разі продажу протягом 365 днів з дня реєстрації транспортного засобу, при ввезенні якого були застосовані знижені ставки акцизного збору, платник податку повинен буде сплатити акцизний податок за такий транспортний засіб в повному розмірі.

Вийшов новий номер журналу «Вісник. Рейтинг»

На початку вересня поточного року у видавництві ДП «СВЦ» вийшов друком другий номер українського фінансово-економічного журналу «Вісник. Рейтинг», присвячений питанням розвитку енергетичного сектора економіки.

У номері опубліковано ТОП-100 платників податків, які сплатили найбільші обсяги коштів до скарбниці. Зокрема, ТОП-50 платників податків, які працюють у галузі енергетики, а також ТОП-50 платників податків, які представляють Херсонську та Запорізьку області.

Наприкінці кожного з розділів випуску надано інформацію, що містить підсумки у вигляді рейтингів підприємств за сумою сплачених податкових платежів. Ретельно проаналізувавши наведені дані, можна чітко зрозуміти, яка з компаній, сплачуючи податки, привносить найвагоміший внесок у розвиток держави.

Щодо підприємств, від яких не отримано згоду на оприлюднення їхніх показників, дані наведено лише з приросту сум сплати податкових платежів за перше півріччя 2016 р. порівняно з відповідним періодом 2015 р. та наявного податкового боргу. Що стосується решти підприємств, — наведено абсолютні цифри. Таким чином, спостерігається тенденція до дедалі більшої відкритості представників бізнесу для суспільства.

Ексклюзивно для «Вісник. Рейтинг» провідні українські аналітики висловили свою точку зору на поточний стан економіки та спрогнозували на найближчий період динаміку її розвитку.

Генеральний директор групи компаній «Гео Альянс» Людмила Кучменко розповіла про особливості роботи в галузі здійснення розвідки і розробки родовищ природного газу та нафти в Україні.

Як ПАТ «Укртрансгаз» сприяє тому, щоб Україна якомога швидше відмовилася від імпортованих енергоносіїв — в інтерв’ю з керівником підприємства Ігорем Прокопівим.

Виконавчий директор «ДТЕК Енерго» Дмитро Сахарук розповів про заходи, яких вживає підприємство, аби опалювальний сезон-2016 пройшов без збоїв.

Про новий проект «Енциклопедія територій» як своєрідний орієнтир для громад з контролю за своїми територіями розповів його автор — Олексій Данилов.

Як переорієнтувати металургійну галузь на внутрішній ринок, в тому числі за допомогою митного регулювання, — в інтерв’ю з генеральним директором ПАТ «Запоріжсталь» Ростиславом Шурмою.

«Вісник. Рейтинг» запрошує до співпраці рекламодавців, які можуть звернутися до бізнес-аудиторії та детально поінформувати суспільство про важливі складові або нові напрями діяльності компанії. 

Ізюмська ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області нагадує!

Пунктом 2 Постанови Кабінету міністрів України від 13.07.2016 №440 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру» та підпунктом 133.4.1. ст.133.4 ст.133 Податкового Кодексу України (далі ПКУ)  встановлено, що неприбутковим підприємством, установою та організацією є підприємство, установа  та організація, що одночасно відповідає вимогам:

    - утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

- установчі документа якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування ЄСВ), членів органів управління та інших пов’язаних  з ними осіб;

-   установчі документи якої передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідно виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи ( у результаті  її ліквідації,  злиття, поділу, приєднання або перетворення).

Обов’язковою умовою для неприбуткових організацій є використання  доходів (прибутків) неприбуткової організації виключно для фінансування  видатків  на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених її установчими документами.

Виходячи з вищевикладеного, з метою включення до нового Реєстру неприбуткових установ та організацій,  до 01.01.2017р. пропонуємо привести установчі документи  у відповідність із зазначеними нормами ПКУ.

Неприбуткові підприємства, установи та організації , які не привели установчі документи  у відповідність із нормами  ст.133 ПКУ, після 01.01.2017р. виключаються з Реєстру неприбуткових  установ та організацій.

Порушників закону затримали на кордоні

Співробітники  податкової міліції Харківщини спільно з працівниками Харківського прикордонного загону в рамках операції «Рубіж-2016» за один день встановили 2 факти переміщення товарів поза митним контролем.

Про це розповідає перший заступник начальника ГУ ДФС у Харківській області Андрій Бєжанов.

42-річного громадянина Російської Федерації правоохоронці зупинили на території України саме у той час, коли чоловік намагався пішки перемістити через державний кордон товари народного споживання. Загальна вартість вилученого жіночого одягу, який направлявся до Росії, склала близько 39,5 тис. грн.

В цей же день правоохоронці затримали ще одного «бізнесмена». У 26-річного мешканця Харківської області вилучено верхній одяг, який він намагався перемістити через державний кордон, оминаючи пункти пропуску, на загальну суму у 34 тис. грн.

«Відносно кожного правопорушника складено адміністративний протокол за ч.1 ст. 482 Митного кодексу України», - зазначає Андрій Бєжанов.

                                                                             ІЗЮМСЬКА ОДПІ

 

Розпочалася реалізація пілотного проекту із запровадження принципу екстериторіальності погодження проектів землеустрою

Оприлюднено у Інформація для ознайомлення

З 1 жовтня 2016 року розпочалася реалізація пілотного проекту із запровадження принципу екстериторіальності погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки територіальними органами Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.08.2016 року №580 "Деякі питання реалізації пілотного проекту із запровадження принципу екстериторіальності погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки територіальними органами Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру".

Зазначеною постановою затверджено Тимчасовий порядок взаємодії між територіальними органами Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру під час погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки на період реалізації пілотного проекту.

 

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

 • rada
 • city izyum
 • uk 3
 • bpd integr
 • baner new
 • NADU
 • president kadr rezerv
 • rv
 • top11
 • uk 4
 • uk 9
 • Harkyvoblenergo
 • izyum2
 • president kadr rezerv
 • uk 9
 • uk 37

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

Новини - Харькiвська обласна державна адмiнiстрацiя

Новини Харкова та Харкiвської областi.