konkurs 18

Новини Ізюмської ОДПІ станом на 8 листопада 2016 року

Оприлюднено у Інформація для ознайомлення

Плануєш працювати в 2017 році на спрощеній системі – подай заяву до 17 грудня 2016 року

ГУ ДФС у Харківській області нагадує, що суб’єкт господарювання може перейти на спрощену систему оподаткування з загальної, подав відповідну заяву до контролюючого органу за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу. Тобто, для переходу на спрощену систему оподаткування з I кварталу 2017 року останнім днем для подачі заяви є16 грудня 2016 року. Перехід на спрощену систему оподаткування може бути здійснений за умови, якщо протягом календарного року, що передує періоду переходу на спрощену систему оподаткування, платником податків дотримано вимоги, встановлені пунктом 291.4 статті 291 Податкового кодексу України.

Також повідомляємо, що для відмови від спрощеної системи оподаткування суб’єкт господарювання не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку нового календарного кварталу (року) подає заяву.

Розрахунок фінансового результату для платників, що перейшли із спрощеної системи оподаткування на загальну

Головне управління ДФС у Харківській області інформує платників податку на прибуток, що перейшли із спрощеної системи оподаткування на загальну що, відповідно до п. 137.1 ст. 137 Податкового кодексу податок нараховується платником самостійно за ставкою, визначеною ст. 136 Кодексу, від бази оподаткування.

При цьому фінансовий результат до оподаткування формується згідно з правилами бухгалтерського обліку, у тому числі за операціями з надання послуг під час перебування на спрощеній системі оподаткування у разі їх оплати при переході на загальну систему оподаткування, та у разі отримання оплати за послуги на спрощеній системі оподаткування і надання таких послуг під час перебування на загальній системі оподаткування.

Розділом III «Податок на прибуток підприємств» Кодексу не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування на різниці, що виникають за такими операціями. Платники єдиного податку, які з 1 січня поточного року або пізніше переходять на загальну систему оподаткування, сплачують податок на прибуток на підставі податкової декларації за річний податковий (звітний) період, як новостворені. Такий період для них починається з дати переходу на загальну систему та закінчується 31 грудня того ж року, відповідно до положень ст. 137 Кодексу щодо категорій платників податків, для яких встановлено зазначений період.

При декларуванні податку на прибуток за 2016 рік, у разі переходу на загальну систему оподаткування з IV кварталу 2016 року, фінансовий результат до оподаткування, визначається за правилами бухгалтерського обліку за IV квартал 2016 року

Одночасно, враховуючи особливості визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток, такий платник податку разом з річною декларацією з податку на прибуток підприємств повинен подати фінансову звітність за 9 місяців та 2016 рік.

Детальніше у  листі ДФС України від 11.11.2016 № 24342/6/99-99-15-02-02-15.

Щодо рентної плати за спеціальне використання води

ГУ ДФС у Харківській області повідомляє, що правовідносини в частині оренди майна регулюються, зокрема, пунктом 1 статей 283 та 284Господарського кодексуУкраїни. Рентна плата за спеціальне використання води обчислюється виходячи з фактичних обсягів використаної води, лімітів використання води, ставок плати та коефіцієнтів. За обсяги води, переданої водокористувачем-постачальником іншим водокористувачам без укладення з останніми договору на поставку води, рентна плата обчислюється і сплачується таким водокористувачем-постачальником (пп. 255.11.2 п. 255.11 ст. 255 Кодексу).

Якщо господарська діяльність суб'єкта господарювання полягає в наданні нерухомого майна в оренду, то такий суб'єкт господарювання - орендодавець отримує економічну вигоду від послуг оренди, розмір якої залежить, у тому числі, від наявності водозабезпечення нежитлових приміщень та розміру понесених орендодавцем витрат на утримання внутрішньобудинкових мереж в таких приміщеннях.

Таким чином, якщо суб'єктом господарювання - орендодавцем приміщення було укладено договір на поставку води з підприємством, що надає послуги з централізованого водопостачання, а орендарями приміщень не було укладено окремі договори на поставку води, такі передані обсяги води вважаються об'єктом оподаткування рентною платою водокористувача-постачальника.

Тобто суб'єкт господарювання, що здійснює використання води виключно для власних питних та санітарно-гігієнічних потреб, при наданні приміщень (нежитлових або житлових) обчислює та сплачує рентну плату за всі обсяги води, переданої ним через підприємство, що надає послуги з централізованого водопостачання до суб'єктів господарювання - водокористувачів, які здійснюють оренду об'єктів нерухомості (п. 255.3 ст. 255 Кодексу).

Якщо водокористувачами - орендарями приміщень укладено окремий договір на поставку води з підприємством, яке надає послуги з централізованого водопостачання до орендованих об'єктів нерухомості та обсяги отриманої води використовуються як для здійснення господарської (виробничої) діяльності, так і для задоволення власних питних і санітарно-гігієнічних потреб, такі суб'єкти господарювання самостійно обчислюють та сплачують рентну плату за обсяги фактично використаної ними води. При цьому суб'єкт господарювання - орендодавець приміщення не є платником рентної плати за такі обсяги води, використані орендарями.

Податковий календар на грудень 2016 року

9 грудня, п’ятниця, закінчується строк подання:

- звіту про обсяги виробництва та реалізації спирту (форма № 1-РС) за листопад 2016 року;

- звіту про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв (форма № 2-РС) за листопад 2016 року;

- звіту про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів (форма № 3-РС) за листопад 2016 року;

- звіту про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі (форма № 1-ОА) за листопад 2016 року;

- звіту про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі (форма № 1-ОТ) за листопад 2016 року;

- звіту про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у роздрібній мережі (форма № 1-РА) за листопад 2016 року;

- звіту про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у роздрібній мережі (форма № 1-РТ) за листопад 2016 року.

Залишився місяць для перереєстрації установчих документів неприбутковими організаціями

Нагадуємо, що вимоги до неприбуткових організацій визначає п. 133.4 ст. 134 Податкового кодексуУкраїни.

Зокрема, неприбутковими є підприємство, установа та організація, що одночасно відповідає таким вимогам:

- утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

- установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб;

- установчі документи якої передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення);

- внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій (далі – Реєстр).

Установи, які не відповідають зазначеним нормам, для включення до нового Реєстру неприбуткових установ та організаційзобов’язані до 1 січня 2017року привести свої установчі документи у відповідність до норм Кодексу та подати копії цих документів до контролюючого органу - відповідного органу фіскальної служби.

Неприбуткові організації, які не привели установчі документи у відповідність до вимог п. 133.4 Кодексу, після 1 січня 2017 року виключаються вказаним контролюючим органом з Реєстру.

Постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 р. № 440 оновлено порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру. Порядок та способи подання документів для включення до Реєстру визначені п. 6 цього Порядку.

При цьому присвоєння неприбутковій організації ознаки неприбутковості здійснює контролюючий орган за основним місцем обліку неприбуткової організації  згідно з п. 4 цього Порядку.

Неприбуткова організація, установчі документи якої оприлюднені на порталі електронних сервісів, замість копій установчих документів може подати до контролюючого органу відповідь щодо приведення установчих документів у відповідність до вимог, встановлених Податковим кодексом.

Якщо неприбуткова організація діє на підставі установчих документів організації вищого рівня, то вона може повідомити контролюючий орган щодо її належності до структури відповідної організації вищого рівня та подати копії документів, що підтверджують таку належність .

Вийняток щодо терміну перереєстрації установчих документів становлять релігійні організації, для яких відповідно до п.2 розділу 1 Закону України від 06.10.2016 року №1667-VIII,  такий термін подовжується на рік - до 01 січня 2018 року.

Мінімальні ціни на окремі види алкогольних напоїв збільшаться з 3 грудня 2016 року

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.11.2016 р. № 828 (далі – Постанова № 828) внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 30.10.2008 р. № 957 «Про встановлення розміру мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв». Постанова №828 набере чинності через десять днів з дня її опублікування – 3 грудня 2016 року. Її опубліковано в газеті «Урядовий кур’єр» від 23 листопада 2016 року. 

Згідно з внесеними змінами Постановою № 828 розмір мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін залежно від коду виробів підвищено:

– на горілку та лікеро-горілчані вироби на 27,1-27,86%;

– віскі, ром та джин - на 37-63%;

– коньяк (бренді) - на 24-27%;

– вина - на 22,2-55,6 %.

Так, наприклад, мінімальну роздрібну ціну за пляшку горілки 0,5 літра з вмістом спирту 40% підвищено з 54,90 до 69,78 гривень, або на 27,1%.

З 1 грудня змінюються розміри мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму

Головне управління ДФС у Харківській області інформуєпрозбільшення з 1 грудня 2016 року прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати до 1600 грн. Підвищення соціально-економічних показників передбачено Законом України «Про внесення змін до Закону України  "Про Державний бюджет України на 2016 рік"  № 1384-VIII.

При цьому прожитковий мінімум для різних категорій громадян з 1 грудня складе: для працездатних осіб – 1600 грн, осіб, які втратили працездатність -1247 грн,дітей віком до 6 років - 1355 грн,дітей віком від 6 до 18 років -1689 грн.

Розмір погодинної мінімальної заробітної плати становитиме 9,59 грн.

Зміна цих показників з 1 грудня 2016 року вплине на:

- максимальний розмір заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески. З 1 грудня він збільшиться до 40 000 грн.

-  мінімально та максимально допустимі розміри ЄСВ у 2016 році для платників єдиного податку. Вони відповідно складуть  352грн.та8800грн .

Збільшиться також і мінімальний розмір статутних капіталів господарських товариств, з 1 грудня його розмір становитиме 2 000 000 грн.

Водночас незмінними залишаться:

-  граничний розмір добових - 275,60 грн (по Україні) та 1033,50 грн (за кордон);

-  сума податкової соцпільги  (689 грн), а також граничний розмір доходу, який дає     право на ПСП (1930 грн). 

-  сума неоподатковуваного доходу у вигляді подарунків. 

-  суми нецільової благодійної допомоги. 

-  ставки єдиного податку для І та ІІ групи

-  ставки податку на нерухоме майно

Ці показники обчислюються на основі розміру мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня звітного року. 

Нагадуємо! З 1 січня вводиться нова форма декларації про майновий стан і доходи

Наказом Міністерства фінансів України від 15 вересня 2016 року №821 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року №859» внесено зміни до форми декларації про майновий стан і доходи. Так, зокрема, передбачено зменшення обсягу декларації (зменшення кількості додатків з чотирьох до двох) та зміна порядку розрахунку податкових зобов’язань фізичних осіб-підприємців.

Наказ набуває чинності 31 грудня 2016 року.

Звертаємо увагу, що нова форма декларації про майновий стан і доходи вводиться в дію з 1 січня 2017 року.   

Затверджена нова форма декларації акцизного податку

Повідомляємо, що 22.11.2016 набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 26.09.2016 №841 (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18.10.2016 за №1365/29495) (далі – Наказ №841), яким у новій редакції викладено форма декларації акцизного податку та Порядок заповнення та подання декларації акцизного податку, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 №14 «Про затвердження форми декларації акцизного податку, Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку», що зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30.01.2015 за №105/26550. Наказ №841 опубліковано в «Офіційному віснику України» від 22.11.2016 №90.

Змінено розділ декларації акцизного податку (далі – Декларація), призначений для декларування податкових зобов’язань з реалізації пального (розділ В оновленої Декларації).

Також з’явилися два нових додатки до Декларації:

- Розрахунок суми акцизного податку з реалізації пального відповідно до підпункту 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 Кодексу (додаток 11 оновленої Декларації);

- Заява про порушення особою, яка реалізує пальне, порядку заповнення та/або порядку реєстрації акцизної накладної/ розрахунку коригування (додаток 9 оновленої Декларації).

Платники акцизного податку, у тому числі особи, які реалізують пальне, повинні звітувати за новою формою Декларації за грудень 2016 року у січні 2017 року.

Наказ №841 опубліковано в «Офіційному віснику України» від 22.11.2016 №90.

Щеплення від грипу оплачує роботодавець : податкові наслідки

ГУ ДФС у Харківській області повідомляє, що з доходу працівника у вигляді оплаченої вакцинації податок на доходи не утримується, оскільки спрацьовує звільнення, що міститься в пп.165.1.19 ПКУ.

У ньому сказано, що до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу не входять, зокрема, кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на медобслуговування платника податку за кошт його роботодавця за наявності підтвердних документів, окрім витрат, що компенсуються виплатами з фонду загальнообов’язкового державного соціального медстрахування. До такої допомоги належать, зокрема, але не виключно, витрати роботодавця на вакцинацію працівника, спрямовану на профілактику захворювань у період загрози епідемії. Через те що немає податку на доходи, не буде й утримання військового збору (пп.1.7 п.16 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ). На вартість щеплення нараховувати єдиний внесок також не потрібно, адже такі витрати роботодавця не належать до фонду оплати праці.

Змінено Порядок оформлення і подання скарг платниками податків

Зміни до Порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами внесено Наказом Мінфіну від 28.09.2016р. .№ 849  (зареєстрований в Мін'юсті 28 жовтня 2016 р.).

У документі визначено, що розгляд матеріалів скарг платників податків відбувається у закритому засіданні. Розгляд  у відкритому засіданні відбувається виключно на підставі письмового клопотання платника податків про відкритий розгляд матеріалів скарги (форма його додається до наказу).

 Не допускається відкритий розгляд скарги, якщо в матеріалах справи наявні відомості, що становлять державну таємницю.

 Окрім того, уточнено, що особа, яка подала скаргу на рішення контролюючого органу, має право:

 - брати участь у розгляді матеріалів скарги особисто або через його уповноважених представників (у тому числі адвокатів);

 - ознайомлюватись із матеріалами перевірки та адміністративного оскарження в електронній та письмовій формі, робити з них копії, виписки за допомогою технічних засобів;

 - здійснювати технічну фіксацію засідання з розгляду матеріалів скарги за допомогою фото-, кінозйомки, відео-, звукозапису;

 - заявляти клопотання, що стосуються предмета розгляду скарги, в тому числі про:

участь та надання пояснень під час розгляду матеріалів скарги осіб, що проводили перевірку, приймали рішення (вчиняли дії) або брали участь у прийнятті оскаржуваного рішення;

присутність під час розгляду матеріалів скарги за участю платника податків представників засобів масової інформації (якщо здійснюється відкритий розгляд матеріалів скарги).

Форма Клопотання платника податків про відкритий розгляд матеріалів справи встановлена у додатку до Наказу №849.

Таке клопотання має бути заявлене одночасно із поданням скарги та повинно містити:

-перелік осіб, залучення яких необхідне для розгляду матеріалів скарги у відкритому засіданні;

-надання згоди на розголошення контролюючим органом (посадовими особами) відомостей про такого платника, що становлять конфіденційну інформацію, комерційну чи банківську таємницю та стали відомі під час виконання посадовими особами службових обов'язків;

-надання згоди контролюючому органу на присутність залучених осіб під час відкритого засідання.

 Клопотання розглядається контролюючим органом протягом 10 робочих днів з моменту його отримання.

Про результати розгляду клопотання контролюючий орган повідомляє особу, яка його заявила, не пізніше п'яти робочих днів до дати розгляду матеріалів скарги.

Контролюючий орган не має права відмовити в задоволенні клопотання платника податків про розгляд матеріалів скарги у відкритому засіданні, за виключенням випадків, коли:

-в клопотанні платника податків відсутні відомості, передбачені цим Порядком;

-та/або в матеріалах справи наявні відомості, що становлять державну таємницю.

Контролюючий орган, який розглядає скаргу, за клопотанням платника податків або з власної ініціативи, може залучити до розгляду матеріалів справи осіб, що проводили перевірку, приймали рішення (вчиняли дії) або брали участь в прийнятті оскаржуваного рішення.

Неявка запрошених та належним чином повідомлених осіб не перешкоджає розгляду матеріалів скарги.

Як і раніше, контролюючий орган зобов'язаний прийняти вмотивоване рішення та надіслати його протягом 20-ти календарних днів, що настають за днем отримання скарги платника податків, на адресу платника податків поштою з повідомленням про вручення або надати йому під розписку.

Уточнено, що вмотивованим є рішення, яке відповідає таким ознакам:

- зазначені конкретні посилання на норми ПКУ та інші нормативно-правові акти, на яких воно ґрунтується, з урахуванням матеріалів скарги;

- по суті вимог чи заперечень платника податків контролюючий орган висловив свою позицію.

Нагадуємо, що під час процедури адміністративного оскарження обов'язок доведення того, що будь-яке нарахування, здійснене контролюючим органом, або інше рішення контролюючого органу є правомірним, покладається на контролюючий орган.

Змінами до Порядку уточнено, що контролюючий орган, який прийняв оскаржуване рішення, зобов'язаний надіслати до контролюючого органу вищого рівня, який розглядає скаргу, в електронній та/або письмовій формі всі документи, які підтверджують правомірність прийнятого рішення, протягом 5 робочих днів з дня отримання повідомлення від платника податків про оскарження такого рішення та/або від контролюючого органу, який розглядає скаргу.

Під час розгляду матеріалів скарги платника податків в ході адміністративного оскарження враховуються (раніше було -можуть враховуватися) податкові консультації, а також узагальнюючі податкові консультації, надані такому платнику податків.

Розгляд матеріалів скарги платника податків відбувається під час засідання.

Якщо платником податків заявлено клопотання про участь у розгляді матеріалів скарги представника центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, представника центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну регуляторну політику, представника Ради бізнес-омбудсмена, то контролюючий орган, який розглядає скаргу, зобов'язаний не пізніше ніж за 3 робочих дні до дати проведення засідання із розгляду скарги повідомити електронною поштою таких осіб. У повідомленні зазначаються:

дата, час і місце розгляду матеріалів скарги;

найменування платника податків - юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - платника податків;

дата отримання скарги;

сума грошового зобов'язання або податкового боргу, сума бюджетного відшкодування та/або від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість платника податків або сума зменшення суми бюджетного відшкодування, що оскаржується;

інформація про можливість ознайомлення із матеріалами перевірки на вимогу таких осіб.

За рішенням Ради бізнес-омбудсмена та/або центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, в розгляді скарги платника податків в контролюючому органі вищого рівня беруть участь їх представники, незалежно від наявності клопотання платника податків про відкритий розгляд матеріалів скарги.

 Як і раніше,  рішення про результати розгляду скарги складається із вступної, описової, мотивувальної і резолютивної частин.

 Тепер у Порядку уточнено, що у мотивувальній частині рішення вказуються:

- результати дослідження матеріалів скарги та обставини, з урахуванням яких приймається рішення;

- пропозиції (у разі наявності) представника центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, представника центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну регуляторну політику, представника Ради бізнес-омбудсмена;

- мотиви, з яких відхиляються вимоги чи заперечення платника податків, пропозиції центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, представника центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну регуляторну політику, представника Ради бізнес-омбудсмена, за умови, що такі пропозиції були надані контролюючому органу за 5 робочих днів до граничної дати прийняття рішення за скаргою платника податків; або мотиви, з яких висновки контролюючого органу, викладені в оскаржуваному рішенні, скасовуються повністю чи частково;

- посилання на норми ПКУ та інші нормативно-правові акти, якими обґрунтовано рішення про результати розгляду скарги.

Важливо знати

Куди звертатись учасникам АТО для отримання на безоплатній основі земельних ділянок:

- для отримання ділянок із земель комунальної власності - до сільських, селищних, міських рад;

- для отримання ділянок із земель державної власності – до районної державної адміністрації;

- для отримання земель сільськогосподарського призначення державної власності у власність або у користування для всіх потреб – до Головного управління Держгеокадастру в області, територіального органу Держгеокадастру в районах (містах).

Згідно п.14 ч.1 ст 12 Закону України «про статус ветеранів війни, гарантії іх соціального захисту» учасникам бойових дій та прирівняні до них особи мають першочергове право на  забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, та першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва, першочерговий ремонт жилих будинків і квартир цих осіб та забезпечення їх паливом.

Учасники бойових дій, які дістали поранення, контузію або каліцтво під час участі в бойових діях чи при виконанні обов'язків військової служби, забезпечуються жилою площею, у тому числі за рахунок жилої площі, що передається міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями у розпорядження місцевих рад та державних адміністрацій, - протягом двох років з дня взяття на квартирний облік.

Витрати на придбання паливно-мастильних матеріалів включаються до складу витрат підприємця на загальній системі оподаткування

Фізична особа – підприємець на загальній системі оподаткування має право включити до складу витрат вартість використаних пально-мастильних матеріалів після одержання доходу, який безпосередньо пов’язаний з понесеними витратами від здійснення підприємницької діяльності, на підставі документально підтверджених первинних документів, зокрема угод, актів виконаних робіт (наданих послуг), товарно-транспортних накладних, розрахункових документів, тощо.

Порядок оподаткування доходів фізичних осіб – підприємців визначений ст. 177 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ).

Згідно з п. 177.2 ст. 177 ПКУ об’єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та не грошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи – підприємця.

Пунктом 177.4 ст. 177 ПКУ визначено перелік витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів фізичною особою - підприємцем від провадження господарської діяльності на загальній системі оподаткування, зокрема, витрати, до складу яких включається вартість палива й енергії, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта витрат.

Довідково: Загальнодоступний інформаційно–довідковий ресурс (категорія 104.05).

Під час процедури виведення неплатоспроможних банків з ринку і ліквідації банків пріоритетними будуть норми спеціального законодавства

Згідно з частиною восьмою статтіі 36 Закону України від 23 лютого 2012 року № 4452-VI «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі - Закон № 4452) дія Закону України від 14 травня 1992 року № 2343-ХІ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (далі - Закон №' 2343) на банки не поширюється, тому під час процедури виведення  неплатоспроможних банків з ринку і ліквідації банків пріоритетними будуть норми спеціального законодавства, зокрема Закону № 4452.

Заборгованість (недоїмка) зі сплати єдиного внеску, яка існувала на дату початку процедури ліквідації банку, підлягає включенню до реєстру вимог кредиторів у разі заявлення кредитором відповідної вимоги в порядку, визначеному чинним законодавством.

Частиною восьмою статті 25 Закону № 2464 визначено, що у разі ліквідації юридичної особи - платника єдиного внеску або втрати платником з інших причин статусу платника єдиного внеску сума недоїмки сплачується за рахунок коштів та іншого майна платника. У такому разі відповідальними за погашення недоїмки є, зокрема, ліквідаційна комісія - щодо юридичної особи - платника єдиного внеску, що ліквідується,

З дня початку процедури ліквідації банку настають наслідки, передбачені частиною другою статті 46 Закону № 4452. Так, згідно з пунктом 3 частини другої статті 46 Закону № 4452 з дня початку процедурі ліквідації банку строк виконання всіх грошових зобов'язань банку та зобов’язання щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) вважається таким, що настав.

Під час здійснення ліквідації у банку не виникає жодних додаткових зобов’язань (у тому числі зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), крім витрат, безпосередньо пов'язаних із здійсненням ліквідаційної процедури.

Вимоги за зобов'язаннями банку із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), що виникли під час проведення ліквідації, можуть пред'являтися тільки в межах ліквідаційної процедури та погашаються у сьому чергу відповідно до статті 52 Закону № 4452 (частина третя Статті 46 Закону № 4452).

Оскільки вимога кредиторів, у разі заявлення кредитором відповідної вимоги в порядку, визначеному чинним законодавством, задовольняються за рахунок коштів, одержаних в результаті ліквідації та продажу майна (активів) банку (частина перша статті 52 Закону № 4452). то суми, що надходять від платника єдиного внеску після заявлення кредиторських вимог, зараховуються в рахунок поточних платежів.

Водночас зауважуємо, шо зменшення заявлених кредиторських вимог за рахунок поточних платежів є неприпустимим, суперечить чинному законодавству та призведе до прямих втрат бюджету.

Довідково: лист ДФС України від 30.11.2016 №38227 «Про надання роз’яснення».

Вартість ремонту власного майна підприємця, задіяного у виробництві товарів, можна включати до витрат

Фізична особа – підприємець, яка використовує у своїй господарській діяльності власне майно, яке прямо пов’язане з виробництвом товарів, виконанням робіт, наданням послуг, має право включати до витрат вартість ремонту (поліпшення) майна (в тому числі касового апарату). При цьому, вартість ремонту (поліпшення) орендованого майна фізична особа – підприємець має право включати до витрат на підставі господарських договорів, в яких передбачені умови експлуатації та їх ремонт.

Порядок оподаткування доходів громадян фізичних осіб – підприємців визначений ст.177 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-УІ зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ).

Відповідно до п.177.2 ст.177 ПКУ об’єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та не грошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи – підприємця.

Підпунктом 177.4.4 п.177.4 ст.177 ПКУ визначено перелік витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів фізичною особою – підприємцем від провадження господарської діяльності на загальній системі оподаткування, зокрема до них належать витрати на оплату оренди, ремонт та експлуатацію майна, що використовується в господарській діяльності прямо пов’язаних з виробництвом товарів, виконанням робіт, наданням послуг.

Майново-господарські зобов’язання, які виникають між суб’єктами господарювання здійснюються на підставі господарських договорів та є господарсько-договірними зобов’язаннями, основані на вільному волевиявленні, коли сторони мають право погоджувати на свій розсуд будь-які умови договору, що не суперечать законодавству (ст.179 Господарського кодексу України).

Відповідно до ст. 776 Цивільного кодексу України зазначено, що поточний ремонт речі, переданої у найм, провадиться наймачем за його рахунок, якщо інше не встановлено договором або законом. Капітальний ремонт речі, переданої у найм, провадиться наймодавцем за його рахунок, якщо інше не встановлено договором або законом. Капітальний ремонт провадиться у строк, встановлений договором. Якщо строк не встановлений договором або ремонт викликаний невідкладною потребою, капітальний ремонт має бути проведений у розумний строк.

Якщо наймодавець не провів капітального ремонту речі, що перешкоджає її використанню відповідно до призначення та умов договору, наймач має право: відремонтувати річ, зарахувавши вартість ремонту в рахунок плати за користування річчю, або вимагати відшкодування вартості ремонту; вимагати розірвання договору та відшкодування збитків.

Довідково: Загальнодоступний інформаційно–довідковий ресурс (категорія 104.05).

Верховною Радою України зареєстрований проект Закону України щодо особливостей проведення перевірок суб’єктів малого підприємництва

Повідомляємо, що 29.11.2016 Вер- ховною Радою України (далі – ВРУ) зареєстрований проект Закону України «Про внесення змін до розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України (щодо особливостей проведення перевірок суб’єктів мікропідприємництва та малого підприємництва)» №5465 (далі – законопроект №5465).

Метою і завданнями прийняття цього Законопроекту є зниження тиску контролюючих органів на суб’єктів малого підприємництва, створення сприятливих умов для ведення бізнесу, поліпшення бізнес-клімату та стимулювання розвитку підприємництва в Україні.

Законопроектом №5465 пропонується доповнити підрозділ 10 «Інші перехідні положення» розділу XX «ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» Податкового кодексу України новим абзацом, яким передбачено, що тимчасово, до 31 грудня 2020 року, установити, що перевірки підприємств, установ та організацій, фізичних осіб – підприємців, які відповідають критеріям, встановленим Господарським кодексом України для суб’єктів мікропідприємництва та малого підприємництва, здійснюються виключно з дозволу Кабінету Міністрів України, за заявкою суб’єкта господарювання щодо його перевірки, згідно з рішенням суду або згідно з вимогами Кримінального процесуального кодексу України.

Також передбачається, що зазначене обмеження не поширюється на позапланові перевірки з питань:

1) дотримання норм законодавства, що регулює виробництво, імпорт, оптову або роздрібну торгівлю підакцизними товарами;

2) дотримання норм законодавства щодо наявності ліцензій;

3) своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податку на доходи фізичних осіб, єдиного соціального внеску;

4) відшкодування податку на додану вартість.

До якого контролюючого органу повинен подати заяву платник на повернення коштів у разі помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань не за місцем перебування на податковому обліку?

Територіальні органи Державної фіскальної служби при повер- ненні помилково та/або надміру сплачених податків, зборів (обов’язкових платежів) керу- ються Порядком взаємодії територіальних органів Державної фіскальної служби України, місцевих фінансових органів та територіальних органів Державної казначейської служби України у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань, що затверджений наказом Міністерства фінансів України від 15.12.2015 №1146 (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31.12.2015 за №1679/28124) (далі – Порядок).

Відповідно до п.5 зазначеного Порядку повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань у випадках, передбачених законодавством, здійснюється виключно на підставі заяви платника податку (за винятком повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку на доходи фізичних осіб, які розраховуються органом ДФС на підставі поданої платником податків податкової декларації за звітний календарний рік шляхом проведення перерахунку за загальним річним оподатковуваним доходом платника податку), яка може бути подана до територіального органу ДФС за місцем адміністрування (обліку) помилково та/або надміру сплаченої суми протягом 1095 днів від дня її виникнення.

Відповідне питання – відповідь розміщене у підкатегорії 135.04 Бази знань, що знаходиться на сервісі «Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс» офіційного веб-порталу ДФС України за посиланнямhttp://zir.sfs.gov.uaу розділі: «ЗАПИТАННЯ-ВІДПОВІДІ З БАЗИ ЗНАНЬ».

Оподаткування доходу, отриманого фізичною особою – резидентом у вигляді вартості подарованого нерухомого майна

Оподаткування доходів фізичних осіб регулюється розділом ІV «Податок на доходи фізичних осіб» (статті 162 – 179) Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ), відповідно до пункту 162.1 статті 162 якого платниками податку на доходи фізичних осіб є, зокрема, фізична особа – резидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні.

Згідно з п.163.1 ст.163 ПКУ об’єктом оподаткування резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, до складу якого включається дохід у вигляді вартості успадкованого чи отриманого у дарунок майна у межах, що оподатковується згідно з розділом ІV ПКУ (п.п.164.2.10 п.164.2 ст.164 ПКУ).

Порядок оподаткування доходу, отриманого платником податку як дарунок (або в результаті укладення договору дарування) від фізичних осіб визначено пунктом 174.6 статті 174 ПКУ, згідно з яким кошти, майно, майнові чи немайнові права, вартість робіт, послуг, подаровані платнику податку, оподатковуються згідно з правилами, встановленими цим розділом для оподаткування спадщини.

Звертаємо увагу, що порядок оподаткування об’єктів спадщини регулюється пунктом 174.2 статті 174 ПКУ.

Отже, з урахуванням вищевикладеного, дохід, отриманий фізичною особою, як дарунок у вигляді нерухомого майна оподатковуються:

а) за ставкою 0%, якщо така особа є (п.п.174.2.1 п.174.2 ст.174 ПКУ):

- членом сім’ї першого ступеня споріднення, якими вважаються батьки, чоловік або дружина, діти, у тому числі усиновлені фізичної особи, яка отримала подарунок. Інші члени сім’ї фізичної особи вважаються такими, що мають другий ступінь споріднення (п.п.14.1.263 п.14.1 ст.14 ПКУ);

- інвалідом I групи або має статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування; дитиною-інвалідом;

б) за ставкою 5%, визначеною п.167.2 ст.167 ПКУ, якщо така особа не є членом сім’ї дарувальника першого ступеня споріднення (п.п.174.2.2 п.174.2 ст.174 ПКУ);

в) за ставкою 18%, визначеною у п.167.1 ст.167 ПКУ, якщо дарувальником є нерезидент (п.п.174.2.3 п.174.2 ст.174 ПКУ).

Крім того, відповідно до п.п.1.2 п.161підрозділу 10 розділу XX ПКУ об’єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені ст.163 ПКУ, зокрема, загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід.

Ставка військового збору становить 1,5% об’єкта оподаткування, визначеного п.п.1.2 п.161підрозділу 10 розділу XX ПКУ (п.п.1.3 п.161підрозділу 10 розділу XX ПКУ).

Таким чином, у разі отримання фізичною особою – резидентом доходу у вигляді вартості подарованого нерухомого майна, такий дохід є об’єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб за відповідною ставкою (0%, 5% або 18%) та військовим збором 1,5%.

Деякі питання справляння плати за землю

Використання землі в Україні є платним (стаття 206 ЗКУ).

Підпунктом 14.1.147 пункту 14.1 статті 14 ПКУ визначено, що плата за землю – це обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності;

Земельний податок – це обов’язковий платіж, що справляється з власників земельних ділянок та земельних часток (паїв), а також постійних землекористувачів (п.п.14.1.72 п.14.1 ст.14 ПКУ).

Статтею 81 ЗКУ встановлено, що громадяни України набувають права власності на земельні ділянки на підставі, зокрема, придбання за договором купівлі-продажу, ренти, дарування, міни, іншими цивільно-правовими угодами; безоплатної передачі із земель державної і комунальної власності; приватизації земельних ділянок, що були раніше надані їм у користування; прийняття спадщини; виділення в натурі (на місцевості) належної їм земельної частки (паю).

Згідно зі статтею 96 ЗКУ землекористувачі зобов’язані своєчасно сплачувати земельний податок або орендну плату тощо.

Статтею 120 ЗКУ передбачено, що у разі набуття права власності на жилий будинок, будівлю або споруду, що перебувають у власності, користуванні іншої особи, припиняється право власності, право користування земельною ділянкою, на якій розташовані ці об’єкти. До особи, яка набула право власності на жилий будинок, будівлю або споруду, розміщені на земельній ділянці, що перебуває у власності іншої особи, переходить право власності на земельну ділянку або її частину, на якій вони розміщені, без зміни її цільового призначення.

Згідно зі статтею 377 Цивільного кодексу України до особи, яка набула право власності на житловий будинок (крім багатоквартирного), будівлю або споруду, переходить право власності, право користування на земельну ділянку, на якій вони розміщені, без зміни її цільового призначення в обсязі та на умовах, встановлених для попереднього землевласника (землекористувача). Розмір та кадастровий номер земельної ділянки, право на яку переходить у зв’язку з переходом права власності на житловий будинок, будівлю або споруду, є істотними умовами договору, який передбачає набуття права власності на ці об’єкти (крім багатоквартирних будинків).

Підставою для нарахування земельного податку є дані Державного земельного кадастру (пункт 286.1 статті 286 ПКУ).

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території (пункт 286.6 статті 286 ПКУ).

Поряд з цим у пункті 287.8 статті 287 ПКУ встановлено, що власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

Ця частка визначається співвідношенням загальної площі приміщення до спільної площі усіх квартир і нежитлових будівель у будинку.

Безкоштовне харчування працівників на умовах «шведського столу» – об’єкт оподаткування ПДВ для підприємства

Державна фіскальна служба України у листі від 23.11.2016 №25307/6/99-99-13-02- 03-15 (далі – лист ДФС №25307) повідомила, що операції підприємства з безкоштовного харчування своїх працівників на умовах «шведського столу», для такого підприємства – платника ПДВ є об’єктом оподаткування ПДВ, при здійсненні якої ПДВ нараховується у загальновстановленому порядку.

Суми ПДВ, нараховані (сплачені) підприємством – платником податку у зв’язку з придбанням продуктів харчування для забезпечення безкоштовного харчування своїх працівників на умовах «шведського столу», включаються до складу податкового кредиту такого підприємства за умови наявності відповідного документального підтвердження (податкові накладні/розрахунки коригування до таких податкових накладних, зареєстровані в ЄРПН, митні декларації, інші документи, передбачені п.201.11 ст.201 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ)).

При цьому, якщо вартість зазначеного безкоштовного харчування включається до вартості товарів/послуг, операції з постачання яких є об’єктом оподаткування та пов’язані з отриманням доходів зазначеним підприємством, дані товари визнаються такими, що призначаються для використання/використані в господарській діяльності, і додаткового нарахування податкових зобов’язань за правилами, встановленими п.198.5 ст.198 ПКУ, не здійснюється.

У той же час, якщо вартість послуг з харчування не включається до вартості товарів/послуг, то дані товари/послуги визнаються такими, що постачаються безоплатно у межах господарської діяльності, а тому податкові зобов’язання нараховуються відповідно до п.185.1 ст.185 ПКУ, база оподаткування ПДВ визначається згідно з п.188.1 ст.188 ПКУ. Податкові зобов’язання відповідно до п.198.5 ст.198 Кодексу також не нараховуються.

Лист №25307 розміщено на офіційному веб-порталі ДФС за посиланням:http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-konsultatsii/konsultatsii-dlya-yuridichnih-osib/70457.html

Порядок сплати ПДФО та військового збору на дохід, отриманий фізособою у вигляді спадщини та/або подарунку, і звітування про його отримання

Відповідно до пункту 174.3 статті 174 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) особами, відповідальними за сплату (перерахування) податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) до бюджету, є спадкоємці, які отримали спадщину.

 Дохід у вигляді вартості успадкованого майна (кошти, майно, майнові чи немайнові права) у межах, що підлягає оподаткуванню, зазначається у річній податковій декларації про майновий стан і доходи (далі – Декларація) .

Не надають таку Декларацію спадкоємці – нерезиденти, які зобов’язані сплатити ПДФО до нотаріального оформлення об’єктів спадщини, та спадкоємці, які отримали у спадщину об’єкти, що оподатковуються за нульовою ставкою ПДФО, а також інші спадкоємці – нерезиденти, які сплатили податок до нотаріального оформлення об’єктів спадщини.

Нотаріус щокварталу подає до контролюючого органу за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса інформацію про видачу свідоцтв про право на спадщину та/або посвідчення договорів дарування у порядку, встановленому цим розділом для податкового розрахунку.

Нотаріус видає спадкоємцю – нерезиденту свідоцтво про право на спадщину за наявності документа про сплату таким спадкоємцем ПДФО з вартості об’єкта спадщини (п.174.4 ст.174 ПКУ).

У разі переходу права на отримання страхових виплат згідно із статтею 1229 Цивільного кодексу України податковим агентом є страхувальник – фінансова установа (п.174.5 ст.174 ПКУ).

Порядок оподаткування доходу, отриманого платником податку як дарунок (або в результаті укладення договору дарування) від фізичних осіб встановлено пунктом 174.6 статті 174 ПКУ, згідно з яким кошти, майно, майнові чи немайнові права, вартість робіт, послуг, подаровані платнику податку, оподатковуються згідно з правилами, встановленими цим розділом для оподаткування спадщини.

Звертаємо увагу, що порядок сплати (перерахування) ПДФО до бюджету встановлено п.168.4 ст.168 ПКУ, відповідно до підпункту 168.4.5 якого фізична особа, відповідальна згідно з вимогами розділу IV ПКУ за нарахування та утримання ПДФО, сплачує (перераховує) його до відповідного бюджету, зокрема, у разі нотаріального посвідчення договорів дарування (свідоцтв на спадщину) – за місцем нотаріального посвідчення таких договорів (одержання свідоцтв), в інших    випадках – за її податковою адресою.

Також у порядку, встановленому статтею 168 ПКУ, здійснюється нарахування, утримання та сплата (перерахування) військового збору до бюджету (п.п.1.4 п.161підрозділу 10 розділу XX ПКУ).

Отже, платник податку, який отримав дохід у вигляді вартості подарунку та/або спадщини, може сплатити ПДФО та військовий збір до нотаріального посвідчення договору дарування нерухомого майна за місцем нотаріального посвідчення такого договору.

У разі несплати ПДФО та військового збору до нотаріального посвідчення спадщини та/або договору дарування на об’єкти спадщини (дарунку), згідно із п.179.1 ст.179 ПКУ платник податку зобов’язаний подати Декларацію до контролюючого органу, де перебуває на обліку, до 1 травня року, що настає за звітним (п.49.18.4 п.49.18 ст.49 ПКУ), та самостійно до 1 серпня року, що настає за звітним, сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену у поданій нею Декларації (п.179.7 ст.179 ПКУ).

Отримати ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами можна в Центрах обслуговування платників

Роздрібна торгівля алкогольними напоями (крім столових вин) та тютюновими виробами може здійснюватися суб'єктами господарювання всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій.

Подати документи та отримати ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями (далі - ліцензія) та тютюновими виробами підприємці можуть вЦентрах обслуговування платниківза місцем проведення торгівельної діяльності.

У заяві має бути зазначено вид господарської діяльності, на провадження якого суб'єкт господарювання має намір одержати ліцензію.

Для отримання ліцензії на роздрібну торгівлю тютюновими виробами у заяві також зазначається адреса місця торгівлі.

У заяві на отримання ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями додатково зазначаються адреса місця торгівлі, перелік реєстраторів розрахункових операцій (книг обліку розрахункових операцій), які знаходяться у місці торгівлі, а також інформація про них: модель, модифікація, заводський номер, виробник, дата виготовлення; реєстраційні номери посвідчень реєстраторів розрахункових операцій (книг обліку розрахункових операцій), які знаходяться у місці торгівлі, та дата початку їх обліку в органах державної фіскальної служби.

Ліцензія або рішення про відмову в її видачі видається заявнику не пізніше 10 календарних днів з дня одержання документів. У рішенні про відмову у видачі ліцензії повинна бути вказана підстава для відмови.

Уточнення податкової звітності з ПДВ сільськогосподарськими товаровиробниками

У разі виправлення помилок у рядках поданої раніше декларації з податку на додану вартість (далі - ПДВ), до яких повинні додаватися додатки, до уточнюючого розрахунку повинні бути додані відповідні додатки, що містять інформацію щодо уточнених показників (пункт 3 розділу IVПорядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість).

В уточнюючому розрахунку та додатках до нього, зокрема, зазначається:

в рядку 02 "Звітний (податковий) період" - звітний (податковий) період, в якому подається уточнюючий розрахунок;

в рядку 03 "Звітний (податковий) період, що уточнюється" - період, за який виправляються виявлені помилки.

Отже, уточнюючий розрахунок належить до податкової звітності того звітного періоду, який зазначено у рядку 02 такого уточнюючого розрахунку, тобто того звітного періоду, в якому подається такий уточнюючий розрахунок.

Уточнюючий розрахунок може бути поданий шляхом надсилання уточнюючого розрахунку і сплати суми недоплати та штрафу у розмірі трьох відсотків від такої суми до подання такого уточнюючого розрахунку.

Таким чином, у разі виявлення у 2016 році помилок, допущених у податковій звітності з ПДВ за звітні (податкові) періоди до 01.01.2016, внаслідок виправлення яких за даними податкового обліку збільшується позитивне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту, застосовуються норми Податкового кодексу України (далі - ПКУ), чинні на дату виправлення таких помилок (дату подання уточнюючого розрахунку та відповідно збільшення позитивного значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту), тобто у 2016 році.

Позитивне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту, зазначене у такому уточнюючому розрахунку, підлягає у відповідних відсотках сплаті до бюджету та перерахуванню на спеціальний рахунок сільськогосподарського товаровиробника, при цьому такі відсотки визначаються відповідно до  норм пункту 209.2 статті 209 ПКУ, чинних на дату подання уточнюючого розрахунку.

Більш детально з роз’ясненням щодо порядку виправлення у 2016 році помилок, допущених сільськогосподарськими підприємствами - суб’єктами спеціального режиму оподаткування при формуванні податкового кредиту у податковій звітності з ПДВ за звітні (податкові) періоди до 01.01.2016 можна ознайомитися улисті Державної фіскальної служби України від 21.11.2016 № 37146/7/99-99-15-03-02-17 "Про уточнення податкової звітності з ПДВ сільськогосподарськими товаровиробниками".

Олександр Лепетюк: Приєднання України до країн, які імплементують стандарти протидії БЕПС, питання найближчого часу

Україна готує необхідні нормативно-правові зміни для приєднання до кампанії «Великої двадцятки» і ОЕСР щодо протидії БЕПС - розмиванню бази оподаткування та переміщенню точки прибутку в низькоподаткові юрисдикції. Про це розповів заступник начальника Офісу великих платників податків ДФС Олександр Лепетюк газеті «Бізнес».

«Впровадження стандартів протидії БЕПС безпосередньо передбачено положеннями про дотримання вимог належного управління в сфері оподаткування відповідно до ст.350 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Також оновлені принципи належного управління в сфері оподаткування в тлумаченні Єврокомісії безпосередньо містять вказівку на необхідність впровадження стандартів протидії БЕПС», – зазначив посадовець.

До того ж, за його словами, починаючи з квітня поточного року розглядаються можливості застосування захисних заходів до тих держав, які станом на липень 2017 року не будуть демонструвати належного прогресу в питаннях впровадження стандартів прозорості та автоматичного обміну інформацією.

Олександр Лепетюк, зокрема, розповів, що глобальна компанія протидії БЕПС ініційована силами "Великої двадцятки" і ОЕСР і станом на вересень 2016 року до неї приєдналися 85 держав. У рамках цієї кампанії в найближчому майбутньому планується кардинально змінити ситуацію і зменшити руйнівний вплив БЕПС за допомогою своєчасного, належного і широкого проведення певних заходів. Вони об'єднані в 15 напрямів - від аналізу податкових викликів у сфері електронної комерції до розробки багатостороннього інструменту (угоди) для забезпечення належного та своєчасного впровадження розроблених стандартів у практику.

Так, у рамках боротьби з БЕПС передбачається впровадження нового стандарту звітності з трансфертного ціноутворення, згідно з яким транснаціональні компанії, що відповідатимуть встановленим критеріям, подаватимуть до контролюючих органів звітність трьох типів.

Крім того, одним із заходів є "уточнення механізму застосування методів трансфертного ціноутворення, зокрема, методу розподілу прибутку в контексті глобальних ланцюжків створення вартості". На думку посадовця, фокусування уваги ОЕСР на цьому методі навряд чи відповідає інтересам платників податків, а  тому одним із інструментів мінімізації негативних наслідків запропонованих нововведень можуть стати договори про узгодження цін між платником податків і контролюючим органом.

Однією з переваг укладення таких договорів, вважає Олександр Лепетюк, можна вважати можливість обмеження профіскального підходу в тлумаченні контролюючими органами спірних питань.

«В умовах неминучої зміни правил ТЦО відповідно до стандартів протидії БЕПС договори про узгодження цін – це унікальна можливість для зменшення невизначеності, обмеження негативного впливу потенційних нововведень і запобігання виникненню спірних ситуацій у відносинах з контролюючим органом», – зазначив  Олександр Лепетюк. 

Роман Насіров: ДФС співпрацює з Урядом США для посилення контролю на кордоні України

Голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров зустрівся з представниками Уряду США та Програми з експортного контролю та безпеки кордонів Посольства США в Україні (EXBS).

Під час зустрічі сторони обговорили можливості подальшого впровадження проектів Уряду США в Україні та потреби ДФС у залученні технічної допомоги в рамках Програми EXBS.

Зокрема, мова йшла про реалізацію проекту «Надання технічної допомоги з метою посилення системи експортного контролю України та протидії розповсюдженню зброї масового знищення».

«На даний момент в рамках Програми з експортного контролю та безпеки кордонів в Україні (EXBS) Посольства США Державною фіскальною службою реалізується 7-й етап цього проекту. Його мета – посилення контролю та недопущення переміщення через митний кордон України незаконних товарів, які можуть мати відношення до зброї масового знищення. Завдяки допомозі та підтримці американської сторони здійснюється закупівля необхідного обладнання та проводяться навчальні заходи для наших співробітників», ­– зазначив Роман Насіров.

Загалом, у 2016 році здійснена наступна допомога в рамках Проекту:

- проведено заходи щодо вдосконалення нормативно-правових актів, які регламентують здійснення контролю за переміщенням через митний кордон України товарів військового призначення та подвійного використання;

- налагоджено обмін інформацією з питань державного експортного контролю між Держекспортконтролем та ДФС;

- проведено для працівників ДФС навчальні заходи з метою підтримки та покращення знань працівників митних органів;

- досягнуто згоди за підтримки Програми EXBS впровадження проекту ВМО щодо функціонування у ДФС системи націлювання/виявлення ризиків, пов’язаних з переміщенням вантажів (Cargo Targeting System of World Customs Organization – WCO CTS) та розпочато її практичну реалізацію.

Крім того, на початку 2016 року підписані Угоди про передачу майна, що надається ДФС в рамках Програми EXBS. Зазначене в Угодах комп’ютерне та офісне обладнання (ноутбуки, АРМ, монітори, сервери, принтери, ДБЖ, цифрові фото- та відеокамери тощо) передається в користування Київській міській митниці ДФС, Херсонській митниці ДФС, Одеській митниці ДФС, а також Департаменту спеціалізованої  підготовки та кінологічного забезпечення ДФС.  

Мирослав Продан: Наше завдання незмінне - створити комфортні умови для українського та норвезького бізнесу

Налагодження більш тісної співпраці між митними органами України та Королівства Норвегії – одне з основних питань, яке обговорювалось на зустрічі з делегацією митної служби Королівства Норвегія.

«На сьогодні завдання митних органів України та Королівства Норвегії залишається незмінним – створювати комфортні умови для українського та норвезького бізнесу. Митна вартість та визначення митної вартості неодноразово піднімалася в попередні роки норвезьким бізнесом, у першу чергу імпортерами риби та морепродуктів», - зазначив виконуючий обов’язки заступника Голови Державної фіскальної служби України Мирослав Продан.

 «Наразі ми маємо 94,8% товарів, ввезених з Норвегії, які оформлювались за 1 методом (ціною контракту), що на 4,4% більше порівняно з 2015 роком. Безумовно, цьому також сприяло і збільшення питомої ваги товарів, ввезених за прямим контрактом: у 2016 році – 72,8% в порівнянні з 55,8% у 2015 році. З початку 2016 року Державною фіскальною службою України видано 90 сертифікатів з перевезення товарів EUR.1. Ми вдячні норвезькій стороні за співпрацю у частині перевірки цих сертифікатів. Рівень нашої взаємодії у правоохоронній сфері дозволяє ефективно протидіяти здійсненню незаконних імпортно-експортних операцій», - додав Мирослав Продан.

Як результат, у Державній фіскальній службі України відсутні скарги від економічних операторів у частині, що стосуються митного оформлення та визначення і контролю митної вартості товарів, походженням з Норвегії. Мирослав Продан висловив впевненість у тому, що співпраця між митними органами України та Норвегії має значний потенціал.

Сергій Тупальський: Головний фактор забезпечення надходжень - створення сприятливих умов для бізнесу

Митниця ДФС щомісяця забезпечує перевиконання завдань з надходжень до бюджету. Про це в інтерв'ю виданню "Обозреватель" розповів виконуючий обов'язки голови Київської міської митниці ДФС Сергій Тупальський, підбиваючи підсумки перших 100 днів свого перебування на посаді.

За його словами, в серпні поточного року перевиконання індикативних показників з надходжень платежів склало 170 мільйонів гривень, у жовтні – 200 млн гривень.

«Для нашої митниці визначено одні з найбільших індикативів (найвищі має Енергетична) по надходженням, а це понад 3 мільярди щомісячно. Ми змогли забезпечити не лише виконання, а й перевиконання», - зазначив Сергій Тупальський.

Він підкреслив, що на Київській міській митниці зосереджені всі напрями діяльності – залізничні перевезення, авіасполучення, автотранспорт, здійснюється митне оформлення товарів подвійного та військового призначення, гуманітарної допомоги, міжнародних експрес та поштових відправлень.

Посадовець також звернув увагу, що виконання індикативів на тій чи іншій митниці залежить від багатьох складових, зокрема, зміни структури імпорту, сезонності, курсу валют. Крім того, ще одним з головних факторів, на його думку, є створення сприятливих умов для бізнесу, організація та забезпечення дотримання норм митного законодавства як з боку бізнесу, так і з боку співробітників митниці.

«Якщо будуть такі умови, то бізнес сам прийде в зону діяльності, сплатить встановлені податки, а митниця забезпечить виконання індикативів»,- наголосив Сергій Тупальський.

Корупція – це хвороба, яку вилікувати можна лише хірургічним шляхом, – Сергій Тупальський

Проблема корупції в українському суспільстві залишається більш ніж актуальною, незважаючи на низку вагомих законодавчих кроків, зроблених державою у боротьбі з цим ганебним явищем. Про це заявив виконуючий обов'язки голови Київської міської митниці ДФС Сергій Тупальський в інтерв'ю виданню "Обозреватель".

За його словами, корупція – це хвороба, що інфікувала не тільки митницю та Україну, а й увесь світ, і вилікувати її можна хірургічним шляхом.

«Боротьба з корупцією є однією з умов вступу України до ЄС. Звичайно, це стосується і нашої митниці, але ми спільно з усіма керівниками структурних підрозділів досить активно проводимо відповідну роботу щодо забезпечення дотримання антикорупційного законодавства», – розповів посадовець.

За його словами, найвищий прояв корупції – це вимагання хабара, а тому для запобігання цьому на митниці застосовуються жорсткі методи, які вже дають свої результати.

«За три місяці ми отримали лише чотири скарги. Це досить непоганий результат, виходячи з кількості митних оформлень та пропуску громадян. Всі скарги опрацьовано, їхнім авторам надано роз'яснення, а інформація щодо неправомірних дій посадовими особами не підтверджена», – зазначив Сергій Тупальський.

Посадовець також звернувся до суб’єктів ЗЕД, імпортерів та брокерів з проханням не провокувати та не давати хабарів митникам та пообіцяв зробити все, щоб працівники Київської міської митниці їх не вимагали.

«Бізнес я прошу допомогти зруйнувати корупцію простими речами, бо завдання державних органів – допомагати, а не заважати чи устромляти палки в колеса», – підкреслив Сергій Тупальський.

Роман Насіров: Податкова і митна системи України стають цивілізованішими, як і платники податків

Заходи з кардинального покращення роботи податківців і митників уже дають реальні плоди. Впровадження нових, у тому числі й електронних, сервісів спрощує роботу підприємцям та водночас дисциплінує їх, а ухилення від податків все більше сприймається суспільством як абсолютний негатив. Про це Голова ДФС Роман Насіров написав у своєму блозі в інтернет-виданні «Обозреватель».

За його словами, податкова і митна системи України стають цивілізованішими - як і ті, кого ДФС обслуговує. Достойні показники щодо перевиконання планів надходжень коштів до бюджетів усіх рівнів є результатом у тому числі й успішних кроків у напрямі детінізації бізнесу. Крім того, ефективність реформи ДФС та використання в її роботі найсучасніших європейських практик відзначили також й іноземні експерти. Підтвердженням цьому є те, що Україна очолила Генеральну асамблею внутрішньо-європейської організації податкових адміністрацій (ІОТА).

«Членство в ІОТА - це, перш за все, можливість обміну інформацією, а також - практичний досвід для підвищення професійного рівня працівників податкової служби, які обмінюватимуться досвідом з нашими партнерами, у тому числі й під час участі в різноманітних спільних заходах. Україна зробила вибір на користь європейської моделі розвитку, сповідування європейських цінностей та свобод, тому, вважаю, ми рухаємося у правильному фарватері», – зазначив Роман Насіров.

Основним своїм завданням на посаді президента ІОТА Роман Насіров вбачає подальшу координацію членів цієї організації, ефективне забезпечення співробітництва між податковими адміністраціями в європейському регіоні та підтримку їх розвитку.

Пріоритетними завданнями роботи цієї організації на наступний рік є: удосконалення контролю за дотриманням податкового законодавства та збиранням податків, зниження адміністративного навантаження та розвиток сервісів для платників.

«Звичайно, життя коригуватиме нашу роботу, а тому дуже важливо напрацювати спільну ефективну стратегію з обміну найновішими податковими ініціативами між колегами у нашій сфері», – наголосив Роман Насіров.

Очільник ДФС також відзначив, що фіскальна служба готова не лише використовувати досвід іноземних партнерів для  поліпшення власної податкової  системи, але й поділитися своїми напрацюваннями та досягненнями, наприклад, в удосконаленні сервісів. 

Оголошено конкурс на логотип та звукову заставку ІОТА

Державною фіскальної службою України оголошено конкурс на найкращий логотип та звукову заставку для проведення 21-го засідання Генеральної Асамблеї IOTA Intra-EuropeanOrganisationofTaxAdministrations (IOTA). Про це повідомив Голова ДФС Роман Насіров на своїй сторінці у Facebook.

«Наразі вже є декілька варіантів, але пошук продовжується. Всі бажаючі можуть долучитися до Конкурсу. Залишайте свої пропозиції у коментарях або надсилайте у повідомленнях на Фейсбук», – написав Роман Насіров.

Логотип 21-ї Генеральної Асамблеї ІОТА в Україні повинен містити офіційну символіку ІОТА, національну символіку (символи
м. Києва) з використанням кольорів національного прапору України, рік та місце проведення.

Використовуватиметься він в оформленні документації, виданні інформаційної, поліграфічної та канцелярської продукції (афіші, буклети, програми, банери тощо).

Музичні композиції мають бути розроблені в національному стилі, мати 3-4 такти та спонукання до дії.

Растрове (у форматі jpeg) і векторне (у форматах eps, ai, cdr) зображення логотипа, а також музична композиція повинні надаватися в електронному вигляді разом з пояснювальною запискою (до однієї сторінки) – описом логотипу та/або музичної композиції.

Триватиме конкурс до 10 січня 2017 року.

Нагадаємо, 21-ше засідання ІОТА відбудеться влітку наступного року, в якому візьмуть участь представники 46 податкових відомств світу. Засідання вперше пройде під головуванням України – на 20-му засіданні Генеральної Асамблеї Організації Романа  Насірова було обрано на посаду Президента ІОТА.

Роман Насіров: Підняття рівня мінімальної заробітної плати – крок до детінізації економіки

Необхідно підвищити рівень заробітних плат, адже від цього значною мірою залежать доходи держави. На цьому наголосив Голова ДФС Роман Насіров у інтерв’ю виданню«Деловая столица».

Він зазначив, що протягом року Державна фіскальна служба робить акцент на тому, щоб в Україні більше коштів збиралося з податку на прибуток та податку на доходи фізичних осіб (ПДФО). Зі збільшенням зарплат збільшиться абсолютна сума надходжень до державного бюджету.

«На початку року ДФСУ пропонувала підняти мінімальну зарплату до 5000 грн. І це дійсно крок до детінізації. Бізнесменам зробили крок назустріч – знизили ЄСВ. Але ми вважаємо, що не весь бізнес став виплачувати білу зарплату, тому боремося з такими маніпуляціями. І за рахунок підвищення мінімалки ДФСУ хоче змусити бізнес платити білі зарплати», - повідомив Роман Насіров.

Очільник ДФС також наголосив на тому, що  необхідно й надалі підвищувати рівень мінімальної заробітної плати.  

«Підприємець буде платити білу зарплату. Ми знаємо, що частина людей вважає за краще отримувати частину зарплати кешем, щоб отримувати субсидію. А значить, це шлях до детінізації. Якщо підприємству не потрібно буде знаходити джерело кеша для доплати зарплат, то йому і немає потреби провертати грошові афери, щоб витягнути кеш. Тобто це теж ще один крок до детінізації української економіки», – підкреслив Голова ДФС.

Він також зазначив, що вже на початку 2017 року необхідно затвердити мінімальну зарплату на рівні 5000 грн, а до кінця року - 7500 грн

«З державним бюджетом все гаразд, він наповнюється: бізнес щоквартально декларує все більше прибутку. У місцевих бюджетах теж коштів достатньо. А в наступному році їх буде ще більше. До того ж, за рахунок цих грошей можна легко забезпечити мінімальну зарплату - для початку в 3200 грн. Ми сподіваємося і впевнені, що парламент підтримає цю ідею», - наголосив Роман Насіров.

ДФС: Майже 16 тис. автомобілів перебувають в Україні з порушенням терміну транзиту

Значно збільшилась кількість автомобілів, які перебувають на території України з порушенням терміну транзиту. Про це повідомив заступник директора Департаменту організації митного контролю ДФС Євген Сафонов в ефірі «5 каналу».

Він зазначив, що ДФС фіксує кожний автомобіль, який перебуває у будь-якому митному режимі на території України: тимчасове ввезення або режим транзиту.

«Все фіксується нашим програмно-інформаційним комплексом, і ми знаємо, скільки машин перебувають під митним контролем, скільки автівок порушили терміни тимчасового ввезення і транзиту. Так, наприкінці вересня 11 тис. автівок перебували на території України з порушенням терміну транзиту – на даний час їх кількість збільшилась до 15 752 автівок», - підкреслив Євген Сафонов.

За його словами, наразі розробляється механізм боротьби з цим негативним явищем. Окрім практичних заходів співпраці з територіальними органами поліції, ДФС підготувала пропозиції щодо внесення змін до законодавства України.  Адже переважна більшість машин, які знаходяться в режимі транзиту, фактично знаходяться в режимі тимчасового ввезення.

"Ми пропонуємо: якщо громадянин України хоче тимчасово ввезти на територію України транспортний засіб з іноземною реєстрацією: по-перше, цей транспортний засіб має бути на обліку в іноземній державі. По-друге, громадянин України повинен мати технічний паспорт автомобіля, на якому в’їжджає в Україну.  Ми також запропонували, щоб громадянин України заповнював митну декларацію і декларував свій автомобіль у режимі тимчасового ввезення. При цьому йде щомісячна сплата грошових коштів у державний бюджет України – відсоток від суми митних платежів", - пояснив Євген Сафонов.

Він також підкреслив, що ДФС працює над тим,  щоб громадянам було вигідно сплатити відсоток за тимчасове ввезення свого транспортного засобу, але не порушуючи термінів і транзиту, і тимчасового ввезення. При цьому в пропозиціях змін до законодавства передбачена більш сувора відповідальність за порушення термінів.

Роман Насіров: Спрощену систему потрібно зробити привабливою для чесного малого бізнесу

Спрощена система оподаткування має функціонувати в іншій формі. Про це заявив Голова ДФС Роман Насіров в інтерв’ю виданню «Деловая столица».

За його словами, зараз спрощенка – це мутована система, яка вже не відповідає своїм початковим цілям і задачам.

«Спрощенка, в моєму розумінні, це форма адміністрування і оподаткування малого бізнесу (навіть не середнього). Вона повинна стосуватися корпоративних податків і оподаткування малого бізнесу - простота у веденні, фіксована або низька процентна ставка», – зазначив Роман Насіров.

Як розповів очільник ДФС, сьогодні бізнесу вигідно йти в спрощену систему оподаткування, тому її треба модифікувати і робити привабливою для малого бізнесу (але чесного), не допускаючи дроблення великого і середнього в невеликий для використання спрощеної системи оподаткування.

«Спрощенка - це офшорна зона всередині країни. ДФСУ навіть знає вже деяких іноземців, у тому числі з європейських держав і пострадянських країн, які приїжджають в Україну легалізуватися, використовуючи спрощену систему (в рамках міждержавних угод щодо усунення подвійного оподаткування)», – підкреслив Роман Насіров.

На думку Голови ДФС, змін потребує і система оподаткування доходів фізичних осіб. Так, зокрема, варто провести реформу Пенсійного фонду, яка тісно пов’язана з податковою реформою.

«Коли працездатне населення стане отримувати білу зарплату, а роботодавці будуть відраховувати ЄСВ і ПДФО - цих грошей має вистачити на покриття дефіциту Пенсійного фонду. А в перспективі можливо і підвищення пенсій», – сказав Роман Насіров.

До того ж, якщо зростатиме заробітна плата, половина її у вигляді податку на доходи фізичних осіб надійде до місцевих бюджетів, а це для них – значний ресурс. Так, наприклад, якщо півтора роки тому місцеві бюджети отримували 5-6 млрд грн в місяць, то в серпні поточного року - 15 млрд грн (при стандартних витратах 8 млрд грн).

У ДФС відбувся тренінг за участі Консультативної місії ЄС з питань управління людськими ресурсами

За підтримки Консультативної місії Європейського союзу «Консультація заради довіри» Департаментом кадрової політики та роботи з персоналом ДФС було проведено навчальний тренінг з питань підбору, оцінки персоналу, управління людськими ресурсами для співробітників кадрових підрозділів центрального апарату, територіальних органів ДФС м. Києва та Київської області. Також у заході взяли участь представники Міністерства фінансів України.

Як відзначила директор Департаменту кадрової політики та роботи з персоналом Тетяна Пажитнова, такі тренінги корисні для фахівців служби, адже дозволяють набути нові знання і уміння та застосовувати їх на практиці.

Під час тренінгу слухачі ознайомилися з типами інтерв’ю, етапами процесу відбору та оцінки персоналу, особливостями структурованого та неструктурованого інтерв’ю тощо.

Так, зокрема, серед основних інструментів процесу відбору та оцінки персоналу окрему увагу було приділено асесмент-центрам. Були розглянуті переваги та недоліки використання даного інструменту.

У процесі навчального тренінгу також відбувся “мозковий штурм”, під час якого слухачі визначили, якими компетенціями мають бути наділені керівники.

Особливу увагу викликало питання перевірки на благонадійність. Так, були розглянуті приклади тестових питань та завдань, за допомогою яких можна виявити благонадійність та чесність персоналу.

Митники ДФС вивчали шляхи попередження незаконного імпорту озоноруйнівних речовин

За підтримки Програми Розвитку Організації Об’єднаних Націй в Україні (ПРООН в Україні) в Спеціалізованій лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС відбувся семінар - навчання «Монреальський протокол та попередження незаконного імпорту озоноруйнівних речовин, навчання з використання професійного обладнання з виявлення озоноруйнівних речовин».

Представник проекту ПРООН в Україні Андрій Тараба наголосив, що з моменту приєднання  до Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар, Україна взяла на себе зобов’язання з виконання заборон та обмежень щодо озоноруйнівних речовин при експортно-імпортних операціях.

«Проведення цього семінару – навчання у рамках розпочатої співпраці ДФС з ПРООН в Україні забезпечить якісну підготовку представників спеціалізованих та митних органів ДФС щодо роботи з обладнанням – портативними газоаналізаторами Neutronics Ultima ID Pro, що використовуються для виявлення озоноруйнівних речовин», - зазначила керівник Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС Юлія Шадевська.

 Нагадаємо, Державна фіскальна служба України відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння між ДФС та Програмою Розвитку Організації Об’єднаних Націй в Україні в рамках проекту «Початкова реалізація прискореного вилучення з обігу ГХФВ (озоноруйнівних речовин) у регіоні країн з перехідною економікою» отримала 35 газоаналізаторів.

Змінено Порядок оформлення та подання скарг платниками та їх розгляду контролюючими органами

За участі ДФС Міністерством фінансів України внесено зміни до Порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами, які набули чинності з 25 листопада 2016 року. Про це повідомив директор Департаменту адміністративного оскарження та судового супроводження ДФС Дмитро Донець.

«Процедура адміністративного оскарження рішень контролюючих органів є важливим чинником, який впливає на відносини між платником податків та контролюючим органом. Саме тому побудова ефективної, справедливої та дієздатної процедури адміністративного оскарження здатна значно покращити ці відносини», – розповів посадовець.

За його словами, внесені зміни дають можливість надати процесу перевірки матеріалів скарги статусу закритого або відкритого, зокрема, із залученням ЗМІ, уповноважених представників платника податків, у т.ч. адвокатів. Також регламентується участь представників Міністерства фінансів України, Державної регуляторної служби, Ради бізнес-омбудсмена в розгляді матеріалів скарг.

«Зазначені нововведення забезпечать максимальну прозорість процедури адміністративного оскарження та захист законних прав та інтересів платників податків. Крім того, вони сприятимуть перетворенню процедури адміністративного оскарження на ефективний механізм досудового врегулювання спорів між платником податків та контролюючим органом», – зазначив Дмитро Донець.

Нагадаємо, що Порядок оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами було затверджено наказом Міністерства фінансів України від 21 жовтня 2015 року № 916, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23 грудня 2015 року за № 1617/28062. Зміни внесено наказом від 28.09.2016 №849, який набрав чинності – 25.11.2016.

Податківці разом з представниками бізнесу та науковцями обговорили питання зростання мінімальної заробітної плати

Фахівці ГУ ДФС у Харківській області взяли участь у засіданні «круглого столу» Харківської обласної профспілки працівників і підприємців торгівлі, громадського харчування та послуг і об’єднання підприємств торгівлі та громадського харчування Харківської області «Торгова єдність». Разом з науковцями та представниками бізнесу обговорили зміни в оподаткуванні у зв’язку із збільшенням мінімальної заробітної плати.

Фіскальну службу представляв В’ячеслав Даценко – начальник відділу адміністрування єдиного внеску ГУДФС у Харківській області. Податківець  повідомив, які зміни в оподаткуванні чекають представників бізнесу, зокрема при обрахуванні єдиного податку, податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки, транспортного податку тощо. Також він розповів про роботу яку проводиться по детінізації заробітної плати.

В  засіданні брав участь Юрій Іванов - доктор економічних наук, професор Науково-дослідного центру Індустріальних проблем розвитку НАН України. Аналізуючи наслідки підвищення розміру мінімальної заробітної плати, науковець повідомив про очікувані позитивні зміни: зростання доходів населення, активізацію купівельної спроможності та стимулювання попиту, що сприяє росту економіки, збільшенню надходжень податку з доходів фізичних осіб та єдиного внеску, зменшенню дефіциту Пенсійного фонду.

Всі присутні, представники бізнесу, науковці, податківці висловили спільну думку щодо необхідності тісної співпраці задля досягнення максимального позитивного ефекту від  підвищення  розміру мінімальної заробітної  плати та мінімізації його негативних наслідків.

Перший заступник начальника фіскальної служби регіону Андрій Бєжанов відповів на запитання читачів «Вечірнього Харкова»

Під час інтерв’ю посадовець розповів про заходи, які вживають підрозділи податкової міліції ГУ ДФС у Харківській області щодо протидії виготовленню та реалізації фальсифікованого алкоголю та тютюнових виробів.

Полковник податкової міліції проінформував про перевірки торгових об’єктів, які незаконно реалізовували вказані товари, і про санкції, які передбачені за торгівлю контрафактним алкоголем, і про збитки, що несе бюджет внаслідок протиправної діяльності громадян. Розповів Андрій Бєжанов також і про хід розслідування резонансної справи масовогоотруєння нелегальним алкоголем, виробництво якого було налагоджено в регіоні.

Повна версія інтерв’ю з Андрієм Бєжановим транслюватиметься на харківському телеканалі «Р1» 5 грудня 2016 року. З печатною версію можна ознайомитися в газеті «Вечірній Харків», яка вийде 6 грудня.

Харківщина: Протягом 11 місяців до бюджетів всіх рівнів надійшло 26,5 млрд. грн. податків та зборів

Це на8,8млрд. грн.більше ніж за відповідний період минулого року. Темп росту збору платежів до аналогічного періоду склав  149,8 %.

В той же час, у листопаді до бюджетів усіх рівнів зібрано3,1млрд. грн.платежів, що на465,0 млн. грн.більше ніж за відповідний період минулого року. Темп росту збору платежів до відповідного періоду минулого року склав  117,7 %.

При цьому, до Державного бюджету за січень-листопад надійшло  18,5 млрд.грн., що на 6,2 млрд. грн. або в 1,5 рази більше ніж за відповідний  період минулого року. За листопад до Державного бюджету зібрано 2,2 млрд.грн., що на 194,1 млн.грн. більше ніж за листопад минулого року.

Вагомим внеском в загальній сумі надходжень є податок на додану вартість. За одиннадцять місяців ц.року надійшло 2,9 млрд.грн. ПДВ. Планові показники ДФС України виконані на 100,6 %. В тому числі у листопаді цього року  надійшло 368,7 млн.грн., виконання - 107,8 %.

Значну увагу в фіскальній службі області приділяють наповненню місцевих бюджетів, кошти з яких направляються на розвиток міста і області, виконання соціально-економічних програм тощо.

Так, до місцевого бюджету з протягом 11 місяців 2016 року надійшло8,0млрд. грн., що на  49,4%або на2,6млрд. грн.більше минулорічного показника. Виконання планових показників склало 118,2%, додатково отримано1,2 млрд. грн.

При цьому, за листопад 2016 року до місцевого бюджету надійшло 845,3 млн. грн., що на 270,9 млн.грн. більше ніж у листопаді 2015 року. Виконання -  109,8%, додаткові надходження - 75,2 млн. гривень.

В Головному управлінні ДФС у  Харківській області відзначають, що одним з чинників таких результатів,  є свідома громадська позиція харків’ян,  які вчасно та у належному обсязі сплачують податки та відповідно наповнюють бюджет. У свою чергу фіскальна служба надає платникам повний комплекс сервісних послуг та забезпечує усі умови для їх якісного, зручного та оперативного обслуговування.  

В Університеті державної фіскальної служби України відбудеться Ярмарок вакансій

Університет державної фіскальної служби України інформує, що 14 грудня 2016 року об 11 годинів приміщенні атріуму Університету (Центр інформаційних технологій, вул. Університетська, 31 м. Ірпінь) відбудеться Ярмарок вакансійвипускників навчального закладу. На заході будуть присутні випускники та студенти навчально-наукових інститутів: права; економіки, оподаткування та митної справи; фінансів, банківської справи; обліку, аналізу та аудиту; інформаційних технологій та менеджменту.

Метою проведення Ярмарку є налаштування безпосереднього контакту працедавців та студентів для конкурсного відбору фахівців та отримання резюме претендентів на майбутнє працевлаштування.

Для роботи на Ярмарку Університет ДФС України надає безкоштовне обладнане робоче місце, де можна розмістити власні виставкові стенди.

Під час Ярмарку вакансій представники компаній та організацій матимуть можливість:

• надати студентам Університету інформацію про стажування і вакансії постійної та тимчасової роботи;

• отримати резюме студентів та запросити потенційних кандидатів для проходження кваліфікаційної співбесіди;

• провести презентацію компанії, тематичний семінар або майстер-клас;

• розмістити інформацію про компанію та асортимент послуг на виставкових стендах та поширити друковані інформаційні матеріали серед студентів – учасників Ярмарки вакансій.

Запрошуємо до участі.

Просимо повідомити про свою присутність на  даному заході до 5 грудня 2016 року.

Контактна особа: Ніколенко Олена Анатоліївна

Оргкомітет: відділ профорієнтаційної роботи, практики та сприяння працевлаштуванню

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Контактний телефон: (04597) 56-595

Через кордон намагались провести пігулки для схуднення орієнтовною вартістю 200 тис.гривень

В результаті проведення спільної операції співробітниками Харківської митниці ДФС, УВБ ГУ ДФС у Харківській області та прикордонниками в пункті пропуску «Гоптівка» була виявлена партія пігулок для схуднення.

31-річний громадянин України, який прямував з Росії до України на особистому авто, під час проходження митного контролю заявив про відсутність предметів, які заборонені, обмежені до переміщення через митний кордон України або підлягають обов’язковому декларуванню.

Але при більш детальному огляді в багажному відділенні авто було виявлено велику кількість пігулок для схуднення, орієнтовна вартість яких 200 тисяч гривень. Остаточну кількість та вартість вилучених предметів правопорушення буде встановлено додатково.

 За даним фактом був складений протокол про порушення митних правил за частиною 1 статті 483 Митного кодексу України.

Податкова міліція Харківщини проти порушників закону

Напередодні працівники слідчо-оперативних підрозділів Головного управління ДФС у Харківській області в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст. 212 та ч.1 ст.172 Кримінального кодексу України, провели обшуки на підприємстві, яке протягом 2015-2016 років, шляхом приховування фонду заробітної плати, ухилилося від сплати податку з доходів фізичних осіб на загальну суму у 748,8 тис. грн.

В ході слідства встановлено, що зазначене підприємство, яке спеціалізується на виготовленні жіночого одягу, грубо порушує законодавство про працю та ігнорує вимоги податкового законодавства. Так, встановлено, що керівники компанії використовують працю офіційно неоформлених робітників, заробітна плата яких складає понад 5 тис. грн. Однак, бізнесмени, ухиляючись з метою наживи від сплати податків, не турбуються ані про їх соціальну захищеність, ані про забезпечення їх достойної пенсії у майбутньому.

В ході обшуків, які було проведено на виробничих та офісних потужностях швейного цеху, працівники податкової міліції спільно з фахівцями управління податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДФС у Харківській області  та співробітниками ГУ Держпраці області, виявили та вилучили жіночійодяг, виготовлений на підприємстві, чорнові записи й документацію та грошові кошти на загальну суму у 102, 3 тис. доларів США.

З метою вирішення питання про накладення арешту на вилучені товарно-матеріальні цінності та їх подальше використання в якості речових доказів, слідчим управлінням ГУ ДФС у Харківській області до суду було направлено наявні матеріали досудового розслідування, які підтверджують факт противоправної діяльності керівників швейного цеху.

Однак, 30 листопада 2016 року, незважаючи на зібрані докази, слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Божко В.В. відмовив у задоволенні клопотання, при цьому не встановивши ані джерел походження вилучених грошових коштів, ані зважаючи на факт соціальної незахищеності понад 35 робітників підприємства.

Вказане рішення є необґрунтованим та немотивованим, у зв’язку з чим, 2 грудня 2016 року прокуратурою Харківської області підготовлено апеляційну скаргу на вказану ухвалу суду.

Наразі, слідство за даним фактом триває.

Надходження до Місцевих бюджетів Харківщини збільшились майже на 50 відсотків

Про це повідомили в Головному управлінні фіскальної служби області.  Так, до місцевих бюджетів протягом січня-листопада 2016 року надійшло 8,0 млрд. грн. податків та зборів, що на  49,4 % або на 2,6 млрд. грн. більше минулорічного показника.

Розуміючи важливість зазначеного питання, у фіскальному відомстві області  з особливою відповідальністю ставляться до збору платежів в місцеві бюджети. З такою ж відповідальністю та розумінням до сплати належних податків та зборів, ставляться і мешканці Харківщини.

Адже це передусім розвинена інфраструктура, відремонтовані дороги, виконання соціально-економічних програм, заробітна платня лікарям, вчителям та багато інших корисних речей, без яких неможливе існування нормально функціонуючого регіону.  

Проінформували в ГУ ДФС у Харківській області і щодо податків, які наповнюють місцеві бюджети.

Це, зокрема, податок на доходи фізичних осіб, який є основним джерелом надходжень. За одинадцять місяців поточного року фактично надійшло близько 4,3 млрд. грн. Єдиного податку надійшло 1,4 млрд.грн., земельного податку та орендної плати – майже  1,2 млрд.грн,   акцизного податку з реалізації у роздрібній мережі підакцизних товарів – 646,7 млн.грн.

 

Новини Ізюмської ОДПІ станом на 23 листопада 2016 року

Оприлюднено у Інформація для ознайомлення

Роман Насіров: Громадяни можуть використовувати можливості Електронного кабінету для декларування своїх доходів

Нові можливості оновленого Електронного кабінету платника податків дозволяють користувачам-громадянам подати в електронному вигляді декларацію про майновий стан і доходи. Про це повідомив Голова ДФС Роман Насіров.

«Електронний кабінет надає послуги не лише платникам податків і зборів, але й фізичним особам-громадянам. Завдяки новим функціям декларанти можуть без зайвих зусиль прозвітувати про свої отримані доходи під час деклараційної кампанії. Більше того, у своєму особистому кабінеті вони можуть отримати інформацію про суми нарахованих доходів та утриманих податків, необхідних для заповнення декларації», – розповів Роман Насіров.

За його словами, Електронний кабінет має дві частини – відкриту та приватну. У відкритій платники можуть ознайомитися із загальнодоступною інформацією щодо оподаткування, а у приватній, після проходження ідентифікації, скористатися особистим кабінетом, в якому отримати усю необхідну інформацію про себе як платника податків.

Крім того, платники – користувачі Електронного кабінету мають можливість в он-лайн режимі отримати інформацію з 10 реєстрів, зокрема, Реєстру платників податку на додану вартість, Реєстру платників єдиного податку, Реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами тощо.

Нагадаємо, скористатися Електронним кабінетом платника податків можна на веб-порталі ДФС в меню електронних сервісів. Працювати з ним можна як за допомогою персонального комп’ютера, так і за допомогою старт-пристроїв, підключених до мережі Інтернет.

З 1 січня вводиться нова форма декларації про майновий стан і доходи

Наказом Міністерства фінансів України від 15 вересня 2016 року №821 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року №859» внесено зміни до форми декларації про майновий стан і доходи. Так, зокрема, передбачено зменшення обсягу декларації (зменшення кількості додатків з чотирьох до двох) та зміна порядку розрахунку податкових зобов’язань фізичних осіб-підприємців.

Наказ набуває чинності 31 грудня 2016 року.

Звертаємо увагу, що нова форма декларації про майновий стан і доходи вводиться в дію з 1 січня 2017 року.   

Власна продукція, звичайна ціна та база для ПДВ – роз’яснює ДФС

ДФСУ у листі від 19.10.2016р. №22624/6/99-99-15-03-02-15 надала роз’яснення щодо порядку визначення бази оподаткування ПДВ операцій з постачання самостійно виготовлених товарів/послуг як до 01.01.2016 року, так і після 01.01.2016 року.

Зокрема, згідно з нормами Податкового кодексу України, у 2016 році база оподаткування ПДВ операцій з постачання самостійно виготовлених товарів/послуг не може бути нижче звичайних цін, що відповідають ринковим. Звичайною ціною для здійснення розрахунку бази оподаткування ПДВ операцій з постачання самостійно виготовлених товарів/послуг є ціна, визначена зацікавленими сторонами у цивільно-правовому договорі, яка у свою чергу повинна відповідати ринковій ціні (ціні, що склалася на ринку товарів/послуг).

Мито, його види та ставки

Мито - це загальнодержавний податок, встановлений Податковим кодексом України та Митним кодексом, який нараховується та сплачується відповідно до Митного кодексу, законів України та міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

В Україні застосовуються такі види мита:

- ввізне мито - на товари, що ввозяться на митну територію України.

- вивізне мито - на українські товари, що вивозяться з України.

- сезонне мито – на окремі товари на строк не менше 60 та не більше 120 послідовних календарних днів з дня встановлення.

- особливі види мита: спеціальне, антидемпінгове, компенсаційне та додатковий імпортний збір - з метою захисту економічних інтересів України та українських товаровиробників та  незалежно від інших видів мита.

Мито обраховується:

-  у відсотках до митної вартості товарів (адвалорна ставка),  

- у грошовому розмірі на кількість товарів у встановлених законом одиницях виміру (специфічна ставка);

- одночасно у відсотках до митної вартості товарів та у відсотках до митної вартості товарів (комбінована ставка).

Об'єктами оподаткування митом є:

- товари, митна вартість яких перевищує еквівалент 150 євро, що ввозяться на митну територію України або вивозяться за межі митної території України підприємствами;

- товари, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України в обсягах, які підлягають оподаткуванню митними платежами відповідно до розділу XII Митного кодексу, а також розділів V та VI Податкового кодексу України;

- товари, транспортні засоби комерційного призначення, що зберігаються на складах органів доходів і зборів, за якими власник або уповноважена ним особа не звернулися до закінчення встановлених строків зберігання та реалізуються відповідно до статті 243 Митного кодексу.

В залежності від обраного митного режиму законодавством установлено звільнення, умовне повне або часткове звільнення від оподаткування митом,  а от звільняти окремих юридичних та фізичних осіб від сплати мита і переносити для них строки його сплати  забороняється.

Кошти спецрахунку лише за призначенням

ДФС України нагадує платникам ПДВ - сільськогосподарським підприємствам, які користуються спецрежимом оподаткування згідно з статтею 209 Податкового кодексу України ( далі – ПКУ), щодо необхідності дотримання ними законодавчих вимог щодо цільового використання коштів, які акумульовані на спеціальних рахунках, а саме: придбані за рахунок вказаних коштів активи використовуватимуться виключно у виробництві сільськогосподарських товарів чи послуг.

Фактори, пов’язані з  виробництвом власної сільгосппродукції чітко регламентовані  у підпункті 209.15.1 статті 209 ПКУ. Це:

а) товари/послуги, які придбаваються сільськогосподарським підприємством для їх використання у виробництві сільськогосподарської продукції, а також основні фонди, які придбаваються (споруджуються) з метою їх використання у виробництві сільськогосподарської продукції.

б) послуги, супутні постачанню сільськогосподарського товару, який вирощується, відгодовується, виловлюється або збирається (заготовлюється) безпосередньо платником податку:

сіяння та саджання рослин, збирання врожаю, його брикетування чи складування, проведення інших польових робіт, включаючи внесення добрив та засобів захисту рослин;

пакування та підготовка до продажу, у тому числі сушіння, очищення, розмелювання, дезінфекція та силосування сільськогосподарської продукції (01.41.0 КВЕД);

зберігання сільськогосподарської продукції;

вирощування, розведення, відгодівля та забій свійських сільськогосподарських тварин, застосування засобів захисту тварин, проведення протиепізоотичних заходів;

отримання послуг з використання сільськогосподарської техніки, крім отримання її у фінансову оренду (лізинг);

отримання послуг, супутніх веденню сільськогосподарської діяльності, а саме з питань оподаткування, бухгалтерської звітності та обліку, організації внутрішнього виробничого управління (74.14.0 КВЕД);

знищення бур'яну та шкідливих комах, оброблення посівів і сільськогосподарських площ засобами захисту рослин, а також використання засобів захисту тварин;

експлуатація меліоративних зрошувальних та осушувальних систем для посівних площ і сільськогосподарських угідь;

розділ м'яса для товарної кондиції.

У випадку надмірного або помилкового перерахування коштів на спеціальний рахунок, зазначені кошти поверненню платнику податку не підлягають, а враховуються таким платником в рахунок майбутніх перерахувань на спеціальний рахунок та можуть бути використані ним для інших виробничих цілей, пов'язаних з виробництвом сільськогосподарської продукції.

У разі нецільового використання суми податку на додану вартість сільськогосподарське підприємство несе відповідальність відповідно до п. 30.8 ст. 30 ПКУ, яким визначено, що податкові пільги, використані не за призначенням чи несвоєчасно повернуті, повертаються до відповідного бюджету з нарахуванням пені в розмірі 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року №11 "Про затвердження Порядку акумулювання сільськогосподарськими підприємствами сум податку на додану вартість на спеціальних рахунках, відкритих у банках та/або органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів", сума ПДВ, що акумулюється на спеціальному рахунку, не підлягає вилученню до державного бюджету, використовується сільськогосподарським підприємством у виробництві сільськогосподарських товарів чи послуг, а починаючи з 1 січня 2017 року перераховується на поточний рахунок сільськогосподарського підприємства.

У Звіті по єдиному внеску відбулися зміни

з 18 жовтня 2016 року у зв’язку із публікацією в «Офіційному віснику України» набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 07.09.2016 р. № 813 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України"(далі - наказ N 813), яким внесено зміни до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 р. №435, які полягають у тому, що у графі 8 додатку 4 Переліку таблиць звіту, у рядку 4 розділу I таблиці 2 та у назві таблиці 8 слова "престарілим, який", "досяг" замінено словами "особою похилого віку, яка", "досягла".

Відповідно, звітність зі змінами, внесеними наказом №813, подаватиметься платниками єдиного внеску починаючи з 01.12.2016 р.

Тимчасове ввезення автівок: умови, документування та податки

Одним з видів митного режиму є тимчасове ввезення, відповідно до якого транспортні засоби комерційного призначення ввозяться для конкретних цілей на митну територію України з умовним повним або частковим звільненням від оподаткування митними платежами та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності і підлягають реекспорту до завершення встановленого строку без будь-яких змін, за винятком звичайного зносу в результаті їх використання, що визначено статтею 103 МКУ.

Строк, на який тимчасово ввозяться товари, встановлюється митницею у кожному конкретному випадку, він може бути продовжений за наявності певних обставин, але існує загальне обмеження - він не може перевищувати трьох років з дати поміщення товарів у митний режим тимчасового ввезення.

Для поміщення товарів у митний режим тимчасового ввезення особа, відповідальна за дотримання митного режиму, повинна надати митниці:

- документи на транспортні засоби, що підтверджують мету їх тимчасового ввезення;

- зобов'язання про реекспорт (тобто, вивезення за межі кордонів України) транспортних засобів, в установлені митницею строки;

- дозвіл відповідного компетентного органу на тимчасове ввезення товарів, якщо отримання такого дозволу передбачено законодавством.

До операцій із ввезення автівок на митну територію України у митному режимі тимчасового ввезення застосовується особливий порядок оподаткування, який полягає в умовному повному або частковому звільненню від оподаткування ПДВ, акцизним податком та  ввізним митом.

У митний режим тимчасового ввезення з умовним повним звільненням від оподаткування поміщуються виключно транспортні засоби комерційного призначення, що використовуватимуться лише для переміщення товарів або пасажирів через митний кордон України та не використовуватимуться для внутрішніх перевезень на митній території України. Крім того, повне умовне звільнення від оподаткування застосовується до автомобілів, які зазначені у Додатках B.1 - B.9, C, D до Конвенції про тимчасове ввезення (м. Стамбул, 1990 рік), на умовах, визначених цими Додатками. Статтею 5 Додатку C до Конвенції встановлено, що транспортні засоби комерційного використання можуть поміщуватись в режим тимчасового ввезення з умовним повним звільненням від оподаткування за умови дотримання наступних вимог:

вони повинні бути зареєстрованими на території, яка не є територією тимчасового ввезення;

вони повинні бути зареєстрованими на ім'я особи, яка зареєстрована або постійно проживає за межами території тимчасового ввезення;

вони повинні ввозитись та використовуватись особами, які здійснюють свою діяльність з такої території.

Якщо операції з ввезення автівок не відповідають вищевказаним вимогам, для них (за винятком підакцизних авто) може застосовуватися умовне часткове звільнення. За своїм змістом умовне часткове звільнення передбачає, що за кожний повний або неповний календарний місяць заявленого строку перебування на митній території України сплачується 3 відсотки суми митних платежів, яка підлягала б сплаті у разі ввезення у звичайному режимі імпорту (стаття 106 МКУ). Загальна сума митних платежів, яка підлягає сплаті за час перебування транспортних засобів у митному режимі тимчасового ввезення з умовним частковим звільненням від оподаткування митними платежами, не повинна перевищувати суми, яка підлягала б сплаті у разі їх випуску у вільний обіг на митній території України, розрахованої на дату поміщення їх у митний режим тимчасового ввезення. Умовне часткове звільнення від ПДВ застосовується в порядку, визначеному статтею 106 Митного кодексу, а сплачені суми ПДВ включаються платником до складу податкового кредиту у звітному (податковому) періоді, в якому було сплачено податок.

Законодавством передбачено, що у разі втрати товарів, що перебувають під митним контролем у митних режимах, в яких надано звільнення або умовне звільнення від оподаткування, нецільового використання цих товарів або в разі невиконання у строки, встановлені Митним кодексом України, заходів щодо завершення таких митних режимів особа, відповідальна за дотримання митного режиму, зобов'язана сплатити суму податкового зобов'язання по ПДВ, акцизному податку та ввізне мито, на які було надане таке умовне звільнення, та пеню,  розраховану з дня надання умовного звільнення від оподаткування.

Це важливо! Як відображати роздрібний акциз в КОРО

З 4 листопада п.р., набрав чинності Наказ Мінфіну від 23.09.2016 року № 837, яким внесені зміни до наказу Міністерства фінансів України від 14 червня 2016 року № 547 "Про затвердження порядків щодо реєстрації реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій".

Основні зміни стосуються порядку відображення сум акцизного податку в книгах обліку розрахункових операцій (далі - КОРО), а саме:

- вимоги щодо відображення акцизного податку (або іншого податку) у КОРО не поширюються на записи, що формуються на підставі фіскальних касових чеків, що друкуються реєстраторами розрахункових операцій, версії внутрішнього програмного забезпечення яких були включені до Державного реєстру електронних контрольно-касових апаратів та комп'ютерних систем  до 11.03.2016 року.

- у разі наявності у суб'єктів господарювання КОРО за  формами у редакції  скасованого наказу Міндоходів №417, такі книги можуть використовуватись суб'єктами господарювання до скасування  їх реєстрації. У разі наявності розрахункових операцій за підакцизні товари такі КОРО можуть використовуватись за умови відображення сум акцизного податку (або іншого податку) у графах, в яких відображається сума податку на додану вартість.

Дохід фізичної особи – підприємця – платника єдиного податку третьої групи не зменшується на суму сплаченого ЄСВ

Платники єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість, у книзі обліку доходів не відображають сплачену суму єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а платники єдиного податку третьої групи, які є платниками податку на додану вартість, у книзі обліку доходів і витрат у графі 5 розділу ІІ «Витрати» відображають суму сплаченого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

При цьому, дохід фізичної особи – підприємця – платника єдиного податку третьої групи не зменшується на суму сплаченого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Згідно з п. 292.10 ст. 292 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) не є доходом суми податків і зборів, утримані (нараховані) платником єдиного податку під час здійснення ним функцій податкового агента, а також суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, нараховані платником єдиного податку відповідно до закону.

Платники єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи - підприємці), які не є платниками податку на додану вартість, ведуть книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів. Форма книги обліку доходів, порядок її ведення затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику (п.п. 296.1.1 п. 296.1 ст. 296 ПКУ).

Платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи - підприємці), які є платниками податку на додану вартість, ведуть облік доходів та витрат за формою та в порядку, що встановлені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику (п.п. 296.1.2 п. 296.1 ст. 296 ПКУ).

Форми книги обліку доходів (для платників єдиного податку першої, другої та третьої груп, які не є платниками податку на додану вартість) та книги обліку доходів і витрат (для платників єдиного податку третьої групи, які є платниками податку на додану вартість) та порядки їх ведення затверджені наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 № 579, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07.07.2015 за № 800/27245.

Особливості подання реєстраційної заяви платника ПДВ у разі переходу зі спрощеної системи, що не передбачає сплати ПДВ, на загальну систему оподаткування

Порядок реєстрації платників податку на додану вартість (далі – ПДВ) та форми заяв про реєстрацію платників ПДВ визначаються Положенням про реєстрацію платників податку на додану вартість, що затверджене наказом Міністерства фінансів України від 14.11.2014 №1130 (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17.11.2014 за №1456/26233) зі змінами та доповненнями (далі – Положення №1130).

Пунктом 3.5 розділу III Положення №1130 визначено, що будь-яка особа, яка підлягає обов’язковій реєстрації чи прийняла рішення про добровільну реєстрацію як платника ПДВ, подає до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) реєстраційну заяву платника податку на додану вартість за формою №1-ПДВ (додаток 1 до Положення №1130) (далі – Заява).

Особливості надання Заяви особами, які обрали або переходять на спрощену систему оподаткування, змінюють ставки єдиного податку або відмовляються від спрощеної системи оподаткування викладені у пункті 3.6 розділу III Положення №1130.

Так, у разі переходу осіб зі спрощеної системи оподаткування, що не передбачає сплати ПДВ, на сплату інших податків і зборів, установлених Податковим кодексом України від 02.12.2010 №2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ), у випадках, визначених главою 1 розділу XIV ПКУ, Заява подається:

- не пізніше 10 числа першого календарного місяця, в якому здійснено перехід на сплату інших податків і зборів, установлених ПКУ, якщо такі особи відповідають вимогам, визначеним пунктом 181.1 статті 181 ПКУ, при яких реєстрація платниками ПДВ є обов’язковою;

- не пізніше ніж за 20 календарних днів до початку податкового періоду, з якого такі особи вважатимуться платниками ПДВ та матимуть право на податковий кредит і складання податкових накладних, якщо такі особи відповідають вимогам, визначеним пунктом 182.1 статті 182 ПКУ, та вважають за доцільне добровільно зареєструватись як платники ПДВ.

Протягом якого строку платник податків може виправити помилки, допущені у раніше поданій ним податковій декларації?

Відповідно до п.50.1 ст.50 Податкового кодексу України від 02.12.2010    №2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) у разі, якщо у майбутніх подат- кових періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст.102 ПКУ) платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених ст.50 ПКУ), він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.

Платник податків має право не подавати такий розрахунок, якщо відповідні уточнені показники зазначаються ним у складі податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявлені.

Згідно з п.102.1 ст.102 ПКУ контролюючий орган, крім випадків, визначених п.102.2 ст.102 ПКУ, має право самостійно визначити суму грошових зобов’язань платника податків у випадках, визначених ПКУ, не пізніше закінчення 1095 дня (2555 дня у разі проведення перевірки контрольованої операції відповідно до ст.39 ПКУ), що настає за останнім днем граничного строку подання податкової декларації, звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації, визначеної п.133.4 ст.133 ПКУ, та/або граничного строку сплати грошових зобов’язань, нарахованих контролюючим органом, а якщо така податкова декларація була надана пізніше, – за днем її фактичного подання. Якщо протягом зазначеного строку контролюючий орган не визначає суму грошових зобов’язань, платник податків вважається вільним від такого грошового зобов’язання, а спір стосовно такої декларації та/або податкового повідомлення не підлягає розгляду в адміністративному або судовому порядку.

У разі подання платником податку уточнюючого розрахунку до податкової декларації контролюючий орган має право визначити суму податкових зобов’язань за такою податковою декларацією протягом 1095 днів з дня подання уточнюючого розрахунку.

Таким чином, платник податків у разі самостійного виявлення помилок у раніше поданій ним податковій декларації, звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (крім обмежень, визначених ст.50 ПКУ) (з урахуванням строку давності 1095 днів, а у разі проведення перевірки контрольованої операції відповідно до ст.39 ПКУ – 2555 дня), зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації (звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації) за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.

Як виправити помилку у поданому звіті з ЄСВ до закінчення терміну подання

Відповідно до п. 1 розд. ІІІ Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 №435 (далі – Порядок №435), страхувальники зобов’язані формувати та подавати до контролюючих органів Звіт щодо сум нарахованого єдиного внеску (далі – Звіт) протягом 20 календарних днів, що настають за останнім днем звітного періоду.

Згідно з п. 1 розділу V Порядку №435 при виявленні помилки у Звіті до закінчення терміну подання цього Звіту страхувальник повторно формує та подає Звіт у повному обсязі до фіскального органу за місцем обліку.

Якщо страхувальником до закінчення терміну подання Звіту подаються лише окремі таблиці за поточний звітний період Звіту зі статусом «скасовуючи», «додаткова» цей Звіт не вважається Звітом і вважається таким, що не подавався.

Таким чином, зауважимо, що чинним вважається останній електронний або паперовий Звіт, поданий страхувальником до закінчення термінів подання звітності.

Доходи у вигляді виграшів та призів оподатковуються під час їх нарахування за ставкою 18%

До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються, зокрема, доходи у вигляді виграшів, призів.

Податковим агентом платника податку під час нарахування (виплати, надання) доходу у вигляді виграшів (призів) у лотерею чи в інші розіграші, у букмекерському парі, у парі тоталізатора, призів та виграшів у грошовій формі, одержаних за перемогу та/або участь в аматорських спортивних змаганнях, у тому числі у більярдному спорті, є особа, яка здійснює таке нарахування (виплату).

Податковим агентом - оператором лотереї у строки, визначені для місячного податкового періоду, до бюджету сплачується загальна сума податку з доходів фізичних осіб, нарахованого за ставкою 18%, із загальної суми виграшів (призів), виплачених за податковий (звітний) місяць гравцям у лотерею.

Крім того, податкові агенти - оператори лотереї у податковому розрахунку за формою 1ДФ відображають загальну суму нарахованих (виплачених) у звітному податковому періоді доходів у вигляді виграшів (призів) та загальну суму утриманого з них податку.

У податковому розрахунку не зазначається інформація про суми окремого виграшу, суми нарахованого на нього податку, а також відомості про фізичну особу - платника податку, яка одержала дохід у вигляді виграшу (призу).

Оподаткування доходів у вигляді виграшів та призів, інших, ніж виграш (приз) у лотерею, здійснюється у загальному порядку, встановленому для доходів, що остаточно оподатковуються під час їх нарахування, за ставкою 18%.

Під час нарахування (виплати) доходів у вигляді виграшів у лотерею або в інших розіграшах, які передбачають попереднє придбання платником податку права на участь у таких лотереях чи розіграшах, не беруться до уваги витрати платника податку у зв’язку з отриманням такого доходу.

Доходи остаточно оподатковуються під час їх виплати за їх рахунок.

Зазначена норма визначена пп. 164.2.8 ст. 164 та п. 170.6. ст. 170 Податкового кодексу України.

Для отримання витягу з реєстру платників єдиного податку, такий платник повинен звернутися із запитом до фіскального органу

Реєстрація суб’єкта господарювання як платника єдиного податку здійснюється шляхом внесення відповідних записів до реєстру платників єдиного податку.

Фіскальний орган веде реєстр платників єдиного податку, в якому міститься інформація про осіб, зареєстрованих платниками єдиного податку.

За бажанням зареєстрований платник єдиного податку може безоплатно та безумовно отримати витяг з реєстру платників єдиного податку.

Тобто платник єдиного податку, який виявив бажання отримати витяг з реєстру платників єдиного податку, повинен звернутися із запитом про отримання такого витягу до фіскального органу за місцем своєї податкової адреси.

До затвердження відповідних форм запиту про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку, подається заява на отримання витягу в довільній формі, на підставі якої видається тимчасовий витяг з реєстру платників єдиного податку.

Строк надання витягу не повинен перевищувати одного робочого дня з дня надходження запиту.

Витяг діє до внесення змін до реєстру.

Зазначена норма визначена п. 299.1, п. 299.2, п. 299.9 ст. 299 Податкового кодексу України.

За неподання податковим агентом податкового розрахунку за формою № 1ДФ, про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь підприємця, застосовується штраф у розмірі 510 грн.

Відповідно до п. 3.2 «Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і утриманого з них податку» (форма 1ДФ), у графі 3а "Сума нарахованого доходу" відображається (за звітний квартал) дохід, який нарахований фізичній особі відповідно до ознаки доходу згідно з довідником ознак доходів, наведеним у додатку до цього Порядку.

У разі нарахування доходу його відображення у графі 3а є обов'язковим незалежно від того, виплачені такі доходи чи ні.

Неподання, подання з порушенням встановлених строків, подання не у повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку (форма 1ДФ), якщо такі недостовірні відомості або помилки призвели до зменшення та/або збільшення податкових зобов'язань платника податку та/або до зміни платника податку тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 510 гривень.

Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 1020 гривень.

Тобто, неподання податковим агентом податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь, зокрема фізичної особи - підприємця, є порушенням порядку подання інформації про фізичних осіб - платників податків, і до такого податкового агента застосовуються зазначені штрафні санкції.

Дохід, нарахований (виплачений) самозайнятій особі, відображається в податковому розрахунку за формою № 1ДФ з ознакою доходу "157".

Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації подається протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного року

02 серпня 2016 року набрав чинності наказ МФУ від 17.06.16 N 553 "Про затвердження форми Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації".

Нова форма Звіту передбачає:

- заповнення лише тих показників, які відображають особливості діяльності неприбуткової організації в залежності від закону, що регулює діяльність такої організації;

- відображення податкового зобов'язання з податку на прибуток у разі нецільового використання отриманих коштів та/або розподілу доходів (прибутків) організації серед засновників (учасників), її членів, працівників, членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб;

- нове поле для місячного податкового (звітного) періоду (для подання Звіту у разі недотримання вимог п. 133.4 ст. 134 Податкового кодексу України (ПКУ);

Неприбуткові організації, які не порушували вимог Податкового кодексу України (ПКУ), подають звіт за базовий податковий (звітний) період - календарний рік протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року.

При цьому такі неприбуткові організації Звіт за звітні податкові періоди, що дорівнюють "I кварталу", "Півріччю", "Трьом кварталам", не подають.

Подання фінансової звітності разом зі Звітом здійснюється за бажанням неприбуткової організації.

Дані, наведені у Звіті, повинні ґрунтуватися на даних бухгалтерського обліку та відповідати вимогам щодо складання податкової звітності.

Частину I Звіту заповнюють всі неприбуткові організації незалежно від того, дотримались вони вимог, визначених пунктом 133.4 статті 133 ПКУ, чи ні.

Частина ІІ Звіту заповнюється лише неприбутковими організаціями, які недотримались вимог, визначених пунктом 133.4 статті 133 ПКУ.

Додаток ГД до Звіту подається неприбутковими організаціями в обов'язковому порядку при здійсненні операцій з гуманітарною допомогою.

Для виїзду за кордон на постійне місце проживання необхідно отримати довідку про подану декларацію про майновий стан і доходи

Резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, мають подати до органів фіскальної служби за місцем державної реєстрації декларацію про майновий стан і доходи  не пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду.

Органи фіскальної служби протягом 30 календарних днів після надходження податкової декларації перевіряють визначене податкове зобов’язання, сплату належної суми податку на доходи фізичних осіб та видають довідку про таку сплату та про відсутність податкових зобов’язань з цього податку, що подається до органів митного контролю під час перетину митного кордону і є підставою для проведення митних процедур.

Довідка про подану декларацію про майновий стан і доходи видається за зверненням платника податку у десятиденний строк на підставі поданої декларації про майновий стан і доходи, а для платників податку - резидентів, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, - протягом тридцяти календарних днів після надходження податкової декларації про майновий стан і доходи та сплати належної суми податку.

У разі неподання декларації про майновий стан і доходи або для платників податку - резидентів, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, несплати податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб заявнику у десятиденний строк надається вмотивована відповідь щодо відмови в наданні довідки.

Для фізичних осіб - резидентів, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, довідка про подану декларацію про майновий стан і доходи дійсна протягом 60 календарних днів з дати її видачі за наявності документа, що посвідчує особу.

Більш детально з роз’ясненням щодо можливості отримання довідки про подану декларацію про майновий стан і доходи можна ознайомитися на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби України у Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі (категорія 140.06).

З 25 листопада наберуть чинності зміни до Порядку оформлення і подання скарг платниками податків

Наказом від 28.09.2016 р.№ 849, зареєстрованим в Мін’юсті 28 жовтня 2016 р. (далі – Наказ № 849), Міністерство фінансів України внесло зміни до Порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами (далі – Порядок). Наказ № 849 набере чинності з дня його офіційного опублікування, яке заплановане в бюлетені «Офіційний вісник України» № 91 від 25.11.2016.

У Порядку визначено, що розгляд матеріалів скарг платників податків буде відбуватися у закритому засіданні.

Розгляд у відкритому засіданні буде відбуватися виключно на підставі письмового клопотання платника податків про відкритий розгляд матеріалів скарги (форма його додається).

Не допускається відкритий розгляд скарги, якщо в матеріалах справи наявні відомості, що становлять державну таємницю.

Також у Порядку уточнено, що особа, яка подала скаргу на рішення контролюючого органу, має право:

- брати участь у розгляді матеріалів скарги особисто або через його уповноважених представників (у тому числі адвокатів);

- ознайомлюватись із матеріалами перевірки та адміністративного оскарження в електронній та письмовій формі, робити з них копії, виписки за допомогою технічних засобів;

- здійснювати технічну фіксацію засідання з розгляду матеріалів скарги за допомогою фото-, кінозйомки, відео-, звукозапису;

- заявляти клопотання, що стосуються предмета розгляду скарги, в тому числі про:

участь та надання пояснень під час розгляду матеріалів скарги осіб, що проводили перевірку, приймали рішення (вчиняли дії) або брали участь у прийнятті оскаржуваного рішення;

присутність під час розгляду матеріалів скарги за участю платника податків представників засобів масової інформації (якщо здійснюється відкритий розгляд матеріалів скарги).

Під час розгляду матеріалів скарги платника податків в ході адміністративного оскарження повинні будуть враховуватися податкові консультації, а також узагальнюючі податкові консультації, надані такому платнику податків.

Довідка про заборгованість має термін придатності

Відповідно до пп. 2, 3 Порядку видачі довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 10.10.2013 №567 (далі – Порядок), довідка про відсутність заборгованості з податків, зборів і платежів видається за основним місцем обліку платника податків, який звертається за наданням послуги, безоплатно на підставі заяви про видачу довідки.

У заяві на отримання довідки платник податків обов’язково зазначає нормативно-правовий акт, положеннями якого визначено необхідність підтвердження відсутності у платника податків податкового боргу, що оформлюється довідкою, яка надається контролюючим органом.

Строк розгляду заяви платника податків та видачі довідки або направлення відмови в її наданні становить п’ять робочих днів з дня отримання такої заяви (п. 4 Порядку).

Пунктом 6 Порядку визначено, що строк, протягом якого довідка може бути видана, має відповідати визначеному у ній строку дії. Якщо платник податків не звернувся  за отриманням довідки протягом строку її дії, вона підшивається до справи платника податків.

Згідно з формою довідки у ній зазначається строк її дії, який становить 10 календарних днів від дня реєстрації такої довідки в контролюючому органі.

За наявності у платника податків податкового боргу контролюючим органом готується лист платнику податків (у довільній формі) з вмотивованою відмовою щодо видачі довідки, який надсилається на адресу платника податків (п. 8 Порядку).

Подана декларація без довідки про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки: чи буде відмовлено у прийняті декларації 

Відповідно до п. 286.1 ст. 286 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

Нагадаємо, що згідно із п. 286.2 ст. 286 ПКУ платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями.

Подання такої декларації звільняє від обов’язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

Оскільки подання довідки (витягу) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки передбачено при поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) або при затвердженні нової нормативної грошової оцінки землі та вона має інформаційний характер, тому неподання платником плати за землю разом з податковою декларацією за звітний період такої довідки (витягу) не є підставою для відмови у прийнятті податкової декларації з плати за землю.

ДФС роз’яснила правила роздрібної торгівлі столовими винами

Оподаткування доходу, отриманого платником податку, зокрема внаслідок прийняття ним у спадщину коштів, майна, майнових чи немайнових прав, регламентується ст. 174 розділу IV Податкового кодексу України (далі – ПКУ).

Підпунктом 174.2.1 п. 174.2 ст. 174 ПКУ визначено, що вартість власності, яка успадковується членами сім’ї першого ступеня споріднення, оподатковується за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб.

Вартість будь-якого об’єкта спадщини, що успадковується спадкоємцями, які не є членами сім’ї спадкодавця першого ступеня споріднення, оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставкою, визначеною п. 167.2 ст. 167 ПКУ, тобто 5 відсотків.

Нагадаємо, що членами сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення вважаються її батьки, чоловік або дружина, діти, у тому числі усиновлені.

Інші члени сім’ї фізичної особи вважаються такими, що мають другий ступінь споріднення.

Крім того, відповідно до п.п. 1.1 п. 161 підрозділу 10 розділу XX ПКУ платниками військового збору є особи, зокрема фізична особа - резидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні.

Згідно з п.п. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу XX ПКУ об’єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені ст. 163 ПКУ.

Так, п. 163.1 ст. 163 ПКУ передбачено, що об’єктом оподаткування резидента є, зокрема загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід.

До складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається дохід у вигляді вартості успадкованого чи отриманого у дарунок майна у межах, що оподатковується згідно з розділом ІV ПКУ.

Нарахування, утримання та сплата (перерахування) збору до бюджету здійснюється у порядку, встановленому ст. 168 ПКУ.

Відповідно до п.п. 1.3 п. 161 підрозділу 10 розділу XX ПКУ ставка збору становить 1,5 відсотка від об’єкта оподаткування.

Дохід у вигляді вартості успадкованого майна (кошти, майно, майнові чи немайнові права) у межах, що підлягає оподаткуванню, зазначається в річній податковій декларації про майновий стан і доходи.

Отже, фізичні особи - резиденти, які отримують спадщину від фізичної особи - резидента, але не відносяться до членів сім’ї першого ступеня споріднення, сплачують податок на доходи фізичних осіб за ставкою 5 відсотків та військовий збір за ставкою 1,5 відсотків вартості будь-якого об’єкта спадщини.

ІЗакон України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» визначає основні засади державної політики щодо регулювання виробництва, експорту, імпорту, оптової і роздрібної торгівлі різними видами спирту та тютюновими виробами, забезпечення їх високої якості та захисту здоров’я громадян, а також посилення боротьби з незаконним виробництвом та обігом алкогольних напоїв і тютюнових виробів на території України.

Дія Закону не поширюється на роздрібну торгівлю винами столовими, а також на виробництво вин виноградних і плодово-ягідних, напоїв медових, наливок і настоянок, виготовлених громадянами в домашніх умовах для власного споживання, крім випадків, передбачених цим Законом, зокрема стосовно заборони споживання столових вин у закладах охорони здоров'я, навчальних та освітньо-виховних закладах, громадському    транспорті , закладах культури і т.д.

Згідно з частиною тринадцятою ст. 15 Закону роздрібна торгівля алкогольними напоями (крім столових вин) або тютюновими виробами може здійснюватися суб’єктами господарювання всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій.

З урахуванням викладеного, роздрібна торгівля виключно столовими винами може здійснюватись суб’єктами господарювання без наявності ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями.

Детальніше у  листі ДФС України від 15.11.2016 № 24600/6/99-95-42-01-15.

Успадковане майно: варіанти оподаткування

В Харкові виявили роботодавців-махінаторів

Працівники податкової міліції Харківщини виявили чергове підприємство, яке сплачувало заробітну платню «у конвертах».

Про це повідомляє перший заступник начальника ГУ ДФС у Харківській області Андрій Бєжанов.

Під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 212 та ч.1 ст. 172 Кримінального кодексу України, працівники податкової міліції встановили, що одне з харківських підприємств протягом2015-2016 років, приховуючи фонд заробітної плати, ухилилося від сплати податку з доходів фізичних осіб щонайменш у 748,8 тис. грн.

Посадові особи зазначеної фірми спільно з трьома підприємцями, використовуючи працю близько 40 неоформлених у передбаченому законом порядку  осіб та сплачуючи їм заробітну платню від 5000 грн. на місяць, налагодили масове виробництво жіночого одягу. Щоб покрити затрати на оплату праці, підприємці реалізовували необлікований товар за готівкові кошти без відображенняпроведених операцій по бухгалтерських та податкових обліках.

«Працівники слідчо-оперативних підрозділів податкової міліції Харківщини провели обшуки на зазначеному підприємстві, - розповідає Андрій Бєжанов, - в ході обшуку було виявлено та вилучено комп’ютерну техніку, чорнові записи, документацію щодо виплати заробітної плати та готову продукцію. Крім цього було виявлено та вилучено грошові кошти на загальну суму у 102,3 тис. доларів США.»

На теперішній час здійснюється допит у якості свідків працівників, які перебували на території зазначеного виробництва та вирішується питання щодо накладення арешту на вилучене майно. Слідство за даним фактом триває.

Пиріжки із особливою начинкою

Громадянин намагався перевезти наркотичну речовину у випічці. Щоб «збити  з пантелику» правоохоронців, чоловік перемішав "особливі пиріжки" з булками із сосисками.

Незвичайний випадок спроби переміщення наркотиків стався напередодні на митному посту «Харків-пасажирський» під час проведення митно-прикордонного контролю поїзду «Харків-Москва».

В ході декларування пасажир заявив про відсутність заборонених предметів. Однак, службовий собака спрацював на пиріжки, що відкрито лежали на столі в купе.

Після того, як пироги надломили, в деяких з них виявили речовину сіро-зеленого кольору, яка була замотана в фольгу. Загалом було знайдено 20 грам наркотичної речовини у 2 пиріжках.

Відносно правопорушника складено протокол про порушення митних правил за частиною 1 статті 483 Митного кодексу України.

Відображення пенсій у податковому розрахунку за ф. 1ДФ

Відповідно до ст. 165 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається сума пенсій (включаючи суму їх індексації, нараховану відповідно до закону) або щомісячного довічного грошового утримання, отримувана платником податку з Пенсійного фонду України чи бюджету згідно із законом, крім випадку, визначеного п.п. 164.2.19 п. 164.2 ст. 164 ПКУ, а також пенсій з іноземних джерел, якщо згідно з міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, такі пенсії не підлягають оподаткуванню чи оподатковуються в країні їх виплати.

Підпунктом 164.2.19 п. 164.2 ст. 164 ПКУ визначено, що до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються суми пенсій (включаючи суму їх індексації, нараховану відповідно до закону) або щомісячного довічного грошового утримання, отримуваних платником податку з Пенсійного фонду України чи бюджету згідно із законом, якщо їх розмір перевищує десять розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (у розрахунку на місяць), встановленого на 1 січня звітного податкового року, – у частині такого перевищення, а також пенсій з іноземних джерел, якщо згідно з міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, такі пенсії підлягають оподаткуванню чи не оподатковуються в країні їх виплати.

Положення п.п. 164.2.19 п. 164.2 ст. 164 ПКУ не застосовується до пенсій, призначених учасникам бойових дій у період Другої світової війни, інвалідам війни та особам, на яких поширюється чинність ст. 10 Закону України від 22 жовтня 1993 року № 3551-XII «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» із змінами та доповненнями.

Згідно з п. 168.3 ст. 168 ПКУ розрахунок податкових зобов’язань з оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого у джерела його виплати, проводиться податковим агентом (у тому числі роботодавцем, органами Пенсійного фонду України), поняття якого визначено п.п. 14.1.180 п. 14.1 ст. 14 ПКУ.

Особи, які відповідно до ПКУ мають статус податкових агентів, зобов’язані подавати у строки, встановлені ПКУ для податкового кварталу, податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку до контролюючого органу за місцем свого розташування. Такий розрахунок подається лише у разі нарахування сум зазначених доходів платнику податку податковим агентом протягом звітного періоду. Запровадження інших форм звітності з зазначених питань не допускається (п.п «б» п. 176.2 ст. 176 ПКУ).

Форма Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (далі – ф. 1ДФ) та Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку затверджені наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 № 4 (далі – Порядок).

Згідно з Довідником ознак доходів, наведеним у додатку до Порядку, суми винагород і страхових виплат, які отримує платник податку з бюджетів та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування (п.п 165.1.1. п. 165.1 ст. 165 ПКУ), вказуються у податковому розрахунку за ф. 1ДФ за ознакою доходу «128».

Крім того, суми пенсій (включаючи суму їх індексації, нараховану відповідно до закону) або щомісячного довічного грошового утримання, отримуваних платником податку з Пенсійного фонду України чи бюджету згідно із законом, якщо їх розмір перевищує десять розмірів мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року, – у частині такого перевищення вказуються у податковому розрахунку за ф. 1ДФ за ознакою доходу «184».

Отже, органи Пенсійного фонду при виплаті пенсій пенсіонерам повинні подавати податковий розрахунок за ф. 1ДФ.

У Харкові виробники жіночого одягу та взуття працювали без робітників, але тільки на папері

Модні зимові та демісезонні пальта, теплі пуховики та курточки – продукція для жінок на будь-який смак вироблялась в одному з цехів нашого міста. Здавалося б робота повинна кипіти майже цілодобово, та й працівників повинно бути достатньо для виготовлення такого обсягу товарів.

Але коли співробітники фіскальної служби завітали в гості до власника виробництва, що знаходилось в одній з промислових зон Харкова, то застали лише картину як з фільмів відомого майстра жахів – порожнє приміщення, відкинуті стільці без хазяїв та, головне,  десяток швейних машинок, ще теплих,  які застигли у німому докорі. Все як на папері… Адже згідно податкової звітності, яку підприємець надавав до податкової інспекції, діяльність він здійснює самостійно, тобто власноруч здійснює кроєння та відшиває чималенькі партії товару.

Така діяльність визвала сумнів, тож податківцями було здійснено доперевірочний аналіз господарської діяльності підприємця та встановлено, що за однією адресою здійснюють діяльність ще 3 суб’єкти господарської діяльності з аналогічним видом діяльності – виробництво жіночого одягу та жіночого взуття. І лише у одного з них оформлено 3 найманих працівника.

Було прийнято рішення щодо проведення фактичної перевірки, під час якої  співробітники управління податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДФС у Харківській області і застали такі ж пусті приміщення й у інших власників виробництва.

В результаті роз’яснювальної роботи з бізнесменами, офіційно працевлаштовано 27 робітників.

Тобто легалізовано 27 робочих місць,  робітникам буде виплачуватись офіційна заробітна плата, їм гарантована соціальна захищеність, а бюджети країни та громади отримають відповідні податкові надходження.

Фахівці фіскальної служби Харківщини провели семінар-тренінг

Цього разу платникам податків розповіли про нюанси подання податкової звітності в електронному вигляді та  застосування електронних сервісів від ДФС України, використовуючи при цьому практичні навчання.

Захід відбувся в Харківській ОДПІ, і як відзначила  заступник начальника, начальник Люботинського відділення Харківської ОДПІ Ніна Фіновська, саме роз’яснювальна робота та практичні навчання-тренінги з платниками податків залишаються одним з ключових моментів у формуванні конструктивних взаємовідносин з представниками бізнесу.

Крім того, у  ході заходу фахівці ДПІ спільно з фахівцями ГУ ДФС у Харківській області, розповіли присутнім про новації в адмініструванні податку на прибуток підприємств, податку на додану вартість, про зміни в адмініструванні єдиного соціального внеску та ознайомили присутніх з нюансами нарахування та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Також представникам бізнесу нагадали про відповідальність за допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору та закликали працювати тільки у правовому полі, не порушуючи законодавство про працю.

Під час семінару учасників заходу проінформували і щодо можливості безкоштовного отримання електронних ключів у  Центрі обслуговування платників податків Харківської ОДПІ у кабінеті №10.

На завершення заходу фахівці фіскальної служби подякували платникам за співпрацю та запевнили представників бізнесу у підтримці та наданні необхідної професійної допомоги у питаннях роз’яснення податкового законодавства.

Монету старовинної чеканки не вивезли з України

Напередодні в результаті проведення спільної операції співробітниками Харківської митниці ДФС, спеціальної міжвідомчої групи та УВБ ГУ ДФС у Харківській області в пункті пропуску «Гоптівка» була виявлена монета царської чеканки 1766 року випуску.

Монету намагався незаконно вивезти в Росію громадянин України, який під час проходження митного контролю заявив про відсутність предметів, які заборонені, обмежені до переміщення через митний кордон України або підлягають обов’язковому декларуванню.

За даним фактом був складений протокол про порушення митних правил за статтею 472 Митного кодексу України. Додатково буде проведена експертиза.

На Харківщині з початку року відносно співробітників фіскальної служби розпочато 38 кримінальних проваджень

Як повідомили в Управлінні внутрішньої безпеки ГУ ДФС у Харківській області, протягом січня-жовтня 2016 року проведено 193 службові перевірки, пов’язаних із службовою діяльністю підрозділів фіскальної служби Харківської області. З них, 129 перевірок відбулися за зверненнями фізичних та юридичних осіб. Решта - здійснена працівниками УВБ на підставі отриманої оперативної інформації.

За результатами проведених службових перевірок та розслідувань інформація підтвердилась у 59 випадках (у тому числі, 43 за зверненнями громадян і юридичних осіб).

Керівникам районних підрозділів Харківської області направлено 70 подань про вжиття заходів реагування щодо усунення причин та умов, які сприяли вчиненню виявлених порушень. Окрім того, було винесено 4 офіційних застереження працівникам про неприпустимість порушень вимог чинного законодавства, 62 працівника притягнуто до відповідальності, 7 - звільнено.

Також протягом 2016 року відносно посадових осіб розпочато 38 кримінальних  провадження. 

В той же час, у фіскальній службі приділяють особливу увагу упереджувальній та роз’яснювальній роботі серед працівників, а також кандидатів на заміщення вакантних посад. Проводяться лекції в колективах, бесіди, виступи співробітників підрозділів внутрішньої безпеки.

Нагадаємо, що в Державній фіскальній службі України діє інтерактивний антикорупційний сервіс «Пульс». На телефон якого  - (044) 284-00-07 - можна  цілодобово повідомляти про неправомірні дії або бездіяльність працівників відомства. В той же час громадяни можуть звертатися до управління внутрішньої безпеки ГУ ДФС у Харківській області – (095) 356- 72-72, (068) 356-72-72.

Харків відвідав представник Ради бізнес-омбудсмена

Юліана Ревюк – інспектор Ради бізнес-омбудсмена  разом з керівником фіскальної служби Харківщини Миколою Рибаковим  та очільником Харківської митниці ДФС Андрієм Танцеровим зустрілися з підприємцями та громадськістю регіону.

Гостя заходу проінформувала присутніх про головні завдання, які стоять перед Радою. Розповіла, що це достатньо новий  дорадчо-консультативний орган при Кабінеті міністрів України. Його основною функцією є розгляд скарг бізнесу. Юліана Ревюк відзначила, що кожен платник податків у разі  виникнення проблематичних ситуацій, може подати скаргу  через електронний сайт Ради. Інспектор Ради розповіла, як це зробити, та ознайомила з порядком розгляду скарг.

Під час зустрічі присутні податківці,  митники,  громадськість, бізнес разом з представником Ради обговорювали шляхи співпраці та нагальні проблеми бізнес-середовища.  А це і питання  проведення перевірок, вдосконалення порядку прийняття  та розгляду законопроектів,  реформування фіскальної служби, наслідки збільшення  мінімальної заробітної плати тощо.

Звернулись харків’яне до Юліани Ревюк і з пропозиціями. Зокрема висловили прохання щодо проведення сумісного заходу із студентством за участю представника Ради бізнес-омбудсмена, під час якого він ознайомить молодь з роботою цього органу.

Тож Харківщина готова до подальшої співпраці з Радою з усіх конструктивних питань.

Студентам – практичні знання від фахівців фіскальної служби

Лекції для учнів та студентів, практичні заняття щодо застосування норм податкового законодавства, а також різноманітні роз’яснювальні акції для дітей – такі заходи давно вже стали невід’ємною частиною діяльності фахівців Головного управління ДФС у Харківській області. Адже робота з майбутніми платниками податків з виховання податкової культури – це робота на перспективу.

Днями податківці завітали до Харківського комп`ютерно-технологічного колледжу Національного технічного університету "ХПІ", з яким вони вже давно співпрацюють. Зазвичай фахівці фіскальної служби читають лекції для студентівнавчального закладу, в яких охоплюють  цікаві аспекти виникнення податків, формування основних принципів оподаткування, розвитку податкових систем, основ підприємницької діяльності.

Цього разу податківці запропонували студентам тести, які покликані закріпити отримані раніше знання стосовно реєстрації фізичних осіб – підприємців, вибору системи оподаткування, розрахунку сум податкових зобов’язань, заповнення та подання податкових декларацій. 

Студенти показали високий рівень отриманих податкових знань, які, цілком ймовірно, стануть у пригоді їх у дорослому житті.  

Застосування електронних замків з функцією GPS - GSM навігації в митниці

 Митниці продовжують втілювати новітні технології в процеси контролю за транзитним переміщенням товарів через територію України. Однією з таких новацій є впровадження в експлуатацію Системи захисту транзитних переміщень товарів територією України  із використанням електронних замків з функцією GPS-GSM навігації.

Електронний замок обладнаний електронним блоком, за допомогою якого інформація про переміщення товару та закриття/відкриття замка передається за протоколами GPS - GSM зв'язку через оператора мобільного зв'язку та мережу Інтернет (з використанням виділеного каналу передачі даних) до Моніторингового центру Державної фіскальної служби України.

У разі отримання Моніторинговим центром повідомлення про відкриття електронного замка або зникнення сигналу від нього під час прямування транспортного засобу з накладеним електронним замком митною територією України відповідальна посадова особа Моніторингового центру негайно інформує про це митницю, у зоні діяльності якої зафіксовано відкриття електронного замка  або зникнення сигналу від нього, та митницю відправлення.

Отримання такої інформації дає змогу митним органам забезпечувати ефективний захист транзитних переміщень товарів.

Іван Романов: З початку року Центром сертифікації ключів ДФС видано 878,2 тис. посилених сертифікатів відкритих ключів                                                                       

Протягом січня-жовтня поточного року Акредитованим центром сертифікації ключів (АЦСК ІДД ДФС), який діє при ДФС, сформовано 878,2 тис. посилених сертифікатів відкритих ключів. Це на 45 відс. більше відповідного періоду 2015 року – тоді було сформовано 605,3 тис. посилених сертифікатів. Про це повідомив директор Інформаційно-довідкового департаменту ДФС Іван Романов.

«Стабільно зростає як кількість виданих посилених сертифікатів, так і кількість клієнтів АЦСК ІДД ДФС. За 10 місяців цього року за послугами електронного цифрового підпису звернулися 269,3 тис. платників. Порівняно з відповідним періодом минулого року їх кількість зросла майже на 32 відс.», – розповів Іван Романов.

За словами посадовця, найчастіше до ДФС за послугами електронного цифрового підпису звертаються фізичні особи. За вказаний період 174,7 тис. таких платників отримали 383,1 тис. посилених сертифікатів.

Кількість юридичних осіб майже вдвічі менша – 94,6 тис. осіб. Їм сформовано 495,1 тис. посилених сертифікатів.

Загалом, з початку своєї діяльності Центр обслуговує 4902 тис. посилених сертифікатів відкритих ключів. 

Посадовець також нагадав, що клієнти АЦСК ІДД ДФС отримують посилені сертифікати безкоштовно на відміну від комерційних структур. За допомогою отриманих електронних ключів платники мають змогу звітувати також до органів державної статистики та Пенсійного фонду України. 

Роман Насіров: ДФС зацікавлена якнайшвидше запровадити спільний контроль на кордоні з Угорщиною

Голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров під час робочого візиту до м. Будапешт, Угорщина, зустрівся з представниками Національної податково-митної адміністрації Угорщини (National Tax and Customs Administration of Hungary).

Під час зустрічі сторони обговорили перспективи «шовкового шляху», впровадження спільного контролю, розширення списку пунктів пропуску та проблеми прикордонної інфраструктури. Зокрема, мова йшла і про необхідність відкриття нового пункту пропуску через кордон «Велика Паладь-Нодь Ходош».

«ДФС зацікавлена якнайшвидше запровадити спільний контроль на кордоні з Угорщиною та закінчити будівництво відповідного пункту пропуску», - запевнив очільник відомства.

 Крім того, за словами Романа Насірова, гарною перспективою найближчого майбутнього є будівництво вантажного терміналу у пункті пропуску «Лужанка», яке здійснюється в рамках Міжнародного проекту технічної допомоги «Ефективний та безпечний кордон між Україною та Угорщиною».

«Наявність такого терміналу надасть змогу більш ефективно здійснювати пропускні операції на західному кордоні та сприятиме вирішенню проблем на Закарпатті», - підкреслив Голова ДФС.

Роман Насіров візьме участь в міжнародній конференції в Будапешті

Голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров перебуває з робочим візитом у м. Будапешт, Угорщина.

У програмі візиту передбачена участь Голови ДФС у міжнародній конференції «Сучасні платформи взаємодії – зміцнення співпраці між податковою і митною адміністраціями». Серед учасників заходу – представники міжнародних організацій, митних і податкових відомств та урядовці з різних країн світу.

У рамках конференції обговорюватимуться актуальні аспекти розвитку митної та податкової систем, досвід об’єднання відповідних служб, перспективи впровадження електронних сервісів та удосконалення системи ризиків. 

У пункті пропуску «Бориспіль» митники виявили в багажі чотирьох живих соколів, яких намагалися незаконно вивезти до Лівану

Чотирьох соколоподібних птахів біло-коричневого кольору, крила яких були загорнуті у тканину та скріплені клейкою стрічкою в області лап, наш співвітчизник приховував у дерев’яній коробці  з отворами.

Громадянин для проходження митного контролю самостійно обрав спрощену систему «зелений коридор», чим автоматично засвідчив, що переміщувані ним через митний кордон України товари не підлягають письмовому декларуванню, оподаткуванню митними платежами, не підпадають під встановлені законодавством заборони та обмеження щодо вивезення за митну територію України.

Птахів було виявлено після проходження багажу через рентген-апарат служби авіабезпеки  під час здійснення митного контролю багажу.

На момент проходження митного контролю належним чином оформленої митної декларації та документів на право переміщення живих тварин, а саме дозволу CITES, документів про право набуття тварин, ветеринарного свідоцтва громадянин не мав та до моменту перетину «білої лінії» до інспектора митниці не звертався.

Згідно з Конвенцією „Про Міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення” CITES, живі тварини (соколоподібні птахи) обмежені до переміщення через митний кордон України.

Складено протокол про порушення митних правил. Птахів вилучено до винесення судом рішення у справі. Вони оформляються на відповідальне зберігання у профільний заклад.

Мирослав Продан: Україна продовжує співпрацю з Місією EUBAM

В.о. заступника Голови Державної фіскальної служби України Мирослав Продан взяв участь у 27-у засіданні Консультативної ради Місії Європейської Комісії з надання допомоги в питаннях кордону в Україні та Республіці Молдова (EUBAM), яке проходило у м. Кишинів (Молдова).

Під час виступу посадовець наголосив на важливості проведення роботи щодо вироблення проекту консолідованої концепції подальшої діяльності Місії EUBAM. «Необхідно адаптувати завдання Місії до сьогоднішніх реалій і тих викликів, які постали перед митними та прикордонними службами України та Республіки Молдова. В основі майбутнього Місії повинні лежати позитивні напрацювання і здобутки за попередні роки її діяльності», - зазначив він.

Зокрема, за словами Мирослава Продана, успішний досвід сприяння Місії EUBAM митним службам України та Молдови у впровадженні та розвитку попереднього обміну інформацією про товари та транспортні засоби, які перетинають кордони наших держав, може бути використаний при реалізації аналогічних пілотних проектів з обміну інформацією між ЄС та Україною, ЄС і Молдовою.

«Зараз ми очікуємо узгодження Європейською стороною Технічних умов Пілотного проекту з обміну попередньою інформацією», - повідомив посадовець.

Крім того, на його думку, досвід спільних операцій по боротьбі з контрабандою підакцизних товарів, у першу чергу тютюнових виробів, також доцільно використовувати і при плануванні та проведенні аналогічних спільних операцій щодо боротьби з незаконним переміщенням зброї, боєприпасів, інших небезпечних речовин. І до цих процесів Європейські структури, в першу чергу Місія EUBAM і ОЛАФ (OLAF), повинні активно залучатися.

За підміну товарів в документах товариство сплатить до бюджету понад 28 млн. грн. завданих збитків

Підрозділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДФС у Харківській області спільно з управлінням СБУ у Луганській області встановлені факти маніпулювання з податковими та іншими офіційними документами посадовими особами одного з товариств з обмеженою відповідальністю, зареєстрованого у м.Харкові.

З’ясувалося, що протягом 2015 року та І півріччя 2016 року зазначене товариство придбало продукти харчування та зерно на загальну суму близько 200 млн. грн. В подальшому цей товар фактично був реалізований через роздрібну мережу на території Луганської області без документального оформлення такого продажу.

Натомість до офіційних документів посадовці внесли неправдиві відомості щодо реалізації товарів іншої номенклатури (вапно, будматеріали, металопрокат), які не закуповувалися, та послуг, що не надавалися.

Такі дії товариства дозволили контрагентам-покупцям зменшити суму сплати ПДВ до бюджету, а також надати легального вигляду товарно-матеріальним цінностям сумнівного походження. Загальна сума завданих державі збитків становить 28,6 млн. гривень.

За даними фактами до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Здійснюється кримінальне провадження.

Роман Насіров: Дані з Єдиного державного реєстру виробників лікеро-горілчаної продукції оприлюднені на порталі ДФС

На офіційному веб-порталі ДФС оприлюднені дані з Єдиного державного реєстру виробників спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Про це повідомив Голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров після зустрічі з виробниками лікеро-горілчаної продукції.

«Всі дані з Реєстру розміщено на офіційному порталі ДФС. Зокрема, це інформація щодо суб’єкта господарювання, виду господарської діяльності, серії, номера ліцензії та терміну її дії, а також дати включення та дати виключення суб’єкта господарювання з Реєстру», - зазначив очільник відомства.

Роман Насіров: Україна та Хорватія поглиблюють співпрацю у митній сфері

Голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров та Віце-прем'єр-міністр, Міністр економіки, малого та середнього підприємництва і ремесел Республіки Хорватія Мартіна Далич підписали Протокол між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Хорватія про зміни та доповнення до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Хорватія про взаємну допомогу в митних справах.

«Ми маємо достатньо серйозний потенціал щодо розвитку українсько-хорватських відносин у сфері митної справи. Зокрема, мова йде про технічну допомогу та обмін інформацією між відповідними митними органами щодо правильного застосування митного законодавства,  щодо  перевезення  і  відвантаження  товарів,  їхнього розташування,   призначення,   вартості  та  походження,  а  також щодо вчинених або запланованих дій,  які порушують  або можуть порушити митне законодавство», - прокоментував підписання Протоколу Роман Насіров.

За його словами, скоординована співпраця України та Хорватії сприятиме покращенню митного контролю на кордонах та захисту фінансової безпеки держави.

Співробітники Міжрегіональної митниці ДФС припинили спробу незаконного ввезення товарів на суму 9,3 млн. грн.

Працівники Міжрегіональної митниці ДФС викрили спробу незаконного ввезення товарів на митну територію України без належного декларування та оподаткування.

Так, згідно з інформаційними базами даних ДФС, два вантажних фургона «IVECO» під керуванням громадянина України виїхали з території України 13.11.2016 через пункт пропуску «Ягодин» Волинської митниці ДФС та після завантаження товаром в’їхали в польський пункт пропуску «Корчова» 17.11.2016, пробувши там до 18.11.2016. Аналогічно, вантажний фургон «MAN» виїхав з території України 10.11.2016 через пункт пропуску «Ягодин» Волинської митниці ДФС та після завантаження товаром також в’їхав в польський пункт пропуску «Корчова» 17.11.2016, пробувши там до 18.11.2016.

Перетин кордону планувався через пункт пропуску «Краківець-Корчова» Львівської митниці ДФС без належного декларування та оформлення поза митним контролем.

Переміщення даних вантажівок було поставлено на окремий контроль керівництвом Міжрегіональної митниці ДФС з моменту виїзду їх за межі митної території України, а інформація про оперативні заходи була обмежена та не розголошувалась.

Вищезазначені транспортні засоби 18.11.2016 в’їхали в пункт пропуску «Краківець-Корчова» Львівської митниці ДФС по смузі руху «червоний коридор». При усному опитуванні водії вантажівок намагались приховати інформацію про кількість та вартість вантажу, не пред’являли товаросупровідні документи та надавали неправдиву інформацію. Однак, працівники оперативної робочої групи Міжрегіональної митниці ДФС зобов’язали водіїв заповнити митні декларації, а вантажівки були переміщені в зону митного контролю на спеціальний огороджений майданчик для затриманих транспортних засобів.

З’ясувалось, що вантажівки переміщують запчастини для транспортних засобів, різну електроніку, побутову техніку, одяг, аксесуари та інші високоліквідні товари загальною вагою 29440 кг на загальну суму 9 282 597 гривень.

Наразі продовжуються митні формальності щодо зазначених товарів, а транспортні засоби та водії затримані у пункті пропуску.

Роман Насіров: ДФС регулярно наповнює дохідну частину бюджету

Цього року ДФС перевиконала плани практично по всім показникам. Про це повідомив Голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров в інтерв’ю виданню «Обозреватель».

Він зазначив, що ДФС постійно наповнює дохідну частину бюджету, не зважаючи на її постійне підвищення.

«У 2015 році у нас було кілька підвищень дохідної частини бюджету з 420 млрд до 480 млрд гривень. У бюджеті 2016 роки вже на рівні 611 млрд – це плюс 25%. На початок року загальна ризикова зона була в розмірі 40 – 45 млрд гривень, і для нас завданням було знайти, як її можна перекрити за рахунок перевиконань. До середини року ризикова частина знизилася до 20 – 25 млрд. Зараз – це 5 – 10 мільярдів», – зазначив Роман Насіров.

Він підкреслив, що у 2016 році було суттєво збільшено збір ПДВ. Водночас, регулярно відбувається відшкодування податку на додану вартість. «Ми намагаємося віддати бізнесу те, що у нього забирали протягом багатьох років. На сьогоднішній день проблем з поверненням ПДВ немає», – підкреслив очільник відомства.

Роман Насіров: Україні потрібно рухатися в напрямі підвищення реальної заробітної плати

Про необхідність підвищення мінімальної заробітної плати повідомив Голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров в інтерв’ю виданню «Обозреватель».

«Підвищення заробітної плати - це м'яке підштовхування до детінізації економіки та забезпечення добробуту людей. Сьогодні реальна середня заробітна плата навіть у бюджетників знаходиться в районі 5 тисяч гривень. Потрібно рухатися в напрямку підвищення реальної зарплати, тим самим витягаючи і реальну мінімальну», - наголосив очільник відомства.

Він підкреслив, що питання підвищення заробітної плати знаходиться в площині детінізації оплати праці та чесної сплати податків. «Необхідно зробити так, щоб платити зарплату в конвертах, не сплачуючи податки, було не вигідно. Це, в свою чергу, буде стимулювати виробництво, споживання, будуть з'являтися нові цикли економіки, які створюють нові робочі місця».

«Уряд зробив хороший перший крок, вийшовши з ініціативою підвищити «мінімалку» до 3200 гривень. Думаю, що дуже скоро потрібно йти далі - до 5000, а потім - на рівень більше 7000», - додав Роман Насіров. 

Роман Насіров: Громадяни можуть використовувати можливості Електронного кабінету для декларування своїх доходів

Нові можливості оновленого Електронного кабінету платника податків дозволяють користувачам-громадянам подати в електронному вигляді декларацію про майновий стан і доходи. Про це повідомив Голова ДФС Роман Насіров.

«Електронний кабінет надає послуги не лише платникам податків і зборів, але й фізичним особам-громадянам. Завдяки новим функціям декларанти можуть без зайвих зусиль прозвітувати про свої отримані доходи під час деклараційної кампанії. Більше того, у своєму особистому кабінеті вони можуть отримати інформацію про суми нарахованих доходів та утриманих податків, необхідних для заповнення декларації», – розповів Роман Насіров.

За його словами, Електронний кабінет має дві частини – відкриту та приватну. У відкритій платники можуть ознайомитися із загальнодоступною інформацією щодо оподаткування, а у приватній, після проходження ідентифікації, скористатися особистим кабінетом, в якому отримати усю необхідну інформацію про себе як платника податків.

Крім того, платники – користувачі Електронного кабінету мають можливість в он-лайн режимі отримати інформацію з 10 реєстрів, зокрема, Реєстру платників податку на додану вартість, Реєстру платників єдиного податку, Реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами тощо.

«Це реальна економія часу для платників податків, адже в кабінеті не лише буде сконцентровано усю інформацію щодо їх підприємницької діяльності, але й спрощено отримання додаткової необхідної інформації», – наголосив Роман Насіров.

Нагадаємо, скористатися Електронним кабінетом платника податків можна на веб-порталі ДФС в меню електронних сервісів. Працювати з ним можна як за допомогою персонального комп’ютера, так і за допомогою старт-пристроїв, підключених до мережі Інтернет.

У ДФС обговорили шляхи упередження зловживань під час перевезення гуманітарної допомоги

Особливості ввезення гуманітарної допомоги в Україну та шляхи упередження зловживань у цій сфері обговорювалися під час ініційованої ДФС зустрічі за участі представників органів державної влади, благодійних організацій та волонтерів.

«Сьогодні ми фіксуємо численні факти шахрайств під час ввезення гуманітарної допомоги в Україну. Чимало шахраїв використовують цей спосіб завезення товару для власного заробітку. Саме тому спільно ми маємо зробити процес таких перевезень прозорим та зрозумілим, щоб всі поставки дійшли до реального споживача», – наголосив Голова ДФС Роман Насіров.

За його словами, всі органи державної влади, які задіяні в процесі гуманітарних перевезень, мають бути зацікавлені в створенні сприятливих умов та безперешкодному ввезенню гуманітарки реальними благодійними фондами та упередженні злочинної діяльності фіктивних підприємств. Саме діяльність останніх завдає значних втрат бюджету через несплату митних платежів за рахунок ввезення на територію України високоліквідних товарів під виглядом гуманітарки, яка в подальшому реалізовується за грошові кошти.

Так, зокрема, за результатами роботи податкової міліції лише у 2016 році до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 9 відомостей щодо неправомірного використання гуманітарних вантажів. Двом особам повідомлено у скоєні кримінального правопорушення, до бюджету держави надійшло понад 1млн грн., вилучено 300 тонн майна.

 «Ми маємо цілий спектр інструментів, визначених законом, для відслідковування подальшого переміщення вантажу. Наше головне завдання – максимально спростити процес ввезення такої допомоги в Україну та водночас упередити використання злочинних схем шахраями. Так, наприклад, податковою міліцією було виявлено понад 80 організацій, задіяних у фіктивному розподілі гуманітарних вантажів, у тому числі 20 благодійних фондів, які заробляли значні кошти на реалізації гуманітарки», – розповів Перший заступник Голови ДФС Сергій Білан.

За його словами, чимало порушень фіксується під час переміщення гуманітарного вантажу на непідконтрольні Україні території.

Обрано керівний склад Громадської ради при ДФС

17 листопада, Громадська рада при Державній фіскальній службі України визначила свого керівника. За результатами рейтингового голосування головою цього консультативно-дорадчого органу став Дмитро Олексієнко (Громадська спілка «Ліга аудиторів України»).

«Ми бачимо своїм стратегічним завданням полегшення умов ведення бізнесу в Україні. Цієї мети можна досягнути тільки через конструктивний діалог бізнесу та держави шляхом напрацювання рекомендацій перш за все в таких сферах, як податкова та митна. Чинна Громадська рада певною мірою є правонаступницею попереднього складу і ми націлені на повне практичне застосування наших рішень, напрацювань та рекомендацій. Багато членів Громадської ради при ДФС є також членами громадських рад при Міністерстві фінансів України, Міністерстві економічного розвитку і торгівлі, Комітеті Верховної Ради України з питань податкової та митної політики. Впевнений, що завдяки злагодженим зусиллям громадськості та держави бізнес в Україні буде вести легше і комфортніше», – наголосив Дмитро Олексієнко.

Заступниками голови Громадської ради обрано Юлію Дроговоз (Всеукраїнська громадська організація «Український союз промисловців і підприємців») та Олега Платонова (Асоціація «Український національний комітет Міжнародної Торгової Палати»), а секретарем Громадської ради став Віктор Косарчук (Громадська організація «Народний рух України»).

Крім того, під час засідання було ухвалено рішення щодо створення двох комітетів – податкового і митного та обрано їх голів. Податковий комітет очолила Тетяна Шевцова (Всеукраїнська асоціація роботодавців), а митний комітет – Галина Вдовіна (Всеукраїнська громадська організація «Всеукраїнський центр правової допомоги «Громадський захисник»). Правління вирішуватиме поточні та невідкладні питання, організовуватиме та координуватиме роботу Громадської ради між засіданнями.

Також у рамках діяльності Громадської ради продовжує існування  інститут експертів, який дозволяє залучати до її роботи представників бізнесу та громадськості, які бажають долучитися до удосконалення податкової та митної справи. 

 

Реконструкцію вуличного освітлення в с. Діброва завершено

Оприлюднено у Інформація для ознайомлення

Роботи з реконструкції вуличного освітлення в с. Діброва завершено, об’єкт введено в експлуатацію, на даний час проводиться процедура взяття його на баланс сільської ради з метою обслуговування в подальшому.

Продовжуються роботи з будівництва водогону в с. Діброва, фінансування яких здійснюється з Державного фонду регіонального розвитку у сумі 3 млн. 524,1 тис. грн., районного бюджету - 369,871 тис. грн. та бюджету Капитолівської сільської ради - 21,7 тис. грн. Виконання робіт складає майже 90%.

З обласного бюджету на реконструкцію Кам’янського СБК виділено 1600,0 тис. грн. Станом на сьогодні виконані роботи по заміні вікон на енергозберігаючі, профінансовано 450,0 тис. грн.

 

Новини Ізюмської ОДПІ станом на 28 листопада 2016 року

Оприлюднено у Інформація для ознайомлення

Роман Насіров: Громадяни можуть використовувати можливості Електронного кабінету для декларування своїх доходів

Нові можливості оновленого Електронного кабінету платника податків дозволяють користувачам-громадянам подати в електронному вигляді декларацію про майновий стан і доходи. Про це повідомив Голова ДФС Роман Насіров.

«Електронний кабінет надає послуги не лише платникам податків і зборів, але й фізичним особам-громадянам. Завдяки новим функціям декларанти можуть без зайвих зусиль прозвітувати про свої отримані доходи під час деклараційної кампанії. Більше того, у своєму особистому кабінеті вони можуть отримати інформацію про суми нарахованих доходів та утриманих податків, необхідних для заповнення декларації», – розповів Роман Насіров.

За його словами, Електронний кабінет має дві частини – відкриту та приватну. У відкритій платники можуть ознайомитися із загальнодоступною інформацією щодо оподаткування, а у приватній, після проходження ідентифікації, скористатися особистим кабінетом, в якому отримати усю необхідну інформацію про себе як платника податків.

Крім того, платники – користувачі Електронного кабінету мають можливість в он-лайн режимі отримати інформацію з 10 реєстрів, зокрема, Реєстру платників податку на додану вартість, Реєстру платників єдиного податку, Реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами тощо.

Нагадаємо, скористатися Електронним кабінетом платника податків можна на веб-порталі ДФС в меню електронних сервісів. Працювати з ним можна як за допомогою персонального комп’ютера, так і за допомогою старт-пристроїв, підключених до мережі Інтернет.

Ізюмська ОДПІ нагадує!

        Ізюмська об’єднана державна податкова  інспекція  ГУ ДФС у Харківській області повідомляє про проведення конкурсу торгівельних підприємств і організацій, які будуть включені до Єдиного реєстру торгівельних організацій, яким надається право реалізації та зберігання безхазяйного та іншого майна, що перейшло у власність держави.

        Для участі в конкурсі суб’єкти господарювання подають такі документи:

  заяву про включення до Єдиного реєстру із зазначенням вартості власного капіталу, кількості працівників, наявності офіційної сторінки або електронної адреси в мережі інтернет;

    копію установчого документа, засвідчену суб’єктом господарювання;

  копії ліцензій на право здійснення окремих видів господарської діяльності ( за наявності);

    довідку про власні складські приміщення або копію договору оренди складських приміщень у тому регіоні, де подається заява;

    копії документів, які підтверджують можливість проведення біржових торгів ( свідоцтво про реєстрацію (акредитацію) члена біржі, власника біржового місця, брокерської контори);

    баланс або фінансовий звіт суб’єкта малого підприємства та звіт про фінансові результати за останній звітній період, що передує даті подачі документів.

      Якщо суб’єкт господарювання на дату подачі документів перебуває у Єдиному реєстрі і протягом останнього року зміни до установчого документа не вносились, завірена копія установчого документа не надається.

         07 грудня 2016 року – кінцевий термін прийняття документів за адресою: Ізюмська ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області, вул. Фрунзе, б. 32, м. Ізюм, Харківська область, 64309.

         08 грудня 2016 року – о 12 год. 00 хв. В приміщенні Ізюмської ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області буде проводиться конкурс.

         Довідки за тел.: 05743-2-20-60.

З 1 грудня змінюються розміри мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму

Головне управління ДФС у Харківській області інформує про збільшення з 1 грудня 2016 року прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати до 1600 грн. Підвищення соціально-економічних показників передбачено Законом України «Про внесення змін до Закону України  "Про Державний бюджет України на 2016 рік"  № 1384-VIII.

При цьому прожитковий мінімум для різних категорій громадян з 1 грудня складе: для працездатних осіб – 1600 грн, осіб, які втратили працездатність -1247 грн,дітей віком до 6 років - 1355 грн,дітей віком від 6 до 18 років -1689 грн.

Розмір погодинної мінімальної заробітної плати становитиме 9,59 грн.

Зміна цих показників з 1 грудня 2016 року вплине на:

- максимальний розмір заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески. З 1 грудня він збільшиться до 40 000 грн.

-  мінімально та максимально допустимі розміри ЄСВ у 2016 році для платників єдиного податку. Вони відповідно складуть  352грн.та8800грн .

Збільшиться також і мінімальний розмір статутних капіталів господарських товариств, з 1 грудня його розмір становитиме 2 000 000 грн.

Водночас незмінними залишаться:

-  граничний розмір добових - 275,60 грн (по Україні) та 1033,50 грн (за кордон);

-  сума податкової соцпільги  (689 грн), а також граничний розмір доходу, який дає     право на ПСП (1930 грн). 

-  сума неоподатковуваного доходу у вигляді подарунків. 

-  суми нецільової благодійної допомоги. 

-  ставки єдиного податку для І та ІІ групи

-  ставки податку на нерухоме майно

Ці показники обчислюються на основі розміру мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня звітного року. 

З 1 січня вводиться нова форма декларації про майновий стан і доходи

Наказом Міністерства фінансів України від 15 вересня 2016 року №821 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року №859» внесено зміни до форми декларації про майновий стан і доходи. Так, зокрема, передбачено зменшення обсягу декларації (зменшення кількості додатків з чотирьох до двох) та зміна порядку розрахунку податкових зобов’язань фізичних осіб-підприємців.

Наказ набуває чинності 31 грудня 2016 року.

Звертаємо увагу, що нова форма декларації про майновий стан і доходи вводиться в дію з 1 січня 2017 року.   

Щодо врахування виявлених надлишків пального в Єдиному реєстрі акцизних накладних

Головне управління ДФС у Харківській області нагадує, що платник податку має право зареєструвати акцизні накладні та/або розрахунки коригування, а також коригування до заявок на поповнення обсягу залишку пального в Єдиному реєстрі акцизних накладних на обсяг реалізованого пального, обчислений за формулою, визначеною  статтею 232 Податкового кодексу України.

Водночас, у разі виявлення суб’єктом господарювання надлишків пального (зокрема, у зв’язку з можливими похибками приладів постачальника або покупця, дефектністю ємності тощо) Кодексом передбачена можливість окремого врахування у вказаній формулі таких надлишків у вигляді подання заявки на поповнення обсягу залишку пального.

При відвантаженні виявлених надлишків пального, отримання яких не підтверджено акцизною накладною, зареєстрованою в Єдиному реєстрі акцизних накладних, відповідно до статті 231 Кодексу платнику необхідно до реєстрації акцизної накладної на ці обсяги пального:

- перерахувати до бюджету суму коштів у розмірі акцизного податку за відповідний обсяг пального, самостійно розрахованого за ставками, передбаченими статтею 215 Кодексу;

- зареєструвати заявку на поповнення обсягу залишку пального в системі електронного адміністрування реалізації пального.

Звертаємо увагу, що порушення порядку реєстрації акцизної накладної статтею 1202 Кодексу передбачає штрафні санкції:

- за порушення платниками акцизного податку граничних термінів реєстрації акцизних накладних/розрахунків коригування до акцизних накладних в Єдиному реєстрі акцизних накладних – від 2 до 40 відс. суми акцизного податку залежно від терміну затримки такої реєстрації;

- за відсутність з вини платника акцизного податку реєстрації акцизної накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі акцизних накладних протягом більш як 120 календарних днів після дати, на яку платник податку зобов’язаний скласти акцизну накладну/розрахунок коригування, – 50 відс. суми акцизного податку.

Детальніше у  листі ДФС України від 09.11.2016 № 24089/6/99-99-12-03-03-15 «Про надання податкової консультації щодо реалізації пального».

Мито, його види та ставки

Мито - це загальнодержавний податок, встановлений Податковим кодексом України та Митним кодексом, який нараховується та сплачується відповідно до Митного кодексу, законів України та міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

В Україні застосовуються такі види мита:

- ввізне мито - на товари, що ввозяться на митну територію України.

- вивізне мито - на українські товари, що вивозяться з України.

- сезонне мито – на окремі товари на строк не менше 60 та не більше 120 послідовних календарних днів з дня встановлення.

- особливі види мита: спеціальне, антидемпінгове, компенсаційне та додатковий імпортний збір - з метою захисту економічних інтересів України та українських товаровиробників та  незалежно від інших видів мита.

Мито обраховується:

-  у відсотках до митної вартості товарів (адвалорна ставка),  

- у грошовому розмірі на кількість товарів у встановлених законом одиницях виміру (специфічна ставка);

- одночасно у відсотках до митної вартості товарів та у відсотках до митної вартості товарів (комбінована ставка).

Об'єктами оподаткування митом є:

- товари, митна вартість яких перевищує еквівалент 150 євро, що ввозяться на митну територію України або вивозяться за межі митної території України підприємствами;

- товари, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України в обсягах, які підлягають оподаткуванню митними платежами відповідно до розділу XII Митного кодексу, а також розділів V та VI Податкового кодексу України;

- товари, транспортні засоби комерційного призначення, що зберігаються на складах органів доходів і зборів, за якими власник або уповноважена ним особа не звернулися до закінчення встановлених строків зберігання та реалізуються відповідно до статті 243 Митного кодексу.

В залежності від обраного митного режиму законодавством установлено звільнення, умовне повне або часткове звільнення від оподаткування митом,  а от звільняти окремих юридичних та фізичних осіб від сплати мита і переносити для них строки його сплати  забороняється.

ДФС роз’яснила правила роздрібної торгівлі столовими винами

Головне управління ДФС у Харківській області інформує, що  Закон України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» визначає основні засади державної політики щодо регулювання виробництва, експорту, імпорту, оптової і роздрібної торгівлі різними видами спирту та тютюновими виробами, забезпечення їх високої якості та захисту здоров’я громадян, а також посилення боротьби з незаконним виробництвом та обігом алкогольних напоїв і тютюнових виробів на території України.

Дія Закону не поширюється на роздрібну торгівлю винами столовими, а також на виробництво вин виноградних і плодово-ягідних, напоїв медових, наливок і настоянок, виготовлених громадянами в домашніх умовах для власного споживання, крім випадків, передбачених цим Законом, зокрема стосовно заборони споживання столових вин у закладах охорони здоров'я, навчальних та освітньо-виховних закладах, громадському    транспорті , закладах культури і т.д.

Згідно з частиною тринадцятою ст. 15 Закону роздрібна торгівля алкогольними напоями (крім столових вин) або тютюновими виробами може здійснюватися суб’єктами господарювання всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій.

З урахуванням викладеного, роздрібна торгівля виключно столовими винами може здійснюватись суб’єктами господарювання без наявності ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями.

Детальніше у  листі ДФС України від 15.11.2016 № 24600/6/99-95-42-01-15.

Реорганізація платника : що з ПДВ?

ГУ ДФС у Харківській області повідомляє, що платник ПДВ, що реорганізується шляхом приєднання, злиття, перетворення, поділу та виділення відповідно до закону, анулюється як платник ПДВ.

Такий платник не здійснює ні нарахування податкових зобов’язань на товари/послуги, необоротні активи, суми податку за якими були включені до складу податкового кредиту, і які не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності такого платника податку, ні зменшення податкового кредиту за операціями з їх придбання. При цьому у разі якщо в результаті реорганізації усі майнові права та обов’язки одного платника ПДВ переходять в повному обсязі до іншого новоствореного підприємства – платника ПДВ, який набуває прав і обов’язків цього реорганізованого підприємства, то така операція не є об’єктом оподаткування ПДВ. В інших випадках передача майна підприємства є об’єктом оподаткування ПДВ та оподатковується у загальновстановленому порядку.       

Важлива інформація! Як відображати роздрібний акциз в КОРО

З 4 листопада п.р., набрав чинності Наказ Мінфіну від 23.09.2016 року № 837, яким внесені зміни до наказу Міністерства фінансів України від 14 червня 2016 року № 547 "Про затвердження порядків щодо реєстрації реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій".

Основні зміни стосуються порядку відображення сум акцизного податку в книгах обліку розрахункових операцій (далі - КОРО), а саме:

- вимоги щодо відображення акцизного податку (або іншого податку) у КОРО не поширюються на записи, що формуються на підставі фіскальних касових чеків, що друкуються реєстраторами розрахункових операцій, версії внутрішнього програмного забезпечення яких були включені до Державного реєстру електронних контрольно-касових апаратів та комп'ютерних систем  до 11.03.2016 року.

- у разі наявності у суб'єктів господарювання КОРО за  формами у редакції  скасованого наказу Міндоходів №417, такі книги можуть використовуватись суб'єктами господарювання до скасування  їх реєстрації. У разі наявності розрахункових операцій за підакцизні товари такі КОРО можуть використовуватись за умови відображення сум акцизного податку (або іншого податку) у графах, в яких відображається сума податку на додану вартість.

Щодо проведення документальної позапланової перевірки

Головне управління ДФС у Харківській області інформує, що обставини, які є підставою для здійснення документальної позапланової перевірки, визначаються статтею  78 Податкового кодексу України.

Відповідно до статті 75 Кодексу документальні перевірки проводяться контролюючими органами в межах їх повноважень виключно у випадках та у порядку, встановлених Кодексом. При цьому планова документальна перевірка проводиться відповідно до плану-графіка. Але документальна позапланова перевірка не передбачається у плані роботи контролюючого органу і проводиться за наявності хоча б однієї з обставин, визначених пунктом 78.1 статті 78 Кодексу.

Водночас рішення про проведення документальної позапланової перевірки, у т. ч. за зверненням платника податків, приймається у порядку, встановленому пунктом 78.4 статті 78 Кодексу, з урахуванням положень пункту 78.2 статті 78 Кодексу,який забороняєконтролюючим органам проводити документальні позапланові перевірки, які передбачені підпунктами 78.1.1, 78.1.4, 78.1.8, 78.1.11 пункту 78.1 статті 78 Кодексу, у разі, коли питання, що є предметом такої перевірки, були охоплені під час попередніх перевірок платника податків, зокрема, якщо :

- отримано податкову інформацію, що свідчить про порушення платником податків валютного та іншого не врегульованого цим Кодексом законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на орган ДФС, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов’язковий письмовий запит такого органу протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту;

- виявлено недостовірність даних, що містяться у податкових деклараціях, поданих платником податків, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на письмовий запит органу ДФС, в якому зазначено виявлену недостовірність даних та відповідну декларацію протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту;

- платником подано декларацію, в якій заявлено до відшкодування з бюджету податок на додану вартість, за наявності підстав для перевірки та/або з від'ємним значенням з податку на додану вартість, яке становить більше 100 тис. гривень

- отримано судове рішення суду (слідчого судді) про призначення перевірки або постанову органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, слідчого, прокурора, винесену ними відповідно до закону

Детальніше у  листі ДФС України від 17.11.2016 № 24817/6/99-99-14-03-03-15.

Як платники податків Харківщини звітують по контрольованим операціям з контрагентами

Як повідомили в ГУ ДФС у Харківській області, суб’єктами господарювання регіону у 2016 році надано 90 Звітів про контрольовані операції за 2015 звітний рік із загальною сумою задекларованих контрольованих операцій 4 075,6 млн. грн.

У фіскальному відомстві нагадали, що відповідно п.п. 39.4.2 п. 39.4 ст. 39 Податкового кодексу України, платники податків, обсяг контрольованих операцій з одним контрагентом яких перевищує 5 млн. гривень, зобов’язані подавати центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику до 1 травня року, що настає за звітним звіт про контрольовані операції.

Проведеним аналізом одержаних Звітів виявлені платники податків, по яких існував ризик неподання Звіту та по яких існував ризик неповного відображення контрольованих операцій.

За наслідками відпрацювання зазначених ризиків встановлено 17 суб'єктів господарювання, по яких підтверджено факт проведення контрольованих операцій та по яких Головним управлінням ДФС у Харківській області проведені контрольно-перевірочні заходи.

За результатами проведених перевірок з питання неподання Звіту та/або неповного декларування контрольованих операцій у поданому Звіті, до підприємств застосовано штрафні санкції у сумі 3,5 млн. гривень.

В ГУ ДФС у Харківській області відзначають, що в багатьох випадках причиною, що вплинула на підтвердження вищевказаних фактів є маніпуляція суб’єктами господарювання укладеними договорами в частині переходу права власності на товар.

Так, підприємства, нехтуючи однією з основних засад складання фінансової, податкової та статистичної звітності, фактично підмінюють умови укладених договорів, складаючи додаткові угоди та первинні документи, що змінюють умови поставок, які здійснюють вплив на визначення об’єкту оподаткування податком на прибуток.

Таким чином, щоб знизити вірогідність застосування податкових штрафів після проведення аналізу Звітів про контрольовані операції, платники податків повинні протягом року здійснювати аналіз проведених зовнішньоекономічних операцій для остаточного вирішення питання щодо віднесення операцій до контрольованих, та своєчасного надання Звіту про КО до ДФС України та відображення в них всіх проведених протягом звітного року контрольованих операцій.

Відповідальність за несвоєчасну реєстрацію помилково складеної податкової накладної

Головне управління ДФС у Харківській області інформує що, у разі несвоєчасної реєстрації помилково складеної податкової накладної у  платника податків виникає відповідальность, передбачена статтею 120-1 ПКУ. А саме, відсутність з вини платника реєстрації податкової накладної, що підлягає наданню покупцю - платнику ПДВ, та розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних  протягом 180 календарних днів з дати їх складання призведе до накладення штрафу в розмірі 50% від суми ПДВ, зазначеної в таких документах.

Цими нормами передбачається відповідальність за порушення строку реєстрації податкової накладної незалежно від причин, у зв’язку з якими було порушено цей строк. ПКУ не містить винятків з цього правила для помилково складених податкових накладних чи помилково виписаних . 

Разом з тим, наступне виписування розрахунку коригування із зазначенням причини виправлення помилки не змінює факту порушення строку реєстрації такої помилкової накладної (не пізніше 15 календарних днів, наступних за датою їх складання, зазначеною у податковій накладній). 

Щоб виправити таку помилку, платник податку має право скласти розрахунок коригування до помилкової (другої) податкової накладної. Такий розрахунок коригування підлягає реєстрації в ЄРПН покупцем товарів/послуг, якщо передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику.

Хто має платити ренту за воду, якщо приміщення в оренді

Згідно з п. 255.1 статті 255 Податкового кодексу України платниками рентної плати за спеціальне використання води (далі - Рента плата) є водокористувачі - суб'єкти господарювання незалежно від форми власності, які використовують воду, отриману шляхом забору води з водних об'єктів (первинні водокористувачі) та/або від первинних або інших водокористувачів (вторинні водокористувачі). Рентна плата не справляється, якщо вода використовується виключно для задоволення питних і санітарно-гігієнічних потреб суб’єктів господарювання.

Рентна плата обчислюється виходячи з фактичних обсягів використаної води (підземної, поверхневої, отриманої від інших водокористувачів) водних об'єктів з урахуванням обсягу втрат води в їх системах водопостачання, встановлених у дозволі на спеціальне водокористування, лімітів використання води, ставок рентної плати та коефіцієнтів.

За обсяги води, переданої водокористувачем-постачальником іншим водокористувачам без укладення з останніми договору на поставку води, рентна плата обчислюється і сплачується таким водокористувачем-постачальником. Тобто, якщо орендодавцем приміщення було укладено договір на поставку води з підприємством, що надає послуги з централізованого водопостачання, а з орендарями приміщень окремі договори на поставку води не було укладено, такі передані обсяги води вважаються об'єктом оподаткування рентною платою водокористувача-постачальника. Суб'єкт господарювання, що здійснює використання води виключно для власних питних та санітарно-гігієнічних потреб, при наданні приміщень (нежитлових або житлових) в оренду, обчислює та сплачує рентну плату за всі обсяги води, переданої ним через підприємство, що надає послуги з централізованого водопостачання до суб'єктів господарювання - водокористувачів, які орендують об'єкти нерухомості.

Якщо ж орендарями приміщень укладено окремий договір на поставку води з підприємством, яке надає послуги з централізованого водопостачання до орендованих об'єктів нерухомості та обсяги отриманої води використовуються як для здійснення господарської (виробничої) діяльності, так і для задоволення власних питних і санітарно-гігієнічних потреб, такі суб'єкти господарювання самостійно обчислюють та сплачують рентну плату за обсяги фактично використаної ними води. При цьому орендодавець приміщення не є платником рентної плати за такі обсяги води, використані орендарями.

Як виправляти помилки у спецдекларації – роз’яснює ДФС

Інформуємо про те, що Державна фіскальна служба України у листі від 21.11.2016 р. №37146/7/99-99-15-03-02-17 надала роз’яснення щодо порядку виправлення у 2016 році помилок, допущених сільськогосподарськими підприємствами - суб'єктами спеціального режиму оподаткування у податковій звітності з ПДВ за звітні (податкові) періоди до 01.01.2016 року, а саме: у разі виправлення помилок  за звітні періоди до 01.01.2016 року застосовуються норми ПКУ, чинні на дату їх виправлення (дату подання уточнюючого розрахунку), тобто чинні у 2016 році. Це означає, що позитивне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту, зазначене у такому уточнюючому розрахунку, підлягає у відповідних відсотках сплаті до бюджету та перерахуванню на спеціальний рахунок сільськогосподарського товаровиробника, при цьому такі відсотки визначаються відповідно до норм пункту 209.2 статті 209 ПКУ, чинних на дату подання уточнюючого розрахунку.

Продаж імпортних товарів – яка ж база для ПДВ

Наразі актуальним є питання стосовно визначення бази оподаткування податком на додану вартість операцій платника податку з постачання на митній території України товарів, раніше ввезених на митну територію України.

Загальні правила визначення бази оподаткування операцій з постачання товарів/послуг наведені у п. 188.1 ст. 188 Податкового кодексу України - вона визначається виходячи з їх договірної вартості з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім акцизного податку на реалізацію суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, що справляється з вартості послуг стільникового рухомого зв'язку, податку на додану вартість та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками - суб'єктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів (крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів).

При цьому база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг не може бути нижче ціни придбання таких товарів/послуг, база оподаткування операцій з постачання самостійно виготовлених товарів/послуг не може бути нижче звичайних цін, а база оподаткування операцій з постачання необоротних активів не може бути нижче балансової (залишкової) вартості за даними бухгалтерського обліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів - виходячи із звичайної ціни).

Отож, для операцій платника податку з постачання на митній території України товарів, раніше ввезених таким платником податку на митну територію України, база оподаткування визначається за загальним правилом - виходячи з їх договірної вартості, але не нижче ціни придбання, без урахування величини митної вартості.

Звітність з акцизного податку з 22 листопада п.р. у новій редакції

Інформуємо платників акцизного податку про те, що з 22 листопада 2016 року (дати оприлюднення в «Офіційному віснику України») набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 26.09.2016року №841, яким внесені зміни до форми декларації акцизного податку та Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку, затверджених наказом Мінфіну від 23 січня 2015 року №14.

Зокрема, у розділі 05 «Вид платника акцизного податку» Декларації акцизного податку, для осіб, які реалізують пальне, з’явилася окрема колонка.

Податкові зобов'язання з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів відтепер декларуватимуться в оновленому розділі Д (раніше це був Розділ Ґ), в якому відображатимуться загальні податкові зобов’язання з акцизного податку за кодом органу місцевого самоврядування за КОАТУУ, без деталізації за видами продукції, яка буде проводитися в додатку 6.

У додатках до декларації акцизного податку теж відбулися зміни. Їх стало 11, тобто на 2 більше. Нові додатки це:

- Розрахунок суми акцизного податку з реалізації пального відповідно до підпункту 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 Кодексу (Додаток 11)  та

- Заява про порушення особою, яка реалізує пальне, порядку заповнення та/або порядку реєстрації акцизної накладної / розрахунку коригування (Додаток 9).

У Додатку 1, в якому проводиться розрахунок суми акцизного податку з підакцизних товарів (продукції), на які встановлено специфічні ставки акцизного податку відтепер не відображатимуться операції, визначені підпунктами 213.1.9, 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 Кодексу, але декларуватимуться суми акцизного податку, сплаченого із підакцизної сировини, яка використана при виробництві пального, згідно з пунктом 217.6 статті 217 Податкового кодексу.

Порядок заповнення та подання декларації акцизного податку також набув редакційних змін, зокрема, наведено детальний алгоритм заповнення нових додатків.

Платник єдиного податку у разі переходу на загальну систему оподаткування в середині звітного року повинен подати декларацію з податку на прибуток

Платник єдиного податку  у разі переходу на загальну систему оподаткування в середині звітного року повинен буде за підсумками такого року подати декларацію з податку на прибуток. При цьому звітний період, за який йому треба відобразити дані в такій декларації, починається з дати переходу на загальну систему  і закінчується 31 грудня звітного року.

Пунктом 44.2 ст. 44 Кодексу передбачено, що для обрахунку об'єкта оподаткування платник податку на прибуток використовує дані бухгалтерського обліку та фінансової звітності щодо доходів, витрат та фінансового результату до оподаткування.

Відповідно до п. 137.1 ст. 137 Кодексу податок нараховується платником самостійно за ставкою, визначеною ст. 136 Кодексу, від бази оподаткування, встановленою згідно зі ст. 135 цього Кодексу.

Базою оподаткування є грошове вираження об'єкта оподаткування, визначеного згідно із ст. 134 Кодексу з урахуванням положень Кодексу (п. 135.1 ст. 135 Кодексу).

Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу III Кодексу.

Фінансовий результат до оподаткування формується згідно з правилами бухгалтерського обліку, у тому числі за операціями з надання послуг під час перебування на спрощеній системі оподаткування у разі їх оплати при переході на загальну систему оподаткування, та у разі отримання оплати за послуги на спрощеній системі оподаткування і надання таких послуг під час перебування на загальній системі оподаткування.

Розділом III податок на прибуток підприємств Кодексу не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування на різниці, що виникають за такими операціями.

Платники єдиного податку, які з 01 січня поточного року або пізніше переходять на загальну систему оподаткування, сплачують податок на прибуток на підставі податкової декларації за річний податковий (звітний) період (як новостворені), який для них починається з дати переходу на загальну систему та закінчується 31 грудня такого року, враховуючи положення абзацу "а" п. 137.5 ст. 137 Кодексу.

При декларуванні податку на прибуток за 2016 рік, у разі переходу на загальну систему оподаткування з IV кварталу 2016 року, фінансовий результат до оподаткування, визначається за правилами бухгалтерського обліку за IV квартал 2016 року.

Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється Міністерством фінансів України, яке затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (п. 2 ст. 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні").

Довідково: лист ДФС України від 18.10.2016 № 22490/6/99-99-15-02-02-15 «Про надання роз’яснення».

Для виїзду за кордон на постійне місце проживання необхідно отримати довідку про подану декларацію про майновий стан і доходи

Резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, мають подати до органів фіскальної служби за місцем державної реєстрації декларацію про майновий стан і доходи  не пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду.

Органи фіскальної служби протягом 30 календарних днів після надходження податкової декларації перевіряють визначене податкове зобов’язання, сплату належної суми податку на доходи фізичних осіб та видають довідку про таку сплату та про відсутність податкових зобов’язань з цього податку, що подається до органів митного контролю під час перетину митного кордону і є підставою для проведення митних процедур.

Довідка про подану декларацію про майновий стан і доходи видається за зверненням платника податку у десятиденний строк на підставі поданої декларації про майновий стан і доходи, а для платників податку - резидентів, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, - протягом тридцяти календарних днів після надходження податкової декларації про майновий стан і доходи та сплати належної суми податку.

У разі неподання декларації про майновий стан і доходи або для платників податку - резидентів, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, несплати податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб заявнику у десятиденний строк надається вмотивована відповідь щодо відмови в наданні довідки.

Для фізичних осіб - резидентів, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, довідка про подану декларацію про майновий стан і доходи дійсна протягом 60 календарних днів з дати її видачі за наявності документа, що посвідчує особу.

Більш детально з роз’ясненням щодо можливості отримання довідки про подану декларацію про майновий стан і доходи можна ознайомитися на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби України у Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі (категорія 140.06).

З 25 листопада наберуть чинності зміни до Порядку оформлення і подання скарг платниками податків

Наказом від 28.09.2016 р.№ 849, зареєстрованим в Мін’юсті 28 жовтня 2016 р. (далі – Наказ № 849), Міністерство фінансів України внесло зміни до Порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами (далі – Порядок). Наказ № 849 набере чинності з дня його офіційного опублікування, яке заплановане в бюлетені «Офіційний вісник України» № 91 від 25.11.2016.

У Порядку визначено, що розгляд матеріалів скарг платників податків буде відбуватися у закритому засіданні.

Розгляд у відкритому засіданні буде відбуватися виключно на підставі письмового клопотання платника податків про відкритий розгляд матеріалів скарги (форма його додається).

Не допускається відкритий розгляд скарги, якщо в матеріалах справи наявні відомості, що становлять державну таємницю.

Також у Порядку уточнено, що особа, яка подала скаргу на рішення контролюючого органу, має право:

- брати участь у розгляді матеріалів скарги особисто або через його уповноважених представників (у тому числі адвокатів);

- ознайомлюватись із матеріалами перевірки та адміністративного оскарження в електронній та письмовій формі, робити з них копії, виписки за допомогою технічних засобів;

- здійснювати технічну фіксацію засідання з розгляду матеріалів скарги за допомогою фото-, кінозйомки, відео-, звукозапису;

- заявляти клопотання, що стосуються предмета розгляду скарги, в тому числі про:

участь та надання пояснень під час розгляду матеріалів скарги осіб, що проводили перевірку, приймали рішення (вчиняли дії) або брали участь у прийнятті оскаржуваного рішення;

присутність під час розгляду матеріалів скарги за участю платника податків представників засобів масової інформації (якщо здійснюється відкритий розгляд матеріалів скарги).

Під час розгляду матеріалів скарги платника податків в ході адміністративного оскарження повинні будуть враховуватися податкові консультації, а також узагальнюючі податкові консультації, надані такому платнику податків.

Затверджено перелік товарів (виконаних робіт, послуг), вартість яких на період проведення АТО платники податку на прибуток включають до інших витрат звичайної діяльності без обмежень

Платники податку на прибуток на період проведення антитерористичної операції до складу інших витрат звичайної діяльності без обмежень та без коригування на різниці включають кошти або вартість спеціальних засобів індивідуального захисту, лікарських засобів та медичних виробів, продуктів харчування, предметів речового забезпечення, а також інших товарів, виконаних робіт, наданих послуг за переліком, що визначається КМУ, які добровільно перераховані (передані) Збройним Силам України, Національній гвардії України, іншим військовим формуванням, військовим частинам для потреб АТО.

Зазначена норма визначена підр. 4 розд. ХХ Податкового кодексу України.

Постановою КМУ від 26.10.2016 №758 затверджено перелік товарів, виконаних робіт, наданих послуг за кодами згідно з Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016:2010, вартість яких на період проведення антитерористичної операції включається до інших витрат звичайної діяльності або на вартість яких не проводиться коригування фінансового результату до оподаткування.

Постанова опублікована в «Урядовому кур’єрі» №205 від 02.11.2016 року.

При наданні безповоротної фінансової допомоги неприбутковій організації, передбачено коригування фінансового результату до оподаткування

Платники податку на прибуток, які визначають різниці, фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшують на суму коштів або вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, безоплатно перерахованих (переданих) протягом звітного (податкового) року неприбутковим організаціям, у розмірі, що перевищує 4% оподатковуваного прибутку попереднього звітного року.

Якщо фінансовий результат попереднього звітного року є від'ємним (об'єкт оподаткування податку на прибуток відсутній), то фінансовий результат до оподаткування поточного року необхідно збільшити на всю суму безоплатно перерахованих коштів неприбутковим організаціям.

При цьому, тимчасово, на період проведення антитерористичної операції, зазначене коригування не проводиться, починаючи з 01.01.2015 року, щодо сум коштів або вартості спеціальних засобів індивідуального захисту (касок, бронежилетів, виготовлених відповідно до військових стандартів), технічних засобів спостереження, лікарських засобів та медичних виробів, засобів особистої гігієни, продуктів харчування, предметів речового забезпечення, а також інших товарів, виконаних робіт, наданих послуг за переліком, що визначається КМУ, які добровільно перераховані (передані) Збройним Силам України, Національній гвардії України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, Міністерству внутрішніх справ України, Управлінню державної охорони України, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням, їх з'єднанням, військовим частинам, підрозділам, установам або організаціям, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, для потреб забезпечення проведення АТО.

Разом з тим, не передбачено різниці для коригування фінансового результату до оподаткування при наданні безповоротної фінансової допомоги юридичній особі - платнику податку на прибуток на загальних підставах.

Зазначена норма передбачена пп. 140.5.9 ст. 140 та п. 33 підр. 4 розд. XX Податкового кодексу України.

До уваги перевізників, експедиторів, митних брокерів, декларантів, суб'єктів ЗЕД

20 жовтня 2016 року, з метою подальшої реалізації в Україні положень Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки міжнародного дорожнього перевезення (Конвенція МДП) 1975 р., між ДФС України, Асоціацією міжнародних автомобільних перевізників України (АсМАП) та Міжнародним союзом автомобільного транспорту (МСАТ) були підписані Додаткова угода № 57 до Угоди між Державною митною службою України і Асоціацією міжнародних автомобільних перевізників України від 30 липня 1999 року, Доповнення до Додатка № 3 до Угоди про співробітництво між ДФС України, АсМАП України та МСАТ та Угода між ДФС України, МСАТ, АсМАП з питань взаємодії під час запровадження Ваучера ТІR+ в Україні.

Відповідно до змісту підписаних Додаткової угоди № 57 та Доповнення до Додатка № 3 - на митній території України гарантійна сума щодо відшкодування митних платежів при автомобільних перевезеннях із застосуванням книжки МДП або книжки іCarnet - з 60 000 євро зросла до 100 000 євро.

Також, відповідно до положень Угоди з питань взаємодії під час запровадження Ваучера ТІR+ в Україні - сторони домовились про визнання технічних параметрів Ваучера ТІR+ та про забезпечення обміну електронними даними між сторонами на основі вже існуючих інформаційних інструментів МДП. Застосування Ваучера ТІR+ надасть можливість перевізникам при перевезеннях вантажів на умовах Конвенції МДП збільшити розмір гарантійної суми додатково до суми гарантії, встановленої за книжкою МДП, ще на 100 000 євро.

Більш детальну інформацію про використання Ваучера ТІR+ можна переглянути на сайті Міжнародного союзу автомобільного транспорту за адресою http://www.tirplus.org/tirplus/subscribe.

Якщо виявлена помилка у повідомленні за ф. № 20-ОПП, суб’єкт господарювання повинен подати повідомлення з виправленою інформацією

Платник податків зобов’язаний стати на облік у відповідних фіскальних органах за основним та неосновним місцем обліку, повідомляти про всі об’єкти оподаткування і об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, фіскальні органи за основним місцем обліку шляхом подання повідомлення за ф. № 20-ОПП (додаток 11 «Порядку обліку платників податків і зборів*).

Якщо суб’єкт господарювання виявив помилку у повідомленні за ф. № 20-ОПП, він повинен подати повідомлення з виправленою інформацією про такі об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність за ф. № 20-ОПП до органу ДФС за основним місцем обліку.

При заповненні повідомлення за ф. № 20-ОПП з виправленою інформацією у другій графі відомостей про об’єкти оподаткування платником податків зазначається код ознаки надання інформації 3 (надання інформації щодо зміни відомостей про об’єкт оподаткування).

При цьому таке повідомлення подається разом з супровідним листом, в якому зазначається факт виправлення помилок у відомостях про об’єкт оподаткування.

Зазначена норма передбачена п. 63.3 ст. 63 Податкового кодексу України, п. 8.5 розд. VIII «Порядку обліку платників податків і зборів», затвердженого наказом МФУ від 09.12.11 № 1588.

Столичні митники упередили вивезення до Китаю колекції картин 18 – початку 20 століття

Виявлено та упереджено спробу незаконного вивезення з України колекції картин європейських живописців 18 – початку 20 століття. Виявлена колекція представлена 21 картиною. Твори живопису українка намагалась вивезти до Китаю.

Під час митного оформлення вкладення міжнародного експрес-відправлення, заявленого нашою співвітчизницею як копії картин, виникли підозри щодо достовірності заявлених нею відомостей.

Після проведення митного огляду із залученням експертів-мистецтвознавців, підозри підтвердилися. Згідно з попереднім висновком фахівців, 18 з оглянутих картин є оригінальними творами живопису, виконані професійними європейськими, переважно німецькими, живописцями 18 – початку 20 століття. Всі картини відрізняються високим рівнем виконавчої майстерності, що дозволяє віднести їх до Державного реєстру національного культурного надбання.

Таким чином, громадянка України намагалася вивезти під виглядом копій оригінальні твори живопису, що мають значну художню та культурну цінність.

Наразі Київською міською митницею ДФС складено протоколи про порушення митних правил за ст. 483 Митного кодексу України. Картини вилучено.

Виявлена колекція є досить різноманітною як за тематикою зображеного (пейзажі, пікніки, катання на човнах, міфічні сцени та сцени полювання, рибалки тощо), так і за розміром. Проте, око пересічного спостерігача найбільше привертає увагу велетенська картина з пейзажем розміром майже два на півтора  метри.

Остаточна цінність та вартість всієї колекції буде встановлена після проведення ґрунтовної мистецтвознавчої експертизи. За результатами висновку Київською міською митницею спільно з СБУ буде розглядатися питання наявності ознак кримінального правопорушення.

Працівники ДФС взяли участь у семінарі з питань запобігання та протидії проявам корупції

За ініціативою Національного агентства України з питань державної служби Київським національним торговельно-економічним університетом проведено тематичний короткостроковий семінар з питань запобігання і протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування.

Програму реалізовував Інститут вищої кваліфікації Київського національного торговельно-економічного університету.

У семінарі взяли участь 50 посадових осіб апарату ДФС. Учасники обговорили основні положення Закону України «Про запобігання корупції», практику застосування нового антикорупційного законодавства, правові та організаційні засади проведення очищення влади, зарубіжний досвід запобігання корупції.

Зацікавленість учасників семінару також викликала тема щодо заповнення декларацій за 2016 рік, які державні службовці зобов'язані подати до 1 квітня 2017 року шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції в електронній формі.

ДФС: Майже 16 тис. автомобілів перебувають в Україні з порушенням терміну транзиту

Значно збільшилась кількість автомобілів, які перебувають на території України з порушенням терміну транзиту. Про це повідомив заступник директора Департаменту організації митного контролю ДФС Євген Сафонов в ефірі «5 каналу».

Він зазначив, що ДФС фіксує кожний автомобіль, який перебуває у будь-якому митному режимі на території України: тимчасове ввезення або режим транзиту.

«Все фіксується нашим програмно-інформаційним комплексом, і ми знаємо, скільки машин перебувають під митним контролем, скільки автівок порушили терміни тимчасового ввезення і транзиту. Так, наприкінці вересня 11 тис. автівок перебували на території України з порушенням терміну транзиту – на даний час їх кількість збільшилась до 15 752 автівок», - підкреслив Євген Сафонов.

За його словами, наразі розробляється механізм боротьби з цим негативним явищем. Окрім практичних заходів співпраці з територіальними органами поліції, ДФС підготувала пропозиції щодо внесення змін до законодавства України.  Адже переважна більшість машин, які знаходяться в режимі транзиту, фактично знаходяться в режимі тимчасового ввезення.

"Ми пропонуємо: якщо громадянин України хоче тимчасово ввезти на територію України транспортний засіб з іноземною реєстрацією: по-перше, цей транспортний засіб має бути на обліку в іноземній державі. По-друге, громадянин України повинен мати технічний паспорт автомобіля, на якому в’їжджає в Україну.  Ми також запропонували, щоб громадянин України заповнював митну декларацію і декларував свій автомобіль у режимі тимчасового ввезення. При цьому йде щомісячна сплата грошових коштів у державний бюджет України – відсоток від суми митних платежів", - пояснив Євген Сафонов.

Він також підкреслив, що ДФС працює над тим,  щоб громадянам було вигідно сплатити відсоток за тимчасове ввезення свого транспортного засобу, але не порушуючи термінів і транзиту, і тимчасового ввезення. При цьому в пропозиціях змін до законодавства передбачена більш сувора відповідальність за порушення термінів.

На Харківщині фіскальна служба перевіряє АЗС

Як наслідок проведеної роботи, суб'єкти господарювання збільшили обсяги декларування і сплати акцизного податку з роздрібної реалізації ПММ на загальну суму майже 700 тис. грн.

У фіскальному відомстві відзначають, що такий акцизний податок одне з джерел наповнення місцевого бюджету. А поряд із сумлінними суб’єктами господарювання, які чесно ведуть свій бізнес і сплачують податки у повному обсязі, трапляються ділки-махінатори. Ось вони і використовують у своїй діяльності різноманітні «тіньові» оборудки. Це видача «лівих» фіскальних чеків під час продажу паливно-мастильних матеріалів, або взагалі  продаж без чеків, реалізація фальсифікованого бензину тощо.

Кожній перевірці передує проведення ретельного доперевірочного аналізу, зазначають у фіскальній службі. На сьогоднішній день було проведено 8 фактичних перевірок господарських одиниць по 6-ти суб'єктам, під час яких також здійснювався відбір зразків палива з подальшим дослідженням в спеціальній лабораторії. Шляхом проведення інвентаризацій перевірялась відповідність фактичних залишків ПММ з даними обліку підприємств. Це дало можливість встановити фактичне оприбуткування товару, а також попередньо виміряти навантаження об'єкта по реалізаціям і порівняти з подальшим декларуванням.

В Головному управлінні ДФС області підкреслюють, що відповідна  робота буде проводитись і надалі, тож закликають підприємців працювати у правовому полі та дотримуватись усіх вимог діючого законодавства.

Працівники Міжрегіональної митниці ДФС упередили незаконне ввезення майже 3,7 тис. пляшок колекційного італійського вина

Співробітники Міжрегіональної митниці ДФС спільно з працівниками митного поста «Мостиська» в ході огляду двох вантажних мікроавтобусів виявили 3659 пляшок (3005 літрів) колекційного вина італійського виробника, не внесених до декларації.

За даними фактами складено протоколи про порушення митних правил за ст. 472 Митного кодексу України. Санкції цієї статті передбачають накладення штрафу в розмірі 100 відсотків вартості товарів, з конфіскацією зазначених товарів. На даний час товар затримано та відправлено на експертизу з метою визначення вартості.

Також було перевірено транспортний засіб, який переміщувався через митний кордон по зоні спрощеного контролю «зелений коридор». За результатами перевірки в салоні автомобіля було виявлено 874,4 кг харчових продуктів, які перевищують неоподатковану норму переміщення товарів через митний кордон України. За даним фатом складено протокол про порушення митних правил за ст. 471 Митного кодексу України. Зазначений товар вилучено, на громадян накладено штраф.

Роман Насіров зустрівся з Генеральним секретарем ВМО Куніо Мікурія

Голова ДФС Роман Насіров провів робочу зустріч з Генеральним Секретарем Всесвітньої митної організації Куніо Мікурія, який вперше з 2012 року перебуває з офіційним візитом в Україні.

Під час зустрічі керівник ДФС ознайомив Генерального Секретаря з основними напрямами роботи фіскальної служби та результатами її діяльності. Особливу увагу було приділено планам реформування ДФС та її інституційного розвитку.

Так, зокрема, Роман Насіров розповів про ініціативи ДФС щодо розбудови української митниці, а також співробітництво у цьому напрямі з міжнародними організаціями. У свою чергу Куніо Мікурія високо оцінив співпрацю України з Всесвітньої митною організацією, а також позитивно відзначив реформи ДФС.

Крім того, Генеральний Секретар схвально оцінив заходи з організації роботи Регіонального кінологічного центру ВМО у м. Хмельницький, який є єдиним в Україні та 9-им у світі подібним центром.

Під час зустрічі було досягнуто домовленостей щодо поглиблення співпраці між ДФС та ВМО, зокрема, у сфері навчання та перепідготовки кадрів, а також подальшого розвитку інфраструктури.

За 10 місяців поточного року платниками сплачено 9,1 млрд. грн. військового збору

З початку адміністрування фіскальною службою військового збору до державного бюджету було сплачено майже 21 млрд. грн. військового збору. Про це повідомила заступник директора департаменту – начальник управління адміністрування доходів і зборів з фізичних осіб Департаменту податків і зборів з фізичних осіб ДФС Тетяна Федченко.

«З серпня по грудень 2014 року платники спрямували на підтримку армії 2,5 млрд. грн. У 2015 році сума сплаченого податку склала понад 9 млрд. грн. Майже така ж сума – 9,1 млрд. грн. надійшла і з початку цього року», - розповіла посадовець.

За її словами, платники податків сумлінно сплачують збір, розуміючи важливість цих коштів для української армії. Так, зокрема, лише фізичними особами-підприємцями сплачено 25,7 млн. грн. Крім того, за результатами декларування доходів громадян до сплати задекларовано 230,1 млн. гривень.

Тетяна Федченко також нагадала, що платниками збору є фізичні особи як резиденти, так і нерезиденти, які отримують доходи в Україні, фізичні особи-резиденти, які отримують іноземні доходи, а також податкові агенти. 

«Акцизний податок» - обов’язковий реквізит фіскального касового чека

З 2016 року акцизний податок став обов'язковим реквізитом фіскального касового чека для роздрібних продавців, які торгують підакцизними товарами, а саме, алкогольними напоями, тютюновими виробами та паливом.  У чеку мають бути вказані: назва податку, його ставка та загальна сума.

Така вимога встановлена Наказом Міністерства Фінансів України від 21.01.2016 р. № 13 «Про затвердження Положення про форму та зміст розрахункових документів, Порядку подання звітності, пов'язаної із використанням книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок), форми N ЗВР-1 Звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок)»  який набрав чинності 11 березня 2016 року.

Виняток становлять розрахункові документи, що друкуються реєстраторами розрахункових операцій, версії внутрішнього програмного забезпечення яких включені до Державного реєстру електронних контрольно-касових апаратів та комп'ютерних систем, до дня набрання чинності цим наказом, тобто до  11.03.2016

Стосовно розрахункових документів, що друкуються всіма іншими реєстраторами розрахункових операцій,  у разі відсутністі у фіскальному касовому чеку роздрібного акцизного податку –  такий документ не прийматиметься як розрахунковий.

Увага громадяни! Обережно шахраї!

Шановні платники податків Харківщини, Головне управління ДФС у Харківській повідомляє, що на сьогоднішній день мають місце непоодинокі випадки вимагання невідомими особами грошових коштів від суб’єктів підприємницької діяльності.

Для вимагання грошей зловмисники телефонують начебто від імені керівництва органів ДФС регіону, начальників податкових інспекцій.

Увага, телефонні дзвінки здійснюються як на стаціонарні, так і на мобільні телефони.

Просимо Вас, будьте максимально обережні та не піддавайтесь на подібного роду провокації. Якщо ж траплятимуться (чи були) такого роду телефонні дзвінки, не замовчуйте факти, негайно повідомляйте  до правоохоронних органів або телефонуйте на Антикорупційний сервіс ДФС України «Пульс» за тел. (044) 284-00-07.

Пересилання та митне оформлення гаджетів поштовими відправленнями

Для громадян України посилки з-за кордону давно стали буденною справою. При цьому, значна кількість посилок з-за кордону становлять товари, які, як правило, замовляються через Інтернет. Останнім часом громадяни замовляють через Інтернет різні гаджети, які надходять в Україну в поштових відправленнях.

Отже, виникає багато питань стосовно оподаткування товарів-гаджетів.

Поштові відправлення з-за кордону обов’язково проходять митний контроль у митницях в місцях міжнародного поштового обміну, а саме в Київській міській митниці, Одеській, Закарпатській та Львівській митницях. Декларування вмісту поштових відправлень здійснюється відправником по митним деклараціям СN 23 та CN 22, форма яких затверджена актами Всесвітнього поштового Союзу.

Громадяни, які роблять замовлення товару або отримують поштові посилки з-за кордону повинні знати правила їх отримання, адже може виникнути ситуація, коли за надлишок товару доведеться сплачувати податки.

Товари (крім підакцизних), що пересилаються у міжнародних поштових відправленнях сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 150 євро, але не перевищує еквівалент 10000 євро, підлягають письмовому декларуванню та оподатковуються ввізним митом за ставкою 10 % та податком на додану вартість за ставкою 20 %. Базою оподаткування для таких товарів є частина їх сумарної фактурної вартості, що перевищує еквівалент 150 євро.

Товари (крім підакцизних), сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 10000 євро, що пересилаються переміщуються на митну територію України в міжнародних поштових відправленнях, міжнародних експрес-відправленнях, підлягають декларуванню та митному оформленню з поданням митної декларації, передбаченої законодавством України для підприємств, а також дозволів (ліцензій), сертифікатів відповідності чи свідоцтв про визнання відповідності у випадках, установлених законодавством України для суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, та оподатковуються ввізним митом за повними ставками Митного тарифу України і податком на додану вартість за ставкою 20 %.

Нарахування митних платежів на товари сумарна фактурна вартість перевищує еквівалент 150 євро, які надходять в Україну у поштових відправленнях здійснюється по оглядовому розпису форми М15. Даний документ оформляється митницею в місцях міжнародного поштового обміну. При отриманні поштового відправлення громадянин-отримувач на відділенні поштового зв`язку сплачує податки, які нараховані в оглядовому розписі М15 та отримує свою посилку. Строк зберігання імпортних міжнародних поштових відправлень складає 1 місяць. За зверненням отримувача строк зберігання може бути продовжено ще на 1 місяць.

На Харківщині податківці відвідали науково – освітній захід

Фахівці Головного управління ДФС у Харківській області взяли участь у щорічній науково-освітній виставці «Публічне управління ХХІ», яка відбулась на базі Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

У заході також взяли участь науковці, викладачі вищих навчальних закладів, посадові особи органів місцевого самоврядування, представники громадських організацій, студентиХарківських вишів та інші зацікавлені особи.

В рамках заходу відбулися науково – практичні конференції, семінари та засідання «круглого столу», виставка вітчизняних та закордонних навчальних закладів, що здійснюють підготовку спеціалістів у сфері публічного управління та надання послуг.

Нагадуємо! Звіт з ЄСВ подається з 1 грудня

Відповідно до Наказу Міністерства фінансів України від 07.09.2016 р. N 813 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України", оновлений звіт з ЄСВ платники подають з 1 грудня. Тобто вперше слід звітувати за оновленою формою за листопад 2016 року (граничний термін подання - 20 грудня 2016 року).

Такий висновок базується на нормі п.46.6 Податкового кодексу України, згідно з якою, якщо в результаті запровадження нового податку або зміни правил оподаткування змінюються форми податкової звітності, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, який затвердив такі форми, зобов’язаний оприлюднити нові форми звітності.

До визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення.

Детальніше у  листі ДФС України від 08.11.2016 р. №35758/7/99-99-13-02-01-17.

Харківська митниця ДФС щодо спростування інформації у ЗМІ

Харківська митниця ДФС, розглянувши інформацію, яка була висвітлена у засобах масової інформації та на сайті Національної поліції, стосовно наявних даних у Нацполіції про «участь» працівників Харківської митниці ДФС в схемі по несплаті податків, організованої службовими особами комерційної структури, підготувала та направила лист до Національної поліції України з вимогою спростувати зазначену інформацію.

В Харківській митниці ДФС відсутня будь-яка інформація стосовно відкриття кримінального провадження, відносно посадових осіб митниці або проведення слідчих дій, жодних повідомлень щодо вищезазначеної події не надходило.

Лист Харківської митниці ДФС №8449/00-2/20-70-08 від 25.11.2106 до Національної поліції України.

Керівництво фіскальної служби Харківщини відвідало підшефний заклад

В.о начальника ГУ ДФС у Харківській області Баграт Хачатурян разом з фахівцями відомства завітали в гості до своїх підшефних - вихованців Харківського спеціального навчально-виховного комплексу імені В.Г. Короленка.

Приводом для візиту стала дуже приємна дата – 25-річчя створення філії дитячої музичної школи ім. М. Коляди при навчальному закладі, де учні безкоштовно навчаються хоровому співу та грі на  музичних інструментах.

Здавалося,  ну що ж тут дивного. Але ж співати та грати на інструментах вчаться незвичайні діти, а діти з вадами зору. Крім шкільних наук, особливу увагу в гімназії приділяють саме музичному вихованню. Адже такі особливі діти дуже сприйнятливі до музики та мають унікальні  вокальні і музичні дані. До речі, хор і духовий оркестр закладу  носять високу назву зразкових художніх колективів Міністерства освіти України. Серед учнів багато переможців та лауреатів різноманітних конкурсів, в подальшому випускники гімназії  отримують вищу музичну освіту.

Напередодні керівник ГУ ДФС Харківщини Микола Рибаков презентував навчальному закладові сценічне обладнання, яке обов’язково стане юним музикантам у нагоді та допоможе розкритися ще більше.

Тож побажаємо маленьким талантам великіх успіхів!

Заступник начальника ГУ ДФС у Харківській області Наталія Свєтош провела робочу нараду

В ГУ ДФС у Харківській області відбулось засідання комісії ГУ ДФС області по визначенню на конкурсній основі суб’єктів господарювання, які будуть проводити продаж безхазяйного майна, під головуванням заступника начальника Наталії Свєтош.

Участь у засіданні взяли співробітники управління погашення боргу, управління внутрішньої безпеки та відділу протидії незаконному обігу підакцизних товарів оперативного управління.

Крім того, під час заходу  було обговорено ряд питань стосовно порядку роботи зазначеної комісії, визначено коло проблемних питань та поставлені задачі по їх виконанню.

Контрабандисти намагались провезти через кордон збірні панелі для поглинання енергії сонячних променів

У вихідні в пункт пропуску «Угринів – Долгобичув» з Республіки Польщі прибув мікроавтобус «VWTRANSPORTER» під керуванням громадянина України з пасажирами. Водій обрав смугу спрощеного митного контролю «зелений коридор», чим заявив про відсутність будь-яких товарів, які підлягають обов’язковому декларуванню та оподаткуванню.

Однак у митників виникла підозра щодо наявності в транспортному засобі незадекларованих товарів. Автомобіль скерували у місце для поглибленого огляду, де в багажному відділенні було виявлено 21 «сонячну панель» загальною вартістю майже 90 тис. грн.

Зазначені дії мають ознаки порушень митних правил, передбачених ст.471 МК України. За цим фактом складено протоколи про порушення митних правил, товар вилучено до розгляду справи в суді.

Співробітники Міжрегіональної митниці ДФС припинили спробу незаконного ввезення товарів на суму 9,3 млн. грн.

Працівники Міжрегіональної митниці ДФС викрили спробу незаконного ввезення товарів на митну територію України без належного декларування та оподаткування.

Так, згідно з інформаційними базами даних ДФС, два вантажних фургона «IVECO» під керуванням громадянина України виїхали з території України 13.11.2016 через пункт пропуску «Ягодин» Волинської митниці ДФС та після завантаження товаром в’їхали в польський пункт пропуску «Корчова» 17.11.2016, пробувши там до 18.11.2016. Аналогічно, вантажний фургон «MAN» виїхав з території України 10.11.2016 через пункт пропуску «Ягодин» Волинської митниці ДФС та після завантаження товаром також в’їхав в польський пункт пропуску «Корчова» 17.11.2016, пробувши там до 18.11.2016.

Перетин кордону планувався через пункт пропуску «Краківець-Корчова» Львівської митниці ДФС без належного декларування та оформлення поза митним контролем.

Переміщення даних вантажівок було поставлено на окремий контроль керівництвом Міжрегіональної митниці ДФС з моменту виїзду їх за межі митної території України, а інформація про оперативні заходи була обмежена та не розголошувалась.

Вищезазначені транспортні засоби 18.11.2016 в’їхали в пункт пропуску «Краківець-Корчова» Львівської митниці ДФС по смузі руху «червоний коридор». При усному опитуванні водії вантажівок намагались приховати інформацію про кількість та вартість вантажу, не пред’являли товаросупровідні документи та надавали неправдиву інформацію. Однак, працівники оперативної робочої групи Міжрегіональної митниці ДФС зобов’язали водіїв заповнити митні декларації, а вантажівки були переміщені в зону митного контролю на спеціальний огороджений майданчик для затриманих транспортних засобів.

З’ясувалось, що вантажівки переміщують запчастини для транспортних засобів, різну електроніку, побутову техніку, одяг, аксесуари та інші високоліквідні товари загальною вагою 29440 кг на загальну суму 9 282 597 гривень.

Наразі продовжуються митні формальності щодо зазначених товарів, а транспортні засоби та водії затримані у пункті пропуску.

Харківські митники упередили незаконне вивезення стародруку «Апостол»

В результаті проведення спільної операції співробітниками Харківської митниці ДФС, СБУ та прикордонниками в пункті пропуску «Плетенівка» була виявлена старовинна книга - кириличний стародрук «Апостол» XVII століття.

50-річний громадянин України намагався незаконно вивезти в Росію книгу, яка була загорнута в светр та поліетиленовий пакет та схована на дні валізи під особистими речами.

За даним фактом був складений протокол про порушення митних правил за частиною 1 статті 483 Митного кодексу України. Предмети правопорушення передані до правоохоронних органів. Додатково буде проведена експертиза.

Нагадуємо, що предмети, які виготовлені до 1950 року, та твори друку, які видані до 1945 року, при переміщенні потребують подання дозволу Державної служби контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України або експертного висновку, виданого державними установами, закладами культури, іншими організаціями, уповноваженими на проведення державної експертизи культурних цінностей.

 

Освоєння коштів Державного фонду регіонального розвитку

Оприлюднено у Інформація для ознайомлення

Роботи з реконструкції вуличного освітлення в с. Діброва завершено, введено об’єкту в експлуатацію, проводиться процедура взяття на баланс сільської ради з метою обслуговування в подальшому.

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

 • rada
 • city izyum
 • uk 3
 • bpd integr
 • baner new
 • NADU
 • president kadr rezerv
 • rv
 • top11
 • uk 4
 • uk 9
 • Harkyvoblenergo
 • izyum2
 • president kadr rezerv
 • uk 9
 • uk 37

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

Новини - Харькiвська обласна державна адмiнiстрацiя

Новини Харкова та Харкiвської областi.