IzyumOMVK contract

Новини Ізюмської ОДПІ станом на 6 жовтня 2016 року

Оприлюднено у Інформація для ознайомлення

Податковий календар на жовтень 2016 року!

7 жовтня, п'ятниця

Останній день подання

- звіту про обсяги виробництва та реалізації спирту (форма №1-РС) за вересень 2016 року;

- звіту про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв (форма №2-РС) за вересень 2016 року;

- звіту про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів (форма №3-РС) за вересень 2016 року;

- звіту про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі (форма №1-ОА) за вересень 2016 року;

- звіту про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі (форма №1-ОТ) за вересень 2016 року;

- звіту про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у роздрібній мережі (форма №1-РА) за вересень 2016 року;

- звіту про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у роздрібній мережі (форма №1-РТ) за вересень 2016 року;

- попередньої заявки-розрахунку про потребу у марках акцизного податку на грудень 2016 року

 10 жовтня, понеділок

 Останній день подання

- декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари/продукцію на жовтень 2016 року

Ізюмська ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області повідомляє!

Пунктом 2 Постанови Кабінету міністрів України від 13.07.2016 №440 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру» та підпунктом 133.4.1. ст.133.4 ст.133 Податкового Кодексу України (далі ПКУ)  встановлено, що неприбутковим підприємством, установою та організацією є підприємство, установа  та організація, що одночасно відповідає вимогам:

- утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

- установчі документа якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування ЄСВ), членів органів управління та інших пов’язаних  з ними осіб;

-   установчі документи якої передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідно виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи ( у результаті  її ліквідації,  злиття, поділу, приєднання або перетворення).

Обов’язковою умовою для неприбуткових організацій є використання  доходів (прибутків) неприбуткової організації виключно для фінансування  видатків  на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених її установчими документами.

Виходячи з вищевикладеного, з метою включення до нового Реєстру неприбуткових установ та організацій,  до 01.01.2017р. пропонуємо привести установчі документи  у відповідність із зазначеними нормами ПКУ.

Неприбуткові підприємства, установи та організації , які не привели установчі документи  у відповідність із нормами  ст.133 ПКУ, після 01.01.2017р. виключаються з Реєстру неприбуткових  установ та організацій.

Порядок заповнення таблиці 2 додатку 1 до податкової декларації з ПДВ

За формою додатку 1 «Розрахунок коригування сум ПДВ (Д1)» (далі – додаток 1 до декларації) коригування податкового кредиту згідно зі ст. 192 Податкового кодексу України відображається у таблиці 2 додатка 1 до декларації. Водночас, виходячи зі змісту таблиці 2, відображенню підлягають операції з придбання з ПДВ, які підлягають оподаткуванню за основною ставкою та за ставкою 7% в розрізі контрагентів, зокрема:

в графі 2 зазначається індивідуальний податковий номер постачальника;

в графі 3 – період складення податкових накладних, які коригуються; 

в графі 4 – обсяг постачання (без ПДВ);

в графі 5 – сума ПДВ нарахована за основною ставкою;

в графі 6 – сума ПДВ нарахована за ставкою 7%.

Наприкінці таблиці підсумовується загальна сума придбання за звітний період, зокрема:

- у рядку «придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів» у графах 4 та 5 зазначається придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів;

- в останньому рядку «усього за основною ставкою та за ставкою 7% (рядок 12 декларації)» зазначається загальна сума придбання за звітний період без урахування придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів.

Ізюмщина: Легалізація трудових відносин під час проведення операції «Урожай-2016»

Враховуючи аграрну специфіку Ізюмського району, особливого контролю потребує діяльність сільськогосподарських товаровиробників. Зрозуміло, що проведення цьогорічної операції «Урожай» невипадкове, адже аналіз стану фінансово-господарської діяльності підприємств із значними обсягами виробництва, кількості площ сільськогосподарських угідь, загальних обсягів реалізації товарів (послуг), використання трудових ресурсів показав, що деякі підприємства за рівних умов ведення діяльності на однакових площах землі мають різне податкове навантаження, яке на більшості підприємствах є незначним.

Саме тому податківцями Ізюмської ОДПІ днями в черговий раз проведено низку зустрічей із сільськогосподарськими підприємствами з питань підвищення рівня оплати праці до середньогалузевого та легалізації найманої праці.

І, як результат вжитих заходів, в червні-серпні 2016 96-ма сільгосппідприємствами Балаклійського, Барвінківського, Борівського та Ізюмського районів  3808 працівникам підвищено розмір заробітної плати і, як наслідок, легалізовано доходу за рахунок підвищення заробітної плати на суму 6787,4 тис. гривень. Крім того, в зазначений період 77 сільгосппідприємствами додатково оформлено 915 найманих працівників, легалізовано доходу у сумі 2853,7 тис. гривень, у зв’язку з чим до бюджету додатково надійшло податку на доходи фізичних осіб у сумі 1705,8 тис. гривень., військового збору – 142,1 тис. гривень та єдиного внеску у сумі 2084,8 тис. гривень.

Як контролюючі органи визначатимуть нереальні господарські операції

Про це йдеться в Методичних рекомендаціях з фіксування в актах перевірок результатів відпрацювання документально оформлених платниками податків нереальних господарських операцій з товарами (далі — Рекомендації), які затверджені листом ДФС від 16.05.2016 р. №16872/7/99-99-14-02-02-17.

Вказані Рекомендації визначають загальні положення з формування доказової бази щодо документально оформлених нереальних господарських операцій з постачання (продажу) / одержання (купівлі) товарів платниками податків - учасниками ймовірних схем ухилення від оподаткування ПДВ та документування результатів їх відпрацювання в актах перевірок, зокрема позапланових.

Варто зазначити, що Методрекомендації будуть використовуватися при перевірці діяльності платників ПДВ, які, за інформацією, яку отримають органи фіскальної служби:

в ланцюгу забезпечили фіктивне введення в обіг ідентифікованого товару; 

документально оформлюють нереальні постачання (продажі) у взаємовідносинах із так званими «транзитерами» (іншими суб’єктами, які перепродають товар) чи кінцевого споживача або у рідкісних випадках безпосередньо із "покупцем" (вигодонабувач); 

можуть класифікуватися як вигодоформуючий суб'єкт ("податкова яма") або здійснюють зустрічні «транзитні» операції.

Окрім того, новоприйнятий документ буде застосовуватися  під час:

дослідження нереальних господарських операцій з постачання послуг (за винятком положень щодо неможливості здійснення господарських операцій у зв'язку з відсутністю факту (джерела) законного введення в обіг ідентифікованого товару та/або його реального задекларованого виробництва);

дослідження операцій з перерахування коштів в рахунок попередньої оплати (за винятком положень стосовно документального оформлення руху товару);

проведення документальних позапланових перевірок продавців, які мають ознаки ризикових платників податків — за заявою зі скаргою покупця — платника ПДВ.

Як виняток, Рекомендації не застосовуються при формуванні доказової бази щодо невідповідності застосованої платником податків для бази оподаткування ПДВ звичайної ціни на самостійно виготовлені товари, які ним реально постачаються, рівню ринкових цін.

Включення житлово-будівельних кооперативів до реєстру неприбуткових установ та організацій

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 року №440 органи ДФС надсилають неприбутковим організаціям письмові запити щодо підтвердження статусу, а неприбуткові організації протягом місяця з дня їх отримання надають відповідь, завірені копії установчих документів та реєстраційну заяву за формою №1-РН з позначкою «зміни», або (у разі невідповідності установчих документів п.133.4 ст.133 Податкового кодексу України)приводять свої документи у відповідність з вимогами Кодексу, а тоді надаютьзавірені копії установчих документів та реєстраційну заяву за формою №1-РН з позначкою «зміни». Документи надаються до державної податкової інспекції за місцем обліку неприбуткової організації.

Неприбуткові організації, які діють на підставі установчих документів організації вищого рівня відповідно до закону, повідомляють ДФС про належність до структури відповідної організації вищого рівня та подають до державної податкової інспекції за місцем обліку копії документів, що підтверджують таку належність (підпорядкованість) і реєстраційну заяву за формою №1-РН з позначкою «зміни».

Згідно п.133.4.6 ст.133 Податкового кодексу України житлово-будівельні кооперативи можуть бути віднесеними до неприбуткових організацій, що відповідають вимогам пункту 133.4 ст.133 Кодексу і не бути платниками податку на прибуток з першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому відповідно до закону здійснено прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку і такий житловий будинок споруджувався або придбавався житлово-будівельним (житловим) кооперативом.

Житлово-будівельні кооперативи повинні надати до державної податкової інспекції за місцем обліку завірені копії установчих документів, реєстраційну заяву за формою №1-РН з позначкою «зміни», а також в обов’язковому порядку завірені ними копії документів, що підтверджують дату прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку та факт спорудження або придбання такого будинку житлово-будівельним кооперативом.

Нагадаємо, що неприбутковим підприємством, установою та організацією може бути неприбуткова організація, що одночасно відповідає таким вимогам (п.133.4.1 ст.133 Податкового кодексу України):

- утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

- установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб;

- установчі документи якої передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). Ця вимога не поширюється на об'єднання та асоціації об'єднань співвласників багатоквартирних будинків.

Оподаткування доходу від продажу нерухомого майна

Відповідно до п.172.1 ст.172 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) не частіше одного разу протягом звітного податкового року житлового будинку, квартири або їх частини, кімнати, садового (дачного) будинку (включаючи земельну ділянку, на якій розташовані такі об’єкти, а також господарсько-побутові споруди та будівлі, розташовані на такій земельній ділянці), а також земельної ділянки, що не перевищує норми безоплатної передачі, визначеної ст.121 Земельного кодексу України залежно від її призначення, та за умови перебування такого майна у власності платника податку понад три роки, не оподатковується.

Умова щодо перебування такого майна у власності платника податку понад три роки не розповсюджується на майно, отримане таким платником у спадщину.

Дохід від відчуження господарсько-побутових споруд, що розташовані на одній ділянці з житловим або садовим (дачним) будинком та продаються разом з ним, для цілей оподаткування окремо не визначається.

Згідно з п.172.2 ст.172 ПКУ дохід, отриманий платником податку від продажу протягом звітного податкового року більш як одного з об’єктів нерухомості, зазначених у п.172.1 ст.172 ПКУ, або від продажу об’єкта нерухомості, не зазначеного в п.172.1 ст.172, підлягає оподаткуванню за ставкою, визначеною п.167.2 ст. 167 ПКУ (5 відсотків).

У такому самому порядку оподатковується дохід від продажу (обміну) об’єкта незавершеного будівництва.

Пунктом 172.3 ст.172 ПКУ передбачено, що дохід від продажу об’єкта нерухомості визначається виходячи з ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу, але не нижче оціночної вартості такого об’єкта, розрахованої органом, уповноваженим здійснювати таку оцінку відповідно до закону.

При обміні об’єкта нерухомості на інший (інші) дохід платника податку у вигляді отриманої ним грошової компенсації від відчуження нерухомого майна, визначеного:

у абз. першому п.172.1 ст.172 ПКУ, не оподатковується;

у п.172.2 ст.172 ПКУ, оподатковується за ставкою 5 відсотків.

Під час проведення операцій з продажу (обміну) об’єктів нерухомості між фізичними особами нотаріус посвідчує відповідний договір за наявності оціночної вартості такого нерухомого майна та документа про сплату податку до бюджету стороною (сторонами) договору та щокварталу подає до контролюючого органу за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса інформацію про такий договір, включаючи інформацію про його вартість та суму сплаченого податку в порядку, встановленому цим розділом для податкового розрахунку (п.172.4 ст.172 ПКУ).

Відповідно до п.172.5 ст.172 ПКУ сума податку визначається та самостійно сплачується через банківські установи:

а) особою, яка продає або обмінює з іншою фізичною особою нерухомість, - до нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу, міни;

б) особою, у власності якої перебував об’єкт нерухомості, відчужений за рішенням суду про зміну власника та перехід права власності на таке майно. Фізична особа зобов’язана відобразити доход від такого відчуження у річній податковій декларації.

У разі невчинення нотаріальної дії щодо посвідчення договору купівлі-продажу, міни об’єкта нерухомості, за яким сплачено податок, платник податку має право на повернення надміру сплаченої суми податку на підставі податкової декларації, поданої в установленому порядку, та підтвердних документів про фактичну сплату податку (п.172.6 ст.172 ПКУ).

Якщо ж стороною договору купівлі-продажу, міни об’єкта нерухомого майна є юридична особа чи фізична особа - підприємець, така особа є податковим агентом платника податку щодо нарахування, утримання та сплати (перерахування) до бюджету податку з доходів, отриманих платником податку від такого продажу (обміну).

Під продажем розуміється будь-який перехід права власності на об’єкти нерухомості, крім їх успадкування та дарування.

Щодо оподаткування податком на доходи фізичних осіб сум сплачених суб’єктом господарювання за навчання фізичної особи - найманого працівника одним платежем в поточному році за весь період навчання, який складається з декількох років

Відповідно до пп.165.1.21 п.165.1 ст.165 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) до доходів, які не включаються до розрахунку загального місяч- ного (річного) оподаткову- ваного доходу, відноситься сума, сплачена роботодавцем на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів за фізичну особу, але не вище розміру, визначеного в абз. першому пп.169.4.1 п.169.4 ст.169 Кодексу на кожний повний або неповний місяць підготовки чи перепідготовки такої фізичної особи, незалежно від того, чи перебуває ця особа у трудових відносинах з роботодавцем, але за умови, що вона уклала з ним письмовий договір (контракт) про взяті зобов’язання з відпрацювання у такого роботодавця після закінчення вищого та/або професійно-технічного навчального закладу і отримання спеціальності (кваліфікації) не менше ніж три роки.

Якщо працівник припиняє трудові відносини з роботодавцем протягом періоду такого навчання або до закінчення третього календарного року від року, в якому закінчується таке навчання, сума, сплачена як компенсація вартості навчання, прирівнюється до додаткового блага, наданого такому працівнику протягом року, на який припадає таке припинення трудових відносин, та підлягає оподаткуванню у загальному порядку.

Законодавством не встановлено обмежень щодо терміну, за який роботодавець має право здійснити оплату за навчання найманого працівника.

Враховуючи вищевикладене, якщо суб’єкт господарювання сплатив за навчання фізичної особи - найманого працівника однією сумою в поточному році за весь період навчання, який складається з декількох років, така сума, з урахуванням розміру, визначеного пп.169.4.1 п.169.4 ст.169 ПКУ, оподаткуванню не підлягає.

При цьому, якщо працівник припиняє трудові відносини з роботодавцем протягом періоду такого навчання або трьох років після закінчення вищого та/або професійно-технічного навчального закладу, то сума, сплачена як компенсація вартості навчання, прирівнюється до додаткового блага, наданого такому працівнику протягом року, на який припадає таке припинення трудових відносин, та підлягає оподаткуванню у загальному порядку.

Відповідне питання – відповідь розміщене у категорії 103.02 Бази знань, що знаходиться на сервісі «Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс» офіційного веб-порталу ДФС України за посиланням http://zir.sfs.gov.ua у розділі: «ЗАПИТАННЯ-ВІДПОВІДІ З БАЗИ ЗНАНЬ».

Щодо визначення юридичною особою – платником єдиного податку третьої групи доходу при безоплатному отриманні товарів (робіт, послуг)

Відповідно до п.п. 2 п. 292.1 ст. 292 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) для юридичної особи платника єдиного податку третьої групи доходом є будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст. 292 Кодексу.

Зокрема, згідно з п. 292.3 ст. 292 Кодексу до суми доходу платника єдиного податку включається вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг).

Безоплатно отриманими вважаються товари (роботи, послуги), надані платнику єдиного податку згідно з письмовими договорами дарування та іншими письмовими договорами, укладеними згідно із законодавством, за якими не передбачено грошової або іншої компенсації вартості таких товарів (робіт, послуг) чи їх повернення, а також товари, передані платнику єдиного податку на відповідальне зберігання і використані таким платником єдиного податку.

Датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходження коштів платнику єдиного податку у грошовій (готівковій або безготівковій) формі, дата підписання платником єдиного податку акта приймання-передачі безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг) (п. 292.6 ст. 292 Кодексу).

Слід зазначити, що відповідно до ст. 632 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року № 435-IV зі змінами та доповненнями якщо ціна у договорі не встановлена і не може бути визначена виходячи з його умов, вона визначається виходячи із звичайних цін, що склалися на аналогічні товари, роботи або послуги на момент укладення договору.

З огляду на зазначене, до суми доходу юридичної особи платника єдиного податку третьої групи включається вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг) з урахуванням звичайних цін. При цьому поняття звичайна ціна визначено п.п. 14.1.71 п. 14.1 ст. 14 Кодексу, з урахуванням особливостей, обумовлених ст. 39 Кодексу.

Відповідне питання – відповідь розміщене у підкатегорії 108.01.02 Бази знань, що знаходиться на сервісі «Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс» офіційного веб-порталу ДФС України за посиланнямhttp://zir.sfs.gov.ua у розділі: «ЗАПИТАННЯ-ВІДПОВІДІ З БАЗИ ЗНАНЬ».

Щодо сплати фізичною особою транспортного податку, якщо протягом звітного року термін використання легкового автомобіля досягне 5 років

Відповідно до п.п. 267.1.1 п. 267.1 ст. 267 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) плат- никами транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до п.п. 267.2.1 п. 267.2 ст. 267 Кодексу є об’єктами оподаткування.

Об’єктом оподаткування транспортного податку є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (п.п. 267.2.1 п. 267.2 ст. 267 Кодексу).

Транспортні засоби, що використовувалися, – транспортні засоби, на які уповноваженими державними органами, в тому числі іноземними, видані реєстраційні документи, що дають право експлуатувати такі транспортні засоби (п.п. 14.1.251 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).

Згідно з п.п. 267.6.1 п. 267.6 ст. 267 Кодексу обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку.

Підпунктом 267.6.2 п. 267.6 ст. 267 Кодексу передбачено, що податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

Транспортний податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення (п.п 267.8.1 п. 267.8 ст. 267 Кодексу).

У разі спливу п’ятирічного віку легкового автомобіля протягом звітного року податок сплачується за період з 1 січня цього року до початку місяця, наступного за місяцем, в якому вік такого автомобіля досяг (досягне) п’яти років (п.п 267.6.7  п. 267.6 ст. 267 Кодексу).

Відповідне питання – відповідь розміщене у категорії 111.05 Бази знань, що знаходиться на сервісі «Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс» офіційного веб-порталу ДФС України за посиланням http://zir.sfs.gov.ua у розділі: «ЗАПИТАННЯ-ВІДПОВІДІ З БАЗИ ЗНАНЬ».

Дії фізичної особи підприємця - платника єдиного податку у разі перевищення обсягу доходу, визначеного для платника єдиного податку відповідної групи

Відповідно до п. 293.8 ст. 293 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) ставки, встанов- лені п. 293.3 - 293.5 ст. 293 Кодексу, застосовується з урахуванням таких особливо- стей:

1) платники єдиного податку першої групи, які у календарному кварталі перевищили обсяг доходу, визначений для таких платників у п. 291.4 ст. 291 ПКУ, з наступного календарного кварталу за заявою переходять на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку другої або третьої групи, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування.

Такі платники до суми перевищення зобов’язані застосувати ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків.

Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу;

2) платники єдиного податку другої групи, які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у п. 291.4 ст. 291 Кодексу, в наступному податковому (звітному) кварталі за заявою переходять на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку третьої групи, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування.

Такі платники до суми перевищення зобов’язані застосувати ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків.

Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу;

3) платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи - підприємці), які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у п. 291.4 ст. 291 ПКУ, до суми перевищення застосовують ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків, а також зобов’язані у порядку, встановленому цією главою, перейти на сплату інших податків і зборів, встановлених ПКУ.

Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу.

Відповідне питання – відповідь розміщене у підкатегорії 107.01 Бази знань, що знаходиться на сервісі «Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс» офіційного веб-порталу ДФС України за посиланням http://zir.sfs.gov.ua у розділі: «ЗАПИТАННЯ-ВІДПОВІДІ З БАЗИ ЗНАНЬ».

Щодо оподаткування податком на доходи фізичних осіб доходу, отриманого фізичною особою від продажу рухомого майна (вживаних речей) за посередництвом юридичної особи – комісіонера

Відповідно до п.п. 14.1.54 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), доходом з джерелом його походження з України, тобто об’єктом оподат- кування є, зокрема, дохід від продажу рухомого майна.

Згідно з п. 173.1 ст. 173 Кодекс дохід платника податку від продажу (обміну) об’єкта рухомого майна протягом звітного податкового року оподатковується за ставкою, визначеною в п. 167.2 ст. 167 Кодексу.

Дохід від продажу (обміну) об’єкта рухомого майна (крім легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів) визначається виходячи з ціни, зазначеної у договорі купівлі-продажу (міни), але не нижче оціночної вартості цього об’єкта, визначеної згідно із законом.

Дохід від продажу (обміну) легкового автомобіля, мотоцикла, мопеда визначається виходячи з ціни, зазначеної у договорі купівлі-продажу (міни), але не нижче середньоринкової вартості відповідного транспортного засобу або не нижче його оціночної вартості, визначеної згідно із законом (за вибором платника податку).

Середньоринкова вартість легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів визначається щокварталу центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (для кожної марки, моделі таких транспортних засобів з урахуванням року випуску та пробігу, на підставі аналізу фактичних цін продажу відповідних транспортних засобів), і оприлюднюється на офіційному веб-сайті цього органу в режимі вільного доступу до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

Як виняток із положень п. 173.1 ст. 173 Кодексу, дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року одного з об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда, не підлягає оподаткуванню (п. 173.2 ст. 173 Кодексу).

Дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року двох та більше об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда, підлягає оподаткуванню за ставкою, визначеною п. 167.2 ст. 167 Кодексу.

У разі якщо об’єкт рухомого майна продається (обмінюється) за посередництвом юридичної особи (її філії, відділення, іншого відокремленого підрозділу) або представництва нерезидента чи фізичної особи - підприємця, такий посередник виконує функції податкового агента стосовно подання до контролюючого органу інформації про суму доходу та суму сплаченого до бюджету податку в порядку та строки, встановлені для податкового розрахунку, а платник податку під час укладення договору зобов’язаний самостійно сплатити до бюджету податок з доходу від операцій з продажу (обміну) об’єктів рухомого майна (абз. другий п. 173.3. ст.173 Кодексу).

Враховуючи вищевикладене, якщо фізична особа здійснює продаж рухомого майна (вживаних речей) за посередництвом юридичної особи – комісіонера, то такий комісіонер вважається податковим агентом платника податку стосовно оподаткування доходів, отриманих таким платником від такого продажу.

Відповідне питання – відповідь розміщене у підкатегорії 103.02 Бази знань, що знаходиться на сервісі «Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс» офіційного веб-порталу ДФС України за посиланням http://zir.sfs.gov.ua у розділі: «ЗАПИТАННЯ-ВІДПОВІДІ З БАЗИ ЗНАНЬ».

Про виконання нотаріусами функції податкового агента

Відповідно до п. 174.4 ст. 174 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) нотаріус щокварталу подає до контролюючого органу за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса інформацію про видачу свідоцтв про право на спадщину та/або посвідчення договорів дарування в порядку, встановленому цим розділом для податкового розрахунку.

При видачі свідоцтва про право на спадщину, або посвідчення договорів дарування на користь фізичної особи – резидента нотаріуси виконують функції податкового агента лише в частині надання інформації контролюючим органам і не зобов’язані нараховувати, утримувати та сплачувати податок до бюджету з доходу у вигляді вартості успадкованого майна.

Для інформування контролюючого органу нотаріуси можуть подавати Податковий розрахунок за ф. № 1ДФ, в якому заповнюються графи 1, 2 та 5 та 3а. У зазначених графах відображається: порядковий номер, реєстраційний номери облікової картки, ознака доходу, та (за наявності) сума доходу, отриманого платником внаслідок прийняття ним спадщини (подарунка). Інформація щодо отриманих громадянами доходів у вигляді спадщини (подарунків) відображається у податковому розрахунку за ф. № 1ДФ за чотирма ознаками доходу «113» – «116» залежно від ступеня споріднення спадкоємця зі спадкодавцем або за однакою доходу «117» для прийнятих у спадщину заощаджень, поміщених до 2 січня 1992 року в установи Ощадного банку СРСР та державного страхування СРСР, погашення яких не відбулося.

До уваги платників ПДВ, які орендують нерухоме майно в бюджетних установах

ДФС України листом від 23.09.2016 № 31390/7/99-99-12-02-01-19 надає роз’яснення щодо застосування пункту 188.1 статті 188 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) у частині нарахування бюджетними установами-орендодавцями податку на додану вартість на суму відшкодування (компенсації) витрат на утримання наданого в оренду нерухомого майна, комунальні послуги, енергоносії.

Організаційні відносини, пов’язані з передачею в оренду майна державних підприємств, їх структурних підрозділів та іншого окремого індивідуально визначеного майна, що перебуває в державній власності а також майнові відносини між орендодавцями та орендарями щодо господарського використання державного майна регулюються Законом України від 10 квітня 1992 року № 2269-ХІІ «Про оренду державного та комунального майна» (далі – Закон № 2269).

Методика розрахунку орендної плати та пропорції їх розподілу між відповідним бюджетом, орендодавцем і балансоутримувачем визначається для об’єктів, що перебувають у державній власності, Кабінетом Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. № 786 «Про методику розрахунку орендної плати та пропорції її розподілу»).

Пунктом 2 зазначеної методики визначено, що розмір орендної плати встановлюється договором оренди між орендодавцем та орендарем.

Відповідно до статей 284 та 286 Господарського кодексу України істотною умовою договору оренди є, зокрема, орендна плата, яка є фіксованим платежем, який орендар сплачує орендодавцю незалежно від наслідків своєї господарської діяльності. Розмір орендної плати може бути змінений за погодженням сторін, а також в інших випадках, передбачених законодавством.

Водночас, згідно з пунктом 3 Методики, до плати за оренду індивідуально визначеного майна не включаються витрати на утримання орендованого майна та плата за послуги, які відповідно до укладених угод зобов’язуються надавати орендарю державне підприємство, організація, господарське товариство, на балансі яких перебуває це майно.

Таким чином, якщо орендар самостійно не укладає договори на споживання комунальних послуг, а здійснює відшкодування орендодавцю у частині понесених ним витрат на оплату комунальних послуг, то в договорі оренди обов’язково має бути визначено порядок розрахунку вартості спожитих орендарем комунальних послуг та їх оплати (компенсації).

Відшкодування орендарем витрат орендодавця на оплату спожитої електричної енергії розглядається як оплата за отримані послуги.

Також Правилами користування електричною енергією, затвердженими ми постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 31.07.1996 № 28, визначено, що орендодавець виступає в ролі основного споживача електроенергії, а орендар – субспоживача.

Якщо орендодавцем не надано орендарю повноважень щодо укладення останнім відповідних договорів з постачальником електричної енергії, то за передану та поставлену орендарю електричну енергію має розраховуватись орендодавець як безпосередній власник електроустановок, які здаються в оренду.

Згідно з пунктом 185.1 статті 185 Кодексу об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 Кодексу.

До бази оподаткування включаються вартість товарів/послуг, які постачаються (за виключенням суми компенсації на покриття різниці між фактичними витратами та регульованими цінами (тарифами) у вигляді виробничої дотації з бюджету та/або суми відшкодування орендодавцю-бюджетній установі витрат на утримання наданого в оренду нерухомого майна, на комунальні послуги та на енергоносії), та вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платнику податків безпосередньо отримувачем товарів/послуг, поставлених таким платником податку (пункт 188.1 статті 188 Кодексу).

Отже, якщо орендодавцем виступає бюджетна установа, то кошти, що отримуються від орендаря у вигляді відшкодування витрат на оплату комунальних послуг та спожитої електричної енергії, не включаються до бази оподаткування ПДВ орендодавця.

При продажу квартири отриманої у спадщину, умова щодо її перебування у власності понад три роки, не розповсюджується

Дохід, отриманий фізичною особою від продажу не частіше одного разу протягом звітного податкового року квартири, за умови її перебування у власності понад три роки, не оподатковується податком на доходи фізичних осіб.

При цьому, умова щодо перебування квартири у власності понад три роки не розповсюджується на майно, отримане у спадщину.
Тобто, дохід від операцій з продажу не частіше одного разу на рік квартири, яка перебувала у власності фізичної особи менше 3-х років, але була одержана нею у спадщину, не оподатковується податком на доходи фізичних осіб.

У разі продажу протягом звітного податкового року більш як однієї квартири, отриманої у спадщину, одержаний дохід буде оподатковуватися за ставкою 5%.

Зазначена норма визначена п. 172.2 ст. 172 та п. 167.2 ст. 167 Податкового кодексу України.

Спадщина від фізичної особи не члена сім’ї першого ступеня споріднення, оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставкою 5%

Вартість будь - якого об’єкта спадщини, що успадковується спадкоємцями, які не є членами сім’ї спадкодавця першого ступеня споріднення, оподатковується за ставкою 5%.

Членами сім'ї фізичної особи першого ступеня споріднення вважаються її батьки, чоловік або дружина, діти, у тому числі усиновлені.

Інші члени сім'ї фізичної особи вважаються такими, що мають другий ступінь споріднення.

Отже, фізичні особи – резиденти, які отримують спадщину від фізичної особи – резидента, але не відносяться до членів сім’ї першого ступеня споріднення, сплачують податок на доходи фізичних осіб за ставкою 5% від вартості будь-якої спадщини та військовий збір за ставкою 1,5%.

Особами, відповідальними за сплату (перерахування) податку до бюджету, є спадкоємці, які отримали спадщину.

Такий спадкоємець до 1 травня року, що настає за звітним, подає річну податкову декларацію до контролюючого органу, де перебуває на обліку, в якій відображає зазначений дохід.

Фізична особа зобов’язана до 1 серпня, що настає за звітним, сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену в поданій нею податковій декларації.

Зазначена норма визначена пп. 14.1.263 ст. 14; п.п. 174.2.2, п. 174.3 ст. 174 та п. 179.7 ст. 179 Податкового кодексу України.

Перелік документів для реєстрації РРО

Суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій формі при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування і послуг повинні застосовувати зареєстровані в податковій інспекції за основним місцем обліку персоналізовані опломбовані реєстратори розрахункових операцій (далі – РРО), які переведені у фіскальний режим роботи. Реєстрації в контролюючому органі підлягають РРО, модифікації яких включені до Державного реєстру РРО, з урахуванням сфер їх застосування та за умови, що строк служби, установлений у технічній документації на РРО, не вичерпався, а також з урахуванням строків первинної реєстрації, установлених Державним реєстром РРО.

Для реєстрації РРО суб’єкт господарювання подає до контролюючого органу:

– заяву про реєстрацію РРО за формою № 1-РРО, яка має бути підписана керівником суб’єкта господарювання або фізичною особою - підприємцем із зазначенням дати подання;

– копію документа, що підтверджує факт купівлі або безоплатного отримання РРО у власність, іншого документа, що підтверджує право власності або користування РРО;

– копію документа на право власності або іншого документа, що дає право на розміщення господарської одиниці, де буде використовуватися РРО;

– копію паспорта (формуляра) РРО та копію паспорта модема (у разі застосування зовнішнього модема);

– копію договору суб’єкта господарювання з ЦСО про технічне обслуговування та ремонт РРО;

Копії документів засвідчуються підписом керівника суб’єкта господарювання або особистим підписом фізичної особи - підприємця.

Як отримати витяг з реєстру платників єдиного податку?

Зареєстрований платник єдиного податку може безоплатно отримати витяг з реєстру платників єдиного податку відповідно до положень Податкового кодексу України.

Для цього фізична особа-підприємець – платник єдиного податку, яка виявила бажання отримати витяг з реєстру платників єдиного податку, повинна звернутися із запитом про отримання такого витягу до контролюючого органу за місцем своєї податкової адреси.

Податковою адресою платника податків-фізичної особи визнається місце її проживання, за яким вона береться на облік як платник податків у контролюючому органі.

Форма запиту про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

До затвердження відповідних форм запиту про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку, подається заява на отримання витягу в довільній формі, на підставі якої видається тимчасовий витяг з реєстру платників єдиного податку.

Строк надання витягу не повинен перевищувати одного робочого дня з дня надходження запиту. Витяг діє до внесення змін до реєстру.

До 31 грудня 2018 року діють нові ставки акцизного податку для вживаних авто

1 серпня 2016 року набрав чинності Закон  України № 1389 "Про внесення змін до підрозділу 5 розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку ринку вживаних транспортних засобів" (далі – Закон №1389). Законодавчим актом підрозділ 5 розділу ХХ “Перехідні положення” Податкового кодексу України доповнено пунктом 15, згідно з яким тимчасово, до 31 грудня 2018 року, встановлюються знижені ставки акцизного податку на транспортні засоби, що були у використанні (залежно від виду транспортного засобу та потужності його двигуна).

Норми Закону №1389 поширюються у випадку, якщо вживане авто ввозиться на територію України не більше 1 разу на рік, та стосуються двох категорій осіб: які ввозять легкові автомобілі для власного використання або ввозять легкові автомобілі на користь інших осіб. В інших випадках знижені ставки акцизного податку не застосовуються.

При цьому Законом №1389 передбачено, що знижені ставки акцизного податку не застосовуються для легкових автомобілів, якщо вони:

- мають походження з країни, визнаної державою-окупантом згідно із законом України та/або визнаної державою-агресором по відношенню до України згідно із законодавством, або ввозяться з території такої держави-окупанта (агресора) та/або з окупованої території України, визначеної такою згідно із законом України;

- вироблені до 1 січня 2010 року;

- ввозяться на митну територію України особою для власного використання або на користь інших осіб за договорами купівлі-продажу, міни, поставки, дарування, комісії, доручення, поруки, інших господарських та цивільно-правових договорів або за рішенням суду в кількості понад один легковий автомобіль протягом календарного року.

Окрім того, у разі відчуження протягом 365 днів з дня реєстрації транспортних засобів, при ввезенні яких були застосовані знижені ставки акцизного податку, платник податку зобов’язаний сплатити акцизний податок за такі транспортні засоби за ставками, встановленими ст. 215 Податкового кодексу України.

Затверджено перелік товарів, що мають біржове котирування

З 16 вересня 2016 року (дати офіційного оприлюднення в «Урядовому кур’єрі») набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 08.09.2016 року  №616 "Про затвердження переліку товарів, що мають біржове котирування, та світових товарних бірж для встановлення відповідності умов контрольованих операцій принципу "витягнутої руки", яка прийнята відповідно до підпункту 39.2.1.3 статті 39 Податкового кодексу України.

Нагадуємо, що вказаний підпункт встановлює правила, згідно з якими для контрольованих операцій з експорту або імпорту товарів, що мають біржове котирування, встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки" з метою оподаткування доходів (прибутку, виручки) платників податків, що є сторонами контрольованої операції, здійснюється за методом порівняльної неконтрольованої ціни. До переліку товарів, що мають біржове котирування, затвердженому ПКМУ № 616 (їх, згідно кодів УКТЗЕД, майже 70) увійшли деякі види сільгосппродукції, цукор, кава, какао, спеції, бавовна, вугілля, нафтопродукти, газ, дорогоцінні метали, метали, руди та металобрухт. Перелік бірж вбачає найвідоміші світові зернові, енергетичні, товарно-сировинні,  товарні біржі, та біржі металів, які знаходяться у США, Англії, Китаї, Японії, Індії, Малайзії, Тайланді, Сінгапурі та Дубаї.

Пенсії, які перевищують 10740 гривень оподатковуються військовим збором

Нагадуємо, якщо сума пенсії (включаючи суму їх індексації) перевищує у 2016 році 10740 гривень, то частина такого перевищення є об’єктом оподаткування військовим збором.

Ставка збору становить 1,5 відсотків.  

Податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника, зобов’язаний утримувати збір із суми такого доходу за його рахунок.  

Водночас пенсії, призначені учасникам бойових дій, інвалідам війни та особам, на яких поширюється чинність ст. 10 Закону  України від 22 жовтня 1993 року № 3551 «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», військовим збором не оподатковуються.

Представники Консультативної місії Європейського Союзу відвідали тренінг "Інструменти ефективного управління"

Представники Консультативної Місії Європейського Союзу з реформування сектору цивільної безпеки в Україні (КМЄС) відвідали з робочим візитом Департамент спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення ДФС.

У ході візиту представники Місії ознайомилися з процесом спеціальної та спеціалізованої підготовки, що проводиться фахівцями департаменту, з його структурою, матеріально-технічною базою, основними напрямами діяльності, зокрема, застосування сучасних інформаційних технологій у роботі.

Крім того, експерти КМЄС відвідали тренінг «Інструменти ефективного управління», який проводили фахівці Департаменту для керівників, заступників керівників відділів (секторів) структурних підрозділів територіальних органів ГУ ДФС.

Представники фіскальної служби та КМЄС також обговорили питання подальшої співпраці у рамках спеціалізованої підготовки з управління персоналом.

Мирослав Продан: Норвезькі компанії не мають проблем з митним оформленням риби та морепродуктів

Норвезькі компанії не мають проблемних питань із визначенням митної вартості риби та морепродуктів, які експортуються в Україну. Про це заявив в.о. заступника Голови ДФС Мирослав Продан під час першого засідання українсько-норвезької Міжурядової комісії з питань співробітництва у галузі  торгівлі, підприємництва та економіки, яке відбулося в м.Осло.

За його словами, протягом січня-серпня поточного року в Україну з Норвегії імпортовано риби та морепродуктів на суму 77 млн. дол. США, що становить 78% від усього імпорту з Норвегії.

«Відсутність системних проблем з митною оцінкою риби та морепродуктів з Норвегії підтверджує позитивна тенденція щодо митного оформлення цих товарів порівняно з минулим роком. Так, на 5,1% зросла кількість товарів, оформлених за 1 методом, тобто за ціною контракту, та на 27,1% – товарів, ввезених по прямому контракту», – зазначив Мирослав Продан.

Водночас частка товарів, що імпортуються через посередників залишається значною, що робить такі зовнішньоекономічні операції непрозорими та ризиковими.

Посадовець також наголосив, що у разі виникнення будь-яких спірних питань ДФС готова до всебічного та об’єктивного розгляду таких звернень виключно в рамках національного законодавства та міжнародних зобов’язань.

У свою чергу ДФС розраховує на допомогу колег з митної адміністрації Норвегії, зокрема, щодо підтвердження задекларованої митної вартості.

«Отримання відповідей на всі наші запити забезпечить підтвердження автентичності документу та, як наслідок, задекларованої суб’єктом митної вартості», – підкреслив Мирослав Пордан.

Водночас, на думку посадовця, оперативному митному оформленню морепродуктів з Норвегії сприятиме й підписання ініційованого ДФС Протоколу про організацію обміну попередньою інформацією про товари та транспортні засоби, що переміщуються через державні кордони України та Королівства Норвегія.

Проект Протоколу було розроблено фахівцями ДФС за результатами домовленостей, досягнутими під час  липневої зустрічі представників Посольства Норвегії в Україні, Асоціації «Українських імпортерів риби та морепродуктів» та представників Уряду.

«Документ спрямований на забезпечення сприятливих умов для торгівлі між Україною та Норвегію. Він передбачає прискорення виконання митних процедур відносно товарів і транспортних засобів, а також підвищення ефективності їх митного контролю», – зазначив Мирослав Продан.

Наразі зазначений проект передано на розгляд норвезької сторони.

Роман Насіров: Завдяки реформі Офісу великих платників збільшено надходження до бюджету

Завдяки реформуванню Офісу великих платників податків значно збільшилися надходження до бюджету. Зокрема, за 8 місяців поточного великими платниками податків, що обслуговуються в Офісі, сплачено до державного бюджету 137,6 млрд гривень. Про це повідомив Голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров.

Він відзначив, що з травня 2015 року по Офісу постійно спостерігається тенденція росту платежів до Держбюджету. Якщо у 2015 році середньомісячний збір платежів становив 13,6 млрд гривень, то в 2016 році - 17,2 млрд гривень.

«Високі показники досягнуті за рахунок постійного удосконалення системи адміністрування податків та зборів в Офісі великих платників. Реформування Офісу великих платників податків передбачає якісно новий рівень обслуговування бізнесу. Ця реформа відбувається відповідно до кращих міжнародних практик, за підтримки МВФ і Міністерства фінансів США», - зазначив Роман Насіров.

Реформа Офісу передбачає, зокрема, реформування Центрального офісу та створення на його базі єдиної юридичної особи, що забезпечить єдиний підхід до всіх платників. Центральний офіс матиме сім управлінь в регіонах України та п’ять відділень. Таким чином компанія-платник зможе обрати за зручністю будь-яке відділення, в якому обслуговуватиметься.

«Важливим є запровадження системи індивідуального супроводження великих платників податків професійними консультантами-координаторами. Великому бізнесу для вирішення проблемних питань не потрібно буде звертатися до різних підрозділів - консультант зможе надати  всю необхідну інформацію», - наголосив очільник відомства.

Одна з головних новацій – це перехід до електронного надання послуг та запуск системи електронного аудиту.

«Результат проведених заходів - збільшення добровільної сплати платежів великими платниками податків до бюджетів всіх рівнів. Значного темпу росту досягнуто за останні 8 місяців поточного року по усіх бюджетоформуючих податках», - підкреслив Роман Насіров. 

Податковою міліцією затримано організатора підпільного цеху, який виготовляв отруйний «алкоголь»

Працівники податкової міліції Харківщини спільно зі співробітниками прокуратури та СБУ області ліквідували цех з незаконного виготовлення лікеро-горілчаних виробів, через діяльність якого постраждало більше півсотні громадян.

У рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 204 Кримінального кодексу України, працівники слідчо-оперативних підрозділів податкової міліції встановили, що 27-річний харків’янин здійснював незаконне виготовлення горілки та коньяку. Для свого бізнесу чоловік використовував метиловий спирт. Розбавляючи його з водою, чоловік розливав «алкоголь» у пляшки та тетрапаки.

Чоловік знав, що купує метиловий (технічний) спирт. Згідно з оперативними даними, за порадою постачальника він з подільниками встановив у гаражі і квартирі обладнання для очищення води, через яке проганялася сировина. Після цього зловмисники змішували цю рідину з водою з-під крана. Так, бізнесмен та його подільники встигли переслати сурогат, який продавали по 250 грн за 10 л, у п'ять регіонів України.

У середу, 28 вересня, були затримані організатор і три подільники організатора у виготовленні неякісного алкоголю в великому обсязі. Їм буде оголошено про підозру за статтею 204 частини 3 КК України

Під час допиту, затриманий організатор зізнався, що, вже знаючи про смерті на Харківщині, отримав чергову партію технічного спирту - 4 тис. літрів, яку відвіз у гараж.

Крім затримання учасників злочину, на сьогодні вже встановлено два підпільні цехи і місце зберігання спирту. Один з цехів - це гараж, де стояло устаткування для «очищення» спирту і виготовлення з нього горілки або коньячного товару. Другий склад - квартира в багатоповерховому будинку. Там же друкувалися і марки акцизного податку.

Реєстр неприбуткових організацій та установ в Електронному кабінеті платника

Державна фіскальна служба України повідомляє про доопрацювання електронного сервісу Електронний кабінет платника (оновлена версія) в частині розширення функціональних можливостей режиму «Інформація з реєстрів». Зокрема, створено нову вкладку «Реєстр неприбуткових організацій та установ», що забезпечує оприлюднення та пошук даних щодо платників податків, яких включено до нового Реєстру неприбуткових установ та організацій (інформація оприлюднюється відповідно до пункту 12 Постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 р. №440 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру»).

Також  найближчим часом за допомогою електронного сервісу «Електронний кабінет платника» (оновлена версія) буде надано можливість подання реєстраційної заяви за формою 1-РН в електронному вигляді.

Звертаємо увагу, що реєстраційна заява за ф.№1-РН може бути подана засобами електронного зв'язку в електронному вигляді, якщо установчі документи неприбуткової організації оприлюдненні на порталі електронних сервісів відповідно до Закону України  «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (абзац п'ятий пункту 6 Постанови №440).

Нагадуємо, що інформація з реєстрів ДФС, яка є відкритою та загальнодоступною, оприлюднюється у відкритій частині електронного сервісу «Електронний кабінет платника» в режимі реального часу. Користувачі мають можливість завантажити, зберегти та роздрукувати оприлюднену інформацію.

Консультативна місія Європейського Союзу надасть 323 комплекти аналізаторів для посилення боротьби з контрабандою наркотиків

З метою вдосконалення роботи Державної фіскальної служби України щодо виявлення та аналізу наркотиків і речовин, що використовуються для їх виготовлення, 26-29 вересня 2016 року Консультативна місія ЄС (КМЄС) в Україні провела два курси тренінгів.

Ці заходи стали черговим підтвердженням підтримки України з боку європейських донорів (EUBAM, Група з підтримки для України в ЄС, Представництво ЄС в Україні, Twinning-проекти, Deutsche Gesellschaft für Internazionale Zusammenarbeit) та інших міжнародних партнерів.

Учасниками тренінгів стали 50 співробітників митниці з усієї країни.

«Ми вдячні нашим колегам за дієву підтримку процесів реформування митниці та підвищення її технічного і кадрового потенціалу. Це безумовно сприятиме підвищенню якості роботи наших фахівців з протидії контрабанді наркотиків та зміцнить захист кордонів нашої країни», - зазначив в.о. директора Департаменту боротьби з митними правопорушеннями ДФС Дмитро Горячов.

Тренінги, проведені представником Митної адміністрації Польщі Гжегожем Чернєвічем, фокусувалися на двох взаємопов’язаних компонентах:  по-перше, як виявляти на кордонах та аналізувати наркотичні та вихідні речовини, наприклад,  через оцінку ризиків та нові методики; по-друге, як використовувати технічне обладнання для цієї діяльності. Саме з цією метою КМЄС надасть українським митникам  323 комплекти для виявлення та аналізу наркотичних речовин.

"Завдяки Угоді про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС, інтеграція економіки країни в європейську значно посилиться. Розширенням торгівлі неодмінно  намагатимуться скористатися й злочинці для здійснення незаконної діяльності. Ми вітаємо реформи в ДФСУ щодо подолання контрабанди наркотиків, зброї та торгівлі людей", - заявив керівник Компоненту КМЄС з питань реформування сектору цивільної безпеки Брайан Річард.

Тренінги проводилися за системою "підготовка тренерів". Відтепер випускники курсу, а це, переважно, керівники середньої ланки, головні та старші інспектори підрозділів, відповідальні за протидію торгівлі наркотиків та контрабанді зброї, зможуть самотужки проводити навчання та ділитися здобутими знаннями зі своїми колегами.

Представники Місії EUВAM вивчали потреби у професійній підготовці працівників ДФС

Основні потреби працівників Державної фіскальної служби України у напрямі професійної підготовки розглядалися під час робочої зустрічі керівництва Департаменту спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення ДФС з представниками Місії EUBAM.

Зустріч відбувалася в штаб-квартирі Місії в Одесі у рамках 11 фази діяльності Місії EUВAM.

Учасники обговорили плани та перспективи подальшої співпраці задля покращення процесу підвищення професійної компетентності кадрів для митниць ДФС, зокрема, розглядалася можливість залучення експертів EUВAM для участі у семінарах, тренінгах на базі Департаменту СПКЗ ДФС, а також залучення фахівців ДФС до участі у заходах EUBAM разом з експертами Місії. Також визначено пріоритети спільної роботи на майбутнє.

Представники Місії EUВAM запевнили, що і надалі будуть надавати підтримку Державній фіскальній службі України в процесі реформування.

У свою чергу, фахівці Департаменту подякували Місії EUВAM за плідне і конструктивне співробітництво та запевнили міжнародних експертів у подальшому підвищенні якості підготовки особового складу ДФС з метою приведення стандартів роботи до відповідних норм ЄС.

Роман Насіров: Завдяки інноваціям в роботі ДФС митні платежі зросли на 41%

Завдяки спрощенню митних процедур, покращенню сервісів та посиленню боротьби з контрабандою митні платежі з початку року зросли майже на 41%. Про це повідомив Голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров.

«Митні платежі, ключовими з яких є ПДВ на товари, що імпортуються, акцизний податок і мито, у січні-серпні 2016 року зросли на 40,8% порівняно з аналогічним періодом 2015 року», - наголосив очільник відомства.

Роман Насіров також зазначив, що протягом січня-серпня 2016 року всі митниці ДФС забезпечили до державного бюджету 145,5 млрд грн. Таким чином, бюджет отримав додатково 7,6 млрд гривень. 

Крім того, керівник служби додав, що ДФС планує продовжити нарощувати обсяг митних платежів.

«Завдяки роботі мобільних груп, «Єдиного вікна», а також спрощенню митних процедур ми сподіваємося збільшити щомісячні обсяги митних надходжень», - підкреслив Голова ДФС.

Роман Насіров ознайомиться з ходом будівництва дороги Львів - Самбір – Ужгород

Голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров у складі урядової делегації під головуванням Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана перебуває з робочим візитом у Львівській області.

Роман Насіров візьме участь у ряді заходів, в тому числі ознайомиться з ходом будівництва-реконструкції дороги Н13 Львів - Самбір - Ужгород. Ремонт та реконструкція дороги відбувається за рахунок коштів, отриманих від перевиконання Львівською митницею щомісячних планових митних платежів.

Нагадаємо, з вересня минулого року в Україні реалізується безпрецедентний експеримент, спрямований на розвиток інфраструктури регіонів, - 50% від суми перевиконання щомісячних планових митних платежів направляється у спеціальні фонди відповідних регіональних бюджетів. Пілотний проект торкнувся спочатку Одеської, Волинської, Львівської та Чернівецької областей, а в січні цього року до нього приєднався Київ.

Фахівці фіскальної служби регіону обговорили з громадськістю шляхи протидії незаконній торгівлі алкоголем

«Червоною стрічкою» під час заходу пройшла тема боротьби з «наливайками» та незаконною торгівлею алкогольними виробами.

Разом з податківцями ці важливі питання обговорювали члени Громадської ради при ГУ ДФС у Харківській області, фахівці ГУ Держпродспоживчої служби та Харківської міської ради, науковці.

Як було відзначено під час заходу, сьогодні наведення ладу у торгівлі  алкогольними виробами є однією із важливіших задач. Адже деякі недбайливі реалізатори за маревом наживи здійснюють продаж неякісних або навіть фальсифікованих горілчаних виробів без дозвільних документів. Не цураються вони торгувати «оковитою» й біля дитячих закладів.

Протистояти цьому негативному явищу вирішили разом представники влади та громадськості.

Тож за результатами заходу було прийнято рішення щодо розробки плану дій та здійснення спільних заходів, направлених на боротьбу з незаконною торгівлею алкогольними виробами та проведення відповідної роз’яснювальної роботи.

В Україну намагалися ввезти шпигунські пристрої

В пункті пропуску «Тополі» в ході спільних оперативних заходів співробітниками Харківської митниці ДФС та УСБУ в Харківській області було виявлено 8 брелоків, які можуть являтися спеціальними технічними засобами негласного отримання інформації.

Предмети правопорушення були приховані у валізі серед особистих речей громадянина України, який прямував до України потягом сполученням «Баку-Харків».

За даним фактом складений протокол про порушення митних правил за частиною 1 статті 483 Митного кодексу України.

Попередити та роз’яснити – у фіскальній службі Харківської області особлива увага профілактичній роботі з упередження корупційних проявів

З метою запобігання вчинення посадовими особами  ГУ ДФС у Харківській області та його територіальних органів корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних з корупцією, з початку року співробітниками УВБ проведено 814 профілактичних заходів. Це зокрема, більше 200 бесід в колективах, лекцій та роз’яснювальних бесід. 

Також, з початку 2016 року у пресі та мережі Інтернет розміщено 219 інформаційних матеріалів, на телебаченні та радіо -  понад 200 виступів.

Крім того, з початку року  управлінням проведено 159 службових перевірок, пов'язаних зі службовою діяльністю підрозділів ДФС Харківської області, в тому числі 106 за зверненнями громадян та юридичних осіб та 53 за ініціативою працівників УВБ на підставі отриманої оперативної інформації.

За результатами проведених службових перевірок інформація підтвердилася у 48 випадках (36- за зверненнями громадян і юридичних осіб).

За результатами зазначених перевірок керівникам районних підрозділів ГУ ДФС у Харківської області направлено 63 подання про вжиття заходів реагування щодо усунення причин та умов, які сприяли вчиненню виявлених порушень, 52 працівника притягнуто до відповідальності, у тому числі 14 до дисциплінарної відповідальності, 5 - звільнено. Направлено 77 матеріалів на адресу прокуратури Харківської області для прийняття остаточного рішення.

В УВБ ГУ ДФС у Харківській області відзначають, що і  надалі будуть продовжувати роботу по системному запобіганню корупції, виявленню та ліквідації причин і умов її існування.

На Харківщині податківці навчали місцевих майстрів хенд-мейда як відкрити власний бізнес

Індустрія хендмейду в Україні  в останні часи набула масового поширення. З'явилось багато ярмарків і виставок, де можна придбати ексклюзивні іграшки, статуетки або прикраси. А стійке прагнення українців купувати хендмейд робить цей напрямок цікавим і перспективним в плані заробітку. Відкриваються інтернет-магазини, власні авторські сайти, майстри авторських виробів виходять  в он-лайн. Але така торгівля повинна здійснюватись в рамках правого поля.

Саме  для такої категорії творчих громадян, які планують відкрити інтернет-майданчики для продажу власних виробів, і були проведені індивідуальні консультації від співробітників ГУ ДФС у Харківській області.

Фахівець ознайомила початківців – підприємців з діючими системами оподаткування, проінформувала щодо податків, які необхідно сплачувати, за якими ставками та у який термін. Розповіла, які сучасні електронні сервіси  для обслуговування своїх платників пропонує фіскальна служба України. Співробітник висловила впевненість, що отримана інформація стане майстрам у нагоді, а їх вироби будуть приносити радість покупцям.

В головному управлінні фіскальної служби відзначили, що консультації  відбулися  в рамках співпраці з Харківським обласним центром зайнятості, з яким податківці співпрацюють вже більше року, беручи участь у семінарах та консультуючи майбутніх бізнесменів.

Більше 21 мільярда гривень – внесок Харківщини до бюджетів усіх рівнів з початку року

Як повідомили в Головному управлінні фіскальної служби області, протягом січня-вересня до бюджетів всіх рівнів надійшло 21,1 млрд. грн. податків та зборів. Це на 7,8 млрд. грн. більше ніж за відповідний період минулого року. Темп росту збору платежів до відповідного періоду минулого року склав  158,7 %.

Зокрема у вересні до бюджетів усіх рівнів зібрано 2,3 млрд. грн.платежів, що на 884,6 млн. грн.    більше ніж за аналогічний період 2015 року. Темп росту збору платежів до відповідного періоду минулого року склав  160,7 %.

В той же час, повідомляють у фіскальному відомстві, до Державного бюджету за січень-вересень надійшло 14,8 млрд.грн., що на 5,7 млрд. грн. або в 1,6 рази більше ніж у 2015 році. За вересень до Державного бюджету зібрано 1,7 млрд.грн., що на 668,5 млн.грн. більше ніж за вересень минулого року.

Інофрмують в ГУ ДФС області і про наповнення місцевих бюджетів, кошти з яких направляються на розвиток міста і області та забезпечення благополуччя мешканців Слобожанщини.

Так, до місцевого бюджету протягом січня-вересня 2016 року надійшло 6,2 млрд. грн., що на  49,7 % або на 2,1 млрд. грн.більше минулорічного показника. При цьому, за вересень 2016 року до місцевого бюджету надійшло 692,7 млн. грн., що на216,1 млн.грн. більше ніж у вересні 2015 року.

Основним джерелом надходження до місцевого бюджету є податок на доходи фізичних осіб. За січень-вересень 2016 року фактично надійшло 3,4 млрд. грн. цього податку. При цьому, за вересень – 423,7 млн.грн.

Керівник фіскальної служби Харківської області Микола Рибаков висловлює вдячність платникам податків Харківського регіону, які вчасно та в повному обсязі виконали свій громадський обовязок  та сплатили податки до бюджету.

«Мешканці Харківщини розуміють, що сплачені ними податки повертаються у вигляді стабільно функціонуючої системи охорони здоров’я, освіти, соціально-економічних проектів. Це заробітна плата тим, хто нас лікує, навчає наших дітей, охороняє громадський порядок тощо. Наповнений бюджет дає можливість розвиватися нашому регіону», - підкреслює  начальник ГУ ДФС області. 

Фіскальна служба розпитає платників про якість своїх сервісів

Понад один мільйон триста тисяч платників податків країни оцінюватимуть якість обслуговування у фіскальній службі. У рамках створення сучасної системи обслуговування платників протягом жовтня місяця ДФС за підтримки Німецького товариства з міжнародного співробітництва (GIZ) буде проведено широкомасштабне опитування. Це дозволить виявити проблемні питання, які виникають при взаємодії громадян з фіскальними органами, та оперативно вирішити їх.  Результати будуть використані, зокрема, для підготовки плану дій з удосконалення сервісів фіскальної служби. Опитування буде анонімним та добровільним. Усі відповіді залишаться конфіденційними і будуть використані виключно в цілях опитування. Результати опитування будуть оприлюднені на офіційному веб-порталі ДФС та сторінці ДФС у Facebook одразу після їх опрацювання. 

Платники податку на нерухомість мають право звернутися до фіскальних органів для звірки даних

Фізичні особи, які є платниками податку на нерухомість, але не отримали податкового повідомлення-рішення, мають право звернутися до фіскальних органів для звірки даних. Про це розповів фахівець Департаменту податків і зборів з фізичних осіб ДФС Володимир Гуцуляк.

«Платник податку має право звернутися до контролюючого органу за місцем своєї реєстрації щодо проведення звірки суми податку, об’єктів оподаткування та ставки податку. В цьому випадку контролюючі органи зроблять нарахування відповідно до оригіналів документів, які надасть платник податків, та вручать податкове повідомлення-рішення. Фізична особа-платник податку протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення повинна сплатити відповідну суму до відповідного місцевого бюджету», – зазначив Володимир Гуцуляк.

Посадовець також нагадав, що ставки податку на нерухомість за 2015 рік встановлені органами місцевого самоврядування. По нежитловій нерухомості вона становить до 1 відс. від мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року, житловій – до 2 відс. Сплачена сума податку зараховується до місцевого бюджету за місцем знаходження об’єктів нерухомості.

«Якщо у платника податку є декілька об’єктів, які знаходяться в різних регіонах, в алгоритмі при розрахунку податку враховується кожне рішення органу місцевого самоврядування, де знаходиться об’єкт оподаткування. Тобто ставка податку, пільга, надана на кожний об’єкт щодо зменшення бази оподаткування, і при розрахунку дана сума зараховується до відповідного місцевого бюджету за місцезнаходженням об’єкта», – підкреслив Володимир Гуцуляк. 

Відбулося засідання секцій Науково-технічної ради ДФС

На сьогодні існує потреба в наукових розробках в системі ДФС, які б не лише узагальнювали національний та міжнародний досвід здійснення митної справи, а й були новаторськими та унікальними для України. Про це заявив в.о. заступника Голови ДФС Мирослав Продан під час засідання секцій Науково-технічної ради ДФС.

«В ДФС використовується одне з найкращих програмних забезпечень під час здійснення митного оформлення та контролю. Розробки наших ІТ-спеціалістів високо оцінені і міжнародними експертами. Однак, щоб тримати цей рівень, його постійно треба вдосконалювати та покращувати. І саме наука в цьому розумінні має бути на крок попереду. Завдяки використанню різноманітних ноу-хау ми завжди будемо попереду і зможемо ефективно прогнозувати всі ризики та перспективи розвитку митної сфери», - підкреслив Мирослав Продан.

Під час секцій було проаналізовано стан виконання замовлених ДФС науково-дослідних робіт за підсумками діяльності новоствореного Науково-дослідного інституту фіскальної політики Університету ДФС за 9 місяців 2016 року, обговорено результати науково-технічної експертизи тематики наукових досліджень ДФС на 2017 рік, а також розглянуто ініціативну тематику наукових досліджень, які виконуються кафедрами Університету із залученням членів студентського наукового товариства, аспірантів.

 Учасники засідань, зокрема, акцентували увагу на важливості практичної спрямованості результатів наукових досліджень з урахуванням змін в податковому законодавстві та рекомендацій міжнародних експертів. 

За результатами роботи секцій більшість наукових досліджень визнані такими, що відповідають технічним завданням та можуть бути впровадженими в практичну діяльність ДФС. Зокрема, вже на сьогодні результати виконаного наукового дослідження на тему «Система індикаторів оцінювання результативності діяльності ДФС України» взяті за основу Міністерством фінансів України під час розробки ключових показників ефективності (KPI) та стратегічних цілей і завдань для ДФС на 2016-2017 роки.

Нагадаємо, що Науково-технічна рада Державної фіскальної служби України була створена відповідно до наказу ДФС України від 30 грудня 2014 року №411. Це колегіальний дорадчий орган, основною метою якої є розгляд наукових рекомендацій і пропозицій щодо розробки та реалізації стратегії розвитку податкової та митної сфери, визначення основних напрямів науково-технічної діяльності, сприяння підвищенню результативності наукових досліджень, забезпечення ефективного використання бюджетних коштів, що спрямовуються на їх проведення.

Фахівці ДФС вивчали європейські практики протидії незаконному обігу наркотиків та прекурсорів

Представники Департаменту спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення ДФС взяли участь у тренінгу «Кращі сучасні європейські практики протидії незаконному обігу наркотичних засобів та прекурсорів на кордоні», організованому за сприяння Консультативної Місії ЄС з реформування сектору цивільної безпеки в Україні (EUAM).

Під час тренінгу координатор з питань боротьби з наркотиками та прекурсорами національного контактного центру RILO ECE, представник Митної служби Республіки Польща Грегор Чернієвіц ознайомив учасників з типами наркотичних засобів та прекурсорів, незаконним обігом, виробництвом в Європі та маршрутами наркотрафіку.

Учасники вивчали сучасну методологію виявлення контрабандних поставок наркотичних засобів та прекурсорів, проводили оцінку та профілювання ризиків у цій сфері.

Крім того, під час тренінгу розглядалися практичні ситуації щодо незаконної торгівлі,  операції з виявлення та припинення незаконного обігу наркотичних засобів та прекурсорів (контрольована поставка, міжнародні операції) тощо.

Отримані знання учасники тренінгів застосовуватимуть під час своєї практичної роботи. 

Роман Насіров бере участь у шостому засіданні Українсько-американської Ради з торгівлі та інвестицій

У складі української делегації Голова ДФС Роман Насіров бере участь у шостому засіданні Українсько-американської Ради з торгівлі та інвестицій, яка проходить у м. Вашингтон, США.

Головною темою Українсько-американської Ради є двостороннє співробітництво в різних сферах, зокрема, в торговельно-економічній та інвестиційній. Серед основних питань двосторонніх відносин розглядатимуться боротьба з корупцією в Україні, удосконалення адміністрування податків, підвищення прозорості митних процедур, в тому числі забезпечення об’єктивного визначення митної вартості.

«Що стосується фіскальної служби, ми постійно співпрацюємо з нашими американськими колегами з метою покращення діяльності відомства та застосування найкращих практик в Україні. Зокрема, у травні відбулося підписання Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про взаємну допомогу між митними адміністраціями. Угода є свідченням посилення українсько-американського співробітництва щодо охорони кордонів та обміну митною інформацією, що в свою чергу дозволить вдосконалити механізми боротьби з контрабандою та іншими правопорушенням на митниці», - зазначив Роман Насіров.

США надає значну допомогу у реформуванні та модернізації митних органів України, зокрема, у сфері управління ризиками, протидії контрабанді наркотиків, зброї та інших небезпечних речовин, переміщення товарів подвійного призначення, удосконалення митних процедур у морських портах та перепідготовці працівників.

«За сформованим американською стороною планом реформ відбувається модернізація митних органів ДФС. Крім того, Уряд США постійно надає технічну допомогу в реформуванні Офісу великих платників податків, кадрової політики, розвитку внутрішніх ІТ систем та боротьбі з корупцією. Завдяки підтримці США нам вдається ефективно реалізовувати цілі, поставлені перед нами Урядом та суспільством», - додав очільник відомства.

У рамках поточного візиту до США також передбачені зустрічі Романа Насірова у складі української делегації з членами уряду США.

На Харківщині податківці та громадськість разом ведуть боротьбу з незаконною торгівлею алкоголем

Співробітники фіскальної служби та податкової міліції ГУ ДФС області продовжують здійснювати заходи з виявлення незаконного товарообігу алкоголю.

Вважаючи на актуальність проблеми,  що становить небезпеку для життя і здоров’я людей, податківці активізували оперативно-профілактичні заходи. Сьогодні групи у складі фахівців служби, членів Громадської ради при ГУ ДФС у Харківській області та журналістів, здійснили ряд виїздів по так званих  «наливайках».

Заходами було охоплено  різні райони нашого міста. Деякі спритники встигли зачинитися, у деяких продавців алкоголю на «розлив» раптово погіршився стан здоров’я і вони терміново викликали «швидку», а ще декілька,  як з одного папірця, стверджували, що вони знаходяться на робочому місці перший день, ще й  на випробувальному терміні,  і хазяїна «точки» навіть в очі не бачили. В результаті виїзду податківцями вилучено 575 пляшок з алкоголем приблизно на 31 тисячу гривень, майже 50 літрів алкогольної рідини в ємкостях. Крім того, вилучено цигарок на 4,5 тисячі  гривень.

Утім, стверджує керівник фіскальної служби регіону Микола Рибаков,  перешкоди не привід до зменшення темпів роботи в цьому напрямку. Фіскальна служба разом з громадськістю продовжить роботу по виявленню  та припиненню роботи подібних закладів, які не мають дозвільних документів та здійснюють торгівлю підакцизними товарами.  

В ГУ ДФС у Харківській області звертаються до мешканців регіону з  попередженням, не купувати алкогольні напої невідомого походження, без акцизних марок, у сумнівних точках продажу, а також попередити своїх близьких та знайомих про тяжкі наслідки вживання фальсифікату та бути пильними.

Місцевий бюджет Харківщини наповнюють податки-рекордсмени

Серед податків найбільших за обсягами – податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок, плата за землю, та акцизний податок з реалізації у роздрібній мережі підакцизних товарів.

Як і зазвичай, основою місцевих бюджетів регіону є податок на доходи фізичних осіб. За період січень-вересень його надійшло 3,4 млрд. грн. Цей податок стабільно забезпечує місцеві громади надходженнями.

Наступним за розміром серед лідерів податкових надходжень до місцевих скарбниць  є єдиний податок. З початку року його розмір склав понад 1 млрд. грн.

Третій податок – це плата за володіння або користування найбільшим багатством України – землею. За вказаний період до місцевих бюджетів Харківщини внесено 937,3  млн.грн. земельного податку та орендної плати.

Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів вийшов на четверту позицію. Надходження з початку року становлять  519,6  млн.грн.

Загалом до бюджетів місцевих громад за 9 місяців надійшло 6,2 млрд. грн. податків й зборів, що на  49,7 % або на 2,1 млрд. грн. більше минулорічного показника.

Харківські митники вкотре завітали до підшефних Сахновщинського навчально-реабілітаційного центру

Днями представники Харківської митниці ДФС відвідали вихованців Сахновщинського навчально-реабілітаційного центру. Чотирнадцятий рік поспіль співробітники митниці опікуються вихованцями цього навчального закладу, який розташований майже на кордоні Харківської області.

Митники та профспілкова організація привітали колектив закладу з Днем працівників освіти, а дітей – з початком навчального року та підвели підсумки дитячого конкурсу малюнків «Намалюй свою мрію». Кожен з учасників отримав подарунок – набори для малювання та солодощі.

Профспілкова організація митниці, виконуючи прохання педагогічного колективу закладу, придбала холодильник та спортивне приладдя для дітей.

Поцікавились митники сьогоденням підшефних: поспілкувалися з дітлахами та викладачами,  відвідали оновлені класи, кімнати відпочинку і затишну їдальню,  з’ясували  питання подальшої шефської допомоги.

Працівники та вихованці навчального закладу висловили слова вдячності всьому колективу митниці за небайдужість і чуйність. В свою чергу, керівник митниці Андрій Танцеров та голова профспілкової організації митниці Наталія Мікуліна побажали дітлахам не зупинятися на досягнутих результатах у навчанні та не забувати мріяти, адже вони здійснюються!

Запровадження в Україні інституту уповноваженого економічного оператора

Концепцію уповноваженого економічного оператора (УЕО) було запроваджено Всесвітньою митною організацією у 2005 році шляхом ухвалення Рамкових стандартів безпеки і полегшення світової торгівлі.

Відповідно до Угоди про асоціацію українське митне законодавство має поступово наближуватися до митного законодавства Європейського Союзу. Робочою групою у складі фахівців ДФС, представників Мінфіну та бізнесу розроблено законопроект про внесення змін до Митного кодексу України щодо впровадження уповноваженого економічного оператора та спрощень митних формальностей. Законопроектом передбачена імплементація в Україні інституту УЕО на засадах, аналогічних існуючим в ЄС.

Статус УЕО - це найвищий ступінь довіри митниці до підприємства і, як наслідок, найбільший перелік пільг і спрощень митних формальностей для підприємства.

Для надання статусу уповноваженого економічного оператора застосовуються такі критерії:

- дотримання положень законодавства України, в тому числі з питань державної митної справи;

- задовільна система ведення комерційної та транспортної документації;

- платоспроможність;

- забезпечення практичних стандартів компетенції або професійної кваліфікації;

- дотримання стандартів надійності та безпеки.

Державна фіскальна служба України за результатами оцінки підприємства може видати сертифікати УЕО: «на спрощення митних процедур» та/або «щодо надійності і безпеки». Сертифікати УЕО дають право користуватися такими спеціальними спрощеннями:

- загальна фінансова гарантія чи звільнення від гарантії;

- процедура спрощеного декларування;

- уповноважений вантажовідправник/вантажоодержувач;

- процедура випуску товарів за місцезнаходженням;

- тощо.

Майбутнє визнання статусу УЕО митними органами країн ЄС забезпечить участь українських УЕО у формуванні так званих безпечних ланцюгів постачання товарів та підвищить їх конкурентоспроможність на зовнішньому та внутрішньому ринках.

                                                                             ІЗЮМСЬКА ОДПІ

 

Новини Ізюмської ОДПІ станом на 22 вересня 2016 року

Оприлюднено у Інформація для ознайомлення

Податковий календар на вересень 2016 року

20 вересня 2016 року

Останній день сплати

- авансового внеску з єдиного податку за вересень 2016 року платниками, віднесеними до 1 та 2 груп;

- єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування з доходу за серпень 2016 року.

Останній день подання

- заяви про відмову від спрощеної системи оподаткування з IV кварталу 2016 року;

- податкової декларації з податку на додану вартість за серпень 2016 року;

- декларації акцизного податку за серпень 2016 року;

- податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за серпень 2016 року;

- податкової декларації з рентної плати за серпень 2016 року;

- розрахунку з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України (додаток 4 до Декларації) за серпень 2016 року ;

- звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів (форма № Д4 (місячна)) за серпень 2016 року;

23 вересня, п'ятниця, останній день подання:

- декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари/продукцію на жовтень 2016 року

28 вересня 2016 року

Останній день сплати

- єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування гірничими підприємствами з доходу за серпень 2016 року.

Декларація з податку на прибуток для сільгоспвиробників          Відповідно до п. 137.4 ст. 137 ПКУ податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств, крім випадків, передбачених п. 137.5 ст. 137 ПКУ, є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік. При цьому податкова декларація розраховується наростаючим підсумком. Податковий (звітний) період починається з першого календарного дня податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем податкового (звітного) періоду, крім:

- виробників сільськогосподарської продукції, визначеної ст. 209 ПКУ, які можуть обрати річний податковий (звітний) період, який починається з 1 липня поточного звітного року і закінчується 30 червня наступного звітного року.

Для цілей оподаткування податком на прибуток до підприємств, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції, належать підприємства, дохід яких від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва за попередній податковий (звітний) рік перевищує 50 відсотків загальної суми доходу (пп. 137.4.1 п. 137.4 ст. 137 ПКУ).

Пунктом 137.5 ст. 137 ПКУ встановлено, що для виробників сільськогосподарської продукції встановлено річний податковий (звітний) період.

З огляду на викладене, якщо виробник сільськогосподарської продукції, який з 01.01.2016 перейшов зі сплати єдиного податку четвертої групи на загальну систему оподаткування, отримав за підсумками попереднього звітного (податкового) року дохід від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва у розмірі не менш як 50 відсотків загальної суми доходу, то такий сільськогосподарський товаровиробник може для цілей оподаткування податком на прибуток використовувати річний податковий період, який починається з 1 липня поточного звітного року і закінчується 30 червня наступного звітного року.

Такому платнику слід подати окремо Податкову декларацію з податку на прибуток підприємств, форма якої затверджена наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 N 897 (далі - Декларація), за період з 01.01.2016 по 01.07.2016, а починаючи з 1 липня 2016 року, можна застосовувати річний податковий період, який починається з 1 липня поточного звітного року і закінчується 30 червня наступного звітного року.

Крім того, з метою ідентифікації виробника сільськогосподарської продукції при складанні Декларації у полі 9 "Особливі відмітки" Декларації проставляється позначка щодо належності його до відповідної категорії.

У випадку застосування виробником сільськогосподарської продукції податкового (звітного) періоду, який починається з першого календарного дня податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем податкового (звітного) періоду, тобто з 1 січня по 31 грудня звітного року, позначка у полі 9 "Особливі примітки" Декларації щодо належності до категорії виробника сільськогосподарської продукції не проставляється. При цьому порядок обчислення та сплати податку на прибуток здійснюється таким підприємством на загальних підставах.

«Алкогольний» звіт відтепер можна подати в Електронному кабінеті платника

Нові можливості Електронного кабінету платника. Доопрацьовано режим «Введення звітності» в частині надання можливості платникам підготувати, заповнити та надіслати Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у роздрібній мережі (форма 1-РА (місячна))  та Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у роздрібній мережі (форма 1-РТ (місячна)).

Заповнення форм звітів здійснюється з використанням кодів продукції та кодів адміністративно-територіальних одиниць відповідно до вимог наказу Міністерства фінансів України від 11 лютого 2016 року №49 «Про затвердження форм звітів щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та порядків їх заповнення».

Звіт за формою 1-РА складається окремо за кожний місяць та до 10 числа місяця, що настає за звітним, подається до органів ДФС за основним місцем обліку суб’єкта господарювання.

Звіт за формою 1-РТ складається  окремо за кожний місяць та до 10 числа місяця, що настає за звітним, подається до органів ДФС за місцем реєстрації суб’єкта господарювання.

Нагадуємо, що вхід до оновленого кабінету здійснюється за адресою: http://cabinet.sfs.gov.ua, а також через офіційний веб-портал ДФС.

Вхід до особистого кабінету здійснюється при наявності електронного цифрового підпису (далі - ЕЦП), зокрема безкоштовно ЕЦП можна отримати в АЦСК Інформаційно - довідкового департаменту ДФС (http://acskidd.gov.ua/).

Ізюмська ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області повідомляє!          Пунктом 2 Постанови Кабінету міністрів України від 13.07.2016 №440 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру» та підпунктом 133.4.1. ст.133.4 ст.133 Податкового Кодексу України (далі ПКУ)  встановлено, що неприбутковим підприємством, установою та організацією є підприємство, установа  та організація, що одночасно відповідає вимогам:

    - утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

- установчі документа якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування ЄСВ), членів органів управління та інших пов’язаних  з ними осіб;

-   установчі документи якої передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідно виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи ( у результаті  її ліквідації,  злиття, поділу, приєднання або перетворення).

Обов’язковою умовою для неприбуткових організацій є використання  доходів (прибутків) неприбуткової організації виключно для фінансування  видатків  на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених її установчими документами.

Виходячи з вищевикладеного, з метою включення до нового Реєстру неприбуткових установ та організацій,  до 01.01.2017р. пропонуємо привести установчі документи  у відповідність із зазначеними нормами ПКУ.

Неприбуткові підприємства, установи та організації , які не привели установчі документи  у відповідність із нормами  ст.133 ПКУ, після 01.01.2017р. виключаються з Реєстру неприбуткових  установ та організацій.

Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб

Від сплати земельного податку звільняються:

- інваліди першої і другої групи,
- фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років,
- пенсіонери (за віком),
- ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,
- фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Звільнення від сплати земельного податку для таких категорій фізичних осіб поширюється на земельні ділянки:

- для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари;

- для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах - не більш як 0,25 гектара, в селищах - не більш як 0,15 гектара, в містах - не більш як 0,10 гектара;

- для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;

- для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;

- для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.

Зазначена норма передбачена п. 281.1 та п. 281.2 ст. 281 Податкового кодексу України.

Способи подання податкових декларацій до контролюючих органів

Головне управління ДФС у Харківській області нагадує, що згідно з п. 49.3 ст. 49 Податкового кодексу України податкова декларація подається за вибором платника податків, якщо інше не передбачено ПКУ, в один із таких способів:

особисто платником податків або уповноваженою на це особою;

надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

 засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

У разі надсилання податкової декларації поштою, платник податку зобов’язаний здійснити таке відправлення на адресу відповідного контролюючого органу не пізніше ніж за п’ять днів до закінчення граничного строку подання податкової декларації, визначеного ст. 49 ПКУ (п. 49.5 ст. 49 ПКУ).

Якщо поштового відправлення було зіпсоване чи мала місце затримка його вручення контролюючому органу з вини оператора поштового зв'язку, такий оператор несе відповідальність відповідно до закону. У такому випадку платник податків звільняється від будь-якої відповідальності за неподання або несвоєчасне подання такої податкової декларації (п. 49.6 ст. 49 ПКУ)..

Отримавши повідомлення про втрату або зіпсуття поштового відправлення, платник податків протягом п'яти робочих днів з дня такого отримання зобов'язаний надіслати поштою або надати особисто (за його вибором) контролюючому органу другий примірник податкової декларації разом з копією повідомлення про втрату або зіпсуття поштового відправлення.

Незалежно від факту втрати або зіпсуття поштового відправлення чи затримки його вручення платник податків зобов'язаний сплатити суму податкового зобов'язання, самостійно визначену ним у надісланій податковій декларації, протягом строків, установлених Податковим кодексом.

Звертаємо увагу, що відповідно до п. 49.4 ст. 49 ПКУ платники податків, що належать до великих та середніх підприємств, подають податкові декларації до контролюючого органу в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

Податкова звітність з податку на додану вартість подається лише в електронній формі до контролюючого органу всіма платниками цього податку з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

Податкова декларація з ПДВ за серпень подається за новою формою

Зміни до форми податкової декларації з податку на додану вартість внесенонаказом Міністерства фінансів України від 25.05.2016 №503 „Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України”.

Подання податкової звітності за новою формою, яка враховує такі зміни, вперше здійснюється за серпень 2016 року. Граничний термін подання декларації –20 вересня 2016 року.

Детально про зміни, внесені до форми податкової декларації з податку на додану вартість, можна ознайомитися улисті Державної фіскальної служби України від 22.07.2016 №24830/7/99-99-15-03-02-17.

Від’ємне значення звітного періоду відображається у рядку 21 податкової декларації з ПДВ та додатку 2 до неї

Головне управління ДФС у Харківській області нагадує, що Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 № 21 зі змінами та доповненнями (далі – Порядок № 21).

Цим Порядком № 21 (п. 9 розд. ІІІ ) встановлено, що у складі податкової декларації з ПДВ (далі – декларація) подаються додатки (у разі заповнення даних у відповідних рядках декларації) (п. 9 розд. ІІІ Порядку № 21).

Так при заповненні рядка 21декларації подається довідка про суму від’ємного значення звітного (податкового) періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (Д2) (додаток 2).

При заповненні додатку 2 до податкової декларації з ПДВ в графах 2 – 3 вказується звітний (податковий період) у якому виникла сума від’ємного значення ПДВ у такому форматі: дві цифри місяця та чотири цифри року.

При цьому, при формуванні від’ємного значення на підставі податкового повідомлення-рішення, яким збільшено залишок від’ємного значення, в графі 2 додатку 2 зазначається місяць та рік в якому складено податкове повідомлення-рішення.

Вказані графи заповнюються у хронологічному порядку виникнення сум від’ємного значення, відображеного в графі 4 «Сума від’ємного значення», починаючи із звітного періоду, який є найближчим до дати подання декларації (найновіший звітний період) та закінчуючи найбільш давнім звітним періодом.

Значення графи 4 додатку 2 повинно відповідати сумарному значенню рядка 21 податкової декларації з ПДВ звітного податкового періоду та залишку суми помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань з ПДВ станом на 01 липня 2015 року, на яку відповідно до п.п. 3 п. 34 підрозд. 2 розд. XX Податкового кодексу України (далі – ПКУ) було збільшено значення реєстраційної суми, визначеної п. 200 прим.1.3 ст. 200 прим.1 ПКУ, та на яку було збільшено суму від’ємного значення, сформовану за результатами звітного (податкового) періоду за липень 2015 року / III квартал 2015 року.

Щодо оподаткування оренди землі

ГУ ДФС у Харківській області повідомляє, що відносини, пов'язані з орендою землі, регулюються Земельним кодексом України, Цивільним кодексом України (далі - ЦКУ), Законом України від 06 жовтня 1998 року N 161-XIV "Про оренду землі" (далі - Закон N 161), іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, а також договором оренди землі. Відповідно до ст. 13 Закону N 161 та ст. 759 ЦКУ договір оренди землі - це договір, за яким орендодавець зобов'язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов'язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства.

Однією з істотних умов договору оренди землі є строк дії договору оренди (ст. 15 Закону N 161).Договір оренди землі припиняється, зокрема, у разі закінчення строку, на який його було укладено (ст. 31 Закону N 161). При цьому перехід права власності на орендовану земельну ділянку до іншої особи не є підставою для зміни умов або розірвання договору, якщо інше не передбачено договором оренди землі (ст. 32 Закону N 161).

Спадкуванням є перехід прав та обов'язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців) (ст. 1216 ЦКУ). До складу спадщини входять усі права та обов'язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті (ст. 1218 ЦКУ).

Пунктом 1 ст. 1225 ЦКУ встановлено, що право власності на земельну ділянку переходить до спадкоємців на загальних підставах із збереженням її цільового призначення.

Особливості оподаткування доходів фізичної особи від надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) регламентується п. 170.1 ст. 170 ПКУ.

Водночас, відповідно до п. 162.3 ст. 162 ПКУ, у разі смерті платника податку - орендодавця (за відсутності податкових зобов'язань як нерезидента згідно з ПКУ) податок за останній податковий період справляється з нарахованих на його користь доходів. Відповідно до цього останнім податковим періодом вважається період, який закінчується днем, на який припадає смерть такого платника податку.

У разі якщо податковим агентом (орендарем) після смерті фізичної особи (орендодавця) за договором оренди землі продовжується нарахування орендної плати, то податковий агент не відображає відомості про нараховані суми орендної плати у податковому розрахунку форми N 1ДФ, оскільки відсутній суб’єкт, на користь якого проводиться таке нарахування.

Разом з цим у податковому розрахунку форми N 1ДФ відображається орендна плата за договором оренди землі, яка нарахована податковим агентом - орендарем на користь спадкоємців, у тому податковому періоді, в якому така сума фактично буде виплачена, із відповідним оподаткуванням та зазначенням суми податку на доходи фізичних осіб, утриманого (перерахованого) до відповідного бюджету.

Особливості сплати земельного податку за земельні ділянки, що знаходяться у власності малолітніх та неповнолітніх дітей

Відповідно до статей 269 та 270 Податкового кодексу (далі – ПК) України від 2 грудня 2010 року №2755-VІ зі змінами та доповненнями платниками земельного податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі, а об’єктами оподаткування – земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні, та земельні частки (паї), які перебувають у власності.

Відтак статтею 6 Сімейного кодексу (далі – СК) України від 10 січня 2002 року №2947-ІІІ зі змінами та доповненнями визначено, що правовий статус дитини має особа до досягнення нею повноліття. Малолітньою вважається дитина до досягнення нею чотирнадцяти років. Неповнолітньою вважається дитина у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років.

Якщо дитина або особа, дієздатність якої обмежена, не може самостійно здійснювати свої права, ці права здійснюють батьки, опікун або самі ці особи за допомогою батьків чи піклувальника (стаття 14 СК).

Згідно із пунктом 99.2 статті 99 ПК грошові зобов’язання малолітніх/неповнолітніх осіб виконуються їх батьками (усиновителями), опікунами (піклувальниками) до набуття малолітніми/неповнолітніми особами цивільної дієздатності в повному обсязі.

Батьки (усиновителі) малолітніх/неповнолітніх і малолітні/ неповнолітні у разі невиконання грошових зобов’язань малолітніх/неповнолітніх несуть солідарну майнову відповідальність за погашення грошових зобов’язань та/або податкового боргу.

Відповідно до пункту 1 статті 34 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року №435-ІV зі змінами та доповненнями повну цивільну дієздатність має фізична особа, яка досягла вісімнадцяти років (повноліття).

Зауважимо, що статтею 67 Конституції України передбачено, що кожен зобов’язаний сплачувати податки і збори у порядку і розмірах, встановлених законом.

Перелік категорій фізичних осіб, які звільняються від сплати земельного податку, визначено у пункті 281.1 статті 281 ПК, але пільги щодо сплати земельного податку для малолітніх та неповнолітніх дітей не передбачені.

Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру (пункт 286.1 статті 286 ПК).

Отже, земельний податок за земельні ділянки, що знаходяться у власності малолітніх та неповнолітніх дітей, нараховується на загальних підставах, і сплачується батьками, опікунами або самими малолітніми та неповнолітніми дітьми за допомогою батьків чи піклувальників.

Відповідне питання – відповідь розміщене у підкатегорії 112.01 Бази знань, що знаходиться на сервісі «Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс» офіційного веб-порталу ДФС України за посиланнямhttp://zir.sfs.gov.uaу розділі: «ЗАПИТАННЯ-ВІДПОВІДІ З БАЗИ ЗНАНЬ».

Зустрічаємо нову Інструкцію з оформлення адмінправопорушень

Наказом Мінфіну від 02.07.2016р. затверджено Інструкцію з оформлення органами доходів і зборів матеріалів про адміністративні правопорушення.

Вказаний документ встановлює порядок оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, процедуру складання протоколів та порядок розгляду справ про  адмінпорушення органами ДФС, порядок ведення діловодства в таких  справах, а також забезпечення належного розгляду скарг на постанови у справах по них.

Нагадаємо, за які правопорушення органи ДФС складають протоколи, це зокрема, порушення порядку проведення розрахунків, ведення податкового обліку, надання аудиторських висновків та утримання та перерахування ПДФО і подання відомостей про виплачені доходи; неподання або несвоєчасного подання платіжних доручень на перерахування належних до сплати податків та зборів (обов’язкових платежів); невиконання законних вимог посадових осіб органів ДФС та перешкоджання уповноваженим особам органів доходів і зборів, Пенсійного фонду України, фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування у проведенні перевірок; порушення умов видачі векселів та порядку приймання готівки для подальшого її переказу, а також проведення готівкових розрахунків та розрахунків з використанням електронних платіжних засобів за товари (послуги) та незаконні дії у разі банкрутства та фіктивне банкрутство. Окрім того, контролюючі органи мають право оформляти протоколи про адмінпорушення стосовно порядку провадження господарської діяльності, припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця (в межах переліку) та подання декларації про доходи та ведення обліку доходів і витрат; зберігання або транспортування алкогольних напоїв чи тютюнових виробів, на яких немає марок акцизного збору встановленого зразка та виготовлення, придбання, зберігання або реалізація фальсифікованих алкогольних напоїв або тютюнових виробів. Також підпадають під правопорушення, які караються фіскальними органами,  зайняття забороненими видами господарської діяльності  та порушення законодавства про збір та облік ЄСВ тощо.

Слід звернути увагу, у разі вчинення адміністративного правопорушення кількома особами, протокол складається стосовно кожної особи окремо. У разі вчинення однією особою кількох адміністративних правопорушень протоколи складаються окремо щодо кожного з вчинених правопорушень. Якщо ж особа вчинила кілька адміністративних правопорушень, справи про які одночасно розглядаються одним і тим самим органом (посадовою особою), стягнення накладається в межах санкції, встановленої за більш серйозне правопорушення з числа вчинених.

Зауважимо, постанова у справі про адміністративне правопорушення підлягає виконанню з моменту винесення, якщо інше не встановлено КУпАП та іншими законами України. А штраф, накладений за вчинення адміністративного правопорушення, має бути внесеним  порушником в установу банку України не пізніш як через п'ятнадцять днів з дня вручення йому постанови, а в разі оскарження такої постанови - не пізніш як через п'ятнадцять днів з дня повідомлення про залишення скарги без задоволення.

Додамо, зазначений документ набрав чинності з 19 серпня 2016 року.

Податковий кредит на підставі бухгалтерської довідки: особливості декларування

Нагадуємо платникам ПДВ про те, що згідно з пунктом 36 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу вони можуть на підставі бухгалтерської довідки віднести до податкового кредиту суми податку, сплачені (нараховані) у вартості необоротних активів, придбаних до 1 липня 2015 року, що не були включені до складу податкового кредиту до 1 липня 2015 року при придбанні або виготовленні таких необоротних активів, виходячи з їх залишкової вартості, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого такі необоротні активи почали використовуватись в оподатковуваних операціях (у разі відсутності обліку необоротних активів - виходячи із звичайної ціни), за наявності податкової накладної, складеної за операцією з постачання таких необоротних активів, зареєстрованої в ЄРПН.

У податковій декларації з ПДВ дані бухгалтерської довідки за вищевказаними операціями відображаються відповідно у рядках 10.1, 10.2 та 11.1, 11.2, а саме: до розділу II "Податковий кредит" (рядки 10 та 11 декларації) включаються обсяги придбання (виготовлення, будівництва, спорудження, створення) з податком на додану вартість (рядки 10.1 та 10.2) або без податку на додану вартість (рядок 10.3) товарів/послуг, необоротних активів на митній території України, ввезених на митну територію України товарів, необоротних активів (рядки 11.1 та 11.2), отриманих на митній території України від нерезидента послуг (рядок 11.4).

При заповненні рядків 10.1 та/або 10.2 подається додаток 5 до податкової декларації з ПДВ, у таблиці 2 якого зазначаються дані такої бухгалтерської довідки:

у графі 2 "Постачальник (індивідуальний податковий номер)" зазначається індивідуальний податковий номер платника податку;

у графі 3 "Податкова накладна, інший документ / період складання" - дата складання бухгалтерської довідки;

у графі 5 - обсяг постачання (без податку на додану вартість);

у графах 6 та 7 – відповідна ставка податку.

Як виплата дивідендів зменшує податок на прибуток

ДФСУ у листі від 30.08.2016 р. №18734/6/99-99-15-02-02-15 надала роз’яснення щодо зарахування суми сплачених авансових внесків при виплаті дивідендів у зменшення податкового зобов'язання з податку на прибуток.

Згідно з пп. 57.1 1.2 п. 57.1 1 ст. 57 Податкового кодексу крім випадків, передбачених пп. 57.1 1.3 п. 57.1 1 ст. 57 Кодексу, емітент корпоративних прав, який приймає рішення про виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам), нараховує та вносить до бюджету авансовий внесок із податку на прибуток.

Авансовий внесок розраховується з суми перевищення дивідендів, що підлягають виплаті, над значенням об'єкта оподаткування за відповідний податковий (звітний) рік, за результатами якого виплачуються дивіденди, грошове зобов'язання щодо якого погашене. У разі наявності непогашеного грошового зобов'язання авансовий внесок розраховується зі всієї суми дивідендів, що підлягають виплаті. Авансовий внесок обчислюється за ставкою, встановленою п. 136.1 ст. 136 Кодексу. Сума дивідендів, що підлягає виплаті, не зменшується на суму авансового внеску.

При цьому у разі якщо дивіденди виплачуються за неповний календарний рік, то для обрахунку суми зазначеного перевищення використовується значення об'єкту оподаткування, обчислене пропорційно кількості місяців, за які сплачуються дивіденди. Зазначений авансовий внесок вноситься до бюджету до/або одночасно з виплатою дивідендів.

З урахуванням вищезазначених норм, авансовий внесок при виплаті дивідендів за підсумками звітного кварталу, півріччя, трьох кварталів розраховується зі всієї суми дивідендів, що підлягають виплаті, якщо на момент виплати таких дивідендів декларація з податку на прибуток за звітний рік, на який припадають такі періоди, не подана. Якщо на момент виплати дивідендів за IV квартал звітного року податкова декларація з податку на прибуток підприємств за такий рік подана та зобов'язання, нараховані у такій декларації, погашені, то авансові внески нараховуються на суму перевищення дивідендів, що підлягають виплаті за IV квартал звітного року, над значенням об'єкта оподаткування податком на прибуток за такий рік, поділеному на 12 та помноженому на 3 (пропорційно кількості місяців, за які виплачуються дивіденди).

Сума сплачених авансових внесків з податку на прибуток при виплаті дивідендів підлягає зарахуванню у зменшення податкового зобов'язання з податку на прибуток, задекларованого у податковій декларації за звітний (податковий) рік (пп. 57.1 1.2 п. 57.1 1 ст. 57 Кодексу).

Відповідно до п. 137.4 ст. 137 Кодексу податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств, крім випадків, передбачених п. 137.5 ст. 137 Кодексу, є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік. При цьому податкова декларація розраховується наростаючим підсумком. Податковий (звітний) період починається з першого календарного дня податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем податкового (звітного) періоду.

Сума сплачених авансових внесків у зв'язку із виплатою дивідендів у звітному (податковому) періоді відображається у рядку 16.3 додатка ЗП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 № 897 (далі - Декларація).

Таким чином, у рядку 16.3.1 додатка ЗП до Декларації (після внесення змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств наказом Міністерства фінансів України від 08.07.2016 №585 - рядок 16.4.1 додатка ЗП до Декларації) за перший квартал, півріччя, три квартали, рік, відображаються сплачені у першому кварталі, півріччі, трьох кварталах, році авансові внески при виплаті дивідендів, що відносяться на зменшення нарахованої суми податку за відповідний звітний період (перший квартал, півріччя, три квартали, рік).

При нарахуванні орендної плати після смерті орендодавця суми орендної плати в 1-ДФ не відображаються

Якщо податковим агентом (орендарем) після смерті фізичної особи (орендодавця) за договором оренди землі  продовжується нарахування орендної плати, то податковий агент не відображає відомості про нараховані суми орендної плати у податковому  розрахунку (форми № 1-ДФ), оскільки відсутній суб’єкт, на користь якого проводиться таке нарахування. Водночас у податковому розрахунку (форма № 1-ДФ) відображається орендна плата за договором оренди землі, нарахована податковим агентом – орендарем на користь спадкоємців, у тому податковому періоді, в якому таку суму фактично буде виплачено, із відповідним оподаткування та зазначенням суми податку на доходи фізичних осіб, утриманого (перераховано) до відповідного бюджету.

Довідково: лист ДФС України від 30.08.16 № 18794/6/99-99-13-02-03-15 «Щодо оподаткування доходів фізичної особи від надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм)».  

Отримати ЕЦП можливо лише за новими формами реєстраційних документів

Відповідно до наказу Інформаційно-довідкового де- партаменту ДФС від 10.08.2016 №118 «Про внесення змін до наказу ІДД ДФС від 17.02.2015 №15» (далі – Наказ №118) з 5 вересня поточного року набули чинності нові форми реє- страційних документів для отримання послуг електронного цифрового підпису (далі – ЕЦП).

Наказом №118 затверджено нову редакцію наступних реєстраційних форм:

- Реєстраційна картка (для юридичної особи);

- Реєстраційна картка (для фізичної особи/ фізичної особи – підприємця);

- Додаток до розділу 2 Реєстраційної картки;

Переглянути та завантажити актуальні форми реєстраційних документів для отримання послуг ЕЦП можна у розділі «Реєстрація користувачів» офіційного інформаційного ресурсу АЦСК ІДД ДФС за посиланням:

http://acskidd.gov.ua/r_kor

Щодо внесення змін до облікових даних платників податків

Відповідно до п. 66.1 ст. 66 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI із змінами і доповненнями (далі – Кодекс) підставами для внесення змін до облікових даних платників податків є, зокрема:

-  інформація органів державної реєстрації;

-  документально підтверджена інформація, що надається платниками податків.

Порядок внесення змін до облікових даних платників податків встановлено розд. ІХ Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 №1588 (у редакції наказу Мінфіну від 22.04.2014 №462) (далі – Порядок).

Згідно з п. 9.2 розд. IX Порядку у разі виникнення змін у даних або внесення змін до документів, що подаються для взяття на облік, крім змін, які вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), та змін, про які платник податків повідомив за основним місцем обліку, платник податків зобов’язаний протягом 10 календарних днів з дня внесення змін до зазначених документів подати до контролюючого органу уточнені документи в такому самому порядку, як і при взятті на облік. Додаткова реєстраційна заява за формами №1-ОПП, №5-ОПП подається з позначкою «Зміни» або за формою №1-РПП – з позначкою «Перереєстрація, зміни».

Платники податків – юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб зобов’язані подати реєстраційну заяву за формою №1-ОПП з позначкою «Зміни» з відомостями стосовно осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб до контролюючого органу у 10-денний строк з дня взяття на облік чи виникнення змін у облікових даних платників податків.

Відомості стосовно осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку юридичної особи, також оновлюються контролюючими органами у Єдиному банку даних про платників податків - юридичних осіб на підставі реєстраційної заяви платника податку на додану вартість (про реєстрацію, перереєстрацію або внесення змін), якщо така реєстраційна заява була подана в один із способів, визначених п. 183.9 ст. 183 Кодексу, та задоволена контролюючим органом. У цьому разі платник податків звільняється від подання до контролюючого органу заяви за формою №1-ОПП у зв’язку із зміною відомостей стосовно осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку юридичної особи (п. 9.3 розд. IX Порядку).

Отже, стосовно платників податків, відомості про яких включаються до ЄДР:

- інформація про зміну або призначення тимчасово виконуючого обов’язки керівника оновлюється в контролюючих органах на підставі відомостей, отриманих від державного реєстратора, в порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»;

- інформація про головного бухгалтера оновлюється на підставі заяви за  ф. №1-ОПП з позначкою «Зміни» та уточнених документів або реєстраційної заяви платника податку на додану вартість (про реєстрацію, перереєстрацію або внесення змін).

Стосовно платників податків, відомості про яких не включаються до ЄДР, інформація про зміну або призначення тимчасово виконуючого обов’язки керівника та/або головного бухгалтера оновлюється на підставі уточнених документів та заяви за ф. №1-ОПП.

Відповідне питання – відповідь розміщене у підкатегорії 119.6 Бази знань, що знаходиться на сервісі «Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс» офіційного веб-порталу ДФС України за посиланнямhttp://zir.sfs.gov.ua.

Користування «нерозмитненими» автомобілями: наслідки

На даний час в суспільстві активно обговорюється питання як безкарно придбати транспортний засіб іноземної реєстрації за копійчини без сплати всіх належних податків державі.

«Схем» такого придбання автомобілів пропонується в народі багато. Можливо, як пояснюють громадянам «фахівці» цієї справи, ввезти в режимі транзиту авто та порушити строки, один раз оштрафують та більше не зможуть. Інший «варіант» - ввезення автомобілю іноземцем  (нерезидентом) на рік та передання авто для використання громадянину України. І на думку таких «радників з народу», - за такі варіанти відповідно до роз’яснень Конституційного суду України притягнути до відповідальності митники не зможуть. Забігаючи наперед запевнюємо, «схем» придбати транспортний засіб без сплати належних згідно законодавства податків і зборів не існує.

Зважаючи на вищевказане, управління боротьби з митними правопорушеннями Харківської митниці ДФС надає поради, роз’яснення та попередження громадянам, які незважаючи на наші застереження, бажають скористатись даною можливістю.

Так, за 8 місяців поточного року відносно громадян, які порушили терміни транзиту або тимчасового ввезення порушено 220 справ про порушення митних правил, з них: 170 вже розглянуто. На громадян накладено штрафів на суму майже одного мільйона гривень. Для порівняння в минулому році порушено справ цієї категорії всього 78. Це лише статистика, за кожним з цих випадків своя «схема», а як наслідок відповідальність і в деяких випадках не лише адміністративна, окрім цього ще й втрата коштів.

Пам’ятайте, що будь які дії з транспортними засобами іноземної реєстрації, що порушують чинне законодавство вказують на те, що громадянин навмисно ухиляється від сплати податків. За вказане діяння Митним кодексом України, а саме: статтею 485 « Дії, спрямовані на неправомірне звільнення від сплати митних платежів чи зменшення їх розміру, а також інші протиправні дії, спрямовані на ухилення від сплати митних платежів» передбачено стягнення у вигляді 300 відсотків від суми несплачених податків.

Пояснюємо, на змодельованому по ситуації прикладі, уявімо що ви придбали 10-ти річний автомобіль з об’ємом двигуна 1,6 літрів, бензин – за таке авто, залежно від стану, пробігу та інших факторів необхідно сплатити  під час митного оформлення від 150 до 200 тисяч гривень. Тобто у разі фіксації працівниками управління боротьби з митними правопорушеннями таких фактів «щасливому» власнику автомобіля який так «грамотно» пробував обдурити державу прийдеться сплатити до її бюджету вже від 450 до 600 тисяч гривень штрафу. Оце така виходить «економія».

 На замітку, тим хто скаже «а я платити не буду» інформуємо, що після добровільної несплати штрафу, матеріали направляються до виконавчої служби і, як варіант, - погашення штрафу здійснюється шляхом реалізації майна, що належить громадянину та його родині.

Нині управлінням боротьби з митними правопорушеннями Харківської митниці ДФС спільно з працівниками батальйону патрульної поліції м. Харкова вже розпочата робота по перевірці законності користування транспортними засобами іноземного користування.

Для прикладу: мешканець міста Харкова вирішив скористатись порадами «досвідчених» друзів та придбав автомобіль, що перебуває на литовської реєстрації, який йому ввіз на митну територію України іноземець та передав його в користування за відповідну винагороду. Результат – громадянин примтягнутий до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу, що становить 460 тисяч гривень.  

Застерігаємо наших громадян також від випадків, що містять в своїх діях уже кримінальну складову. Для прикладу, для продовження терміну тимчасового перебування автомобіля на території України рекомендується тими  ж «досвідченими» друзями, які є «фахівцями» як уникнути відповідальності, надати митникам будь яку довідку, про лікування, ремонт автомобіля, його викрадення, втрату номерних знаків (загалом причина неможливого вивезення у встановлені строки автомобіля) тощо.

Пояснюємо, у таких випадках управлінням ретельно перевіряється кожна надана довідка, навіть шляхом перегляду запис камер відеоспостереження, відображення в журналах реєстрації та інше. Непоодинокі випадки коли особа надав митному органу довідку отриману від товариша нарікає не тільки себе, а й на товариша.

Як приклад. Знову ж мешканець Харківської області, наслухавшись порад, щоб уникнути відповідальності за несвоєчасне вивезення транспортного засобу ввезеного в режимі «транзит» надав митному органу довідку про лікування в одному з медичних закладів області. Перевіркою встановлено, що в дійсності вказаний громадянин на лікуванні не перебував, а знайомий лікар надав довідку товаришу не передбачивши всіх негативних для нього наслідків.

Деякі «умільці», використовуючи можливості сучасних технологій, самостійно виготовляють довідки. У діях цих громадян вже вбачаються ознаки злочину, відповідальність за які передбачено Кримінальним кодексом України (шахрайство, підробка документів, зловживання службовим становищем тощо). Вказані матеріали управлінням направляються до правоохоронних органів, та як наслідок, - велика вірогідність позбавлення волі на декілька років.

Тому пропонуємо перед тим як робити крок на шляху обману держави зважити на терезах всі позитивні та негативні сторони Вашого вчинку.

Наслідки реалізації пального без реєстрації

Законом України від 24 грудня 2015 року № 909-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році" до Податкового кодексу України внесені зміни та доповнення щодо накладення штрафів у випадку: здійснення суб'єктами господарювання (далі - СГ) операцій з реалізації пального без реєстрації таких суб'єктів платниками акцизного податку у порядку, передбаченому Кодексом (п. 117.3 ст. 117 Кодексу); порушення порядку реєстрації акцизних накладних та розрахунків коригування до таких акцизних накладних в Єдиному реєстрі акцизних накладних (ст. 1202  Кодексу).

Факт реалізації суб’єктом господарювання пального без реєстрації його платником акцизного податку може бути встановлено як камеральною перевіркою (за даними Єдиного реєстру податкових накладних), так і документальною перевіркою, відповідно, штрафи, встановлені п. 117.3 ст. 117 Кодексу, застосовуються за результатами таких перевірок.

Так, згідно з п. 117.3 ст. 117 Кодексу здійснення СГ операцій з реалізації пального без реєстрації таких суб'єктів платниками акцизного податку у порядку, передбаченому Кодексом, - тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців у розмірі 100 відсотків вартості реалізованого пального.

Крім того, наслідком нереєстрації платником акцизного податку з реалізації пального є порушення ним граничних термінів реєстрації акцизних накладних / розрахунків коригування до акцизних накладних в ЄРАН, встановлених ст. 231 Кодексу, та/або відсутності з його вини зареєстрованих акцизних накладних / розрахунків коригування до акцизних накладних в ЄРАН.

Підстави та розміри штрафів, які мають бути застосовані до платника податків за порушення ним порядку реєстрації акцизних накладних та розрахунків коригування до таких акцизних накладних в ЄРАН, встановлено ст. 1202  Кодексу.

Сплата штрафів, які застосовані відповідно до п. 117.3 ст. 117 та ст. 1202  Кодексу, здійснюється на бюджетні рахунки за кодом класифікації доходів бюджету 14021900 (Пальне).

Підприємці-спрощенці зобов’язані зберігати первинні документи не менше трьох років

Відповідно до п. 44.1 ст. 44 Податкового кодексу України (далі – ПК) платники податків зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Відтак платники зобов’язані забезпечити зберігання документів, визначених у п. 44.1 ст. 44 ПК, а також документів, пов’язаних із виконанням вимог законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, не менш як 1095 днів з дня подання податкової звітності, для складення якої використовуються зазначені документи, а у разі її неподання – з передбаченого Податковим кодексом України граничного терміну подання такої звітності (абз. перший п. 44.3 ст. 44 ПК).

При заповненні податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця використовуються дані Книги обліку доходів або Книги обліку доходів та витрат, тому їх показники у відповідності до норм п. 44.1 ст. 44 ПК повинні бути підтверджені первинними документами, які мають право вивчати та перевіряти контролюючі органи під час проведення перевірок згідно із п.п. 20.1.6 п. 20.1 ст. 20 Податкового кодексу України.

Отже, ФОП – платники єдиного податку зобов’язані забезпечити зберігання первинних документів, на підставі яких заповнювалися дані книги обліку доходів або книги обліку доходів та витрат, що використовувалися для складання податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця, або інші первинні документи, які використовуються для складання податкової звітності по іншим податкам і зборам – у разі їх сплати. Такі первинні документи зберігаються не менш як 1095 днів з дня подання податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця або іншої податкової звітності, для складення якої вони використовуються.

Радимо платникам бути відповідальними та уважними, адже за незбереження первинних документів до платників єдиного податку можуть бути застосовані штрафи відповідно до п. 121.1 ст. 121 ПК. Не забезпечення платником податків зберігання первинних документів, облікових та інших регістрів, бухгалтерської та статистичної звітності, інших документів з питань обчислення і сплати податків та зборів протягом установлених ст. 44 ПК строків їх зберігання та/або ненадання платником податків контролюючим органам оригіналів документів чи їх копій при здійсненні податкового контролю у випадках, передбачених ПК, – тягне за собою накладення штрафу в розмірі 510 грн.

Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, – тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 грн.

Варто пам’ятати і те, що згідно з п. 297.3 ст. 297 ПК платник єдиного податку виконує передбачені ПК функції податкового агента у разі нарахування (виплати, надання) оподатковуваних податком на доходи фізичних осіб доходів на користь фізичної особи, яка перебуває з ним у трудових або цивільно-правових відносинах.

За відсутності первинних документів на товари (роботи, послуги), придбані платником єдиного податку та у разі виявлення факту щодо неутримання ним податку на доходи фізичних осіб при виплаті доходу громадянам до такого підприємця – спрощенця застосовуються штрафні санкції, як до податкового агента, передбачені п. 127.1 ст. 127 ПК, та на суму податкового боргу нараховується пеня після закінчення строків погашення узгодженого грошового зобов’язання згідно з п.п. 129.1.1 п. 129.1 ст. 129 ПК.

В який термін проводиться перерахунок суми податку на нерухоме майно при виявленні розбіжностей у податковому повідомленні-рішенні та документах платника?

Відповідно до п. 3 глави дев’ятої розд. ІV Порядку ведення органами Державної фіскальної служби України оперативного обліку податків і зборів, митних та інших платежів до бюджетів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07.04.2016 № 422, з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, податкові повідомлення-рішення можуть бути скасовані (відкликані) на підставі:

заяви платника податку, поданої до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

права на користування пільгою із сплати податку;

розміру ставки податку;

нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить протягом 10 робочих днів перерахунок суми податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

З цим та іншими роз’ясненнями можна ознайомитися у Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі ДФС України (дане роз’яснення у категорії 106.07).

Державний службовець повинен не тільки добре орієнтуватися в законодавстві, не тільки знати соціально-політичні процеси, а й відповідним чином виглядати

Державний службовець повинен не тільки добре орієнтуватися в законодавстві, не тільки знати соціально-політичні  процеси, а й відповідним чином виглядати. Про це заявив в.о. начальника Київської міської митниці ДФС Сергій Тупальський під час ініційованої митницею робочої зустрічі з представниками дизайнерського агентства «Андре Тан».

За його словами, зовнішній вигляд державного службовця свідчить про рівень їх ділової культури та надає їм впевненості в роботі.

«Митник – це та людина, яка не постійно перебуває в теплому офісі, а й виконує свої функціональні обов’язки цілодобово і в дощ, і в холод, в тому числі і на сході нашої держави. Тому зовнішній вигляд, комфорт, теплота повинен бути відповідним. Митник – це перша людина, яка зустрічає наших громадян та іноземців на кордоні, тому зовнішній вигляд повинен відповідати статусу державного службовця», – зазначив Сергій Тупальський.

Під час зустрічі митники акцентували увагу представників ательє на якісному складі тканини, а також обговорили можливість використання спеціальних новацій матеріалів при виготовленні одягу.

Зафіксовано 3961 випадок призупинення митного оформлення через порушення прав інтелектуальної власності

Протягом січня-серпня 2016 року зафіксовано 3961 випадок призупинення митного оформлення товарів за підозрою у порушенні прав інтелектуальної власності. Про це розповів директор департаменту організації митного контролю ДФС Олексій Василенко.

За його словами, за вказаний період митницями ДФС порушено 12 справ про порушення митних правил за фактами ввезення та вивезення товарів з порушенням прав інтелектуальної власності на суму 1,4 млн. грн.

Посадовець також нагадав, що для сприяння захисту правовласників під час  зовнішньоекономічної діяльності  Державна фіскальна служба України веде митний реєстр об’єктів права інтелектуальної власності. До них належать об’єкти авторського права і суміжних прав, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торговельні марки, географічні зазначення (зазначення походження товарів) та сорти рослин.

Станом на 1 вересня поточного року до митного реєстру за заявами правовласників внесено 3126 об’єктів, з них 210 – було включено у цьому році.

Мирослав Продан зустрівся з експертами МВФ

Виконуючий обов’язки заступника Голови ДФС Мирослав Продан взяв участь у зустрічі з експертами Департаменту з податково-бюджетних питань Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Під час зустрічі сторони обговорили статус митного адміністрування, пріоритетні напрями та плани реформ, а також зміни, які відбулися у діяльності ДФС.

Мирослав Продан підкреслив важливість підтримки з боку Департаменту з податково-бюджетних питань МВФ впровадження реформ у Державній фіскальній службі.

«Практичні рекомендації, які надаються МВФ, є вкрай важливими для вдосконалення діяльності податкових органів. Переконаний, така плідна співпраця допоможе вчасно та якісно провести реформи у ДФС», - зазначив посадовець. 

Роман Насіров відкрив засідання Виконавчої Ради IOTA

Голова Державної фіскальної служби України, президент Внутрішньо-європейської організації податкових адміністрацій (IOTA) Роман Насіров 15-16 вересня головує на 104-му засіданні Виконавчої Ради Організації, яке проходить в Будапешті, Угорщина.

На порядку денному засідання - обговорення важливих рішень, що сприяють реалізації ключових завдань роботи Організації. Серед пріоритетних завдань Організації на поточний рік є розроблення стратегії розвитку IOTA  на наступні чотири роки з урахуванням викликів сьогодення та інтеграційних процесів. Даний документ буде прийнято на Конференції Генеральної асамблеї IOTA, яка пройде у Києві в червні наступного року

Нагадаємо, у липні 2016 року Голову Державної фіскальної служби України Романа Насірова обрано Президентом ІОТА. 

ІОТА – це міжнародна організація, завдання якої полягає у забезпеченні співробітництва між податковими адміністраціями у європейському регіоні.

Основною метою ІОТА є стимулювання багатосторонньої допомоги, обмін інформацією та співробітництво між членами ІОТА через постійний форум для податкових адміністрацій, проведення навчання, організацію конференцій, семінарів, видання публікацій, надання технічної допомоги з урахуванням інтересів країн – членів ІОТА.

Співробітництво України з ІОТА триває з 1999 року. У 2003 Україна стала асоційованим членом,  а у 2006 вже повноцінним членом ІОТА. 

У ДФС підбили підсумки діяльності Громадської ради

Підсумки дворічної діяльності Громадської ради обговорювалися 15 вересня під час її заключного засідання за участі Першого заступника Голови ДФС Сергія Білана та керівників структурних підрозділів ДФС.

«Громадська рада – це відкрита платформа для вільного висловлення пропозицій та конструктивного діалогу.  Ми з позитивом відзначаємо діяльність цього складу ради, вдячні за допомогу нам у процесах реформування служби, опрацюванні змін до податкового та митного законодавства. Впевнений, що представники громадськості, які увійдуть до наступного складу Ради, працюватимуть не менш ефективно», – зазначив Сергій Білан.

У свою чергу, представники Громадської ради наголошували на необхідності продовження роботи у напрямі напрацювання законодавчих змін вже новими членами, яких буде обрано до цього дорадчого органу. За словами голови Громадської ради Дмитра Олексієнка, протягом дворічної діяльності представникам Ради вдалося залучити до своєї роботи професійних фахівців, налагодити ефективну співпрацю з фіскальною службою. Крім того, членів ГР постійно залучали до засідань ДФС з бізнесом та міжнародними експертами, їх думку враховували під час проведення конкурсів на обрання керівників митниць тощо.

Під час засідання представники громадськості також поставили низку запитань до представників фіскальної служби щодо роботи слідчих підрозділів податкової міліції, підрозділів внутрішньої безпеки.

Активно обговорювалися й питання митного спрямування. Так, представниками громадськості підготовлено рекомендації щодо удосконалення функціонування автоматизованої системи «Єдине вікно», яке працює на всіх українських митницях. Представники фіскальної служби, зокрема, наголосили, що всі проблемні питання щодо функціонування системи оперативно вирішуються і фахівці служби продовжують роботу над її вдосконаленням. Загалом, станом на 13 вересня за принципом «єдиного вікна» було оформлено майже 1900 декларацій.

За підсумками засідання члени Ради визначили свою роботу задовільною та затвердили рішення комітетів Громадської ради.

Нагадаємо, що Громадську раду при ДФС сформовано на Установчих зборах 7 жовтня 2014 року відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 „Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”.

На підставі протоколу установчих зборів наказом ДФС від 13.10.2014 № 184 затверджено Персональний склад Громадської ради, який обирається терміном на два роки. Її гранична чисельність – 154 особи (на сьогодні 136 осіб). За цей період відбулося 11 засідань Громадської ради.     

У складі Громадської ради утворено такі робочі органи: правління Громадської ради, Комітет з питань податкової політики, Комітет з питань митної справи, Комітет з питань запобігання та протидії корупції, контрабанді та з питань діяльності органів фінансових розслідувань та податкової міліції.

Під час засідань обговорювались актуальні питання щодо податкової реформи, електронного адміністрування та відшкодування ПДВ, зміни в Митному кодексі, запобігання правопорушенням у податковій та митній сферах.

Викрито всеукраїнську мережу ювелірних магазинів, яка ухилялася від сплати податків. Вилучено товарів на 300 млн. грн.

Співробітники податкової міліції м. Києва спільно з Головним слідчим управлінням ДФС України та Генеральною прокуратурою України провели широкомасштабну операцію, в результаті якої було викрито схему з ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Організував такий «бізнес» керівник однієї з всеукраїнських мереж продажу ювелірних виробів і приватних підприємців.

В рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 212 (Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) та ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) КК, було встановлено, що громадянин України організував по всій території країни мережу більше, ніж з 60 ювелірних магазинів.

Вказані магазини продавали ювелірні вироби, які були виготовлені на підконтрольному організатору схеми підприємстві з незаконно скупленого брухту золота.

В подальшому ювелірні вироби продавалися від імені низки фізичних осіб-підприємців без відповідного відображення в бухгалтерському та податковому обліках реальних доходів, отриманих від продажу.

Таким чином, зловмисники ухилилися від сплати податку на доходи фізичних осіб у розмірі понад 7 мільйонів гривень.

В даний час встановлено низку підприємців, причетних до злочинної схеми.

В результаті низки проведених обшуків в 18 областях було виявлено та вилучено по 150 кілограмів золота і срібла, ювелірні вироби на суму понад 300 мільйонів гривень, 59 печаток фізичних осіб-підприємців, причетних до злочинної схеми, більше 200 банківських карток, а також чорнову бухгалтерію.

В даний час слідчі дії тривають.

Фіскальна служба та громадськість Харківського регіону взяли участь в онлайн-трансляції обговорення Податкового кодексу

Податківці, органи місцевої влади, широка громадськість та незалежні експерти чотирьох регіонів України обговорювали в режимі відеоконференції  зміни в податковому законодавстві.

Організатором експертної зустрічі  на тему удосконалення податкової системи, виступив Секретаріат Кабінету Міністрів України за участю керівництва Міністерства фінансів України. На обговорення загалу винесли проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України».

Зокрема, у законопроекті щодо удосконалення фіскальної системи, який має набрати чинності у 2017 році, Мінфін пропонує: 

- зберегти ставки податків, а також СЕА ПДВ на рівні 2016 року, 

- залишити об’єкт оподаткування податком на прибуток на рівні 2016 року (без введення податку тільки на розподілений чистий прибуток, як пропонувалося раніше) 

- запровадити «податкові канікули» для новостворених підприємств;

- перевести контроль за податковими базами даних від ДФСУ до Мінфіну тощо. 

Тож усі учасники зустрічі мали змогу висловити своє бачення із зазначеної тематики, внести пропозиції або ж зауваження та поспілкуватися безпосередньо з розробниками проекту.

Представники Харківського регіону були чи не найактивнішими учасниками зустрічі. Ними було винесено ряд пропозицій та зауважень до проекту Податкового кодексу. Протягом місяця пропозиції будуть узагальнені та направлені до Мінфіну.

Як зізнаються самі учасники, проведення таких зустрічей дуже важливе, адже  в процесі обговорення приймаються найбільш конструктивні рішення.

Керівник фіскальної служби Харківщини Микола Рибаков провів робочу зустріч з питань реєстрації платником ПДВ

Захід, в якому взяли участь близько тридцяти представників бізнесу регіону, був присвячений питанню реєстрації суб’єктів господарювання платниками ПДВ та своєчасної видачі свідоцтва. В робочій зустрічі також взяли участь начальники державних податкових інспекцій міста та області, керівники управлінь Головного управління ДФС області, співробітники податкової міліції.  

Звертаючись до присутніх, Микола Рибаков передусім відзначив бюджетоформуючу складову податку на додану вартість, який посідає значне місце в частині надходжень до бюджету. Але разом з тим, в сфері адміністрування ПДВ існує і велика кількість зловживань. Тому фіскальна служба приділяє саму пильну увагу питанню реєстрації платником ПДВ, відмовляючи підприємствам з негативною податковою історією. Однак робота на випередження появи нових ризикових платників, тягне за собою те, що відмови в реєстрації отримують і сумлінні платники. З метою уникнення подібних ситуацій, і була проведена сьогоднішня зустріч.

В ході обговорення  було визначено ряд випадків, коли платники не мали змоги отримати свідоцтво платника ПДВ у зв’язку з неправильним оформленням заявки. Як наголосив керівник фіскальної служби, таких випадків не повинно бути.

«Якісний сервіс – це головний пріоритет в нашій роботі.  Своєчасне та повне роз’яснення допоможе платникам податків уникнути помилок та отримати свідоцтво. Сумлінні платники повинні отримувати свідоцтво та сплачувати податки до бюджету», - підкреслив Микола Рибаков.

Разом з тим, обговорювались випадки, коли підприємства – сільгоспвиробники реєструвались платниками ПДВ тільки під час продажу своєї продукції. Хоч перед цим не оформлювали  жодного найманого  працівника, не укладали договори  на оренду сільгосптехніки та не мали власної тощо.

«Тож виконувати свої  зобов’язання та дотримуватись усіх вимог трудового та податкового законодавства повинні без виключення усі платники», - відзначив керівник.

Наприкінці зустрічі присутні з обох сторін мали можливість поспілкуватися та особисто обговорити усі проблемні питання.

Граната у подарунок

Вчора ввечері в пункті пропуску «Гоптівка» митниками Харківської митниці ДФС та співробітниками управління внутрішньої безпеки ГУ ДФС області,  в ході огляду одного з автомобілів, який рухався в напрямку Російської Федерації, в бардачку серед особистих речей був виявлений металевий предмет, схожий на гранату.

Під час усного декларування громадянка РФ, власниця авто, заявила про відсутність заборонених предметів, а вже після виявлення зазначила, що цей предмет їй у якості подарунка дав знайомий та сказав, що це муляж – феєрверк.

Відносно громадянки складений протокол про порушення митних правил за частиною 1 статті 483 Митного кодексу України. Предмет правопорушення вилучений та переданий до районного відділу Національної поліції.

Також, у фіскальному відомтстві повідомили, що на митному посту «Плетенівка» в ході спільних оперативних заходів Харківськоїмитниці ДФС та УСБУ в Харківській області, за участю співробітників УВБ ГУ ДФС області,  був затриманий громадянин Узбекистану, який по пішохідній смузі прямував з Росії до України.

Під час огляду особистих речей громадянина на сорочці замість ґудзика була прикріплена відеокамера, яка була приєднана до блоку Mini DVR. Чоловік заявив, що ці речі були йому надані співробітниками ФСБ РФ для відео зйомки прикордонників.

За даним фактом складений протокол про порушення митних правил за статтею 472 Митного кодексу України.

Роман Насіров: підходи до боротьби з корупцією стали жорсткішими

Подолання корупції - комплексний процес, до якого мають залучатися поряд з  фіскальною службою й інші правоохоронні органи. На цьому наголосив Голова ДФС Роман Насіров під час виступу на 13 щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) «Світ, Європа та Україна: шторми змін», що відбулась в Києві 17 вересня.

За його словами, ДФС вживає заходів для очищення служби. Після затвердження Антикорупційної програми, яка почала працювати з серпня 2015 року, підходи до боротьби з корупцією стали жорсткішими. Ключове положення цієї програми – покладання обов’язків щодо антикорупційної діяльності безпосередньо на керівників підрозділів фіскальної служби.

«Передбачено, що в разі скоєння службовою особою корупційного правопорушення, відповідальність за це нестимуть не тільки особи, котрі його вчинили, а й керівники їхніх підрозділів. За те, що у межах своїх повноважень не забезпечили ефективного контролю за дотриманням підлеглими антикорупційного законодавства», - підкреслив Роман Насіров.

За словами Голови ДФС, з початку року до дисциплінарної відповідальності притягнуто 311 службових осіб,  звільнено – 148. Також упродовж січня-серпня 2016 року за матеріалами підрозділів внутрішньої безпеки ДФС розпочато 378 кримінальних проваджень. Це – 90% від загальної кількості розпочатих проваджень всіма правоохоронними органами (420).

«У цьому році виявлено 69 фактів одержання працівниками служби неправомірної вигоди та 162 – зловживання владою або службовим становищем з боку працівників органів ДФС», - підкреслив Роман Насіров.

Крім того, у ході розслідування кримінальних проваджень, розпочатих за матеріалами ГУВБ, працівникам органів ДФС оголошено 119 повідомлень про підозру у вчиненні злочинів у сфері службової діяльності. Цього року до суду з обвинувальним актом направлено 68 кримінальних проваджень. Судом винесено вироки стосовно 17 службових осіб.

Загалом, для з’ясування причин й обставин вчинення посадовцями правопорушень підрозділами внутрішньої безпеки ДФС за 8 місяців 2016 року проведено понад 2,2 тис. службових розслідувань (перевірок). За їх результатами керівникам територіальних органів ДФС направлено 850 подань про усунення причин та умов, що сприяли вчиненню правопорушень.

Також перевірено 169  повідомлень про можливі неправомірні дії посадових осіб, що надійшли на антикорупційний сервіс «Пульс», з яких підтвердилось – 28. Перевірено 901 скаргу (звернень) фізичних та юридичних осіб щодо можливих неправомірних дій, вчинених співробітниками органів ДФС, з них 187 підтвердилися.

Роман Насіров: Необхідно підвищити заробітну плату працівникам ДФС

Через зловживання і корупцію за останній рік в ДФС звільнено більше 200 керівників митниць різного рівня. Про це на 13-тій щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) заявив голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров.

За його словами, останні півтора роки у ДФС проводиться активна діяльність по боротьбі з корупцією. Одним з головних чинників корупції, особливо на нижчому рівні, на думку Романа Насірова, є низький рівень заробітної плати у відомстві.

«Ми приймаємо заходи, аби підвищити реальну державну зарплатню. Зарплата для митника, який прийде до нас з університету, починається з 1750 грн в місяць. Середня зарплата в ДФС з преміями - 4 тис. грн.», - повідомив очільник відомства.

«Також ми оптимізували службу та скоротили кількість працівників з 59 тисяч до 42 тисяч. Ми не можемо більше зменшувати кількість працівників, але можемо підвищувати якість», - підкреслив Роман Насіров.

Нові можливості електронного сервісу «Електронний кабінет платника»

З метою створення комфортнихумов для платників в електронному сервісі «Електронний кабінет платника» (оновлена версія) доопрацьовано режим «Введення звітності» в частині надання можливості платникам підготувати, заповнити та надіслати Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у роздрібній мережі (форма 1-РА (місячна)) та Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у роздрібній мережі (форма 1-РТ (місячна)).

Заповнення форм звітів здійснюється з використанням кодів продукції та кодів адміністративно-територіальних одиниць відповідно до вимог наказу Міністерства фінансів України від 11 лютого 2016 року №49 «Про затвердження форм звітів щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та порядків їх заповнення».

Звіт за формою 1-РА складається окремо за кожний місяць та до 10 числа місяця, що настає за звітним, подається до органів ДФС за основним місцем обліку суб’єкта господарювання.

Звіт за формою 1-РТ складається  окремо за кожний місяць та до 10 числа місяця, що настає за звітним, подається до органів ДФС за місцем реєстрації суб’єкта господарювання.

Нагадуємо, що вхід до оновленого кабінету здійснюється за адресою: http://cabinet.sfs.gov.ua, а також через офіційний веб-портал ДФС.

Вхід до особистого кабінету здійснюється при наявності електронного цифрового підпису (далі - ЕЦП), зокрема безкоштовно ЕЦП можна отримати в АЦСК Інформаційно - довідкового департаменту ДФС (http://acskidd.gov.ua/).

Нові можливості електронного сервісу «Електронний кабінет платника»

З метою створення комфортнихумов для платників в електронному сервісі «Електронний кабінет платника» (оновлена версія) доопрацьовано режим «Введення звітності» в частині надання можливості платникам підготувати, заповнити та надіслати Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у роздрібній мережі (форма 1-РА (місячна)) та Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у роздрібній мережі (форма 1-РТ (місячна)).

Заповнення форм звітів здійснюється з використанням кодів продукції та кодів адміністративно-територіальних одиниць відповідно до вимог наказу Міністерства фінансів України від 11 лютого 2016 року №49 «Про затвердження форм звітів щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та порядків їх заповнення».

Звіт за формою 1-РА складається окремо за кожний місяць та до 10 числа місяця, що настає за звітним, подається до органів ДФС за основним місцем обліку суб’єкта господарювання.

Звіт за формою 1-РТ складається  окремо за кожний місяць та до 10 числа місяця, що настає за звітним, подається до органів ДФС за місцем реєстрації суб’єкта господарювання.

Нагадуємо, що вхід до оновленого кабінету здійснюється за адресою: http://cabinet.sfs.gov.ua, а також через офіційний веб-портал ДФС.

Вхід до особистого кабінету здійснюється при наявності електронного цифрового підпису (далі - ЕЦП), зокрема безкоштовно ЕЦП можна отримати в АЦСК Інформаційно - довідкового департаменту ДФС (http://acskidd.gov.ua/).

Роман Насіров: Україна та США активізують співпрацю у напрямі реформування митниці

Голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров взяв участь у зустрічі з делегацією США щодо реформування митниці.

«В ході перемовин була досягнута домовленість про підтримку реформування митниці нашими американськими партнерами. За підсумками візиту делегації вироблені рекомендації з реформування роботи митниці», - зазначив Голова ДФС.

За його словами, ефективна робота митниці є необхідною умовою для досягнення економічного зростання у країні.

«Державна фіскальна служба України максимально сприяє місії США та передає американським колегам всю необхідну інформацію», -  запевнив Роман Насіров.

Він наголосив, що представники делегації США надали технічні рекомендації щодо реформ на українській митниці. «За сформованим американською стороною планом реформ найближчим часом розпочнеться модернізація митних органів ДФС».

«Наведення порядку на українській митниці є одним із важливих пріоритетів у роботі служби. Впевнений, з вашою підтримкою ми зробимо це якомога краще», - підкреслив Голова ДФС, звертаючись до американських партнерів.

«Важливими складовими реформування митниці є подолання контрабанди та  корупції, а також внесення змін до законодавства. У результаті ми очікуємо знизити кількість митних правопорушень, перевести роботу митниці на якісно новий рівень і тим самим створити зручні умови для проведення імпортно-експортних операцій», - додав Роман Насіров. 

Завдяки інформації, отриманої на сервіс «Пульс», працівниками підрозділу внутрішньої безпеки ДФС викрито хабарників

15 вересня поточного року за результатами перевірки відомостей, що надійшли на антикорупційний сервіс Державної фіскальної служби «Пульс», працівниками Управління внутрішньої безпеки ГУ ДФС у Харківській області спільно з Ізюмською місцевою прокуратурою області було затримано двох інспекторів ГУ ДФС у Харківській області, які під час перевірки підприємства вимагали та одержали неправомірну вигоду.

Встановлено, що за хабар у сумі 5 тисяч гривень податківці пропонували суб’єкту господарської діяльності непритягнення до відповідальності, а також зменшення штрафних санкцій та невідображення порушень в акті перевірки.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за кваліфікацією «прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою» (ч. 3 ст. 368 КК України). 

Нагадаємо, що в ДФС працює антикорупційний сервіс «Пульс», за допомогою якого громадяни та суб’єкти господарювання мають можливість повідомити про неправомірні дії або бездіяльність працівників органів ДФС, про можливі корупційні дії з їхнього боку, а також проблеми, які виникають під час здійснення митного контролю та митного оформлення товарів та транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України.

Телефонна лінія працює цілодобово.

Тел. (044) 284-00-07.

20 вересня - останній день подання заяви про відмову від спрощеної системи оподаткування

ГУ ДФС у Харківській області нагадує, що платники єдиного податку можуть самостійно відмовитися від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених Податковим кодексом України. Такий перехід можливо здійснити з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування.

Для відмови від спрощеної системи оподаткування суб`єкту господарювання потрібно не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку нового календарного кварталу (року) подати до контролюючого органу відповідну заяву. Таким чином, 20 вересня – останній термін для подання заяви про відмову від спрощеної системи оподаткування з IV кварталу поточного року.

Податковим кодексом (далі – ПКУ) також встановлені випадки та строки, коли платники єдиного податку зобов’язані перейти на сплату інших податків і зборів:

1) у разі перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу платниками єдиного податку першої і другої груп та нездійснення такими платниками переходу на застосування іншої ставки - з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення;

2) у разі перевищення протягом календарного року обсягу доходу, встановленого п.п. 3 п. 291.4 ст. 291 ПКУ, платниками єдиного податку першої і другої груп, які використали право на застосування інших ставок, встановлених для третої групи, - з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення;

3) у разі перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу платниками єдиного податку третьої групи - з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення;

4) у разі застосування платником єдиного податку іншого способу розрахунків, ніж зазначені у п. 291.6 ст. 291 ПКУ, - з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому допущено такий спосіб розрахунків;

5) у разі здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, або невідповідності вимогам організаційно-правових форм господарювання - з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності або відбулася зміна організаційно-правової форми;

6) у разі перевищення чисельності фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку, - з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому допущено таке перевищення;

7) у разі здійснення видів діяльності, не зазначених у реєстрі платників єдиного податку, - з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності;

8) у разі наявності податкового боргу на кожне перше число місяця протягом двох послідовних кварталів - в останній день другого із двох послідовних кварталів:

9)у разі здійснення платниками першої або другої групи діяльності, яка не передбачена у підпунктах 1 або 2 пункту 291.4 статті 291 цього Кодексу відповідно, - з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним)кварталом, у якому здійснювалася така діяльність.

На митному посту «Лужанка» зупинено спробу незаконного ввезення 10-ти «iPhone 7»

Працівники митниці ДФС припинили спробу незаконного ввезення на територію України сучасних мобільних телефонів «iPhone 7».

У зону митного контролю пункту пропуску «Лужанка» у напрямі в'їзду в Україну під керуванням громадянина України заїхала «TOYOTA CAMRY» з трьома пасажирами. Для проходження митного контролю водій обрав «зелений коридор».

Враховуючи аналіз ризиків, транспортний засіб було направлено в бокс для поглибленого огляду, під час якого у багажному відсіку авто виявлено 10 мобільних телефонів «iPhone 7». Як з’ясувалось, мобільні телефони є власністю всіх чотирьох громадян, одному належать 4 телефони, а іншим – кожному по два. Вартість одного телефону становить 863 Євро.

Згідно ч.1 ст. 374 МК України товари (крім підакцизних), сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 500 євро та сумарна вага яких не перевищує 50 кг, що ввозяться громадянами на митну територію України у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі через інші, ніж відкриті для повітряного сполучення, пункти пропуску через державний кордон України, не підлягають письмовому декларуванню та не є об'єктами оподаткування митними платежами.

Відповідно до Постанови Кабінету міністрів України від 21.05.2012 № 436 «Про затвердження переліків товарів, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України» зазначено, що мобільні телефони – код згідно з УКТЗЕД – 8517 – підлягають оцінці відповідності вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні.

Таким чином, громадяни України порушили встановлений порядок проходження митного контролю в зонах спрощеного митного контролю: в них під час митного контролю виявлено товари, які перевищують неоподатковану норму до переміщення через митний кордон та переміщення яких через митний кордон обмежено законодавством України.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого статтею 471 Митного кодексу України.

На підставі статті 511 Митного кодексу України за протоколами про порушення митних правил всі мобільні телефони «iPhone 7» вилучено.

До уваги платників податків!

У зв’язку з інженерними роботами з електропостачання 21 вересня 2016 року з 23:00 до 22 вересня 2016 року 08:00 буде зупинено приймання та обробка податкової звітності та звітів про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Також буде обмежена робота електронного кабінету платника у частині отримання даних з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків.

Закінчення запланованих робіт можливо раніше зазначеного терміну.

Державі відшкодовано 7,3 млн. грн. збитків у кримінальному провадженні за фактом ухилення від сплати податків

Працівниками податкової міліції м. Києва проводилось досудове розслідування кримінального провадження, зареєстрованого за ч.3 ст.212 КК України зафактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Встановлено, що посадові особи підприємства, яке здійснює діяльність у сфері надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна у 2014 році фальсифікували податкову звітність при здійсненні операцій з відчуження нерухомого майна в АР Крим.

Такі дії призвели до ухилення від сплати 7,3 млн. гривень податку на прибуток та ПДВ.

Відшкодування завданих державі збитків забезпечено в повному обсязі.

Мирослав Продан: Проект Twinning спрямований на створення європейських правил та процедур на кордоні України

Виконуючий обов’язки заступника Голови ДФС Мирослав Продан взяв участь в урочистій церемонії відкриття проекту міжнародної допомоги Twinning «Підтримка прикордонної служби України у подальшому запровадженні принципів інтегрованого управління кордонами, зокрема у сфері перевірки документів та виявлення викрадених автомобілів».

Мирослав Продан наголосив на важливості подібних проектів: «Із січня  2016 року аналогічний дворічний проект почав реалізовуватися і в Державній фіскальній службі. Для нас, як і для прикордонників, допомога з боку Європейської Комісії та країн-членів ЄС надзвичайно важлива».

«Ми вдячні ЄС за підтримку у реформуванні української митниці відповідно до європейських стандартів», - підкреслив посадовець.

За його словами, в рамках проекту Twinning ДФС активно співпрацює з колегами з Німеччини, Польщі та Литви, які допомагають ДФС у реалізації реформ та виконанні Угоди про асоціацію. «Мова йде про такі напрями співпраці, як запровадження Інституту Уповноваженого економічного оператора, приєднання до Спільної транзитної системи, спрощення митних процедур у пунктах пропуску на кордоні України з країнами-членами ЄС, а також боротьбу з корупцією».

Водночас Мирослав Продан відзначив активну та ефективну участь представників Державної прикордонної служби України як партнеру проекту. «Це дозволяє нам, як двом єдиним службам, які знаходяться на кордоні, виробляти спільні підходи та рішення, спрямовані на створення європейських правил та процедур на кордоні України з ЄС».

«Державна фіскальна служба України готова брати активну участь у заходах у рамках проекту Twinning, який буде реалізовуватися нашими колегами з прикордонної служби», - додав посадовець.

З екранів телебачення розповіли про європейські новації на Харківській митниці

В силу свого географічного розташування Україна займає територію, через яку проходять основні транзитні потоки товарів. З метою максимально ефективного використання свого становища, а також створення сприятливих умов для міжнародної торгівлі, наша країна повинна забезпечувати пропуск і оформлення товарів відповідно до міжнародних норм і стандартів.

Реалізація цих завдань можлива за умови приведення роботи митниць у відповідність з міжнародними нормами.

Про перші етапи впровадження світових стандартів в напрямку спрощення та оптимізації митних процедур – роботу за принципом «Єдиного вікна»,  впровадження процедури електронного декларування, автоматичного розподілу митних декларацій тощо, і йшла мова під час телеефіру на каналі Симон за участю начальника управління організації митного контролю Харківської митниці ДФС Валерія Найчука.  

Зокрема, фахівець зупинився на особливостях функціонування та обміну інформацією між митницею, державними контролюючими органами та декларантами за принципом «єдиного вікна» з використанням електронних засобів передачі інформації. Дана система почала роботу з 1 серпня поточного року та застосовується під час здійснення митного,санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного, радіологічного та інших видів державного контролю.

Як підкреслив Валерій Найчук, організація роботи  за принципом «єдиного вікна» сприяє спрощенню і зменшенню кількості митних формальностей, скороченню часу проведення митних процедур, мінімізації людського фактору при прийнятті рішень контролюючими органами, та створенню умови для розвитку міжнародної торгівлі.

Не могли обійти під час телеефіру і таку важливу тему, як встановлення зниженої ставки акцизного податку на уживані легкові автомобілі. Валерій Найчук звернув увагу глядачів, що знижені ставки акцизу застосовуються до легкових автомобілів якщо вони:

- вироблені після 1 січня 2010 року;

- ввозяться на територію України для власного використання або на користь інших осіб укількості не більше 1 автомобіля в рік;

- не мають походження країни, яка визнана країною - окупантом чи країною агресором по відношенню до України відповідно до Закону і не ввозяться з її території, а також не ввозяться з окупованої території України, визначеної такий відповідно до Закону України.

У зв'язку з цим, країна походження автомобіля повинна бути підтверджена відповідним документом. Під час оформлення документа для реєстрації транспортного засобу інспектором буде зроблено відмітку про обмеження в продажу автомобіля.

А у разі продажу протягом 365 днів з дня реєстрації транспортного засобу, при ввезенні якого були застосовані знижені ставки акцизного збору, платник податку повинен буде сплатити акцизний податок за такий транспортний засіб в повному розмірі.

Вийшов новий номер журналу «Вісник. Рейтинг»

На початку вересня поточного року у видавництві ДП «СВЦ» вийшов друком другий номер українського фінансово-економічного журналу «Вісник. Рейтинг», присвячений питанням розвитку енергетичного сектора економіки.

У номері опубліковано ТОП-100 платників податків, які сплатили найбільші обсяги коштів до скарбниці. Зокрема, ТОП-50 платників податків, які працюють у галузі енергетики, а також ТОП-50 платників податків, які представляють Херсонську та Запорізьку області.

Наприкінці кожного з розділів випуску надано інформацію, що містить підсумки у вигляді рейтингів підприємств за сумою сплачених податкових платежів. Ретельно проаналізувавши наведені дані, можна чітко зрозуміти, яка з компаній, сплачуючи податки, привносить найвагоміший внесок у розвиток держави.

Щодо підприємств, від яких не отримано згоду на оприлюднення їхніх показників, дані наведено лише з приросту сум сплати податкових платежів за перше півріччя 2016 р. порівняно з відповідним періодом 2015 р. та наявного податкового боргу. Що стосується решти підприємств, — наведено абсолютні цифри. Таким чином, спостерігається тенденція до дедалі більшої відкритості представників бізнесу для суспільства.

Ексклюзивно для «Вісник. Рейтинг» провідні українські аналітики висловили свою точку зору на поточний стан економіки та спрогнозували на найближчий період динаміку її розвитку.

Генеральний директор групи компаній «Гео Альянс» Людмила Кучменко розповіла про особливості роботи в галузі здійснення розвідки і розробки родовищ природного газу та нафти в Україні.

Як ПАТ «Укртрансгаз» сприяє тому, щоб Україна якомога швидше відмовилася від імпортованих енергоносіїв — в інтерв’ю з керівником підприємства Ігорем Прокопівим.

Виконавчий директор «ДТЕК Енерго» Дмитро Сахарук розповів про заходи, яких вживає підприємство, аби опалювальний сезон-2016 пройшов без збоїв.

Про новий проект «Енциклопедія територій» як своєрідний орієнтир для громад з контролю за своїми територіями розповів його автор — Олексій Данилов.

Як переорієнтувати металургійну галузь на внутрішній ринок, в тому числі за допомогою митного регулювання, — в інтерв’ю з генеральним директором ПАТ «Запоріжсталь» Ростиславом Шурмою.

«Вісник. Рейтинг» запрошує до співпраці рекламодавців, які можуть звернутися до бізнес-аудиторії та детально поінформувати суспільство про важливі складові або нові напрями діяльності компанії. 

Ізюмська ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області нагадує!

Пунктом 2 Постанови Кабінету міністрів України від 13.07.2016 №440 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру» та підпунктом 133.4.1. ст.133.4 ст.133 Податкового Кодексу України (далі ПКУ)  встановлено, що неприбутковим підприємством, установою та організацією є підприємство, установа  та організація, що одночасно відповідає вимогам:

    - утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

- установчі документа якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування ЄСВ), членів органів управління та інших пов’язаних  з ними осіб;

-   установчі документи якої передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідно виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи ( у результаті  її ліквідації,  злиття, поділу, приєднання або перетворення).

Обов’язковою умовою для неприбуткових організацій є використання  доходів (прибутків) неприбуткової організації виключно для фінансування  видатків  на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених її установчими документами.

Виходячи з вищевикладеного, з метою включення до нового Реєстру неприбуткових установ та організацій,  до 01.01.2017р. пропонуємо привести установчі документи  у відповідність із зазначеними нормами ПКУ.

Неприбуткові підприємства, установи та організації , які не привели установчі документи  у відповідність із нормами  ст.133 ПКУ, після 01.01.2017р. виключаються з Реєстру неприбуткових  установ та організацій.

Порушників закону затримали на кордоні

Співробітники  податкової міліції Харківщини спільно з працівниками Харківського прикордонного загону в рамках операції «Рубіж-2016» за один день встановили 2 факти переміщення товарів поза митним контролем.

Про це розповідає перший заступник начальника ГУ ДФС у Харківській області Андрій Бєжанов.

42-річного громадянина Російської Федерації правоохоронці зупинили на території України саме у той час, коли чоловік намагався пішки перемістити через державний кордон товари народного споживання. Загальна вартість вилученого жіночого одягу, який направлявся до Росії, склала близько 39,5 тис. грн.

В цей же день правоохоронці затримали ще одного «бізнесмена». У 26-річного мешканця Харківської області вилучено верхній одяг, який він намагався перемістити через державний кордон, оминаючи пункти пропуску, на загальну суму у 34 тис. грн.

«Відносно кожного правопорушника складено адміністративний протокол за ч.1 ст. 482 Митного кодексу України», - зазначає Андрій Бєжанов.

                                                                             ІЗЮМСЬКА ОДПІ

 

Новини Ізюмської ОДПІ станом на 30 серпня 2016 року

Оприлюднено у Інформація для ознайомлення

Податковий календар з 29 по 31 серпня 2016 року

29 серпня, понеділок,останній день подання:

- податкової декларації з податку на прибуток підприємств вироб- никами сільськогосподар- ської продукції за період з 01.07.2015 р. по 30.06.2016 р.

останній день сплати:

- єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування гірничими підприємствами за липень.

30 серпня, вівторок,останній день сплати:

- ПДВ за липень платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю;

- акцизного податку за липень;

- плати за землю за липень (фізичними особами такий податок сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення);

- податку на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу за липень;

- податку на доходи фізичних осіб із загальної суми процентів, нарахованих за липень на поточний або депозитний банківський рахунок; на вклади членів кредитної спілки;

- військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу за липень.

- рентної плати за користування радіочастотним ресурсом за липень 2016 року (п. 57.1 ст. 57 та п. 257.5 ст. 257 Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями);

- рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини за липень 2016 року (п. 57.1 ст. 57 та п. 257.5 ст. 257 Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями);

- рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами за липень 2016 року

- рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України за липень 2016 року

За серпень необхідно звітувати за новою формою декларації з ПДВ

Наказом Міністерства фінансів України від 25.05.16 №503 „Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України” внесено зміни, зокрема до форми податкової декларації з податку на додану вартість.

Подання податкової звітності за новою формою, яка враховує такі зміни, вперше має здійснюватися за звітний період серпень 2016 року (граничний термін подання 20.09.2016), IV квартал 2016 року (граничний термін подання 10.02.2017).

Крім того, викладено в новій редакції додатки 2 (Д2) та 3 (Д3) до податкової декларації з податку на додану вартість.

З урахуванням внесених змін нова редакція вказаних додатків передбачає спрощення порядку заповнення податкової звітності та розшифровку від'ємного значення різниці між податковими зобов'язаннями і податковим кредитом в розрізі постачальників тільки у тій частині такого від'ємного значення, яка задекларована платником податку до бюджетного відшкодування. Така деталізація здійснюється в таблиці 2 "Розшифровка суми податку, фактично сплаченої у попередніх та звітному (податкових) періодах постачальникам товарів/послуг або до Державного бюджету України" додатка 3 (Д3) до декларації з податку на додану вартість.

Деталізація від'ємного значення різниці між податковими зобов'язаннями і податковим кредитом, яка переноситься до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду, здійснюється лише в частині періодів її виникнення. Такі дані відображаються в додатку 2 (Д2) до декларації з податку на додану вартість.

При заповненні як додатка 2 (Д2), так і таблиці 2 додатка 3 (Д3) до декларації з податку на додану вартість доцільно застосовувати принцип хронології формування від'ємного значення, згідно з яким податкові зобов'язання поточного (звітного) періоду зменшуються на суму податкового кредиту у хронологічному порядку його виникнення - від найдавнішого до найновішого.

Детальніше про внесені зміни до форми податкової декларації з податку на додану вартість можна ознайомитися у листі Державної фіскальної служби України від 22.07.2016 №24830/7/99-99-15-03-02-17.

Податкова декларація з податку на прибуток підприємств зазнала змін

Головне управління ДФС у Харківській області повідомляє, що 19.08.2016 набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 08.07.2016 № 585 (далі – Наказ № 585), яким затверджено Зміни до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (далі – Декларація), затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 № 897 (далі – Наказ № 897).

Зокрема у новій Декларації у графі 2 заголовної частини Декларації з’явилося поле для уточнення базового податкового періоду – квартальний або річний.

В основній частині Декларації підкориговано порядок розрахунку разового авансового внеску з податку на прибуток у розмірі 2/9 податку, нарахованого за три квартали 2016 року (пункт 38 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу України);

Також у новій  редакції викладено чотири додатки до Декларації:  АВ, ЗП, РІ та ПН.

З оновленим текстом Наказу № 897 Ви можете ознайомитись скориставшись розділом «Нормативні та інформаційні документи» Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу (http://zir.sfs.gov.ua).

Довідково: Наказ № 585 опубліковано в газеті «Офіційний вісник України» від 19.08.2016 № 63

Нагадуємо! Прийняли на роботу нового працівника – повідомте податкову

Ізюмська ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області нагадує роботодавцям про вимоги діючого законодавства інформувати податкову інспекцію щодо прийому на роботу нових працівників.

Так, відповідно до ч. 3 ст. 24 Кодексу законів про працю України працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення Державної фіскальної служби про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Порядок повідомлення Державної фіскальної служби та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 р. № 413.

Відповідальність за фактичний допуск працівника до роботи без відповідного повідомлення Державної фіскальної служби для посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, фізичних осіб - підприємців, які використовують найману працю, визначена ч. 3 та 4 ст. 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення (штраф від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8500 до 17000 гривень), при повторному - від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17000 до 34000 гривень)).

Сервіс «Пульс» працює для платників податків

Протягом січня - серпня 2016 року на інтерактивний сервіс Державної фіскальної служби України «Пульс» надійшло 20 звернень. Порівняно з відповідним періодом минулого року їх кількість зменшилась на 51 одиницю (71 або на  28,7%).

Майже половина дзвінків надійшли з  питання подання звітності та реєстрації податкових накладних  в ЄРПН (6 звернень). З приводу організації роботи звернулося 8 платників (40 відсотків від загальної кількості звернень). Крім того, заявники порушували питання щодо роботи системи електронного адміністрування ПДВ (2 звернення). З перевірками суб’єктів господарювання пов’язано 2 звернення. З інших питань надійшло 1 звернення. Безпосередньо антикорупційної тематики сервісу стосувалося 1 звернення.

Усі заяви оперативно розглянуті у встановлений термін та вирішені по суті. При розгляді звернень фахівці ДФС дотримуються основних принципів:  це – оперативність та неупередженість, а також недопущення формального підходу у вирішенні питань заявників.

Нагадуємо, якщо платники зустрічаються із недостатнім рівнем сервісу чи навіть ознаками непрозорої та нерегламентованої поведінки з боку податківців, слід повідомляти про такі випадки на телефонний номер „Пульсу”. Позаяк, головний принцип роботи сервісу – зворотній зв’язок та оперативне вирішення проблемних питань платників. Працівники Державної фіскальної служби  не тільки приймають повідомлення, а й інформують заявників про результати розгляду звернень та вжиті заходи. Номер телефону сервісу „Пульс” (044) 284-00-07. Лінія працює цілодобово.

Слід зауважити, що у спілкуванні з платниками податківці дізнаються про ті аспекти роботи служби, які потребують подальшого вдосконалення задля поліпшення роботи бізнесу. Ефектом такого зворотного зв’язку стає покращення сервісного обслуговування платників податків.

Щодо оподаткування спадщини за правом представлення

Статтею 1216 Цивільного кодексу України  (далі – ЦКУ) передбачено, що спадкуванням є перехід прав та обов'язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців).

Спадкування здійснюється за заповітом або за законом (ст. 1217 ЦКУ).

Статтею 1266 ЦКУ визначено спадкування за правом представлення.

Так, внуки, правнуки спадкодавця спадкують ту частку спадщини, яка належала б за законом їхнім матері, батькові, бабі, дідові, якби вони були живими на час відкриття спадщини.

Податковий  кодекс України (далі – Кодекс) регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства (п. 1.1 ст. 1 Кодексу).  

Відповідно до п. 162.1 ст. 162 розділу ІV Кодексу платником податку на доходи фізичних осіб є, зокрема, фізична особа – резидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні, і об’єктом оподаткування якої є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід (п.п. 163.1.1 п. 163.1 ст. 163 Кодексу).

До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається дохід у вигляді вартості успадкованого чи отриманого у дарунок майна у межах, що оподатковується згідно з розділом ІV Кодексу  (п.п. 164.2.10 п. 164.2 ст. 164 Кодексу).

Оподаткування доходу, отриманого платником податку в результаті прийняття ним у спадщину чи у дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав, регулюється ст. 174 розділу ІV Кодексу, якою встановлено різні ставки для оподаткування доходу платника податку, одержаного у вигляді спадщини, залежно від ступеня споріднення спадкоємця із спадкодавцем та їх резидентського статусу.

Так, за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб оподатковується, зокрема, вартість власності, що успадковується членами сім'ї спадкодавця першого ступеня споріднення (п.п. «а» п.п. 174.2.1 п. 174.2 ст. 174 Кодексу).

Членами сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення вважаються її батьки, чоловік або дружина, діти, у тому числі усиновлені. Інші члени сім’ї фізичної особи вважаються такими, що мають другий ступінь споріднення (п.п. 14.1.263 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).

Водночас, відповідно до п.п. 174.2.2 п. 174.2 ст. 174 Кодексу у вартість будь-якого об'єкта спадщини, що успадковується спадкоємцями, які не є членами сім'ї спадкодавця першого ступеня споріднення, оподатковується за ставкою 5 відс., встановленою п. 167.2 ст. 167 Кодексу.

Відповідно до п.174.3. ст.174 Кодексу особами, відповідальними за сплату (перерахування) податку до бюджету, є спадкоємці, які отримали спадщину. 

Об'єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені ст. 163 Кодексу (п.п. 1.2 п. 16 1підрозділу 10 розділу XX Кодексу), зокрема, загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, до якого включається дохід у вигляді вартості успадкованого чи отриманого у дарунок майна у межах, що оподатковується згідно з розділом ІV Кодексу (п.п. 164.2.10 п. 164.2 ст. 164 Кодексу).

Ставка військового збору становить 1,5 відс. об'єкта оподаткування, визначеного п.п. 1.2 п. 16 1підрозділу 10 розділу XX Кодексу (п.п. 1.6 п. 16 підрозділу 10 розділу XX Кодексу).

Відповідальними за утримання (нарахування) та сплату (перерахування) збору до бюджету є особи визначені у статті 171 Кодексу  (п.п. 1.5 п. 16 підрозділу 10 розділу XX Кодексу).

Звільняються від оподаткування військовим збором доходи, що згідно з розділом IV ПКУ не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб (не підлягають оподаткуванню, оподатковуються за нульовою ставкою), крім доходів, зазначених у підпунктах 165.1.2, 165.1.18, 165.1.25, 165.1.52  п. 165.1 ст. 165 Кодексу (п.п. 1.7 п. 16 1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу).

Дохід у вигляді вартості успадкованого майна, отриманий платником податку (спадкоємцем) (у т.ч. за правом представлення), який не є членом сім'ї спадкодавця першого ступеня споріднення, оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставкою 5 відс. та військовим збором за ставкою 1,5 відсотка.

(Лист ДФС України від 10.08.2016 № 8456/В/99-99-13-02-03-14 розміщено на офіційному веб – порталі ДФС України за посиланням: http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-konsultatsii/konsultatsii-dlya-fizichnih-osib/69420.html)

Щодо оподаткування податком на додану вартість орендної плати за землю

Відповідно до статті 21 Закону України від 06 жовтня 1998 року №161-XIV "Про оренду землі" орендна плата за землю – це платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою згідно з договором оренди землі.

Тобто орендна плата за землю – це відшкодування (компенсація) отриманої (або яка буде отримана) послуги з оренди землі (плата за можливість користування земельною ділянкою згідно з договором оренди землі).

Отже, операція з надання земельної ділянки в оренду згідно з договором оренди землі для орендодавця є об'єктом оподаткування податком на додану вартість та оподатковується у загальновстановленому порядку за ставкою 20 відсотків.

Разом з тим підпунктом 197.1.21 пункту 197.1 статті 197 розділу V Податкового кодексу України встановлено, що звільняється від оподаткування податком на додану вартість орендна плата за земельні ділянки, що перебувають у власності держави або територіальної громади, якщо така орендна плата повністю зараховується до відповідних бюджетів.

(Лист ДФС України від 04.08.2016 № 26595/7/99-99-15-03-02-17 розміщено на офіційному веб – порталі ДФС України за посиланням: http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/listi-dps/69309.html)

Щодо закриття рахунків платників податків у разі проведення ліквідації банку

Відповідно до п. 69.2 ст. 69 Податкового кодексу України банки та інші фінансові установи зобов’язані надіслати повідомлення про відкриття або закриття рахунка платника податків – юридичної особи, у тому числі відкритого через його відокремлені підрозділи, чи самозайнятої фізичної особи до контролюючого органу, в якому обліковується платник податків, у день відкриття/закриття рахунка.

Згідно з ст. 77 Закону України від 07 грудня 2000 року №2121-ІІІ «Про банки і банківську діяльність» із змінами та доповненнями банк може бути ліквідований:
1) за рішенням власників банку;

2) у разі відкликання Національним банком України банківської ліцензії з власної ініціативи або за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Пунктом 3 розд. ІІ Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18.08.2015 № 721 із змінами та доповненнями (далі – Порядок), передбачено, що у разі ліквідації банку повідомлення про закриття рахунків платників податків подає голова ліквідаційної комісії або ліквідатор чи уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію банку (далі – ліквідатор банку).

Якщо ліквідатор банку не має можливості відправлення/ приймання електронних повідомлень засобами телекомунікаційного зв’язку, то повідомлення про закриття рахунків платників податків подається ліквідатором у паперовому вигляді (додаток 2 до Порядку) у день закриття рахунка особисто або надсилається поштою з повідомленням про вручення на адресу відповідного контролюючого органу, у якому платник податків обліковується як платник податків і зборів. Повідомлення про закриття рахунків платників податків засвідчується підписом ліквідатора банку та скріплюється печаткою банку чи ліквідатора банку (за наявності).

Відповідне питання – відповідь розміщене у підкатегорії 119.080 Бази знань, що знаходиться на сервісі «Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс» офіційного веб-порталу ДФС України за посиланнямhttp://zir.sfs.gov.uaу розділі: «ЗАПИТАННЯ-ВІДПОВІДІ З БАЗИ ЗНАНЬ».

Щодо пільг в оподаткуванні податком на прибуток підприємств

Звільнення від оподаткування прибутку підприємств передба- чено у ст. 142 Податкового кодексу України (далі – Кодекс).

Відповідно до п. 142.1 ст. 142 Кодексу звільняється від оподаткування прибуток підприємств та організацій, які засновані громадськими організаціями інвалідів і є їх повною власністю, отриманий від продажу (постачання) товарів, виконання робіт і надання послуг, крім підакцизних товарів, послуг із поставки підакцизних товарів, отриманих у межах договорів комісії (консигнації), поруки, доручення, довірчого управління, інших цивільно-правових договорів, що уповноважують такого платника податку здійснювати постачання товарів від імені та за дорученням іншої особи без передачі права власності на такі товари, де протягом попереднього звітного (податкового) періоду кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який видається уповноваженим органом відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».

У разі порушення вимог щодо цільового використання вивільнених від оподаткування коштів платник податку зобов’язаний збільшити податкові зобов’язання з цього податку за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, а також сплатити пеню, нараховану відповідно до Кодексу.

Підприємства та організації, на які поширюється дія цього пункту, реєструються у відповідному контролюючому органі в порядку, передбаченому для платників цього податку.

На період підготовки до зняття і зняття з експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему звільняється від оподаткування прибуток Чорнобильської АЕС, якщо такі кошти використовуються на фінансування робіт з підготовки до зняття і зняття Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему.

У разі порушення вимог щодо цільового використання вивільнених від оподаткування коштів платник податку зобов’язаний збільшити податкові зобов’язання з цього податку за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, а також сплатити пеню, нараховану відповідно до Кодексу (п. 142.2 ст. 142 Кодексу).

Звільняється від оподаткування прибуток підприємств, отриманий за рахунок міжнародної технічної допомоги або за рахунок коштів, які передбачаються в державному бюджеті як внесок України до Чорнобильського фонду «Укриття» для реалізації міжнародної програми - Плану здійснення заходів на об’єкті «Укриття» відповідно до положень Рамкової угоди між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку стосовно діяльності Чорнобильського фонду «Укриття» в Україні, для подальшої експлуатації, підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації, перетворення об’єкта ”Укриття” на екологічно безпечну систему та забезпечення соціального захисту персоналу Чорнобильської АЕС.

У разі порушення вимог щодо цільового використання вивільнених від оподаткування коштів платник податку зобов’язаний збільшити податкові зобов’язання з цього податку за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, а також сплатити пеню, нараховану відповідно до цього Кодексу (п. 142.3 ст. 142 Кодексу).

Також на період до 1 січня 2016 року передбачено застосування ставки 0 відсотків для платників податку на прибуток, які відповідають критеріям, визначеними у п. 16 підр. 4 розд. ХХ Кодексу.

Пільги, які було передбачено ст. 154 та п.п. 15-22 підр.4 розд. ХХ Кодексу у редакції, чинній до 01.01.2015, скасовано Законом України від 28 грудня 2014 року №71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи».

Відповідне питання – відповідь розміщене у підкатегорії 102.22 Бази знань, що знаходиться на сервісі «Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс» офіційного веб-порталу ДФС України за посиланнямhttp://zir.sfs.gov.uaу розділі: «ЗАПИТАННЯ-ВІДПОВІДІ З БАЗИ ЗНАНЬ».

Щодо обмеження кількості видів діяльності, які зазначаються у реєстрі платників єдиного податку

Відповідно до п. 299.1 ст. 299 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) реєстрація суб’єкта господарювання як платника єдиного податку здійснюється шляхом внесення відповідних записів до реєстру платників єдиного податку.

Згідно з п.п. 5 п. 298.3 ст. 298 Кодексу у заяві про застосування спрощеної системи оподаткування зазначаються обрані суб’єктом господарювання види господарської діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2010.

Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД ДК 009:2010) затверджена наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010 № 457.

До реєстру платників єдиного податку вносяться, зокрема відомості про види господарської діяльності (п. 299.7 ст. 299 Кодексу).

Враховуючи вищевикладене, на підставі поданої фізичною особою - підприємцем заяви про застосування спрощеної системи оподаткування до реєстру платників єдиного податку вносяться відомості про види господарської діяльності, за умови, що ці види діяльності дають право застосовувати спрощену систему оподаткування. При цьому Кодексом не передбачено обмежень для фізичних осіб - підприємців щодо кількості видів діяльності, які можуть бути внесені до реєстру платників єдиного податку

Відповідне питання – відповідь розміщене у підкатегорії 107.01 Бази знань, що знаходиться на сервісі «Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс» офіційного веб-порталу ДФС України за посиланнямhttp://zir.sfs.gov.uaу розділі: «ЗАПИТАННЯ-ВІДПОВІДІ З БАЗИ ЗНАНЬ».

Платник податків має право включити до податкового кредиту суму ПДВ протягом 1095 днів, шляхом податння уточнюючого розрахунку

Відповідно до п.198.6 ст. 198 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) у разі, якщо платник податку не включив у відповідному звітному періоді до податкового кредиту суму ПДВ на підставі отриманих податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН, таке право зберігається за ним протягом 365 календарних днів з дати складення податкової накладної.

Суми податку, сплачені (нараховані) у зв’язку з придбанням товарів/послуг, зазначені в податкових накладних/розрахунках коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН з порушенням терміну реєстрації, відносяться до податкового кредиту за звітний податковий період, в якому зареєстровано податкові накладні/розрахунки коригування в ЄРПН, але не пізніше, ніж через 365 календарних днів з дати складення податкових накладних/розрахунків коригування до таких податкових накладних.

Отже, належним чином складена та зареєстрована в ЄРПН податкова накладна, яка не була включена до складу податкового кредиту в податковому періоді її складання, та з дати складання якої не минуло 365 днів, може бути включена до складу податкового кредиту в наступних звітних (податкових) періодах протягом 365 календарних днів з дати її складання шляхом відображення сум податку у розділі II «Податковий кредит» податкової декларації з ПДВ.

Водночас п. 50.1 ст. 50 ПКУ визначено, що у разі, якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 ПКУ) платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених ст. 50 ПКУ), він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.

Таким чином, якщо сума ПДВ відображена у податковій накладній, яка була вчасно зареєстрована в ЄРПН, та з дати складання якої не минуло 1095 днів, не була включена до складу податкового кредиту протягом 365 календарних днів, платник податку може включити таку суму ПДВ до податкового кредиту шляхом подання уточнюючого розрахунку податкових зобов’язань з ПДВ у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок, з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 ПКУ.

Актуально про РРО

Головне управління ДФС у Харківській області повідомляє, що доповнено перелік документів, які суб’єкт господарювання подає до контролюючого органу для реєстрації реєстратора розрахункових операцій (далі – РРО):

- копію паспорта (формуляра) РРО;

- копію паспорта модема (при застосуванні зовнішнього модема);

- копію договору (або іншого документа), яким підтверджується право, надане виробником (постачальником) РРО центру сервісного обслуговування (далі – ЦСО) на проведення технічного обслуговування і ремонту відповідної моделі (модифікації) РРО.

Зауважимо, що вимога про надання суб’єктом господарювання копії договору між ЦСО та виробником тимчасова. Вона виконуватиметься до створення Реєстру центрів сервісного обслуговування.

Для перереєстрації РРО необхідно додати:

- довідку про опломбування РРО (при внесенні змін, які потребували переопломбуванню РРО);

- копію договору суб’єкта господарювання з ЦСО про технічне обслуговування та ремонт РРО (при перереєстрації з метою використання РРО в іншій господарській одиниці).

Відзначимо, що на сьогодні спрощено процедуру перереєстрації РРО в контролюючому органі за  новим основним місцем обліку суб’єкта господарювання як платника податків при зміні контролюючого органу, в якому суб’єкт господарювання обліковується як платник податків за основним місцем обліку.

Зокрема, встановлено, що реєстраційне посвідчення, видане суб’єкту господарювання контролюючим органом за попереднім місцем обліку, залишається чинним до моменту виникнення змін у даних щодо суб’єкта господарювання, які зазначені в реєстраційному посвідченні.

Документи щодо реєстрації/перереєстрації РРО, які знаходились у контролюючому органі за попереднім основним місцем обліку суб’єкта господарювання як платника податків, передаються разом з обліковою справою до контролюючого органу за новим основним місцем обліку такого платника податків.

Доповнено перелік підстав для скасування РРО. Так, скасування реєстрації РРО відбувається при наявності судового рішення про визнання недійсним договору оренди господарської одиниці. Скасування реєстрації за цією підставою може здійснюватися за заявою суб’єкта господарювання або за рішенням контролюючого органу за місцем реєстрації РРО. Такі зміни зумовлені наказом Міністерства фінансів України від 14.06.2016 №547. Детальніше про це йдеться у листі ДФС України від 09.08.2016 р. №26897/7/99-99-08-01-03-17.

УСТАНОВЧІ ДОКУМЕНТИ НЕПРИБУТКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ПОВИННІ ВІДПОВІДАТИ ВИМОГАМ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ.

Державна фіскальна служба України листом від 05.08.2016 № 26635/7/99-99-12-02-01-17 надала роз’яснення щодо виконання п. 35 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України, а саме:

Неприбуткові підприємства, установи та організації, внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій на день набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій", що не відповідають вимогам пункту 133.4 статті 133 ПКУ, з метою включення до нового Реєстру неприбуткових установ та організацій зобов'язані до 1 січня 2017 року привести свої установчі документи у відповідність із нормами ПКУ та у цей самий строк подати копії таких документів до контролюючого органу.

Неприбуткові підприємства, установи та організації, які не привели свої установчі документи у відповідність із нормами пункту 133.4 статті 133 ПІКУ, після 1 січня 2017 року виключаються контролюючим органом з Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Відповідно до пп. 133.4.5 п. 133.4 ст. 133 ПКУ (від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ зі змінами та доповненнями) порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ га організацій до Реєстру та виключення з Реєстру встановлює Кабінет Міністрів України.

Згідно з пп. 133.4.1 п. 133.4 ст.133 ПКУ неприбутковим підприємством, установою та організацією є підприємство, установа та організація (далі - неприбуткова організація), що одночасно відповідає таким вимогам:

утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших, пов'язаних з ними осіб;

установчі документи якої передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). Положення цього абзацу не поширюється на об'єднання та асоціації об'єднань співвласників багатоквартирних будинків;

внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами (пп. 133.4.2 п. 1.33.4 ст. 133 ПКУ).

Підпунктом 133.4.6 п. 133.4 ст. 133 ПКУ визначено, що до неприбуткових організацій, що відповідають вимогам п. 133.4 ст. 133 ПКУ і не є платниками податку, зокрема, можуть бути віднесені:

бюджетні установи;

громадські об'єднання, політичні партії, творчі спілки, релігійні організації, благодійні організації, пенсійні фонди;

спілки, асоціації та інші об'єднання юридичних осіб;

житлово-будівельні кооперативи (з першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому відповідно до закону здійснено прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку і такий житловий будинок споруджувався або придбавався житлово-будівельним (житловим) кооперативом), дачні (дачно-будівельні), садівничі та гаражні (гаражно-будівельні) кооперативи (товариства);

об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, асоціації власників жилих будинків;

професійні спілки,їх об'єднання та організації профспілок, а також організації роботодавців та їх об'єднання;

сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, кооперативні об'єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;    .

інші юридичні особи, діяльність яких відповідає вимогам п. 133.4 ст. 133 ПКУ.

Порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 року №440.

До уваги громадян, які призвані на військову службу та демобілізовані!

Фіскальні органи області повідомляють, що  відповідно до частини 3 ст. 39 Закону України від 25 березня 1992 року № 2232-XII «Про військовий обов’язок і військову службу» за громадянами України, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, державна реєстрація підприємницької діяльності фізичних осіб-підприємців не припиняється.

Проте, відповідно до п. 25 підрозділ. 10 «Інші перехідні положення» розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ із змінами та доповненнями (далі – Кодекс) фізичні особи – підприємці – платники єдиного податку, які мали або не мали найманих працівників, призвані на військову службу під час мобілізації або залучені до виконання обов’язків щодо мобілізації за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, під час особливого періоду, визначеного Законом України від 21 жовтня 1993 року № 3543-ХІІ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (далі – Закон №3543-ХІІ), на весь період їх військової службизвільняються зокрема: відобов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з єдиного податкувідповідно до гл. 1 розд. XIV «Спеціальні податкові режими» Кодексу.

Крім того, відповідно до п. 9 Прим 2 частини 2 розділу VIII ”Прикінцеві та перехідні положення” Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» зі змінами та доповненнями (далі – Закон №2464) під час особливого періоду, визначеного Законом №3543-ХІІ, платники єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок), визначені ст. 4 Закону № 2464, призвані на військову службу під час мобілізації або залучені до виконання обов’язків щодо мобілізації за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, на весь строк їх військової службизвільняються від виконання своїх обов’язків, визначених п. 2 ст. 6 Закону № 2464, якщо вони не є роботодавцями.

Підставою для такого звільнення є заява самозайнятої особи та копія військового квитка або копія іншого документа, виданого відповідним державним органом, із зазначенням даних про призов такої особи на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період,які подаються до контролюючого органу за місцем податкової реєстрації самозайнятої особи протягом 10 днів після її демобілізації.

Якщо демобілізована самозайнята особа перебуває на лікуванні (реабілітації) у зв’язку з виконанням обов’язків під час мобілізації, на особливий період, заява і копія військового квитка або копія іншого документа, виданого відповідним державним органом, подаються протягом 10 днів після закінчення її лікування (реабілітації).

Коли пільги зі сплати податку на нерухомість не застосовуються

Об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка. Сільські, селищні, міські ради та ради територіальних громад, що створені згідно з законом та перспективним планом формування територій громад, встановлюють пільги з податку, що сплачується на відповідній території, з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, громадських об’єднань, благодійних організацій, релігійних організацій тощо. Про надання таких пільг органи місцевого самоврядування до 1 лютого поточного року подають відомості до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості.

Водночас, пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на:

- об’єкти оподаткування, якщо площа такого об’єкта перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої рішенням органів місцевого самоврядування;

- об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

Тобто, якщо фізичні особи фактично здійснюють підприємницьку діяльність за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) та є власниками об’єктів житлової нерухомості, про що зазначається у виписці з Єдиного державного реєстру юридичних, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, то при нарахуванні податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, до таких об’єктів житлової нерухомості пільга застосовуватись не буде.

Пільги зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, визначені п 266.4 ст.266 Податкового кодексу України.

На збереження довкілля мешканці Харківщини направили 57,8 мільйонів гривень

Як повідомили в Головному управлінні фіскальної служби Харківської області, з початку 2016 року  платники області сплатили 57,8 мільйона гривень екологічного податку. З них до місцевого бюджету надійшло 46,3 млн.грн., що на 12,7 млн.грн. більше, ніж за відповідний період минулого року.

Загалом,  на Харківщині  на обліку перебуває 4296  платників екологічного податку. З них 3636 - юридичні особи, які у своїй виробничій діяльності здійснюють викиди в атмосферне повітря чи скиди у водні об’єкти, або ж розміщують відходи.

Головне управління ДФС у Харківській області звертає увагу таких платників на ставки екологічного податку, що діють у поточному році.  

Законом України від 24.12.2015 року №909-VIІI «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» проіндексовано ставки екологічного податку, що діяли у 2015 році, за:

1) викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (крім двоокису вуглецю), що затверджені п.243.1- 243.3 ст.243 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), на 26,71%, а за викиди двоокису вуглецю (п.243.4 ст.243 Кодексу) – на 26,92% (п. 59 розд. І Закону № 909);

2) скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти (п.245.1-245.2 ст.245 Кодексу) – на 26,72% (п.60 розд. І Закону №909);

3) розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах (п.246.1-246.2 ст.246 Кодексу) – на 25,81-26,81% (п.61 розд. І Закону №909).

В Харкові податкова міліція припинила незаконну торгівлю алкоголем на ринку

Працівники оперативного управління Київської ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області вивели на чисту воду бізнесвумен, яка здійснювала незаконну торгівлю лікеро-горілчаними виробами, не маючи при цьому жодних дозвільних документів.

53-річна мешканка Харкова у торгівельному контейнері одного з ринків міста, налагодила продаж коньяку та горілки, не турбуючись про те, що на товарі відсутні марки акцизного податку. При цьому у жінки не було ані свідоцтва про державну реєстрацію як суб’єкту підприємницької діяльності, ані ліцензії на право торгівлі підакцизними товарами.

«З даної торгівельної точки працівники податкової міліції вилучили 227 літрів лікеро-горілчаних виробів на загальну суму у 98,9 тисяч гривень, - розповідає начальник оперативного управління ГУ ДФС у Харківській області Сергій Марєхін, - у відношенні даного підприємця складено протокол про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 164 КУпАП».

Павло Дроняк: «Тіньові» зарплати своїм працівникам виплачують 60,6 відс. перевірених підприємців

Під час перевірок платників податків на дотримання податкового законодавства щодо повноти нарахувань і виплат заробітної плати та інших доходів своїм працівникам порушення зафіксовано в 60,6 відс. перевірених платників. Про це повідомив директор Департаменту податків і зборів з фізичних осіб ДФС Павло Дроняк.

За його словами, найпоширенішими порушеннями залишаються «тіньові» зарплати та використання необлікованої праці робітників.

«Несумлінні роботодавці завдають шкоди не лише бюджету, оскільки не сплачують відповідні податки та єдиний внесок, а, у першу чергу, самим працівникам, позбавляючи їх права на соціальний захист та достойну пенсію. За результатами перевірок до бюджетів донараховано близько 272 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб, 61 млн. грн. єдиного внеску та понад 6 млн. грн. військового збору», – зазначив Павло Дроняк.

Посадовець також розповів, що завдяки вжитим заходам протягом січня-липня поточного року співробітниками ДФС було виявлено понад 92 тис. найманих осіб, праця яких використовувалася без укладання трудових угод. До бюджетів сплачено понад 28 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб та понад 31 млн. грн. єдиного внеску.

Крім того, виявлено понад 32 тис. громадян, які здійснювали підприємницьку діяльність без офіційної реєстрації. Вони сплатили до бюджету близько 15 млн. грн. податків.

У Львівській області вилучено цигарок без марок акцизного податку на 2 млн. грн.

Співробітниками податкової міліції Львівської області спільно з працівниками прикордонної служби в рамках проведення операцій „Акциз-2016” та „Рубіж-2016” в м. Мостиське Львівської області проведено огляд автомобіля „MercedesBenzSprinter”.

Даний транспортний засіб рухався транзитом з республіки Білорусь через територію Львівської області на територію Республіки Польща. В автомобілі виявлено 77 тис. пачок цигарок виробництва Білорусі без марок акцизного податку України.

В результаті проведених заходів вилучено транспортний засіб (500 тис. грн.) та тютюнові вироби (2 млн. грн.) загальною орієнтовною вартістю 2 млн. 500 тис. гривень.

За даним фактом зареєстроване кримінальне провадження за ст. 204 КК України.

Тривають слідчі дії.

Під час одержання неправомірної вигоди затримано працівника ГУ ДФС у Херсонській області

Співробітниками управління внутрішньої безпеки ГУ ДФС у Херсонській області затримано працівника оперативного управління ГУ ДФС у Херсонській області, який вимагав у фізичної особи-підприємця неправомірну вигоду у сумі 10 тис. грн. за непритягнення до адміністративної відповідальності за здійснення торгівлі алкогольними напоями без дозвільних документів.

Під час одержання частини хабара у сумі 3 тис. гривень працівника підрозділу податкової міліції затримано «на гарячому».

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за кваліфікацією «прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою» (ч. 3 ст. 368 КК України). 

Наразі проводяться першочергові слідчі дії.

Співробітники Департаменту боротьби з митними правопорушеннями ДФС затримали на Одеській митниці вантаж цигарок вартістю 100 млн. гривень за підозрою у контрабанді

Департаментом боротьби з митними правопорушеннями Державної фіскальної служби України у рамках проведення заходів з протидії контрабандного переміщення на митну територію України підакцизних товарів у середу, 24 серпня, у зоні діяльності Одеської митниці затримано 9 контейнерів з цигарками.

Орієнтовна вартість вантажу складає більше 100 млн. гривень.

Контейнери прибули о 06.00 ранку до морського порту «Іллічівськ» поромом з Грузії. Згідно з товаротранспортними документами цигарки мали переміщуватись територією України в режимі «транзит» до Республіки Молдова.

Разом з тим, за результатами аналізу товаротранспортних документів встановлено ознаки їх фіктивності.

Крім того, за попередньою інформацією митних органів Республіки Молдова підприємство, на адресу якого нібито переміщувався даний вантаж, відсутнє у державному реєстрі цієї країни.

На даний час співробітники Департаменту боротьби з митними правопорушеннями спільно з працівниками Одеської митниці проводять фіксацію вищевказаного порушення митних правил.

На даний час митниками вживаються заходи щодо унеможливлення “схем” вилучення контрабандного вантажу з метою уникнення відповідальності за порушення митного законодавства та недопущення конфіскації незаконно ввезених товарів.

Боротьба з контрабандою триває. 

Департамент спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення – сучасний ефективний центр підготовки фахівців фіскальної служби

Департамент спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення є територіальним підрозділом фіскальної служби, який здійснює спеціальну та спеціалізовану підготовку особового складу служби, підвищує рівень професійної компетенції фахівців митної справи. При цьому застосовуються новітні методи та практичний досвід спеціалістів департаменту.

Фахівцями департаменту впроваджуються новітні технічні засоби митного контролю, здійснюється спеціалізована підготовка операторів аналізу рентгенівських зображень, отриманих за допомогою інспекційно-доглядових комплексів.

Постійно модернізується навчально-матеріальна база. На сьогодні – це сучасний комплекс з умовним автомобільним пунктом пропуску, залізничним пасажирським вагоном, вантажним автомобільним напівпричепом,  автоцистерною, кінологічним тренувальним комплексом та вольєрами на 30 собак.

Для слухачів облаштовані спеціалізовані аудиторії та кабінети інформаційно-комунікаційних технологій, ефективно використовуються інформаційні ресурси – Інтернет та єдина автоматизована система.

Значна увага приділяється здійсненню кінологічного забезпечення, оскільки це є одним з основних завдань департаменту.

Програма підготовки кінологічних команд включає первинну підготовку та спеціальний курс з пошуку наркотичних засобів, зброї та боєприпасів, тютюнових виробів, грошових знаків у вигляді банкнот та іншого. У складі мобільних кінологічних команд фахівці беруть участь у службових заходах у пунктах пропуску у зонах митного контролю.

Крім того, для обміну досвідом щодо умінь і навичок ефективного застосування службових собак для своєчасного виявлення та запобігання фактів контрабанди та митних правопорушень кінологічні команди беруть активну участь у міжнародних змаганнях і навчальних поїздках за кордон.

Загалом міжнародній діяльності та співпраці з іноземними колегами приділяється значна увага. Так, департамент реалізує програми Місії Європейського Союзу з надання  прикордонної допомоги Молдові та Україні, посольства США в Україні, зокрема, програма експертного контролю та безпеки кордонів за фінансової підтримки Державного департаменту США, Федерального офісу економіки та експортного контролю Німеччини, організації з безпеки та співробітництва в Європі, програми підготовки тренерів національних відомств, причетних до сфери безпеки та управління кордонами, організованої Женевським центром демократичного контролю над збройними силами спільно з іншими установами.

Здійснюється також активна співпраця з Інтерполом та Всесвітньою митною організацією з питань здійснення контролю за ввезенням культурних цінностей на територію України. Вже отримане погодження Інтерполу на використання бази даних викрадених культурних цінностей.

Враховуючи матеріально-технічне забезпечення департаменту, професіоналізм його фахівці та потенційні можливості керівництвом ДФС ініційовано заявку щодо надання йому статусу Регіонального кінологічного навчального центру Всесвітньої митної ораганізації.

16 липня 2016 року було підписано «Меморандум про взаєморозуміння між Всесвітньою митною організацією і Державною фіскальною службою України про створення Регіонального навчального кінологічного центру Всесвітньої митної організації в м. Хмельницький, Україна”, яким фактично цей статус і було затверджено. 

В столиці ліквідовано конвертцентр з обігом 240 млн. грн

Співробітниками податкової міліції Київської області спільно з працівниками Генеральної прокуратури України в ході розслідування кримінального провадження, зареєстрованого за ст.ст.28, 205, ст.27 та 191 КК України, ліквідовано столичний конвертаційний центр, який обслуговував підприємства м. Києва, Київської, Донецької та Луганської областей.

Дана «організація» була створена групою осіб, які без наміру здійснення статутної діяльності зареєстрували та придбали низку транзитно-конвертаційних суб’єктів підприємницької діяльності.

Встановлено, що легальні підприємства перераховували безготівкові грошові кошти за нібито придбані товарно-матеріальні цінності у сільськогосподарських підприємств та підприємств, які здійснюють діяльність на ринку продуктів харчування, на розрахункові рахунки фіктивних СГД. В подальшому кошти знімали готівкою фігуранти справи та передавали замовникам за винятком 10-13% за конвертацію.

Орієнтовний обіг проконвертованих коштів за 2015-2016 роки через розрахункові рахунки, відкриті в банківських установах, склав 240 млн. гривень. Окрім того, завдяки таким «операціям» неправомірно сформовано податковий кредит на 40 млн. гривень.

В ході проведення слідчо-оперативних заходів здійснено 8 обшуків в офісних приміщеннях і за місцями проживання фігурантів, де виявлено та вилучено 300 тис. гривень готівкою, 12 печаток, комп’ютерну техніку, електронні носії інформації та документацію, яка свідчить про їх протиправну діяльність.

Тривають слідчі дії.

ДФС та громадськість обговорили напрями покращення функціонування «Єдиного вікна»

Стан функціонування автоматизованої системи «Єдине вікно» в регіонах, основні проблеми, пов’язані із впровадженням цієї системи, та шляхи їх вирішення стали основними темами відеоселекторного засідання, яке відбулося в ДФС під головуванням в.о. заступника Голови ДФС Мирослава Продана. У нараді взяли участь керівники регіональних митниць ДФС та представники громадськості.

За словами Мирослава Продана, результатом зустрічі має стати напрацьований механізм вдосконалення функціонування системи «Єдиного вікна».

«На минулому тижні ми зверталися з проханням до бізнесу та громадськості долучитися до процесу вдосконалення роботи системи. Ми отримали низку зауважень та критики, тому сьогодні маємо визначити шляхи вирішення існуючих проблем для того, щоб оперативно внести зміни в постанову, якою було впроваджено «єдине вікно». Всі опрацьовані пропозиції будуть передані Міністерству фінансів», – підкреслив Мирослав Продан.

Загалом на сьогодні подано 205 заявок на оформлення товарів за принципом «єдиного вікна», з яких оформлено – 169.

Автоматизована система працює практично на всіх митницях ДФС, за винятком кількох регіонів. Як відзначили представники громадськості, для ефективного функціонування «єдиного вікна» митницями фіскальної служби докладено максимум зусиль, однак через певні технічні проблеми суміжних служб (зокрема, відсутність в деяких регіонах комп’ютерного забезпечення та мережі Інтернет) система не може запрацювати у повному обсязі.  

У свою чергу, в ДФС ще раз наголосили, що представники суміжних служб безперешкодно можуть отримати необхідні паролі доступу для користування системою. Крім того, зі свого боку представники фіскальної служби у рамках компетенції готові надати допомогу колегам з інших контролюючих органів для ефективного впровадження системи.

У ДФС підтримали ініціативу громадськості щодо проведення подібної наради за участі представників суміжних служби для винайдення оптимального вирішення ситуації та пообіцяли за можливості провести її найближчим часом.

Водночас, як відзначили учасники наради, окрім технічних проблем також є і законодавчі, вирішити які можна лише за рахунок уніфікації документів та внесення відповідних змін в діюче законодавство.  Однак, наголосили в ДФС, такі зміни повинні готувати і представники суміжних служб.

Представники ДФС також спростували побоювання деяких представників бізнесу щодо розголошення конфіденційної інформації. Так, за словами директора Департаменту організації митного контролю ДФС Олексія Василенка, за конфіденційність даних ДФС несе повну відповідальність, до того ж програмні продукти мають відповідну сертифікацію.

Він також зазначив, що фіскальною службою готуються роз’яснення щодо роботи «єдиного вікна», в яких будуть викладені відповіді на актуальні питання функціонування системи. Вони будуть передані на митниці для використання в роботі.

Роман Насіров: Відкриття Регіонального кінологічного навчального центру ВМО – можливість застосування нових підходів у підготовці кінологічних команд

Єдиний в Україні та 9-ий у світі Регіональний кінологічний навчальний центр Всесвітньої митної організації відкрито 26 серпня, у Хмельницькому на базі Департаменту спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення ДФС. В урочистостях взяли участь Голова ДФС Роман Насіров, керівники центральних органів виконавчої влади України, представники митних адміністрацій Молдови, Польщі та Грузії, члени міжнародних організацій.

«Відкриття Регіонального кінологічного навчального центру у Хмельницькому  – непересічна подія для українських митників. Це шанс для України обмінятись досвідом та передовими методиками у галузі кінології з іншими країнами, це шанс для того, аби активніше впроваджувались рамкові стандарти безпеки Всесвітньої митної організації», – підкреслив Роман Насіров.

За його словами, у світі є 9 таких центрів. Чотири з них знаходяться в Азії (Казахстан, Узбекистан, Азербайджан та Китай) та 3 – в Європі. Восьмий центр, який буде розташовуватись в Саудівській Аравії, знаходиться в процесі створення.

У Хмельницькому регіональному центрі готуватимуть кінологічні команди для потреб митних органів країн Східної Європи та Чорноморського басейну.  Що, у свою чергу, підвищить авторитет вітчизняної кінології на міжнародному рівні та надасть можливість забезпечити належний рівень підготовки службових собак ДФС завдяки отриманню досвіду та передових методик у галузі кінології.

«Ми готуватимемо кінологічні команди для пошуку вибухівки, зброї, грошей та наркотичних засобів. Сьогодні також розробляється спеціальна програма  для навчання кінологів та їх собак, які будуть спеціалізуватися на пошуку бурштину, що дуже актуально для нашої держави», – зазначив Роман Насіров.

Керівник ДФС також повідомив, що завдяки ефективній  підготовці кінологічних команд на кордоні України виявлено більш ніж 400 кг наркотичних та психотропних речовин, понад 184 тис. пачок цигарок, 358 одиниць вогнепальної зброї, частин та механізмів до неї, понад 10 тис. шт. набоїв.

«Відкриття кінологічного центру – це один з кроків, які ми робимо спільно з Всесвітньою митною організацією. До кінця року також заплановано проведення декількох тренінгових речей по обміну інформацією між податковими та митними службами. Адже поглиблення співпраці між податківцями та митниками є глобальною світовою тенденцією на сьогодні», – наголосив Роман Насіров.

Нагадаємо, що заявку ДФС на присвоєння Департаменту спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення статусу Регіонального кінологічного навчального центру Всесвітньої митної організації було прийнято на Конференції керівників митних адміністрацій Європейського регіону ВМО, яка відбулася 19-20 травня 2016 року в м.Астана (Республіка Казахстан).

Під час засідання 127-128 сесій Ради митного співробітництва Всесвітньої митної організації  16 липня 2016 року Роман Насіров та Куніо Мікурія підписали Меморандум про взаєморозуміння між Всесвітньою митною організацією і Державною фіскальною службою України про створення Регіонального навчального кінологічного центру Всесвітньої митної організації в м. Хмельницький, Україна”, яким фактично цей статус було затверджено.

Землекористувачі та власники землі Харківщини сплатили до бюджету майже 682 мільйони гривень

У Харківській області юридичні та фізичні особи сплатили протягом січня-липня  2016 року 681,9 млн. грн. плати за землю. Ці кошти було спрямовано до місцевих бюджетів регіону. Про це повідомили в Головному управлінні фіскальної служби регіону.

У відомстві відзначили, якщо порівнювати надходження цього податкового платежу з аналогічним періодом минулого року, то до місцевих скарбниць у цьому році перераховано на 215,3 млн. грн. більше.

Також в ГУ ДФС у Харківській області нагадують, що відповідно до податкового законодавства, власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою. У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

Нарахування фізичним особам сум податку проводиться органами ДФС. Податкові повідомлення-рішення фізичні особи отримали до 1 липня 2016 року. Сплатити податок необхідно протягом 60 днів з дня його вручення.

Більшість звернень на «Пульс» стосуються податкової тематики

Протягом січня-липня поточного року на антикорупційний сервіс  ДФС «Пульс» надійшло 3313 звернень, переважна більшість з яких – на податкову тематику. Про це повідомив директор Інформаційно-довідкового депратаменту ДФС Іван Романов.

За його словами, з податкових питань надійшло 2810 звернень, або 84,8 відс., з митної тематики – 503, або 15,2 відсотка.

«Більшість звернень, які надходять на «Пульс», опрацьовуються протягом 3 днів. Наше головне завдання – оперативно, в найкоротший строк надати відповідь платнику податків або посприяти у вирішенню його питання. Із загальної кількості звернень завершено розгляд 3271, про результати яких поінформовано усіх заявників», – зазначив Іван Романов.

Посадовець розповів, що здебільшого суб’єкти господарювання та громадяни зверталися для вирішення проблем, які виникають при подачі звітності та реєстрації податкових накладних. За вказаний період надійшло 1360 таких звернень.

Організацією роботи ДФС та її територіальних органів цікавилися 889 заявників, роботою ЦОПів – 71.

Щодо електронного адміністрування ПДВ надійшло 280 звернень,затримок митного оформлення товарів – 258, черг на митних постах – 87, перевірок суб’єктів господарювання – 65, реєстрації платником ПДВ – 63.

Безпосередньо антикорупційної тематики стосувалося 143 звернення.

«Для визначення фаховості наданих відповідей ми провели опитування серед наших клієнтів, які зверталися на «Пульс» протягом 7 місяців поточного року. Позитивним є той факт, що 91,3 відсотка опитаних повністю задоволені результатами розгляду їх звернень», – підкреслив Іван Романов.

В Харкові викрито схему ввезення на територію України товарів із заниженням митної вартості

Співробітники податкової міліції Харківської області в рамках операції «Рубіж-2016» та розслідування кримінального провадження, зареєстрованого за ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів, обов'язкових платежів) КК України, виявлено групу осіб, яка організувала незаконну діяльність по ввезенню на територію України товарів із заниженням митної вартості.

Фігуранти справи, здійснюючи маніпуляції з вартістю товарів при ввезенні їх на митну територію України, ухилилися від сплати податків і митних платежів в особливо великих розмірах.

За попередньо розробленою схемою, імпортовані товари відразу після ввезення неофіційно реалізовувалися за готівкові кошти громадянину Туреччини, який зареєстрований як фізична особа-підприємець. При цьому, використовуючи низькі індикативи вартості на товар, вони надавали до митного оформлення рахунки-фактури із заниженою митною вартістю.

В результаті проведених обшуків в м. Харків було виявлено та вилучено майже 60 тисяч гривень готівкою в національній та іноземній валюті, комп'ютерну техніку, реєстраційні та фінансово-господарські документи, які свідчать про незаконну діяльність, а також майже 2,5 тисячі мішків бавовни на суму понад п'ять мільйонів гривень.

Слідчі дії тривають.

Урядом офіційно затверджено право здійснення ДФС контрольно-дозвільних процедур з переміщення товарів у зоні АТО

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо гарантій соціального захисту деяких категорій осіб із числа учасників антитерористичної операції» Урядом внесено зміни в акти Кабінету Міністрів України.

Відповідну постанову «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 23 серпня 2016 року №527 оприлюднено на Урядовому порталі.

Постановою внесено до Положення про Державну фіскальну службу України завдання щодо здійснення контрольно-дозвільних процедур з переміщення товарів (вантажів) у районі проведення антитерористичної операції.

Крім того, упорядковано питання надання особам рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції ДФС статусу учасника бойових дій, врегульовано можливість отримання ними санаторно-курортних путівок, визначено норми харчування тощо.

Нагадаємо, що Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо гарантій соціального захисту деяких категорій осіб із числа учасників антитерористичної операції» було ухвалено 2 лютого 2016 року. Ним визначено право офіцерів спецпідрозділу податкової міліції ДФС «Фантом» на отримання статусу учасника бойових дій. 

Роман Насіров: З початку року до місцевих бюджетів надійшло 77,9 млрд гривень

Протягом січня-липня поточного року надходження до місцевих бюджетів становили 77,9 млрд грн. Про це зазначив Голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров.

«При цьому у липні до місцевих бюджетів  сплачено 12,8 млрд грн, що на 47,8% більше від фактичних надходжень у липні 2015 року», - підкреслив очільник відомства.

Серед регіонів за сумою сплати податкових платежів до місцевих бюджетів станом на 1 серпня 2016 року лідирує Київ. Столиця збільшила відрахування в січні-липні 2016 року порівняно з відповідним періодом минулого року на 40,5% – з 6,8 млрд грн. до 9,5 млрд грн.  На друге місце за розміром надходжень вийшла Дніпропетровська область. За 7 місяців 2016 року областю до місцевого бюджету сплачено 7,6 млрд грн., що на 39%, або на 2,1 млрд грн., більше у порівнянні з аналогічним періодом 2015 року.

Роман Насіров додав, що основним бюджетоформуючим платежем для місцевих бюджетів є податок та збір на доходи фізичних осіб: «По податку та збору на доходи фізичних осіб надходження за січень-липень склали 42,6 млрд грн., що на 46,8% або 13,6 млрд грн. більше, ніж у січні-липні 2015 року».

Незвичну схованку для "травки" знайшли на Гоптівці

Напередодні в пункті пропуску «Гоптівка» під час митного контролю одного з автомобілів, який слідував з України в Росію, службовий собака харківських митників Любомир спрацював на сумку для ноутбука, яка знаходилась у салоні автона третьому ряді сидінь та належала одному з пасажирів. При цьому пасажири авто заявили про відсутність будь-яких заборонених предметів.

Навіть при повторному опитуванні громадянин не зізнався в приховуванні. В ході поглибленого огляду сумки для ноутбука серед особистих речей був виявлений пристрій для паління у пластиковому контейнері. Після цього Любомир спрацював на подушку, яка знаходилась у салоні авто. При огляді подушки всередині був виявлений згорток з фольги з «коноплею» загальною вагою 20 грам, який теж належав зазначеному громадянину.

За даним фактом був складений протокол про порушення митних правил за частиною 1 статті 483 Митного кодексу України.

На Харківщині податкова міліція викрила "бавовняний" центр з конвертації коштів

Працівники податкової міліції Харківщини в рамках операції «Рубіж-2016» припинили діяльність центру з мінімізації митних платежів, через діяльність якого державний бюджет зазнав збитків у щонайменш 3 млн. грн.

Про це повідомляє начальник оперативного управління ГУ ДФС у Харківській області Сергій Марєхін.

50-річний мешканець Харкова спільно з бухгалтером – митним брокером та ще одним посібником, створили 4 фіктивних підприємства, за допомогою яких налагодили діяльність схеми з мінімізації митних платежів.

Так, на митному посту учасники центру мінімізації за заниженою вартістю перевозили бавовну, яка транспортувалася до складських приміщень Харкова. Ввезений на територію України товар в подальшому офіційно не реалізовувався, а збувався за готівкові кошти одному з харківських підприємств, засновником якої є громадянин іноземної держави.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у 2015 році загальний обіг зазначеного центру мінімізації склав понад 12 млн. грн.

«В рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 Кримінального кодексу України, працівники слідчо-оперативних підрозділів ГУ ДФС у Харківській області провели обшуки у складських та офісних приміщеннях, які використовувалися мінімізаторами, - зазначає Сергій Марєхін, - так, було виявлено та вилучено в якості доказів грошові кошти на загальну суму у 59,2 тис. грн., комп’ютерну техніку та документацію. Крім цього, вилучено 2460 мішків бавовни на загальну суму понад5 млн. грн.»

На теперішній час вирішується питання щодо накладення арешту на вилучене майно. Слідчі дії тривають.

В харківському аеропорту митники завадили ввезенню до України тютюну для кальянів

Харківськими митниками спільно зі співробітниками УСБУ в Харківській області в міжнародному пункті пропуску «Харків-аеропорт» було припинено спробу ввезення майже 40 кг табака для кальянів.

Під час прикордонного та митного контролю рейсу «Стамбул-Харків» один з пасажирів помітно нервував, чим привернув увагу митників.

В ході проведення митного огляду багажу пасажира й був виявлений табак в обсязі, що в 160 разів перевищує дозволену норму для переміщення через митний кордон України.

За даним фактом був складений протокол про порушення митних правил за статтею 471 Митного кодексу України. Вартість предметів правопорушення буде встановлено додатково.

Викрито підпільне виробництво пива. Вилучено ТМЦ на 5,7 млн. грн.

В ході проведення операції „Акциз-2016” та розслідування кримінального провадження, зареєстрованого за ст.204 КК України в м. Дніпро та в одному з населених пунктів області ліквідовано підпільний цех з виробництва пива.

В складських приміщеннях, які орендували фігуранти провадження та за місцями реалізації товару проведено 3 обшуки.

Під час обшуків викрито підпільне виробництво солодового пива торігівельних марок „Сухобальське”, „Чеське” і „Хмільний Бондар”.

В результаті проведених заходів з незаконного обігу вилучено 1,1 тис. дал фальсифікованого пива (660 тис. грн.) та обладнання для його масового виготовлення і розливу (5 млн. грн.), загальною орієнтовною вартістю 5,7 млн. гривень.

Слідчі дії тривають.

Шановні клієнти АЦСК ІДД ДФС!

Наказом Інформаційно-довідкового департаменту ДФС від 10.08.2016 №118 «Про внесення змін до наказу ІДД ДФС від 17.02.2015 №15» затверджено нову редакцію наступних реєстраційних форм:

Реєстраційна картка (для юридичної особи);

Реєстраційна картка (для фізичної особи/ фізичної особи – підприємця);

Додаток до розділу 2 Реєстраційної картки.

Нові форми реєстраційних документів для отримання послуг електронного цифрового підпису набувають чинності з 5 вересня
2016 року.

Форми реєстраційних документів попереднього зразка будуть прийматися віддаленими пунктами реєстрації користувачів АЦСК ІДД ДФС до 2 вересня 2016 року включно.

Переглянути та завантажити актуальні форми реєстраційних документів для отримання послуг електронного цифрового підпису можна у розділі«Реєстрація користувачів» офіційного інформаційного ресурсу АЦСК ІДД ДФС.

У столиці викрито 200-мільйонний конвертаційний центр, який «спеціалізувався» на купівлі цінних паперів

Співробітниками податкової міліції м. Києва під час розслідування кримінального провадження, зареєстрованого за ст.212 КК України ліквідовано конвертаційний центр.

Встановлено групу осіб, які без наміру здійснення статутної діяльності зареєстрували ряд транзитно-конвертаційних суб’єктів підприємницької діяльності.

Схема конвертації полягала в наступному: грошові кошти підприємств реального сектору економіки надходили на рахунки фіктивних суб’єктів господарської діяльності, які підконтрольні фігурантам справи, нібито за придбання цінних паперів. Після цього вказані кошти конвертували та за допомогою банківських карток знімали готівкою для передачі замовникам за винятком винагороди 3,5-6% за конвертацію.

Орієнтовний обіг проконвертованих коштів за 2015-2016 роки, через розрахункові рахунки, відкриті в банківських установах, склав понад 200 млн. гривень, ймовірні втрати бюджету складають близько 36 млн. гривень.

В ході проведення слідчо-оперативних заходів, проведено 11 обшуків в офісних приміщеннях, за місцями проживання фігурантів та в автомобілі організатора конвертаційного центру.

За результатами обшуків виявлено та вилучено 1,1 млн. гривень готівкою, 7 печаток, 18 мобільних телефонів, комп’ютерну техніку, електронні носії інформації та документацію, яка свідчить про протиправну діяльність.

Слідчі дії тривають.

Жителі Харківщини стали частіше звертатися до фіскальної служби

Як правильно застосувати податкову норму, отримати консультацію чи роз’яснення, дізнатися про нові сервіси від фіскальної служби – з такими запитами найчастіше звертаються жителі регіону до податківців. Тільки з початку року до органів ГУ ДФС у Харківській області надійшло 1094 письмових звернення громадян, що на 155 звернень  більше, ніж за відповідний період 2015 року (939). Безпосередньо до Головного управління надійшло 55,9%  від їх загальної кількості. Решта (44,1%) - до районних  інспекцій міста й області. 

За словами фахівців, серед  звернень є і заяви, і пропозиції, і скарги. Здебільшого письмові звернення стосуються впровадження податкової політики, що пояснюється змінами в податковому та митному законодавстві. Також, зазначають у фіскальному відомстві, зростає  і громадська свідомість жителів Харківщини.  Надійшло 287 звернень  або 26,2 %, в яких громадяни  інформують податкову службу про ухилення від сплати податків. Це і здійснення підприємницької діяльності без відповідних дозвілів, і виплата заробітної плати в «конвертах», і підпільне виробництво, і торгівля алкогольними напоями без ліцензій тощо. Звертаються громадяни і з питаннями щодо проведення контрольно-перевірочної роботи, отримання   реєстраційних номерів облікових карток платників податків, режиму роботи та адрес Центрів обслуговування платників податків.  

Відомство впроваджує відкриту інформаційну політику, тож співробітники забезпечують  своєчасне, кваліфіковане та повне надання відповідей на усі питання, з  якими до них звертаються харків’яни.

В Головному управлінні повідомляють, що громадяни  також  мають змогу  потрапити на  особистий прийом до керівництва  як  на районному рівні, так і обласному, згідно затверджених графіків прийому.  

Усього з початку року  посадовими особами ГУ ДФС області проведено 104  особистих прийома.  

Нагадуємо, що для надання оперативної та кваліфікованої допомоги громадянам з питань податкового законодавства та інших питань в податкових інспекціях працюють Центри обслуговування платників.  

Роман Насіров: ДФС відкрита для співпраці з бізнесом та громадськістю

ДФС виступає за налагодження комунікації та ефективного діалогу з громадськістю та бізнесовими колами. Про це Голова ДФС України Роман Насіров повідомив під час робочої зустрічі з представниками інститутів громадянського суспільства та бізнес-спільноти.

«Ми закликаємо всіх зацікавлених учасників висловлювати свої пропозиції щодо роботи ДФС та активно співпрацювати з нашими департаментами з приводу профільних питань», - зазначив він.

Роман Насіров наголосив, що у службі постійно здійснюється робота по удосконаленню сервісів, податкового та митного законодавства, а також спрощенню митних формальностей.

«Удосконалено процес подання електронної звітності. Для цього спрощено процес укладання Договору про визнання електронних документів, запроваджено новий електронний сервіс «Управління ЕЦП» та модернізовано «Електронний кабінет платника податків. Крім того, вже почало діяти «Єдине вікно», що значно спрощує процедуру проходження митного контролю при здійсненні експортно-імпортних операцій та транзиті».

«Також спеціалістами фіскальної служби розроблено низку пропозицій щодо вдосконалення окремих норм податкового і митного законодавства, та проведено перевірку на дотримання законодавчих вимог працівниками служби», - додав Голова ДФС.

                                                                             ІЗЮМСЬКА ОДПІ

 

Розпочалася реалізація пілотного проекту із запровадження принципу екстериторіальності погодження проектів землеустрою

Оприлюднено у Інформація для ознайомлення

З 1 жовтня 2016 року розпочалася реалізація пілотного проекту із запровадження принципу екстериторіальності погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки територіальними органами Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.08.2016 року №580 "Деякі питання реалізації пілотного проекту із запровадження принципу екстериторіальності погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки територіальними органами Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру".

Зазначеною постановою затверджено Тимчасовий порядок взаємодії між територіальними органами Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру під час погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки на період реалізації пілотного проекту.

 

Новини Ізюмської ОДПІ станом на 25 серпня 2016 року

Оприлюднено у Інформація для ознайомлення

Ізюмські податківці взяли участь у міському конкурсу «Незалежна Україна»

Започаткований конкурс проводився 22 серпня 2016 року з метою урочисто відзначити ювілей нашої Держави шляхом оригінального прикрашання будівель міста. Працівники  Ізюмської ОДПІ  змогли проявити свої творчі здібності  та неабиякий хист, відгукнувшись на пропозицію міського голови щодо участі у конкурсі «Незалежна Україна».

Слід зазначити, що підготовка міста до головних національних свят України - це громадський обов’язок кожної людини. Адже естетичне прикрашання міста з нагоди Дня Державного Прапора та Дня Незалежності України додає святкового настрою та національного духу єдності ізюмчанам і гостям нашого міста.

Податковий календар

25 серпня , четвер, останній день подання

- декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари/продукцію на вересень 2016 року

Коли пільги зі сплати податку на нерухомість не застосовуються

Об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка. Сільські, селищні, міські ради та ради територіальних громад, що створені згідно з законом та перспективним планом формування територій громад, встановлюють пільги з податку, що сплачується на відповідній території, з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, громадських об’єднань, благодійних організацій, релігійних організацій тощо. Про надання таких пільг органи місцевого самоврядування до 1 лютого поточного року подають відомості до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості.

Водночас, пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на:

- об’єкти оподаткування, якщо площа такого об’єкта перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої рішенням органів місцевого самоврядування;

- об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

Тобто, якщо фізичні особи фактично здійснюють підприємницьку діяльність за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) та є власниками об’єктів житлової нерухомості, про що зазначається у виписці з Єдиного державного реєстру юридичних, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, то при нарахуванні податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, до таких об’єктів житлової нерухомості пільга застосовуватись не буде.

Пільги зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, визначені п 266.4 ст.266 Податкового кодексу України.

Фізичні особи податок на нерухомість повинні сплатити не пізніше 29 серпня

В 2016 році фізичні особи сплачують податок на нерухоме майно за 2015 рік (за ставками і з урахуванням пільг, які діяли в 2015 році) на підставі податкових повідомлень-рішень, які відправлені фіскальними органами до 1 липня 2016 року.

Податкові повідомлення-рішення про сплату податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються фіскальним органом за місцем реєстрації фізичної особи.

При цьому, з 2016 року фізичні особи вперше починають сплачувати податок за нежитлові приміщення.

Оскільки податок на нерухоме майно належить до місцевих податків, то ставки та пільги з податку встановлюються рішеннями сільської, селищної, міської ради.

Ставки податку на 2015 рік встановлені:

- для нежитлової нерухомості - 6,09 грн. (0,5% мінімальної заробітної плати на 1 січня звітного року за 1 кв. м.),

- для житлової нерухомості - 24,36 грн. (2% розміру мінімальної заробітної плати на 1 січня звітного року за 1 кв. м.).

Зазначеним рішенням пільги передбачені тільки для житлової нерухомості, що належить фізичним особам і становлять:

- для квартири/квартир незалежно від їх кількості -  120 кв. м.;

- для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості -250 кв.м.;

- у разі одночасного перебування у власності квартири/квартир та житлового будинку/будинків - 370 кв. м.

Тобто податок буде сплачуватися тільки з площі, що перевищує встановлений пільговий розмір.

Податкове зобов’язання за звітний рік сплачується фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення, тобто не пізніше 29 серпня.

Зазначена норма визначена ст. 266 Податкового кодексу України.

Підстави для застосування роботодавцем єдиного внеску у розмірі 8,41% суми нарахованої заробітної плати працюючим інвалідам

Відповідно до частини тринадцятої ст. 8 Закону України від 08.0.2010 № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон № 2464) для підприємств, установ і організацій, в яких працюють інваліди, єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄВ) встановлюється у розмірі 8,41 відс. суми нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які згідно з пунктом 1 частини першої ст. 7 Закону № 2464 включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України «Про оплату праці» для працюючих інвалідів.

Згідно з пунктом 7 розділу III Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.04.2015 № 449, із змінами і доповненнями, підставою для застосування цього розміру ЄВ є завірена копія довідки з акта огляду в медико-соціальній експертній комісії про встановлення групи інвалідності.

Постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 № 1317 затверджено Положення про медико-соціальну експертизу, згідно з яким комісія видає особі, яку визнано інвалідом або стосовно якої встановлено факт втрати професійної працездатності, довідку та індивідуальну програму реабілітації і надсилає у триденний строк виписку з акта огляду комісії органові, в якому інвалід перебуває на обліку як отримувач пенсії чи державної соціальної допомоги (щомісячного довічного грошового утримання), що призначається замість пенсії, та разом з індивідуальною програмою реабілітації - органові, що здійснює загальнообов’язкове державне соціальне страхування, виписку з акта огляду комісії про результати визначення ступеня втрати професійної працездатності у відсотках та потреби у наданні додаткових видів допомоги.

Отже, нарахування роботодавцем ЄВ у розмірі 8,41 відс. на заробітну плату працюючим інвалідам здійснюється з моменту встановлення групи інвалідності, але не раніше одержання підприємством завіреної копії довідки з акту огляду в медико-соціальній експертній комісії про встановлення групи інвалідності.

На Харківщині виявлено 5041,1 га незаконних посівів

Триває операція «Урожай – 2016», в ході якої працівники ДФС, прокуратури, органів влади спільними зусиллями протидіють тіньовому бізнесу в агропромисловому комплексі.

Від Прокуратури області до територіальних органів ДФС регіону надійшли данні (станом на 10.08.2016р.) про незаконно здійснені посіви на площі 5041,1 га по 111 земельних ділянках. Власників вказаних ділянок не встановлено. Вже відпрацьовано по факту визнання безхазяйним врожаю з земельних ділянок площею 3999,3 га, або 79,3 %.

За результатами відпрацювання цих даних, Південною ОДПІ поставлено на облік у якості безхазяйного майна 3,2 га, засіяних соняшником, та зібрано 4 тони врожаю.

Крім того, Харківською ОДПІ під час уборки зернових (пшениця, овес) на території Таранівської сльської ради Зміївського району на площі 226,8 га було встановлено власника посівів.

Робота по виявленню фактів порушення аграріями діючого законодавства та по відпрацюванню отриманих від правоохоронних органів даних триває.

Прийняли на роботу нового працівника – повідомте податкову

Ізюмська ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області нагадує роботодавцям про вимоги діючого законодавства інформувати податкову інспекцію щодо прийому на роботу нових працівників.

Так, відповідно до ч. 3 ст. 24 Кодексу законів про працю України працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення Державної фіскальної служби про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Порядок повідомлення Державної фіскальної служби та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 р. № 413.

Відповідальність за фактичний допуск працівника до роботи без відповідного повідомлення Державної фіскальної служби для посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, фізичних осіб - підприємців, які використовують найману працю, визначена ч. 3 та 4 ст. 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення (штраф від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8500 до 17000 гривень), при повторному - від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17000 до 34000 гривень)).

Батьки мають право на податкову знижку якщо студент працював та отримував доходи, відмінні від заробітної плати

Якщо студент працював та отримував доходи, відмінні від заробітної плати, то батьки мають право на податкову знижку.

Згідно з п.п. 14.1.170 п.14.1 ст. 14 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) податкова знижка для фізичних осіб, які не є суб’єктами господарювання, - документально підтверджена сума (вартість) витрат платника податку - резидента у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів - фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати, у випадках, визначених цим Кодексом.

При цьому, ПКУ установлено обмеження щодо неперевищення сум нарахованої платником податку податкової знижки понад суму загального оподатковуваного доходу платника, одержаного протягом року як заробітна плата (п.п.164.4.2 п.164.4 ст.164 ПКУ).

Згідно з п.п.14.1.48 п.14.1 ст.14 ПКУ заробітна плата для цілей розділу IV цього Кодексу - основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв’язку з відносинами трудового найму згідно із законом.

Ці відносини регулюються трудовим законодавством, зокрема Кодексом законів про працю. При укладанні трудового договору з працівником працедавець видає наказ про зарахування його на роботу, на підставі якого у трудовій книжці цього працівника робиться позначка про прийняття його на роботу на відповідну посаду.

Таким чином, якщо студент протягом звітного року одержував доходи від виконання договорів цивільно-правового характеру, які не є трудовими договорами, то члени його сім’ї першого ступеня споріднення мають право на податкову знижку щодо сум, сплачених за навчання такого студента.

Юридична особа повинна стати на облік в контролюючому органі за місцем розташування офісу

Юридична особа повинна стати на облік в контролюючому органі за місцем розташування офісу, тобто місцезнаходженням (основне місце обліку), а також, в органі доходів і зборів за місцем розташування (реєстрації), у разі наявності, підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об’єктів оподаткування або об’єктів, які пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку).

Відповідно до статті 93 Цивільного кодексу України місцезнаходженням юридичної особи є фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю юридичної особи (переважно знаходиться керівництво) та здійснення управління і обліку.

Згідно з пунктом 63.3 статті 63 Податкового кодексу України платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік в контролюючих органах за місцезнаходженням юридичних осіб (основне місце обліку), а також за місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об’єктів оподаткування або об’єктів, які пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку).

Довідково: Загальнодоступний інформаційно –довідковий ресурс ( категорія  119.01).

Фізична особа – підприємець, яка використовує у своїй господарській діяльності власне майно має право включати до витрат вартість його ремонту (поліпшення

Фізична особа – підприємець, яка використовує у своїй господарській діяльності власне майно, яке прямо пов’язане з виробництвом товарів, виконанням робіт, наданням послуг, має право включати до витрат вартість ремонту (поліпшення) майна (в тому числі касового апарату).     При цьому, вартість ремонту (поліпшення) орендованого майна фізична особа – підприємець має право включати на підставі господарських договорів в яких передбачені умови експлуатації та їх ремонт.

Порядок оподаткування доходів громадян фізичних осіб – підприємців визначений ст.177 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-УІ зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ).

Відповідно до п.177.2 ст.177 ПКУ об’єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та не грошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи – підприємця.

Підпунктом 177.4.4 п.177.4 ст.177 ПКУ визначено перелік витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів фізичною особою – підприємцем від провадження господарської діяльності на загальній системі оподаткування, зокрема до них належать витрати на оплату оренди, ремонт та експлуатацію майна, що використовується в господарській діяльності прямо пов’язаних з виробництвом товарів, виконанням робіт, наданням послуг.

Майново-господарські зобов’язання, які виникають між суб’єктами господарювання здійснюються на підставі господарських договорів та є господарсько-договірними зобов’язаннями, основані на вільному волевиявленні, коли сторони мають право погоджувати на свій розсуд будь-які умови договору, що не суперечать законодавству (ст.179 Господарського кодексу України).

Відповідно до ст. 776 Цивільного кодексу України зазначено, що поточний ремонт речі, переданої у найм, провадиться наймачем за його рахунок, якщо інше не встановлено договором або законом. Капітальний ремонт речі, переданої у найм, провадиться наймодавцем за його рахунок, якщо інше не встановлено договором або законом. Капітальний ремонт провадиться у строк, встановлений договором. Якщо строк не встановлений договором або ремонт викликаний невідкладною потребою, капітальний ремонт має бути проведений у розумний строк.

Якщо наймодавець не провів капітального ремонту речі, що перешкоджає її використанню відповідно до призначення та умов договору, наймач має право: відремонтувати річ, зарахувавши вартість ремонту в рахунок плати за користування річчю, або вимагати відшкодування вартості ремонту; вимагати розірвання договору та відшкодування збитків.

Довідково: Загальнодоступний інформаційно –довідковий ресурс ( категорія  104.05).

Дохід фізичної особи - підприємця на загальній системі від продажу майна оподатковується податком на доходи фізичних осіб відповідно до норм ст.172 Податкового кодексу України

Дохід фізичної особи - підприємця на загальній системі від продажу майна оподатковується податком на доходи фізичних осіб відповідно до норм ст.172 «Порядок оподаткування операцій з продажу (обміну) об’єктів нерухомого майна» Податкового кодексу України.

Відповідно до п.1 ст.325 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року № 435-ІV (далі - ЦКУ) суб’єктами права приватної власності є фізичні та юридичні особи. Фізичні та юридичні особи можуть бути власниками будь-якого майна, в тому числі і нерухомого майна комерційного призначення, за винятком окремих видів майна, які відповідно до закону не можуть їм належати. ЦКУ не встановлює такого суб’єкта права приватної власності як фізична особа - підприємець.

Оподаткування операцій з продажу об’єктів нерухомого майна регламентується ст.172 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ із змінами та доповненнями (далі - ПКУ).

Дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) не частіше одного разу протягом звітного податкового року житлового будинку, квартири або їх частини, кімнати, садового (дачного) будинку (включаючи земельну ділянку, на якій розташовані такі об’єкти, а також господарсько-побутові споруди та будівлі, розташовані на такій земельній ділянці), а також земельної ділянки, що не перевищує норми безоплатної передачі, визначеної статтею 121 Земельного кодексу України залежно від її призначення, та за умови перебування такого майна у власності платника податку понад три роки, не оподатковується.

Умова щодо перебування такого майна у власності платника податку понад три роки не розповсюджується на майно, отримане таким платником у спадщину.

Дохід від відчуження господарсько-побутових споруд, що розташовані на одній ділянці з житловим або садовим (дачним) будинком та продаються разом з ним, для цілей оподаткування окремо не визначається (п.172.1 ст.172 ПКУ).    

Згідно з п.172.2 ст.172 ПКУ дохід, отриманий платником податку від продажу протягом звітного податкового року більш як одного з об’єктів нерухомості, зазначених у п.172.1 ст.172 ПКУ, або від продажу об’єкта нерухомості, не зазначеного в п.172.1 цієї статті, підлягає оподаткуванню за ставкою, визначеною п.167.2 ст.167 ПКУ, виходячи з ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу, але не нижче оціночної вартості такого об’єкта, розрахованої органом, уповноваженим здійснювати таку оцінку відповідно до закону (п.172.3 ст.172 ПКУ).

Згідно з п.172.11 ст.172 ПКУ порядок визначення оціночної вартості нерухомості та об’єктів незавершеного будівництва, що продаються (обмінюються), визначається Кабінетом Міністрів України (п.172.11 ст.172 ПКУ).

Довідково: Загальнодоступний інформаційно –довідковий ресурс ( категорія  104.04).

Особливості постачання вживаних транспортних засобів

З метою удосконалення процедури та підвищення ефективності системи оподаткування на ринку вживаних товарів, зокрема транспортних засобів, Законом України №1084 з 01.06.2016 внесено зміни до п. 189.3 ст. 189 Податкового кодексу України (далі - ПКУ) щодо порядку визначення бази оподаткування податком на додану вартість для операцій із вжаваними товарами, а саме:

-         виключено умову щодо однорідності вживаних товарів при визначенні бази оподаткування у разі їх продажу;

-          передбачено застосування маржинального принципу для визначення бази оподаткування ПДВ до  операцій на ринку вживаних товарів (зокрема, вживаних транспортних засобів) що полягає в оподаткуванні різниці між ціною продажу та ціною придбання вживаного товару;

-         розширено коло суб’єктів, які можуть залучатися до операцій купівлі-продажу вживаних товарів із застосуванням спеціального правила визначення бази оподаткування відповідно до абзацу другого зазначеного пункту.

Відповідно до п. 189.3 ст. 189 Податкового кодексу вживаними товарами вважаються товари, що були в користуванні не менше року та придбані для подальшого користування у незмінному стані чи після ремонту, а також транспорті засоби, які не підпадають під визначення нового транспортного засобу.

Наземний  транспортний засіб вважається вживаним товаром, якщо він:

-         або був у користуванні не меншн одного року (незалежно від наявного пробігу);

-         або реєструється в Україні відповідно до законодавства та при цьому має загальний наземний пробіг більше 6 тис. км. (незалежно від терміну користування).

Підпунктом «а» і «б» п. 185.1 ст. 185 Податкового кодексу встановлено, що об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачанням товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до ст. 186 ПКУ розташовано на митній території України.

Згідно з визначенням, наведеним у пп. 14.1.191 п. 14.1 ст. 14 ПКУ, постачання товарів – це будь яка передача права на розпорядження товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду. При цьому постачанням товарів також вважається фактична передача матеріальних активів іншій особі на підставі договору про фінансовий лізінг чи іншої домовленності, відповідно до якої оплата відстрочена, але право власності на матеріаліні активи передається не пізніше дати здійснення останнього платежу.

Пунктом 189.3 ст. 189 ПКУ встановлено правила визначення бази оподаткування ПДВ у разі здійснення платником податку операцій із постачання вживаних товарів, придбаних у осіб, не зареєстованих як платники податку, у межах договорів, що передбачають передачу права власності на такі товари.

Так, базою оподаткування у таких випадках є позитивна різниця між ціною продажу і ціною придбання таких товарів, визначена у порядку, встановленому розділом V ПКУ.

При реалізації особою, не зареєстрованою як платник ПДВ, вживаного транспортного засобу платнику ПДВ, який провадить діяльність із постачання вживаних транспортних засобів, у межах договору, що передбачає передачу права власності на такий транспортний засіб від особи, не зареєстрованої як платник ПДВ, до платника ПДВ, ціна такого транспортного засобу визначається не нижче його оціночної вартості, розрахованої суб’єктом такої діяльності, уповноваженим здійснювати оцінку відповідно до закону.

При подальшій реалізації таким платником ПДВ вживаних транспортних засобів, придбаних в осіб, не зареєстрованих як платники ПДВ, у межах договорів, що передбачають перехід права власності на такі транспортні засоби до платника ПДВ, ціна продажу таких вживаних транспортних засобів згідно з п. 189.3 ст. 189 ПКУ визначається платником ПДВ виходячи з договірної (контрактної) вартості, але не нижче звичайних цін.

Оціночна вартість транспортного засобу розраховується суб’єктом оціночної діяльності, уповноваженим здійснювати оцінку відповідно до закону, та розрахунок такої вартості суб’єктом оціночної діяльності є обов’язковим лише при реалізації вживаного транспортного засобу платнику ПДВ, який провадить діяльність із постачання вживаних транспортних засобів, особою, не зареєстрованою як платник ПДВ.

До уваги платників податку на додану вартість

Державна фіскальна служба України у зв'язку з численними зверненнями платників податків та контролюючих органів щодо порядку застосування норм податкового законодавства в частині податку на додану вартість при оподаткуванні операцій з надання в оренду рухомого та нерухомого майна  листом від 04.08.2016 р. N 26595/7/99-99-15-03-02-17  повідомляє, зокрема :

Пунктом 185.1 статті 185 розділу V Податкового кодексу України  (далі – Кодекс),  визначено, що об'єктом оподаткування податком на додану вартість є операції з постачання товарів та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 цього Кодексу.

Постачання послуг - це будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об'єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об'єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності (підпункт 14.1.185 пункту 14.1 статті 14 Кодексу).

При цьому база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг не може бути нижче ціни придбання таких товарів/послуг, база оподаткування операцій з постачання самостійно виготовлених товарів/послуг не може бути нижче звичайних цін, а база оподаткування операцій з постачання необоротних активів не може бути нижче балансової (залишкової) вартості за даними бухгалтерського обліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів - виходячи із звичайної ціни), за винятком:

товарів (послуг), ціни на які підлягають державному регулюванню;

газу, який постачається для потреб населення.

До складу договірної (контрактної) вартості включаються будь-які суми коштів, вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платнику податків безпосередньо покупцем або через будь-яку третю особу у зв'язку з компенсацією вартості товарів/послуг. До складу договірної (контрактної) вартості не включаються суми неустойки (штрафів та/або пені), три проценти річних та інфляційні, що отримані платником податку внаслідок невиконання або неналежного виконання договірних зобов'язань.

До бази оподаткування включаються вартість товарів/послуг, які постачаються (за виключеннямсуми компенсації на покриття різниці між фактичними витратами та регульованими цінами (тарифами) у вигляді виробничої дотації з бюджету та/абосуми відшкодування орендодавцю - бюджетній установі витрат на утримання наданого в оренду нерухомого майна, на комунальні послуги та на енергоносії), та вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платнику податків безпосередньо отримувачем товарів/послуг, поставлених таким платником податку.

Підпунктом 14.1.36 пункту 14.1 статті 14 Кодексу визначено, що господарська діяльність - діяльність особи, що пов'язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими договорами.

Склад та порядок формування собівартості наданих послуг з оренди та облік отриманого відшкодування (компенсації) комунальних платежів має визначатися орендодавцем в обліковій політиці із врахуванням принципу превалювання сутності над формою та згідно з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 N 318 (далі - П(С)БО 16), та пунктів 10 - 14 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 N 290 (далі - П(С)БО 15), які визначають порядок визнання доходів та витрат від надання послуг.

Статтями 284 та 286 Господарського кодексу України визначено, що істотною умовою договору оренди є, зокрема, орендна плата, яка є фіксованим платежем, який орендар сплачує орендодавцю незалежно від наслідків своєї господарської діяльності. Розмір орендної плати може бути змінений за погодженням сторін, а також в інших випадках, передбачених законодавством.

Складовою частиною господарської діяльності з нерухомим майном є як придбання власником такого майна певних товарів та отримання ряду послуг, пов'язаних з необхідністю утримання такого майна (теплова та електрична енергія, природний газ, послуги з водопостачання, водовідведення, охорони, інших супутніх товарів/послуг тощо (далі - комунальні послуги та енергоносії), сплата податків, пов'язаних з рухомим/нерухомим майном (транспортний податок, земельний податок, орендна плата за землю, податок на нерухоме майно), так і перенесення вартості таких витрат на вартість готової продукції чи послуг, в тому числі і формування з урахуванням таких витрат розміру орендної плати за рухоме/нерухоме майно (в такому випадку перераховані витрати будуть визнані такими, що використані орендодавцем в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності).

З огляду на викладене у вартості орендної плати за рухоме/нерухоме майно орендар має здійснювати економічне відшкодування (компенсацію) всіх елементів витрат, пов'язаних з послугами з надання майна в оренду, у тому числі й таких складових, як земельний податок, орендна плата за землю, податок на нерухоме майно чи транспортний податок.

Крім того, необхідно брати до уваги вимоги Правил користування електричною енергією, затверджених постановою НКРЕ від 31.07.96 N 28 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02.08.96 за N 417/1442 (із змінами) (далі - Правила).

Так, згідно з пунктом 1.3 Правил постачання електричної енергії для забезпечення потреб електроустановки здійснюється на підставі договору про постачання електричної енергії, що укладається між власником цієї електроустановки (уповноваженою власником особою) та постачальником електричної енергії за регульованим тарифом, або договору про купівлю-продаж електричної енергії, що укладається між власником цієї електроустановки (уповноваженою власником особою) та постачальником електричної енергії за нерегульованим тарифом.

Пунктом 1.11 Правил встановлено, що у разі передачі електроустановки або її частини в оренду та обумовлення договором оренди передачі орендареві відповідних повноважень щодо врегулювання договірних відносин з електропередавальною організацією та/або постачальником електричної енергії щодо електрозабезпечення орендованої електроустановки або її частини між орендарем та суб'єктами електроенергетики мають бути укладені відповідні договори згідно з вимогами цих Правил.

Таким чином, згідно з Правилами орендодавець є основним споживачем електроенергії, а орендар - субспоживачем. При цьому споживача не позбавлено права відпускати енергію субспоживачам, але в орендаря як субспоживача електроенергії має бути два договори: з основним споживачем, тобто орендодавцем (щодо використання його електромереж), і з постачальником електроенергії.

У разі якщо договором оренди не обумовлено передачі орендареві відповідних повноважень щодо врегулювання договірних відносин з електропередавальною організацією та/або постачальником електричної енергії щодо електрозабезпечення орендованої електроустановки або її частини, енергопостачальна компанія не має підстав для укладення з таким орендарем відповідних договорів згідно з вимогами Правил. За електричну енергію у такому випадку має розраховуватись орендодавець як власник відповідного майна. Усі відносини між власником майна (балансоутримувачем) та орендарем мають бути врегульовані договором оренди відповідного майна.

Аналогічний порядок рекомендується застосовувати і в частині розрахунків з орендарями за комунальні послуги та інші енергоносії.

Отже, якщо орендар самостійно не укладає договори на споживання комунальних послуг та енергоносіїв з їх безпосередніми постачальниками, а здійснює відшкодування (компенсацію) орендодавцю витрат на їх оплату, то в договорі оренди визначається порядок розрахунку вартості спожитих орендарем комунальних послуг та енергоносіїв та їх оплати (відшкодування, компенсації).

При цьому з урахуванням норм пункту 188.1 статті 188 розділу V Кодексу у випадку, якщо орендодавцем є бюджетна установа, то кошти, що отримуються від орендаря у вигляді відшкодування (компенсації) витрат на утримання наданого в оренду нерухомого майна, на комунальні послуги та енергоносії, не включаються орендодавцем до бази оподаткування податком на додану вартість.

Якщо орендодавцем є небюджетна установа, то кошти, що отримуються від орендаря як відшкодування (компенсація) будь-яких витрат, передбачених договором оренди, включаються орендодавцем до бази оподаткування та оподатковуються податком на додану вартість у загальновстановленому порядку, оскільки є складовою частиною операцій з постачання послуг при наданні в оренду рухомого/нерухомого майна.

Разом з тим у випадку, якщо між орендодавцем та орендарем укладено окремі договори про надання орендарем компенсації витрат, які не включаються орендодавцем до складу орендної плати, а підлягають окремій оплаті (відшкодуванню, компенсації), зокрема за спожиті орендарем комунальні послуги та енергоносії, то суми коштів, сплачених (відшкодованих, компенсованих) за такими договорами, не включаються орендодавцем до бази оподаткування послуги з оренди рухомого/нерухомого майна, оскільки є окремими самостійними операціями з постачання відповідних товарів (підпунктом 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 Кодексу електрична та теплова енергія, газ, пар, вода, повітря, охолоджене чи кондиційоване, віднесені до категорії товарів) чи послуг та розглядаються як окремий об'єкт оподаткування.

Згідно з пунктом 187.1 статті 187 розділу V Кодексу датою виникнення податкових зобов'язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку - дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої - дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;

б) дата відвантаження товарів, а для послуг - дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.

На дату виникнення податкових зобов'язань у загальному порядку за правилом "першої події", визначеним пунктом 187.1 статті 187 розділу V Кодексу, платник податку зобов'язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) у встановлений цим Кодексом термін (пункти 201.1 та 201.4 статті 201 розділу V Кодексу).

При визначенні орендодавцем податкових зобов'язань та складанні податкової накладної на операції з постачання орендарю товарів/послуг, вартість яких оплачується (компенсується, відшкодовується) орендарем окремо і яка не включена орендодавцем до вартості послуги з оренди (наприклад, вартість комунальних послуг та енергоносіїв), слід враховувати окремі особливості дати визначення податкових зобов'язань та документального оформлення таких операцій (наприклад, застосування касового методу визначення податкових зобов'язань та формування податкового кредиту для операцій з постачання товарів/послуг, перерахованих у пунктах 187.7, 187.10 статті 187 розділу V Кодексу та у пункті 44 підрозділу 2 розділу XX Кодексу).

Податкова накладна складається постачальником (орендодавцем) на суму орендної плати, яка включає в себе (або не включає, залежно від умов договору оренди) відшкодування (компенсацію) витрат, пов'язаних з утриманням та обслуговуванням орендованого майна.

У разі якщо на дату складання документа, що засвідчує факт постачання послуг (наприклад, останній календарний день місяця) фактична вартість орендної плати відрізняється від розрахункової, яка була сплачена раніше, до такої податкової накладної має бути складений та зареєстрований в ЄРПН відповідний розрахунок коригування.

Слід враховувати, що з метою застосування норм пункту 201.4 статті 201 розділу V Кодексу постачання послуг з оренди, незалежно від умов розрахунків (передоплата або ні) не може розглядатися як постачання, яке має безперервний або ритмічний характер, якщо періодичність оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг за договором оренди, визначається за місяць або за довший період.

Разом з тим, оскільки постачання комунальних послуг та енергоносіїв фактично має безперервний характер, орендодавцем, відповідно до пункту 201.4 статті 201 розділу V Кодексу, може бути оформлена зведена податкова накладна на операції з постачання орендарю комунальних послуг та енергоносіїв, якщо їх вартість не включена орендодавцем до вартості послуги з оренди та їх постачання оформлюється (фіксується) окремими первинними документами.

При отриманні податкової накладної, зареєстрованої у встановленому порядку в ЄРПН, орендар, з урахуванням правил, встановлених статтею 198 розділу V Кодексу, формує податковий кредит, виходячи із суми податку на додану вартість, нарахованого (сплаченого) у складі вартості послуг з оренди, отриманих комунальних послуг та енергоносіїв.

При цьому у разі, якщо послуги з оренди, отримані комунальні послуги та енергоносії призначаються орендарем для використання або починають використовуватися в операціях, що не є його господарською діяльністю, а також в інших випадках, перерахованих у пункті 198.5 статті 198 розділу V Кодексу, орендар зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 розділу V Кодексу, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в ЄРПН у терміни, встановлені Кодексом для такої реєстрації, зведену податкову накладну за такими товарами/послугами.

У такому ж порядку має бути складена зведена податкова накладна і орендодавцем на вартість комунальних послуг та енергоносіїв у випадку, якщо їх вартість не врахована ним при визначенні розміру орендної плати та при цьому окремо не відшкодована (не компенсована) орендарем. Якщо ж комунальні послуги та енергоносії включаються орендодавцем до складу орендної плати або відшкодовуються (компенсуються) орендарем окремо, вони вважаються використаними в господарській діяльності орендодавця, і норми пункту 198.5 не застосовуються.

Роз’яснення щодо оренди рухомого та нерухомого майна: нюанси оподаткування

України надала роз’яснення щодо порядку застосування норм податкового законодавства в частині податку на додану вартість при оподаткуванні операцій з надання в оренду рухомого та нерухомого майна.

Детальніше улисті ДФС від 04.08.2016 р. №26595/7/99-99-99-99-15-03-02-17 «Про податок на додану вартість».

Актуально для підприємців, які використовують РРО та КОРО

Фахівці органів ДФС у Харківській області інформують підприємців про окремі питання реєстрації реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій, які викладені у листі ДФС України від 09.08.2016 №26897/7/99-99-08-01-03-17 «Про окремі питання реєстрації РРО, КОРО».

Зокрема,змінено форми окремих документів:

1. у формах книги обліку розрахункових операцій (КОРО) для господарської одиниці або для реєстратора розрахункових операцій (РРО), до якого така книга зареєстрована, запроваджене відображення, крім ПДВ, акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів та його ставки, у записах про рух готівки та сумах розрахунків, проведених суб'єктом господарювання;

2. у Реєстраційному посвідченні запис «Дата початку дії реєстраційного посвідчення» змінено на запис «Дата видачі реєстраційного посвідчення». У такий спосіб визначено, що дата отримання такого посвідченні одночасно є датою, від якої підприємець або юридична особа набуває права використовувати РРО;

3. у формі Довідки про опломбування РРО доповнено полями «Назва господарської одиниці» та «Дата здійснення персоналізації».

Доповнено перелік документів, які суб'єкт господарювання подає до контролюючого органу:

1. для реєстрації РРО тепер слід також надавати: копію паспорта (формуляра) РРО; копію паспорта модема (у разі застосування зовнішнього модема); копію договору (або іншого документа), яким підтверджується право, надане виробником (постачальником) РРО центру сервісного обслуговування (ЦСО) на проведення технічного обслуговування і ремонту відповідної моделі (модифікації) РРО.

Державна фіскальна служба звертає увагу, що вимога про надання суб'єктом господарювання копії договору між ЦСО та виробником тимчасова і діятиме до створення Реєстру центрів сервісного обслуговування;

2. для перереєстрації РРО надається довідка про опломбування РРО (у разі внесення змін, які потребували переопломбування РРО); копія договору суб'єкта господарювання з ЦСО про технічне обслуговування та ремонт РРО (у разі перереєстрації з метою використання РРО в іншій господарській одиниці).

З набранням чинності наказом №547відбулось спрощення переєстрації РРО в контролюючому організа новим основним місцем обліку суб’єкта господарювання як платника податків у разі зміни контролюючого органу, в якому суб'єкт господарювання обліковується як платник податків за основним місцем обліку.

Встановлено, що реєстраційне посвідчення, видане суб'єкту господарювання контролюючим органом за попереднім місцем обліку, залишається чинним до моменту виникнення змін у даних щодо суб’єкта господарювання, які зазначені в реєстраційному посвідченні.

Документи щодо реєстрації/перереєстрації РРО, які знаходились у контролюючому органі за попереднім основним місцем обліку передаються разом з обліковою справою до контролюючого органу за новим основним місцем такого платника податків.

Доповнено перелік підстав для скасування реєстрації РРО.

Тепер скасування реєстрації РРО відбувається і у разі наявності судового рішення про визнання недійсним договору оренди господарської одиниці. Скасування реєстрації РРО за цією підставою може здійснюватись за заявою суб'єкта господарювання або за рішенням контролюючого органу за місцем реєстрації РРО.

Конкретизовані строки та дії суб'єктів господарювання в окремих випадках, зокрема встановлено, що суб'єкт господарювання має:

1. надавати письмово або засобами електронного зв'язку в довільній формі повідомлення до ЦСО (протягом робочого дня після дня виявлення несправностей РРО, а також пошкодження засобів контролю) та до контролюючого органу (протягом двох робочих днів після дня виявлення несправностей РРО та/або пошкодження засобів контролю) відповідне повідомлення;

2. вводити в експлуатацію не пізніше сьомого робочого дня з дня передачі в ремонт РРО (у разі незабезпечення центром сервісного обслуговування гарантійного ремонту РРО) належним чином зареєстрований на суб'єкта господарювання резервний РРО;

3. надавати до контролюючого органу у разі переєстрації та наступного переопломбування РРО копію довідки про опломбування, виданої ЦСО, протягом п’яти робочих днів з дня переопломбування РРО.

4. проводити технічне обслуговуваний без порушення раніше здійсненого належним чином опломбування РРО.

Уточнені окремі положення:

1. закріплено норму, що РРО за місцезнаходженням відокремлених підрозділів та господарських одиниць юридичної особи реєструються за кодом ЄДРПОУ юридичної особи;

2. визначення «персоналізації РРО» доповнено положеннями, що вона виконується на підставі даних щодо індивідуального податкового номера платника податку на додану вартість або податкового номера (якщо суб'єкт господарювання не зареєстрований платником податку на додану вартість);

3. встановлено, що у разі перереєстрації з метою використання РРО в іншій господарській одиниці суб'єкту господарювання видається нове реєстраційне посвідчення;

4. урегульовано питання реєстрації РРО за довіреністю.

Зауважимо, що вказані зміни зумовлені набранням чинностінаказу Міністерства фінансів України від 14.06.2016 №547«Про затвердження порядків щодо реєстрації реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій».

Про зменшення фінансового результату до оподаткування на суму доходів у вигляді дивідендів

Керуючись п. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) повідомляють, що для застосування положень п.п. 140.4.1 п. 140.4 ст. 140 Кодексу щодо коригування фінансового результату до оподаткування платниками податку на прибуток слід керуватись листом Міністерства фінансів України від 25.07.2016 № 31-11130-09-10/21370 (розміщено за адресою:http://sfs.gov.ua/data/material/000/191/261787/1591_M_nf_n_S_.pdf).

Податкові консультації з питання коригування фінансового результату до оподаткування на суму нарахованих доходів від участі в капіталі інших платників податку на прибуток підприємств, платників єдиного податку четвертої групи та на суму нарахованих доходів у вигляді дивідендів, що підлягають виплаті від інших платників податків, застосовуються у частині, що не суперечить цьому роз’ясненню.

Відповідний лист Державної фіскальної служби України від 04.08.2016 № 26581/7/99-99-15-02-02-17 розміщено за адресою:http://sfs.gov.ua/podatki-ta-zbori/zagalnoderjavni-podatki/podatok-na-pributok-pidpri/listi-dps/261787.html.

Добровільна реєстрація платником ПДВ

У разі добровільної реєстрації особи як платника ПДВ реєстраційна заява за формою 1-ПДВ подається не пізніше ніж за 20 календарних днів до початку податкового періоду, з якого такі особи вважатимуться платниками податку та матимуть право на податковий кредит і виписку податкових накладних.

У разі відсутності підстав для відмови у реєстрації особи як платника ПДВ фіскальний орган протягом трьох робочих днів після надходження реєстраційної заяви вносить до реєстру платників ПДВ запис про реєстрацію такої особи як платника ПДВ:

- з бажаного (запланованого) дня реєстрації, зазначеного у реєстраційній заяві, що відповідає даті початку податкового періоду (календарного місяця), з якого такі особи вважатимуться платниками податку та матимуть право на виписку податкових накладних;

- з першого числа місяця, наступного за днем спливу 20 календарних днів після подання реєстраційної заяви до фіскального органу, якщо бажаний (запланований) день реєстрації у заяві не зазначено;

Зазначена норма передбачена п. 183.3 та п. 183.9 ст. 183 Податкового кодексу України.

Строк для проведення валютних розрахунків збільшено

29 липня 2016 року набрала чинності постанова Національного банку України від 28.07.2016 N 361 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України".

Зокрема, Національний банк України вніс зміни до своєї постанови від 07.06.2016 N 342 "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України".

Так, змінами передбачено збільшення граничного строку для розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів з 90 календарних днів до 120 календарних днів.

Такий строк  для проведення розрахунків діятиме з 29 липня 2016 року до 14 вересня 2016 року включно.

Зазнала змін декларація з податку на прибуток підприємств

Наказом Міністерства фінансів України від 08.07.2016 №585 затверджено зміни до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств.

Зокрема, нова форма декларації доповнена рядками, де відображаються відомості про:

- відсотки, доходи (дисконти) на державні цінні папери, або облігації місцевих позик, або боргові цінні папери, виконання зобов'язань за якими забезпечено державними або місцевими гарантіями, які продані (розміщені) нерезидентами за межами території України через уповноважених агентів нерезидентів;

 - відсотки за отримані державою або до бюджету АР Крим чи міського бюджету позики (кредити або зовнішні запозичення), які відображаються в Держбюджеті або місцевих бюджетах чи кошторисі Національного банку, або за кредити (позики), які отримані суб'єктами господарювання та виконання яких забезпечено державними або місцевими гарантіями;

- доходи за операціями з розміщення державних деривативів і доходи, що виплачуються за державними деривативами, відповідно до умов угод з державним боргом за державними зовнішніми запозиченнями та гарантованим державою боргом.

Крім того, встановлено, що розрахунок авансового внеску в розмірі 2/9 податку на прибуток, що підлягає сплаті до 31 грудня 2016 року, заповнюється платником податку у Податковій декларації з податку на прибуток підприємств за три квартали 2016 року.

Платникам податку на прибуток – нерезидентам, які здійснюють свою діяльність на території України

Наказом Міністерства фінансів України від 13.06.2016 № 544затверджено оновлені форми та порядок розрахунку податку на прибуток нерезидентів, які провадять діяльність на території України через постійне представництво.

Нерезидент, який провадить свою діяльність в Україні та за її межами визначає суму прибутку, що підлягає оподаткуванню в Україні, на підставі складення окремого балансу фінансово-господарської діяльності, шляхом заповнення розрахунку податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво за формою(Розрахунок 1) затвердженою Наказом.

Окремий баланс фінансово-господарської діяльності - це баланс доходів, відокремлених від загальної суми доходів нерезидента на підставі відповідного розрахунку, та витрат, понесених безпосередньо постійним представництвом.

Об’єктом оподаткування для обчислення податку на прибуток нерезидента визначається як різниця між відокремленими доходами постійного представництва та понесеними постійним представництвом витратами.

 Якщо нерезидент, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, визначає прибуток як різницю між доходом та витратами шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7, він складає розрахунок податку на прибуток за формою– Розрахунок 2.

Нерезиденти, які мають право на звільнення від оподаткування відповідно до міжнародного договору України окремих видів доходів, які отримуються через постійне представництво, разом з Розрахунком 1 або Розрахунком 2 заповнюють і подають до контролюючого органу додаток ВД.

ЗМЕНШЕННЯ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ З ПДВ НА ПІДСТАВІ РОЗРАХУНКУ КОРИГУВАННЯ ДО ПОДАТКОВОЇ НАКЛАДНОЇ

Державна фіскальна служба України листом  від 04.08.2016 р. N 16922/6/99-95-42-01-15 надала роз’яснення щодо зменшення податкових зобов'язань з податку на додану вартість (далі - ПДВ) на підставі розрахунку коригування до податкової накладної.

Пунктом 192.1 статті 192 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) визначено, що якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеному в порядку, встановленому для податкових накладних, та зареєстрованому в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН).

Відповідно до підпункту 192.1.1 пункту 192.1 статті 192 Кодексу якщо внаслідок такого перерахунку відбувається зменшення суми компенсації на користь платника податку - постачальника, то:

а) постачальник відповідно зменшує суму податкових зобов'язань за результатами податкового періоду, протягом якого був проведений такий перерахунок;

б) отримувач відповідно зменшує суму податкового кредиту за результатами такого податкового періоду в разі, якщо він зареєстрований як платник податку на дату проведення коригування, а також збільшив податковий кредит у зв'язку з отриманням таких товарів/послуг.

Постачальник має право зменшити суму податкових зобов'язань на підставі складеного та зареєстрованого в ЄРПН розрахунку коригування.

Розрахунок коригування, складений постачальником товарів/послуг до податкової накладної, яка видана їх отримувачу - платнику податку, підлягає реєстрації в ЄРПН:

постачальником (продавцем) товарів/послуг, якщо передбачається збільшення суми компенсації їх вартості на користь такого постачальника або якщо коригування кількісних та вартісних показників у підсумку не змінює суму компенсації;

отримувачем (покупцем) товарів/послуг, якщо передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику, для чого постачальник надсилає складений розрахунок коригування отримувачу.

При цьому постачальник товарів/послуг має право зменшити суму податкових зобов'язань за таким розрахунком коригування після його реєстрації в ЄРПН отримувачем.

Враховуючи вищенаведене, у разі зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг постачальник має право зменшити податкові зобов'язання на підставі розрахунку коригування, зареєстрованого в ЄРПН отримувачем протягом 15-денного терміну, у податковій декларації з ПДВ того звітного (податкового) періоду, в якому його складено. Якщо розрахунок коригування зареєстрований в ЄРПН з порушенням терміну реєстрації, то постачальник має право зменшити податкові зобов'язання у податковій декларації з ПДВ того звітного періоду, в якому його зареєстровано в ЄРПН.

Завдяки оформленню фіктивних операцій с/г підприємства ухилились від сплати 10 млн. грн. податків

Співробітниками податкової міліції Харківської області до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, що кваліфікується за ст.212 КК України.

Встановлено, що посадові особи комерційного підприємства, яке здійснює діяльність у сфері вирощування зернових культур та посадові особи одного з цукрових заводів Хмельницької області ухилилися від сплати податків.

Дані особи в період з 2015 по 2016 р. завдяки документальному оформленню операцій з продажу цукру, які фактично не відбувались, відобразили в бухгалтерській і податковій звітностях неіснуючі фінансово-господарські операції із фіктивними суб’єктами господарської діяльності.

Такі дії призвели до ухилення від сплати податків у сумі 10 млн. гривень.

Слідчі дії тривають.

Мирослав Продан: Інститут УЕО дозволить побудувати відносини з підприємцями на основі взаємної довіри

В.о. заступника Голови Державної фіскальної служби України Мирослав Продан взяв участь у зустрічі з експертами проекту Twinning «Підтримка Державної фіскальної служби України у впровадженні елементів інтегрованого управління кордонами у митній сфері». Захід був організований для представників українського бізнесу з метою ознайомлення останнього з європейським досвідом функціонування інституту Уповноваженого економічного оператора.

«Україна обрала шлях до Європи, який, у першу чергу, полягає у здійсненні інтеграційних кроків в економічній сфері. З цією метою ми маємо реформувати митну справу та полегшити міжнародну торгівлю в Україні. Для цього необхідно запровадити баланс пріоритетів між належним рівнем митного контролю та його спрощенням, вибудувати відносини між митницею та підприємцями на основі взаємної довіри», - зазначив під час виступу Мирослав Продан.

За його словами, найкращим інструментом для реалізації цього завдання є впровадження інституту Уповноваженого економічного оператора (УЕО).

«Функціонування цього інституту є найвищим ступенем довіри митниці до підприємства і, як наслідок, надання їм найбільшого переліку пільг і спрощень митних процедур», - підкреслив в.о. заступника Голови ДФС.

Він нагадав, що у травні 2016 року Кабінет Міністрів України схвалив проект Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо уповноваженого економічного оператора та спрощень митних формальностей». 3 червня 2016 року цей законопроект був зареєстрований у Верховній Раді України.

«Впевнений, що прийняття законопроекту сприятиме розвитку зовнішньоекономічної діяльності та підвищить конкурентоспроможність українських підприємств на зовнішньому та внутрішньому ринках, а також забезпечить виконання Україною зобов’язань, передбачених Угодою про асоціацію», - додав Мирослав Продан.

Довідково:

Проект ЄС Twinning «Підтримка Державної фіскальної служби України у розвитку елементів інтегрованого управління кордонами у митній сфері» почав реалізовуватися із січня 2016 р.

Протягом двох років експерти Німеччини, Польщі та Литви будуть надавати ДФС консультативну допомогу за такими напрямами:

- виконання Угоди про асоціацію Україна – ЄС (зокрема, приведення митного законодавства України у відповідність з Модернізованим Митним кодексом, впровадження інституту Уповноваженого економічного оператора);

- реалізація концепції Інтегрованого управління кордонами (зокрема, спрощення митних процедур на кордоні, приєднання до Спільної транзитної системи);

- розвиток системи попередження та боротьби з корупцією.

Роман Насіров: Імплементація Митного кодексу ЄС може відбутися в 2017 році

Державна фіскальна служба України підтримує імплементацію Європейського митного кодексу. Про це повідомив Голова ДФС Роман Насіров в інтерв’ю «Діловій столиці».

«Починаючи з липня цього року в ЄС почав функціонувати новий Митний кодекс. На мою думку, Україна, яка прагне в Європу, зробить правильний крок, якщо також підтримає цей документ», - розповів він.

При цьому Роман Насіров зазначив, що хотів би адаптувати і імплементувати Європейський митний кодекс з 2017 року.

Крім того, за словами очільника відомства, заплановано залучення до співпраці по митному напряму представників іноземних компаній, які будуть працювати на кордонах України з європейськими державами.

«Ми закінчили відпрацювання цього питання з USAID. У кількох пунктах пропуску на нашому європейському кордоні будуть постійно працювати представники іноземних компаній. Це допоможе нам модернізувати щоденні процеси - оформлення і огляд вантажів, проведення перевірок та ін. Після півроку роботи експерти зможуть дати конкретні рекомендації. Цей проект оплачує USAID», - пояснив Роман Насіров.

«Що стосується Податкового кодексу, у ДФС дуже багато пропозицій. Але в основному вони стосуються не ставок податків, а тільки адміністрування. Наведу приклад. У цьому році зростання надходжень до місцевих бюджетів очікується приблизно на 50%, ми прогнозуємо перевиконання плану на 25-30 млрд грн. Значну долю до місцевих бюджетів вносить 5%-ий акцизний податок. Однак зараз існує чимало проблем з його адмініструванням. Так,  у бізнесі АЗС немає 5%-ої маржі, націнка зазвичай встановлюється на рівні 2%. Тому 5% роздрібного акцизу для компаній - це величезні гроші, і, природно, бізнес намагається цей податок обходити», - заявив Голова ДФС, коментуючи питання впровадження нового Податкового кодексу.

Фіскальною службою пропонується перенести ці 5% роздрібного податку на продаж палива на заправках (це приблизно 40 євро на тонні) в основну ставку акцизу. А далі держава буде розподіляти ці гроші до місцевих бюджетів, виходячи з обсягу проданого палива в тому чи іншому регіоні.

«Це значно спростило б адміністрування. Думаю, що після цього збори від акцизного податку зросли б ще на 25-30%», - додав Роман Насіров. 

Кількість судових справ за участі органів ДФС скоротилася майже на третину

Протягом 7 місяців поточного року кількість судових справ за участі органів ДФС, порівняно з аналогічним періодом минулого року, скоротилася на 30,5 тис. справ, або на 29 відс. Про це розповів директор Регуляторно-правового департаменту ДФС Ярослав Шашенков.

За його словами, із загальної кількості судових справ за участі органів ДФС, які у січні-липні цього року перебували на розгляді в судах різних інстанцій, одну з ключових категорій становлять справи за позовами платників про визнання недійсними податкових повідомлень-рішень. З початку року на розгляді перебувало 42 тис. таких справ на загальну суму 153,4 млрд. гривень.

«З цієї кількості розглянуто 7 тис. справ на загальну суму 27,6 млрд. грн. З них на користь органів фіскальної служби вирішено 2,4 тис. справ на суму майже 11 млрд. грн..», – поінформував Ярослав Шашенков.

В цілому, за результатами розгляду судових справ на користь органів ДФС (у т.ч. у минулому році) з початку 2016 року (станом на 01.08.2016) до бюджету надійшло майже 2 млрд. гривень.

Посадовець також розповів, що протягом вказаного періоду на розгляді у судах перебувало 5,6 тис. справ, пов’язаних з оскарженням рішень митниць ДФС, прийнятих у зв’язку зі здійсненням митного контролю та оформленням, на загальну суму 10,2 млрд. гривень.

Розглянуто 1,5 тис. таких справ на суму 7,9 млрд. грн. З них на користь митниць ДФС вирішено 495 справ на суму 3,2 млрд. грн. Решта справ знаходиться на розгляді.

Мирослав Продан: Ми зацікавлені у конструктивному діалозі з громадськістю

Сучасний стан та перспективи імплементації норм Угоди СОТ про спрощення процедур торгівлі та новації фіскальної служби у митній сфері обговорювалися під час засідання комітету з питань митної справи Громадської ради при ДФС, в якому взяв участь в.о. заступника Голови ДФС Мирослав Продан.

Учасники засідання, зокрема, розглянули актуальні питання зовнішньоекономічної діяльності підприємств та висловили свої зауваження та пропозиції у цьому напрямі.

«Державна фіскальна служба виступає за відкритий і конструктивний діалог з бізнесом. Тому наша позиція – обговорення всіх законодавчих змін з громадськістю та підприємцями. Вважаю, що Громадська рада та комітети, що діють в її складі, є тим ефективним дискусійним майданчиком, на якому знаходяться найоптимальніші шляхи вирішення актуальних питань», – наголосив Мирослав Продан.

Він також розповів, що на сьогодні відповідно до визначених завдань у рамках імплементації Угоди СОТ в службі приділяється значна увага актуалізації інформації на веб-порталі, яка є корисною для платників податків. Так, зокрема, популярністю серед платників користується розділ «Митна справа», що розміщено в інструменті «Інтерактивна мапа» Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу. Крім того, в регіонах діють Центри обслуговування платників, які надають широкий спектр послуг, зокрема, консультації та роз’яснення.

У свою чергу, представники громадськості запропонували розробити низку пропозицій, які дозволять ДФС вдосконалити роботу у цьому напрямі.

Домовилися учасники зустрічі і про спільну роботу над покращенням функціонування автоматизованої системи «Єдине вікно», яка з 1 серпня працює на митницях.

«Сьогодні як для користувачів «єдиного вікна», так і для нас, контролюючих органів, діє перехідний період. Це нова система, робота якої на першому етапі звісно не може бути досконалою. Ми вже бачимо низку моментів, які потрібно покращити або відкоригувати. Над цим активно працюють наші фахівці. Полегшити цю роботу можуть і платники податків своїми пропозиціями та зауваженнями», – зазначив Мирослав Продан.

Під час засідання також обговорювалися питання щодо змін граничної межі неоподатковуваних ПДВ товарів, що ввозяться в міжнародних поштових та експрес-відправленнях, пропозиції з впровадження Комбінованої номенклатури ЄС в частині класифікації товару за кодом 63090000 „Одяг та інші вироби, що використовувалися”, тощо.

На завершення зустрічі учасники також домовилися про подальше обговорення всіх пропозицій після їх доопрацювання.

Консультаційна допомога від податківців

Літо – пора відпочинку та відпусток. Але не для податківців, які активно займаються роз’яснювальною роботою і консультують громадян. Ось і на цей раз співробітники ГУ ДФС області завітали до Харківського міського центру зайнятості, де з минулого року приймають участь у спільному проекті з Консалтинговим центром, надаючи консультаційну допомогу бажаючим відкрити власну справу.

Майбутні підприємці під час індивідуальних консультацій цікавилися порядком реєстрації фізичних осіб – підприємців в органах Державної фіскальної служби, особливостями загальної та спрощеної системи оподаткування та взагалі радилися, яку систему їм обрати. Зацікавила присутніх і корисна інформація з приводу їх подальшого сервісного обслуговування. Фахівець фіскальної служби розповіла про Центри обслуговування  платників, які працюють при районних податкових інспекціях. Проінформувала і щодо термінів сплати передбачених законодавством податків і зборів та їх ставок.

Крім того, майбутні підприємці мали можливість поставити запитання фахівцю та отримати вичерпну та кваліфіковану  відповідь скажемо так, у режимі он-лайн.

Швидко, зручно, корисно. Так вважають і ті, хто отримує необхідні податкові знання, і ті  - хто їх надає. Адже держава зацікавлена в обізнаних платниках, грамотних та сумлінних, які вчасно звітуватимуть та сплачувати податки. 

На Харківщині одночасно 154 платника податків отримали консультацію он-лайн

Заступником начальника ГУ ДФС у Харківській області Наталією Свєтош,  з метою надання практичної допомоги платникам податку на нерухоме майно, сьогодні було  проведено Інтернет – конференцію. Захід відбувся на сайті Харківського регіонального фонду підтримки підприємництва, в ході якого одночасно 154 користувача сайту ознайомились з  питаннями, які надходили  від платників, та з відповідями на них.

Зокрема, платники дізналися про період та строки сплати податку на нерухомість, яка нерухомість відноситься до житлової та нежитлової, як сплатити податок, якщо власники володіють частками  об’єктів житлової нерухомості, тощо.

Також Наталія Свєтош детально розповіла, як розраховується податок на нерухоме майно, розташоване у м.Харкові, про ставки та пільги, що застосовуються при сплаті в 2016 році податку на нерухомість за минулий рік.  

Усі бажаючі мають можливість детально ознайомитись із всіма запитаннями та відповідями, які надала посадовець, звернувшись на адресу сайтуwww.kharkiv.biz.ua.

На Харківщині представники фіскальної служби взяли участь у засіданні комісії з питань заборгованості заробітної плати

Засідання обласної тимчасової комісії з питань заборгованості із заробітної плати, пенсій стипендій та інших соціальних виплат при Департаменті соціального захисту населення ХОДА відбулось сьогодні за участю співробітників фіскального відомства регіона – начальника відділу адміністрування єдиного соціального внеску ГУ ДФС області В’ячеслава Даценка.

Під час заходу було розглянуто інформацію  керівників підприємств-боржників про роботу з погашення боргів із виплати  заробітної плати, по нарахованим внескам до Пенсійного фонду України та єдиному внеску. Також присутні обговорили причини  виникнення заборгованості та шляхи щодо її погашення на кожному підприємству.

З вересня мобільні групи розгорнуть активну діяльність, - Роман Насіров

Мобільні бригади для боротьби з порушеннями на митниці запрацюють до кінця серпня і активізують свою роботу у вересні. Про це під час брифінгу заявив Голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров.

«До кінця цього тижня ми відкриваємо у стінах ДФС Міжвідомчий цільовий центр. Перші мобільні бригади почнуть працювати до кінця місяця, а у вересні вони активізують свою роботу», - зазначив Голова ДФС.

Роман Насіров повідомив, що керівником Міжвідомчого центру був призначений співробітник фіскальної служби Олександр Власов, який раніше очолював Головне міжрегіональне управління оперативного забезпечення зони проведення антитерористичної операції ДФС.

«Крім запуску мобільних груп, ми активно впроваджуємо систему фото- і відеофіксації на митницях. Ця система, презентована нещодавно на Київській митниці у пункті пропуску для повітряного сполучення «Бориспіль-аеропорт», буде впроваджуватись на інших регіональних митницях України вже з вересня», - заявив очільник відомства.

«На першому етапі процедура відеофіксації проведення митного огляду буде запроваджена на Київській, Київській міській, Львівській, Одеській, митницях», - додав він. 

Мирослав Продан: Фінансова безпека кожного регіону залежить від ефективної протидії контрабанді

Ефективно забезпечити безпеку регіону за рахунок боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил можна лише спільними зусиллями усіх суміжних країн. Про це наголосив в.о. заступника Голови ДФС Мирослав Продан під час тристоронньої  зустрічі делегацій митних адміністрацій України – Молдови – Румунії, яка відбулася у м. Чернівцях.

У заході взяли участь делегації ДФС на чолі з Мирославом Проданом, Національного агентства з фіскального адміністрування Румунії під керівництвом Віце-президента, координатора митних органів Румунії Дорела Фронеа  та Митної служби при Міністерстві фінансів Республіки Молдова під керівництвом Генерального директора Віталія Врабіє.

Зустріч відбулася за спільної ініціативи фіскальної служби України та  представників Румунії і  Молдови.

«Головна мета нашого заходу – проаналізувати сучасний стан та перспективи розвитку співпраці у напрямі митної справи. Оскільки досвід Румунії і Молдови надзвичайно важливий у контексті євроінтеграції України», – зазначив Мирослав Продан.

Учасники зустрічі розглянули питання функціонування пунктів пропуску на суміжних ділянках кордону та розвиток їх інфраструктури за аналогією і зразком європейських країн, спрощення процедур перетину кордону для громадян та суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.

«Спрощення митних процедур, розвиток сучасної інфраструктури у пунктах пропуску та удосконалення спільного контролю створить  комфортні умови для перетину контролю громадян.  А це, в свою чергу, сприятиме зміцненню торгівельно-економічних відносин між нашими країнами подальшій співпраці між прикордонними районами та розвитку взаємовідносин між людьми», – наголосив Мирослав Продан.

Особливу увагу сторони приділили обговоренню заходів щодо посилення співпраці у напрямі протидії контрабанді та порушенню митних правил. Також було обговорено стан та перспективи розвитку інформаційного обміну між митницями трьох держав, акцентуючи увагу на позитивних тенденціях здійснення спільного контролю, зокрема, на українсько-польському кордоні.

Крім того, учасники зустрічі домовилися розглянути можливість щодо організації спільних заходів з вдосконалення професійної підготовки фахівців митної справи. Так, було підтримано ініціативу делегації Молдови про доцільність  проведення тристороннього семінару з питань вивчення митного законодавства суміжних держав та корупційних ризиків.

Підбиваючи підсумки зустрічі представники делегацій були одностайні в тому, що обмін досвідом та проведення спільних заходів забезпечить новий якісний рівень у розвитку міжнародного співробітництва з питань митної справи. 

«Ми об’єднані однією метою - покрашення контролю на кордонах. Маємо шанс стати не лише партнерами, а й друзями. А друзі - це довіра та підтримка», – підкреслив Мирослав Продан.

Роман Насіров: Конкурсна комісія визначила уповноважений банк для здійснення розрахунків з державним бюджетом за митними платежами

Державна фіскальна служба України та АБ «Укргазбанк» уклали угоду про співпрацю. Генеральну угоду підписали Голова ДФС Роман Насіров та голова правління АБ «Укргазбанк» Кирило Шевченко.

Документ було підписано на виконання рішення Конкурсної комісії з визначення уповноваженого банку на здійснення розрахунків з державним бюджетом за митними платежами.

«Сьогодні ми обмінюємося підписаними Генеральними угодами про співпрацю та здійснення розрахунково-касового обслуговування та підписуємо Графік переведення митниць ДФС на обслуговування до державного банку «Укргазбанк». Переконаний, що це буде не просто співпраця з точки зору обслуговування простих банківських операцій, а більш стратегічна робота у плані розробки нових електронних фінансових продуктів», – зазначив Роман Насіров.

««Укргазбанк» запропонував найкращі умови обслуговування, тому було прийнято рішення про співпрацю саме з цим банком. Переконаний, що спільно, у рамках компетенції, ми зможемо створити сприятливі умови роботи для наших клієнтів – платників податків», – наголосив керівник ДФС.

Відповідно до угоди до кінця вересня планується відкриття відділень при митницях, які надаватимуть весь спектр необхідних фінансових послуг для платників податків. Перше відділення вже відкрито в центральному апараті при ДФС, яке обслуговуватиме новий Центр партнерства, що буде відкрито незабаром.

У рамках угоди сторони також координуватимуть свою діяльність щодо спільної побудови мережі банківського обслуговування митниць ДФС та забезпечення оперативного механізму проходження митних та інших платежів, контролю за повнотою і своєчасністю зарахування коштів до державного бюджету.

Під час зустрічі Роман Насіров також подякував керівництву АТ «Райффайзен банк Аваль», який протягом 20 років здійснював обслуговування митних органів по розрахункам за митними платежами, за плідну співпрацю.

Очільник служби також запевнив представників «Укргазбанку» в максимальній підтримці та сприянні у впровадженні інноваційних продуктів.

На Харківщині фіскальна служба виводить з тіні «урожай»

В регіоні триває операція «Урожай – 2016», в ході якої працівники ДФС, прокуратури, органів влади спільними зусиллями протидіють тіньовому бізнесу в агропромисловому комплексі.

Як повідомили в Головному управлінні фіскальної служби, за даними, що надійшли в об’єднані державні податкові інспекції області від Прокуратури області,  незаконно здійснено посіви на площі 5143,8 га по 108 земельних ділянках. Власників вказаних ділянок не встановлено. Наразі триває робота по факту визнання безхазяйним врожаю з земельних ділянок.

Так,  Південною ОДПІ спільно з Кегичівським відділом Первомайської місцевої прокуратури проведено збирання кукурудзи на силос на площі 7 га. на території Бесарабівської сільської ради Кегичівського району. Зібрано 42 т. силосу. На теперішній час проводиться постановка на облік зазначеного майна з ознаками безхазяйного.

Крім того, Харківською ОДПІ під час уборки зернових на території Таранівської сльської ради Зміївського району на площі 226,8 га було встановлено власника посівів. Тож фіскальна служба звертається до власників та орендарів земельних ділянок на Харківщині та закликає їх вчасно оформлювати документи, які б підтверджували право власності або договори оренди на такі ділянки.

Старовинні монети залишилися в Україні

Напередодні харківські митники за участю співробітників прикордонної служби та УСБУ в Харківській області в пункті пропуску «Піски» виявили старовинні монети.

46-річний громадянин РФ в пішому порядку прямував до Росії та під час здійснення усного та письмового декларування заявив про відсутність товарів, обмежених або заборонених до переміщення через державний кордон України.

Однак, в ході поглибленого огляду валізи громадянина під особистими речами були виявлені приховані від митного контролю 12 старовинних монет кінця XIX – початку ХХ століття.

За даним фактом був складений протокол про порушення митних правил за частиною 1 статті 483 Митного кодексу України.

У ДФС обговорили облаштування пунктів пропуску на українсько-білоруській ділянці державного кордону України

Питання функціонування та облаштування пунктів пропуску на українсько-білоруській ділянці державного кордону України обговорювали учасники відеоконференції, яка нещодавно відбулася в фіскальній службі.

Участь у відеоконференції взяли представники ДФС, адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства інфраструктури України, Державного агентства автомобільних доріг України, обласних державних адміністрацій (Волинська, Рівненська, Житомирська та Чернігівська), Волинської, Рівненської, Житомирської та Чернігівської митниць ДФС, прикордонних загонів, у зоні діяльності яких розташовані пункти пропуску з Республікою Білорусь, та служб автомобільних доріг в областях.

Захід було організовано та проведено фіскальною службою для обстеження пунктів пропуску через державний кордон з метою визначення об’ємів робіт, обсягів і джерел фінансування, необхідних для їх облаштування (можливого перенесення) і створення відповідної інфраструктури.

На сьогодні на кордоні між Україною та Республікою Білорусь функціонують 13 автомобільних пунктів пропуску для міжнародного та міждержавного сполучення, що значно менше, ніж передбачено європейськими нормами.

Учасники засідання ознайомилися зі станом делімітації та демаркації українсько-білоруської ділянці кордону, перспективами покращення під’їзних шляхів, а також розглянули актуальні питання функціонування пунктів пропуску. Так, зокрема, представники митниць поінформували присутніх про митну інфраструктуру пунктів пропуску, їх облаштування, стан санітарних зон тощо.

 У ході зустрічі було обговорено можливості та шляхи вирішення проблем облаштування українсько-білоруської ділянки, зокрема, митної інфраструктури, та досягнуто домовленостей щодо спільної роботи у цьому напрямі.

Співучі податківці

Напередодні великих національних свят: Дня незалежності України та Дня державного прапора,  працівники ДФС Харківщини долучилися до Всеукраїнського медіа-проекту. Вбрані у традиційні українські вишиванки,  податківці та митники заспівали гімн України біля однієї з «візитних карток» Харкова: Дзеркального струменю.

Наснаги та завзяття, успіхів та творчих здобутків на благо нашої Вітчизни – все це від щирого серця побажали співробітники фіскальної служби всім українцям.

Під час заходу наживо був відзнятий відеоролик, який у святкові дні транслюватиметься на телеканалах міста та області.

Керівництво фіскальної служби Харківщини взяло участь в урочистостях до Дня Державного Прапора України

В.о. начальника ГУ ДФС у Харківській області Баграт Хачатурян долучився до урочистих заходів щодо відзначення в Харківській області загальнонаціональних свят та взяв участь в церемонії підняття Державного Прапора України у трикутному сквері по проспекту Незалежності.

                                                                             ІЗЮМСЬКА ОДПІ

 

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

 • rada
 • city izyum
 • uk 3
 • bpd integr
 • baner new
 • NADU
 • president kadr rezerv
 • rv
 • top11
 • uk 4
 • uk 9
 • Harkyvoblenergo
 • izyum2
 • president kadr rezerv
 • uk 9
 • uk 37

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

Новини - Харькiвська обласна державна адмiнiстрацiя

Новини Харкова та Харкiвської областi.