Районні вісті від 07.08.2020. Нарада голови РДА з сільськими головами району. 8 тур чемпіонату Ізюмського району з футболу.

 

НОВИНИ

До Всесвітнього дня боротьби з опустелюванням та посухами

Оприлюднено у Оголошення

До Всесвітнього дня боротьби з опустелюванням та посухами

Міськрайонне управління Держгеокадастру в Ізюмському районі та м. Ізюмі інформує, що до Всесвітнього дня боротьби з опустелюванням та посухами 17 червня проводяться інформаційні просвітницькі заходи з питань охорони земель,

основною метою яких є:
- підвищення ефективності реалізації державної політики щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням, визначення пріоритетних завдань, зміцнення інституціональної спроможності та покращення координації діяльності уповноважених органів у відповідній сфері також забезпечення виконання Україною міжнародних зобов’язань;
- зменшення площі орних земель за рахунок ерозійно-небезпечних, деградованих малопродуктивних та техногенно-забруднених сільськогосподарських угідь, заплав і прибере; захисних смуг водних об’єктів;
створення нових і збільшення площі наявних територій та об’єктів природно-заповідні
фонду;
- створення умов для забезпечення формування екологічної мережі;
- забезпечення широкого впровадження екологічно збалансованих технологій землекористування, у тому числі спрямованих на розвиток спеціальних сировинних зон органічного сільськогосподарського виробництва;
- удосконалення економічних механізмів стимулювання землевласників та землекористувачі до провадження екологічно збалансованої діяльності, збереження ґрунтів та відтворені родючості;
- удосконалення державної системи моніторингу довкілля, у тому числі земель (включаючи великомасштабні ґрунтові обстеження та агрохімпаспортизацію), лісів і вод, удосконалення функціонування державного земельного, лісового та водного кадастрів, забезпечення землеустрою частині розроблення відповідної документації в галузі охорони земель та здійснення передбачених нею заходів, а також лісовпорядкування;
забезпечення належного функціонування і вдосконалення системи раннього оповіщення моніторингу посух і гідрометеорологічної мережі спостережень;
- запровадження інтегрованого підходу до управління земельними та іншими природі ресурсами, підвищення його координованості та ефективності.
У результаті виконання Національного плану дій щодо боротьби з деградацією земель опустелюванням планується досягти таких стратегічних цілей:
- покращення стану уражених екосистем, запобігання поширенню деградації земель опустелюванням;
- покращення умов життя населення уражених територій, у тому числі шляхом створення нових робочих місць;
- збереження і відновлення біорізноманіття, зменшення обсягу викидів парникових і адаптація до змін клімату завдяки здійсненню заходів з охорони і невиснажливого використання земельних та інших природних ресурсів, збереження грунтів та відтворення їх родючості;
- мобілізація додаткових ресурсів для боротьби з деградацією земель та опустелюванням тому числі шляхом налагодження ефективного партнерства між національними і міжнароними суб’єктами.
Треба зазначити, що одними з головних заходів, направлених на охорону земель на території Ізюмського району, являються проведення робіт з консервації та рекультивації земель.
Найбільш важливими причинами, які обумовлюють сучасний стан ерозійної небезпеки ґрунтів є, насамперед, високий ступінь розораності, стихійне формування нових типів землекористування, низький, або зовсім відсутній рівень фінансового забезпечення заходів з охорони ґрунтів від ерозії.
Посилення процесів ерозії та дефляції ґрунтового покриву обумовлено також порушенням сталої організації території внаслідок проведеної земельної реформи, занепадом лісомеліорації, погіршенням стану полезахисних лісосмуг, нехтуванням основними правилами ерозійно-безпечного землекористування та відсутністю належного впровадження в системі землеробства ефективних протиерозійних заходів.
Земельна реформа, на жаль, не поліпшила стан ґрунтів, родючість їх знизилася, що відбилося різким падінням врожайності сільськогосподарських культур. Перед поділом землі в Ізюмському районі не було відокремлено (враховано) малопродуктивні та ерозійно-небезпечні землі. Вони були розділені на паї та частково передані у власність без обмежень їхнього використання.
З метою боротьби з посухами на території району необхідно впровадження зрошування та меліорації, але відсутність у землекористувачів дощувальної техніки та коштів на оплату електроенергії, постійне погіршення технічного стану господарських мереж не дає можливості здійснювати зазначені заходи. Крім того, значна кількість зрошувальних систем на цей час демонтована. Застарілі технології зрошування сільськогосподарських культур на цей час не ефективні, у зв'язку з великим ступенем випаровування води.
З метою обговорення питань, пов'язаних з охороною земель, приурочених до Всесвітнього дня боротьби з опустелюванням та посухами 17 червня, вищевказану інформацію просимо розмістити на офіційному сайті та висвітлити під час проведення нарад та семінарів.
Начальник Міськрайонного управління Н. РЕВЕНКО

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

 • rada
 • city izyum
 • uk 3
 • logotip
 • baner new
 • survey
 • survey
 • NADU
 • top11
 • uk 4
 • uk 9
 • Harkyvoblenergo
 • izyum2
 • uk 37